X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Türelmetlen, jó barátaimhoz

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Harc és Halál ciklus) 90.
  • Szövegforrás FMO: Független Magyarország1910. december 25. 306. sz. 1.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady levelezéséből napra datálható a vers elkészültének ideje. Dec 20-án Érmindszentről Pogány Bélának még nem is bizonysággal ígéri versét – „Kedves Barátom, holnap, szerdán küldök valamit, hacsak lehetséges.” (AEL III. 177.) –, dec. 21-én már postázza is: „Kedves, jó Bélám, igazán csak neked s érted teszem, hogy kéziratot küldök. Itt egy vers (azt mondd mindenkinek, hogy régi), és a körkérdésre a válasz. A versért persze pénz fog kelleni.” (AEL III. 177.) Ady Ny-tal kötött szerződése kizárta, hogy nem politikai vagy alkalmi versei másutt jelenjenek meg, ám a BN-ból való régi kollegája kérésének, no meg az extra honoráriumnak végül nem állt ellen. Elhatározását segíthette, hogy fölháborodott a Ny-ra. „Kedves Uraim, megszégyenítve és meggyalázva kaptam legújabb verses kötetemet. Így megcsúfolni valamit csak akarattal lehet. Hitvány, ízléstelen, rongy, tele sajtóhibákkal még a címekben és dedikálásokban is. […] Végtelenül bánt ez a lekicsinylés, ez a megcsúfolás. Egyébként is csupa indolenciát látok. A jegy, a vasúti jegy dolgában semmit sem írnak. […] Az új »Nyugat«-ot sem küldték. […] beteg vagyok, s undorodom önmagamtól s a »Nyugat«-tól egyaránt.” (A Nyugat kiadóhivatalának, [Érmindszent], 1910. dec. 20., AEL III. 176.) Ugyanekkor írt, küldött és megjelent, az írói terveit faggató körkérdésre írt válaszában betegségeire panaszkodik (l. A magyar tanítókhoz és az Itt, a bozótban jegyzeteit.). „Hetek óta a szülőfalumban próbálgatok egy kis egészségre és kedvre szert tenni, s ez még mindig s legfontosabb irodalmi tervem. […] egyelőre, egy-két hétig még, a gyógyulás csodáját várom s azután majd elválik minden Párizsban, a Riviérán vagy Kairóban, ha – élek.” ([Nyilatkozat irodalmi terveiről], FM 1910. dec. 25., AEÖPM X. 46. 111–112.). A vers Földessy Gyula szerint „utánzóinak, a »belőle-élők nagy légiójának szól«” (Földessy: Amt 171.), azaz az Ady-epigonoknak. Legalább ennyire szól azonban, mintegy új duk-dukként a Ny-ban megjelenő új költőnemzedéknek (pl. Vezér 326., 336.), l. a Zendülés váram alján vagy legutóbb a dec. 1-ji Utálnak, de csodálnak verset és jegyzetét. Azzal, hogy Osvát Ernő új tehetségek előtt is megnyitotta a lapot, Ady úgy érezte, veszélybe került biztos helye. Végül a MTv1 kézhez kapását követő napokban, szembesülve azzal, hogy még a címet is elszedték, az első bekezdésben idézett levél tükrében szólhat a vers magának a Ny-nak is. További, a rajta élő-élősködőket lerázó korábbi művei még az 1907-es Ahol Árgyilus alszik, költemény vagy az 1908-as, említett A duk-duk affér cikk. A virág–fa –mag motívum szintén végigkíséri Ady költészetét. (Pl. Ihar a tölgyek közt, 1905, Magyar fa sorsa, 1908, Virág-fohász virágok Urához, Őszi, forró virág-halmon, 1909, Az én virág-halmom, 1910 stb.) Irodalom Földessy: Amt 81., 171–172., 240.; Vezér 326., 336.; Király II. 303., 634.
 
Türelmetlen, jó barátaimhoz  
 
  Magyar
akácnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
ákácnak
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
érett táskája
  Vagyok talán
  S magot-hullajtó, nagy megadással
  Szóródjak át
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
vig
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
másoknak falán:
  Talán ez a sorsom?
 
 
  Óh, készen vannak az ápolt kertek,
  Biztos falak,
  Belőlem-élők nagy légiója:
  Egy éhes, ifju, kedves csapat
  Várja, hogy kidüljek.
 
 
  Kis türelem még, óh, kedves utódok,
  Jön a Halál.
  Ezt az Urat még meg kell ám várni:
 
Hitvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
Hítvány
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
az Élet és ez a Szabály.
  Sietni próbálok.
 
 
  Azután mindegy, ki jöhet,
jöjjön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
jőjjön,
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
  Mindenki más,
  Vessen magvimból akár erdőt
  Sok váró, apró, dühödt uzsorás,
  De én még ma: élek.
 
 
 
Türelmetlen, jó barátaimhoz  
 
  Magyar
akácnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
ákácnak
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
érett táskája
  Vagyok talán
  S magot-hullajtó, nagy megadással
  Szóródjak át
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
vig
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
másoknak falán:
  Talán ez a sorsom?
 
 
  Óh, készen vannak az ápolt kertek,
  Biztos falak,
  Belőlem-élők nagy légiója:
  Egy éhes, ifju, kedves csapat
  Várja, hogy kidüljek.
 
 
  Kis türelem még, óh, kedves utódok,
  Jön a Halál.
  Ezt az Urat még meg kell ám várni:
 
Hitvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
Hítvány
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
az Élet és ez a Szabály.
  Sietni próbálok.
 
 
  Azután mindegy, ki jöhet,
jöjjön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
jőjjön,
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
  Mindenki más,
  Vessen magvimból akár erdőt
  Sok váró, apró, dühödt uzsorás,
  De én még ma: élek.
 
 
 
Türelmetlen, jó barátaimhoz  
 
  Magyar
akácnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
ákácnak
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
érett táskája
  Vagyok talán
  S magot-hullajtó, nagy megadással
  Szóródjak át
víg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
vig
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
másoknak falán:
  Talán ez a sorsom?
 
 
  Óh, készen vannak az ápolt kertek,
  Biztos falak,
  Belőlem-élők nagy légiója:
  Egy éhes, ifju, kedves csapat
  Várja, hogy kidüljek.
 
 
  Kis türelem még, óh, kedves utódok,
  Jön a Halál.
  Ezt az Urat még meg kell ám várni:
 
Hitvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
Hítvány
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
az Élet és ez a Szabály.
  Sietni próbálok.
 
 
  Azután mindegy, ki jöhet,
jöjjön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Független Magyarország
 
jőjjön,
*
Szövegforrás:
Független Magyarország
 
  Mindenki más,
  Vessen magvimból akár erdőt
  Sok váró, apró, dühödt uzsorás,
  De én még ma: élek.