X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Seregesen senkik jönnek

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Harc és Halál ciklus) 91-92.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. március 16. IV. évf. 6. sz. 548.
    n
    Jegyzet (Az Eddig ámene, a Félrevert harangos napok és a Köszönöm, köszönöm, köszönöm előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady március első felében betegen feküdt, s már csak kényszerűségből maradt Párizsban. Márc. 26-án utazhatott csak haza Budapestre, gyógyulást keresni. Ady Lajos így írt a vers keletkezéséről: „Párisban íródott, s abból a keserűségből fakadt, hogy új kötetéről (A Minden-Titkok versei) a sajtó tudomást se vett, holott Kiss Józsefnek (»gács«–galíciai) a »Legendák a nagyapámról« c. kötetéről telve voltak a lapok hasábos dicsőítésekkel; ugyanakkor volt nagy sikere Herczeg Ferencnek (a »sváb«) a »Fehér páva« c. regényével, s Molnár Ferencnek (a »zsidó«) »A farkas« c. darabjával.” (AM II. 189.) Ady Lajos magyarázatát fenntartással kell értékelni. Egyik adata egyébként is téves. A farkas c. Molnár-darabot csak 1912-ben mutatták be, elismerő, sőt rajongó kritikai visszhangjára tehát nem célozhatott az 1911. márciusi vers. Ha valóban Molnárra utalt Ady, s csakugyan egy meghatározott darab fogadtatása ingerelte, ez csak az 1910. nov. 19-én bemutatott A testőré lehetett. Ennek kritikái is csaknem egybehangzóan lelkesek. Ebben az időben írta egyébként Ady a Nyugatba Molnár-cikkét, melynek tervét így közölte Osváttal 1910. nov. 26-án: „Ugyszintén szeretnék Molnár Ferencről írni erre a dec. 16-iki számra. Nagyon mást írnék, mint eddig írtak, de nagyon elismerőt sok kitüntető gáncsolással.” ([Érmindszent], AEL III. 152.) Herczeg A fehér páva c. „kisvárosi története” 1910-ben jelent meg: a Nyugat is hamar közölt kritikát róla, Kaffka Margit tollából. A cikkben csipkelődő hangú kritika ellenpontozza a kinyilvánított obligát elismerést; a rutinos író fölényes anyagkezelését méltatja ugyan, ábrázolását azonban felszínesként, önkényesként jellemzi. (Herczeg Ferenc: A fehér páva, 1911. jan. 1. 1. sz. 115–117.). Herczeggel éppen az idő tájt éleződtek ki ellentéteik. Ady „hadüzenetként” vette tudomásul ( Hatvany Lajosnak, [Érmindszent, 1910. nov. vége], AEL III. 200.), a Magyar Figyelő 1911. jan. 1-jei megállapítását, melynek Herczeg szerkesztője lett. Ráadásul Herczeg álnéven az Új Időkben csipkelődő glosszákat írt Ady és a nyugatosok ellen, amire Hatvany hívta fel figyelmét ( Ady Endrének, [Budapest, 1911. febr. 1.?], AEL III. 202.) Kiss József Legendák a nagyapámról c. művének megjelenését 1911. febr. 12-én hirdette borítóján A Hét, de már jan. 15-én lelkesült beszámolókat közölt az idős költő Zeneakadémián tartott estjéről ( Édesanyám imádságos könyvéből, 44–45.; Kiss József felolvas, 45–46.). Mindeközben a dec.-ben megjelent MTv1 kötetről, az előző két Ady-verseskötethez hasonlóan a Ny-ban nem jelent meg kritika, Fenyő Miksa hiába ígérte, nem írta meg ( Ady Endrének, [Budapest, 1911. febr. 19.], AEL III. 217.). A vers azon költeményekkel rokonítható, melyekben Ady lehatárolja magát „követőitől”. Ilyen a jelen verssel egy ciklusba foglalt Türelmetlen jó barátaimhoz vagy a Zendülés váram alján címűek, az előző év végéről, illetve egy hónappal korábbról, vagy az 1909-es Kezdenek nyakukba venni. Rokonítható korábbi zseni-nyilatkozataival (pl. Az elsőség jósága, 1909) és üldözöttség-érzetével (így Ahol Árgyilus alszik, 1907, A muszáj Herkules, 1908, Hosszú az erdő, 1909). Irodalom AM II.189–190.; Vajthó László: Ady diadalútja Zilahon. Diárium. 1946. 10–12. sz. 22.; Földessy: Amt 81., 171.; Vezér 326., 332.; Király II. 311., 580.
 
