X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az új Kisértet

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Szép, magyar Sors ciklus) 108-110.
  • Szövegforrás NSZ: Népszava1910. december 25. XXXVII. évf. 306. sz. 18. –
  • Szövegforrás SzH: Szegedi Híradó1911. április 2. 76. sz. 1. – Tárca

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Nsz karácsonyi számában megjelent vers megírásáról és elküldéséről nem maradt fönn utalás Ady levelezésében. Érmindszenten, valószínűleg dec. folyamán keletkezhetett. A vers Marx – Engels Kommunista kiáltványának első sorát idézi meg: „Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete.” A szocializmus, a forradalom kísértete jelenik itt meg, amit már 1903-ban meglátott. „Jelen világra jövendő világ még nem száguldott soha ily gyönyörűségesen, ily hatalmasan, ily hittel. Evangélium még sohasem volt annyira evangélium, mint most. Mint most a szocialista evangélium. Belereszket vagy beleittasul az ember. Ha fél is tőle, megcsodálja. Ez a jövendő. A súlyos, a kikerülhetetlen jövendő. Nincs több erős hit ma. Csak ez az egy.” ( Az új forradalom Nagyváradon, NN. 1903. ápr. 12.; AEÖPM IV. 44. sz. 69–70.) E cikkhez haosnlóan a versben is megfigyelhető, hogy Ady munkásmozgalmi verseiben is biblikus képeket használ föl (vö. A Hadak útja, 1908, Küldöm a frigy-ládát, Bús Ahasvérok májusa, 1909). Itt a csoda, a megváltás szférájába emeli az új kísértet eljövetelét. Ez részben el is bizonytalanít az eljövetelében, ami összecsendül a kísértet szó jelentésével. Király István megfigyelésében a „szándékolt ünnepet szinte már a saját ellentétébe, groteszkbe vitte át”, „szójátékszerű, barokkos ismétlések: a polyptotonok, figuta etimologicák, anadiploziszok, paronomaziák” eszközével (Király II. 56.) A vörös szín vagy a vér korábbi, munkásmozgalmi témájú verseinek is eleme (A csillagok csillaga, 1907, A vörös Nap, A Hadak útja, 1908, illetve Csák Máté földjén, Az utca éneke, 1907, Bús Ahasvárok májusa, 1909). A 38. sor „Magyar vagyok” kiáltása is ismerős 1908-ból, a Morognak a vének, változata („a magyar: az én vagyok”) az Egy harci Jézus-Mária versből. Az obsitos szó jelentését l. az Obsitos vitéz nótája jegyzetében. Irodalom Bölöni 297–298.; Földessy: Amt 93., 174.; Vezér 339–340., Király II. 55–58., 350–351., 634.; Varga József: Ady és kora. Bp., 1977. 270–272.
 
Az új Kisértet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Az új kisértet
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Az uj Kísértet
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet jár, harsog a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hir
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Ki jött nem éjfélkor, de nappal,
  Dacosan viselt, vörös és szép,
  De még az
Úristen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uristen
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
előtt sem
  Levehető sisakkal.
 
 
  Jelenéseit én hallgatom,
  Szóbeszédjét sok henye főnek,
  De már tudom, hogy kiről van
szó:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
szó;
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Nagy jöttéről és ittlétéről
  Az én szent keritőmnek.
 
 
  Hogy szeressék, ezt tán tiltja is,
  Mert ő nem számit
úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uri
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
szemre,
  De nagy szeretettel átadja
  Magát és Kisértet-mivoltát
  Bármilyen küzdelemre.
 
 
  Sokszor találkoztam vele már,
  Vitáztam vele, verekedtem,
  De ha elhagytam talán százszor,
  Ezerszer tértem vissza hozzá
  S mindig szerelmesebben.
 
 
  Ez a nagy, nappali Kisértet,
  Ki szemet lefog, agyat kábit,
  Ráborul minden tisztes
szívre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
szivre
*
Szövegforrás:
Népszava
 
  S érezteti: hatalmasabb, több,
  Mint itt akárki másik.
 
 
  Ki csak percnyi becsülettel él,
  Éli ezt a silány világot
  Beismeri
búsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
busan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
miként én:
  Kisértetet, kisérendőbbet,
  Soha, sohase látott.
 
 
  Mindent elvesztünk, én már tudom,
  E tétova,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
földön,
  De mezét
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
az
*
Szövegforrás:
Népszava
 
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetnek,
  Vörös mezét
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vigan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
és
újból,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujból,
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
Újból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ujból
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magamra öltöm.
 
