X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Félrevert harangos napok

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Istenhez hanyatló árnyék ciklus) 69.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. március 16. IV. évf. 6. sz. 549-550.
    n
    Jegyzet (Harmadikként jelent meg a Seregesen senkik jönnek, Az Eddig ámene után és a Köszönöm, köszönöm, köszönöm előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers születéséről vö. a Seregesen sekik jönnek jegyzetét. Rég katasztrófa, így a versben megidézett tűzvész esetén, a közösséget figyelmeztetendő, megszólaltatták a harangokat. Király István értelmezésében a vers a magányos élet, az egzisztenciális iszonyat igenlése (Király II. 252., 253.). Ezt alátámasztja Ady párizsi levelezése. A jan. végétől együtt töltött már majdnem két hónap után ismét úgy vélte, szakítania kell Diósi Ödönné Brüll Adéllal. „Ez az utolsó, Párisban töltött néhány hét igazolta, hogy három, ilyen rossz idegzetű lény, mint mi, nem élhetünk együtt.” – tekintett vissza Diósi Ödönnek ([Párizs, 1911. márc. 25.?], AEL III. 239.) Bőséggel hazaküldött panaszos leveleiben az élettel való leszámolás hangulata ült meg. „Én ugy élek Párisban, mint egy elkésett szeptemberi pillangó. Semmi sincs már. Jobb lett voilna lassubb tempóban elvégezni életem posztulatumait. Most már nincs – semmi.” ( Horvát Jánosnak. [Párizs, 1911. febr. 14.]; AEL III. 213.) „Nem tudom, Párisban meddig maradok s innen hova megyek. Se dolgozni, se élni nem tudok.” ( Kollányi Boldizsárnak. [Párizs, 1911. febr. 18.]; AEL III. 215.) A harang-motívumot szerepeltető versek közé sorolható. E szimbólum összekapcsolódott már a hittel, templomi rítussal (Egy párisi hajnalon, 1904, A Sion-hegy alatt, Az Isten balján, 1908, A pócsi Mária, 1910), elmúlással (Temetés, 1898, Sírni, sírni, sírni, 1906), az egész élettel (Cseng az élet, 1907), a falusi idillel (Itthon (Áldott kezeddel…), 1899, El a faluból, 1905, Séta bölcső-helyem körül, 1909) vagy épp a megidézett múlttal (A Rákóczi vén harangja, 1898, Három Baudelaire-szonett, 1904, vö. még Félreverik a harangot, Sz. 1901. jan. 25.; AEÖPM I. 352.). Király találó megfigyelése szerint a harang, mint önstilizáció jelenik meg. „Jelképpé változott a falusi emlék: az ember lett harang, ki ösztönzött, hívott, másokért beszélt.”. (Király II. 302.) Így megelőlegezi a jún-i Rázd meg szívedet, illetve a szept.-i Az Istenek viselőse verseket. Irodalom Földessy: Amt 178.; Király II. 252., 253., 302.
 
Félrevert harangos napok  
 
  Undok, füstös tűz-cafatokban
  Hullott
reád
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
reám
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a nyomoruság
  S az iszonyat, ez a vad husáng
  Veri
búsan lelked
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
busan lelkem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
tetőjét
  S félek, hogy eloltja a fájást,
  Óh, fájás, fájj tovább és jobban.
 
 
 
Neked
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Nekem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a tűzvész már az élet.
  A félrevert harangos napok,
  Kinok, tébolyok és haragok,
  Végső szándék, hamvadás-hajnal
  S jaj
neked,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
nekem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha elfogy a
fájás,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fájás.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Lobogj, égj, fájj, mert máskép véged.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Lobogjatok kínok, hadd égjek.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Félrevert harangos napok  
 
  Undok, füstös tűz-cafatokban
  Hullott
reád
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
reám
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a nyomoruság
  S az iszonyat, ez a vad husáng
  Veri
búsan lelked
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
busan lelkem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
tetőjét
  S félek, hogy eloltja a fájást,
  Óh, fájás, fájj tovább és jobban.
 
 
 
Neked
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Nekem
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
a tűzvész már az élet.
  A félrevert harangos napok,
  Kinok, tébolyok és haragok,
  Végső szándék, hamvadás-hajnal
  S jaj
neked,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
nekem,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
ha elfogy a
fájás,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fájás.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
Lobogj, égj, fájj, mert máskép véged.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Lobogjatok kínok, hadd égjek.
*
Szövegforrás:
Nyugat