Seregesen senkik jönnek  
 
  Minden semmirevalónak,
  Gácsnak, svábnak és zsidónak
  Grádics adatott:
  Itt alant már csak egyedül
  Maradok.
 
 
  Sürög a vad, magyar élet,
  Még a némák is beszélnek
  S uccám ellepik
  S bárki taknyost egy bősz iram
 
Fölrepít
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Felrepít.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Seregesen senkik jönnek,
  Megrabolnak, elköszönnek
  Gúnnyal, szabadon,
  Mi bennem
gyült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
gyűlt,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindenkié
  A vagyon.
 
 
  Mind a szépet, amit hoztam
  S ami
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy, átkozottan
  Sok, pazar ige:
  Úri, léha nullák raja
  Söpri be.
 
 
 
Álmagyarok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
Almagyarok
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
s jöttment népség
  S cimeres, ronda cselédség
  S nagyúri nagyok:
  Ez időben, itt, valaki:
  Én vagyok.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
igéim tán nem hatnak,
  Rossz frigyesim elhagyhatnak
  S nőhet a fülem,
  De nem lesz itt semmi, soha
  Nélkülem.
 
 
 
Seregesen senkik jönnek  
 
  Minden semmirevalónak,
  Gácsnak, svábnak és zsidónak
  Grádics adatott:
  Itt alant már csak egyedül
  Maradok.
 
 
  Sürög a vad, magyar élet,
  Még a némák is beszélnek
  S uccám ellepik
  S bárki taknyost egy bősz iram
 
Fölrepít
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Felrepít.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Seregesen senkik jönnek,
  Megrabolnak, elköszönnek
  Gúnnyal, szabadon,
  Mi bennem
gyült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
gyűlt,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindenkié
  A vagyon.
 
 
  Mind a szépet, amit hoztam
  S ami
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy, átkozottan
  Sok, pazar ige:
  Úri, léha nullák raja
  Söpri be.
 
 
 
Álmagyarok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
Almagyarok
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
s jöttment népség
  S cimeres, ronda cselédség
  S nagyúri nagyok:
  Ez időben, itt, valaki:
  Én vagyok.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
igéim tán nem hatnak,
  Rossz frigyesim elhagyhatnak
  S nőhet a fülem,
  De nem lesz itt semmi, soha
  Nélkülem.
 
 
 
Seregesen senkik jönnek  
 
  Minden semmirevalónak,
  Gácsnak, svábnak és zsidónak
  Grádics adatott:
  Itt alant már csak egyedül
  Maradok.
 
 
  Sürög a vad, magyar élet,
  Még a némák is beszélnek
  S uccám ellepik
  S bárki taknyost egy bősz iram
 
Fölrepít
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Felrepít.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Seregesen senkik jönnek,
  Megrabolnak, elköszönnek
  Gúnnyal, szabadon,
  Mi bennem
gyült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
gyűlt,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindenkié
  A vagyon.
 
 
  Mind a szépet, amit hoztam
  S ami
új,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
nagy, átkozottan
  Sok, pazar ige:
  Úri, léha nullák raja
  Söpri be.
 
 
 
Álmagyarok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
Almagyarok
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
s jöttment népség
  S cimeres, ronda cselédség
  S nagyúri nagyok:
  Ez időben, itt, valaki:
  Én vagyok.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
igéim tán nem hatnak,
  Rossz frigyesim elhagyhatnak
  S nőhet a fülem,
  De nem lesz itt semmi, soha
  Nélkülem.