 
  Ezt az egyetlen Kisértetet
  Nem tudom könnyen
elhessentni:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
elhessenteni:
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Magyar vagyok s
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
keserü
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
sorssal,
  De édes daccal harsogom, hogy
  Ez: van s nincs itt más semmi.
 
 
  Semmi, mint ez
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetünk,
  Melytől rengve fél gyönge elme,
  Félnek obsitosi a Multnak
  S akit kisér fiatal
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
utján
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Az
aggottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
aggodtak
*
Szövegforrás:
Népszava
 
félelme.
 
 
  Hajh, megutáltam az életet,
  Lelkem csatákban összelőtten,
  De lelkem és e
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magyar föld
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetét várva-várja
  S itt piroslik előttem.
 
 
  Az én Istenem
sújtsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sujtsa
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
le azt,
  Ki e hitet kétli, gátolná
  S akit az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet kisért,
  Kapja meg a csodát, megváltást,
  Istenem hozza hozzá.
 
 
 
Az új Kisértet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Az új kisértet
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Az uj Kísértet
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet jár, harsog a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hir
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Ki jött nem éjfélkor, de nappal,
  Dacosan viselt, vörös és szép,
  De még az
Úristen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uristen
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
előtt sem
  Levehető sisakkal.
 
 
  Jelenéseit én hallgatom,
  Szóbeszédjét sok henye főnek,
  De már tudom, hogy kiről van
szó:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
szó;
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Nagy jöttéről és ittlétéről
  Az én szent keritőmnek.
 
 
  Hogy szeressék, ezt tán tiltja is,
  Mert ő nem számit
úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uri
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
szemre,
  De nagy szeretettel átadja
  Magát és Kisértet-mivoltát
  Bármilyen küzdelemre.
 
 
  Sokszor találkoztam vele már,
  Vitáztam vele, verekedtem,
  De ha elhagytam talán százszor,
  Ezerszer tértem vissza hozzá
  S mindig szerelmesebben.
 
 
  Ez a nagy, nappali Kisértet,
  Ki szemet lefog, agyat kábit,
  Ráborul minden tisztes
szívre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
szivre
*
Szövegforrás:
Népszava
 
  S érezteti: hatalmasabb, több,
  Mint itt akárki másik.
 
 
  Ki csak percnyi becsülettel él,
  Éli ezt a silány világot
  Beismeri
búsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
busan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
miként én:
  Kisértetet, kisérendőbbet,
  Soha, sohase látott.
 
 
  Mindent elvesztünk, én már tudom,
  E tétova,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
földön,
  De mezét
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
az
*
Szövegforrás:
Népszava
 
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetnek,
  Vörös mezét
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vigan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
és
újból,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujból,
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
Újból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ujból
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magamra öltöm.
 
 
  Ezt az egyetlen Kisértetet
  Nem tudom könnyen
elhessentni:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
elhessenteni:
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Magyar vagyok s
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
keserü
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
sorssal,
  De édes daccal harsogom, hogy
  Ez: van s nincs itt más semmi.
 
 
  Semmi, mint ez
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetünk,
  Melytől rengve fél gyönge elme,
  Félnek obsitosi a Multnak
  S akit kisér fiatal
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
utján
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Az
aggottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
aggodtak
*
Szövegforrás:
Népszava
 
félelme.
 
 
  Hajh, megutáltam az életet,
  Lelkem csatákban összelőtten,
  De lelkem és e
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magyar föld
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetét várva-várja
  S itt piroslik előttem.
 
 
  Az én Istenem
sújtsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sujtsa
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
le azt,
  Ki e hitet kétli, gátolná
  S akit az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet kisért,
  Kapja meg a csodát, megváltást,
  Istenem hozza hozzá.
 
 
 
Az új Kisértet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Az új kisértet
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Az uj Kísértet
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet jár, harsog a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hir
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Ki jött nem éjfélkor, de nappal,
  Dacosan viselt, vörös és szép,
  De még az
Úristen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uristen
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
előtt sem
  Levehető sisakkal.
 
 
  Jelenéseit én hallgatom,
  Szóbeszédjét sok henye főnek,
  De már tudom, hogy kiről van
szó:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
szó;
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Nagy jöttéről és ittlétéről
  Az én szent keritőmnek.
 
 
  Hogy szeressék, ezt tán tiltja is,
  Mert ő nem számit
úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uri
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
szemre,
  De nagy szeretettel átadja
  Magát és Kisértet-mivoltát
  Bármilyen küzdelemre.
 
 
  Sokszor találkoztam vele már,
  Vitáztam vele, verekedtem,
  De ha elhagytam talán százszor,
  Ezerszer tértem vissza hozzá
  S mindig szerelmesebben.
 
 
  Ez a nagy, nappali Kisértet,
  Ki szemet lefog, agyat kábit,
  Ráborul minden tisztes
szívre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
szivre
*
Szövegforrás:
Népszava
 
  S érezteti: hatalmasabb, több,
  Mint itt akárki másik.
 
 
  Ki csak percnyi becsülettel él,
  Éli ezt a silány világot
  Beismeri
búsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
busan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
miként én:
  Kisértetet, kisérendőbbet,
  Soha, sohase látott.
 
 
  Mindent elvesztünk, én már tudom,
  E tétova,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
földön,
  De mezét
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
az
*
Szövegforrás:
Népszava
 
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetnek,
  Vörös mezét
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vigan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
és
újból,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujból,
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
Újból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ujból
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magamra öltöm.
 
 
  Ezt az egyetlen Kisértetet
  Nem tudom könnyen
elhessentni:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
elhessenteni:
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Magyar vagyok s
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
keserü
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
sorssal,
  De édes daccal harsogom, hogy
  Ez: van s nincs itt más semmi.
 
 
  Semmi, mint ez
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetünk,
  Melytől rengve fél gyönge elme,
  Félnek obsitosi a Multnak
  S akit kisér fiatal
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
utján
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Az
aggottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
aggodtak
*
Szövegforrás:
Népszava
 
félelme.
 
 
  Hajh, megutáltam az életet,
  Lelkem csatákban összelőtten,
  De lelkem és e
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magyar föld
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetét várva-várja
  S itt piroslik előttem.
 
 
  Az én Istenem
sújtsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sujtsa
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
le azt,
  Ki e hitet kétli, gátolná
  S akit az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet kisért,
  Kapja meg a csodát, megváltást,
  Istenem hozza hozzá.
 
 
 
Az új Kisértet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
Az új kisértet
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Az uj Kísértet
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet jár, harsog a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hir
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Ki jött nem éjfélkor, de nappal,
  Dacosan viselt, vörös és szép,
  De még az
Úristen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uristen
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
előtt sem
  Levehető sisakkal.
 
 
  Jelenéseit én hallgatom,
  Szóbeszédjét sok henye főnek,
  De már tudom, hogy kiről van
szó:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
szó;
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Nagy jöttéről és ittlétéről
  Az én szent keritőmnek.
 
 
  Hogy szeressék, ezt tán tiltja is,
  Mert ő nem számit
úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uri
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
szemre,
  De nagy szeretettel átadja
  Magát és Kisértet-mivoltát
  Bármilyen küzdelemre.
 
 
  Sokszor találkoztam vele már,
  Vitáztam vele, verekedtem,
  De ha elhagytam talán százszor,
  Ezerszer tértem vissza hozzá
  S mindig szerelmesebben.
 
 
  Ez a nagy, nappali Kisértet,
  Ki szemet lefog, agyat kábit,
  Ráborul minden tisztes
szívre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
szivre
*
Szövegforrás:
Népszava
 
  S érezteti: hatalmasabb, több,
  Mint itt akárki másik.
 
 
  Ki csak percnyi becsülettel él,
  Éli ezt a silány világot
  Beismeri
búsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
busan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
miként én:
  Kisértetet, kisérendőbbet,
  Soha, sohase látott.
 
 
  Mindent elvesztünk, én már tudom,
  E tétova,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szomoru
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
földön,
  De mezét
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
az
*
Szövegforrás:
Népszava
 
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetnek,
  Vörös mezét
vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vigan
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
és
újból,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujból,
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
 
Újból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ujból
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magamra öltöm.
 
 
  Ezt az egyetlen Kisértetet
  Nem tudom könnyen
elhessentni:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Népszava
 
elhessenteni:
*
Szövegforrás:
Szegedi Híradó
 
  Magyar vagyok s
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
keserü
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
sorssal,
  De édes daccal harsogom, hogy
  Ez: van s nincs itt más semmi.
 
 
  Semmi, mint ez
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetünk,
  Melytől rengve fél gyönge elme,
  Félnek obsitosi a Multnak
  S akit kisér fiatal
útján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
utján
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
  Az
aggottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szegedi Híradó
 
aggodtak
*
Szövegforrás:
Népszava
 
félelme.
 
 
  Hajh, megutáltam az életet,
  Lelkem csatákban összelőtten,
  De lelkem és e
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
magyar föld
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértetét várva-várja
  S itt piroslik előttem.
 
 
  Az én Istenem
sújtsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sujtsa
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
le azt,
  Ki e hitet kétli, gátolná
  S akit az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Népszava
Szegedi Híradó
 
Kisértet kisért,
  Kapja meg a csodát, megváltást,
  Istenem hozza hozzá.