X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Köszönöm, köszönöm, köszönöm

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

 • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Istenhez hanyatló árnyék ciklus) 69.
 • Szövegforrás NY: Nyugat11911. március 16. IV. évf. 6. sz. 550.
  n
  Jegyzet (Negyedikként jelent meg a Seregesen senkik jönnek, Az Eddig ámene és a Félrevert harangos napok után.)
 • Szövegforrás NN: NN1911. március 25. XIV. évf. 70. sz. 3.
  n
  Jegyzet (Köszönöm, köszönöm címmel).

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Király István felosztása szerint a gyakori harcos-Isten képe helyett a költemény megszólítottja a béke istene. „Kettős síkon játszódott a vers – írja a szerző –: részben a tegnapban, részben a mában. »Zavart lelkem tegnap mindent bevallott« – hangzott a múlt szava, s szemben állt vele a jelen idő: »Ma köszönöm«. A kiélezés eszköze volt ez az időjáték, nem életrajzi értelemben, művészileg volt igaz; a fordulatot húzta alá vele a költő. Érződött az, hogy tegnap és ma között nagy változás történt: megszületett a Minden élménye.” (Király II. 426.) Ha a vers keletkezési idejét figyelemmel tartva próbáljuk e tapasztalat hitelességét megállapítani, nem nehéz belátni, hogy a Minden élménye nemcsak kronológiailag előzi meg a költeményben kifejtetteket, de maga az élmény is a múltba utaltatik a versben. Ezért érdemesebb azt a következtetést levonni, hogy a mű A Minden-Titkok verseire reflektál, kiemelve Ady Isten-fogalmának szerepét a Minden-élmény lehetséges rétegei közül. Király István idézett gondolatának egyik részére hagyatkozva értelemszerűbb a lírai életműn belüli időszembesítő struktúra szerepének hangsúlyozása, kizárva azt a lehetőséget, hogy a versben mondottakat pusztán életrajzi körülményekkel magyarázzuk. Király István azon megfigyelése azonban nagyon is találó, hogy az istennel való találkozás tipikus képeként a gyermek alakja jelent meg Ady verseiben, mert így fejeződött ki legteljesebben az ember viszonya a tőle elképzelt láthatatlanhoz. (Király II. 408.) Az első három sor szinesztéziái a szókép tankönyvi példái. Vezér Erzsébet megfogalmazásában „[a]z érzékek keveredése, a szünesztézia is ezt a teljes [Istenben való] feloldódást fejezi ki”. A Nap, a fény a Bibliához és vallásos ábrázolásokhoz hasonlóan, Ady költészetében is együtt jár az Úr megjelenésével. (L. az »Ádám, hol vagy?« „fehér fény”-e, Az Úr érkezése „tüzes nappal”-a (1908). A Nap Isten arca az 1909-es Az uraknak Urában, szeme az 1910-es Ha tanultunk zsoltárokatban.) Mindent megköszönésével az 1909-es Köszönet az életért folytatása. A 9. sor kapcsán állapította meg Hatvany: „Ady verseiben lelki képe mellett minduntalan föl-fölvillan testi portréja is: Éles, szomorú nézés, mintha csak Ady szempillantása esnék reánk. // Majd három sorban Ady jellemképe következik.” (Hatvany II. 156.) Ady párizsi, a vers írásakor jellemző hangulatára l. a Félrevert harangos napok jegyzetét. Irodalom Hatvany II. 155–157.; Földessy: Amt. 159., 167.; Vezér 334–335.; Király II. 407–408.; 425–427.
 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Köszönöm, köszönöm
*
Szövegforrás:
NN
 
 
 
  Napsugarak
zúgása,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugása
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
amit hallok,
  Számban nevednek jó ize van,
  Szent
mennydörgést
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
menydörgést
*
Szövegforrás:
NN
 
néz a két szemem,
  Istenem, istenem, istenem,
  Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
  Te voltál mindig mindenben
minden,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mindenem
*
Szövegforrás:
NN
 
minden
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Boldog szimatolásaimban,
  Gyöngéd simogatásaimban
  S éles, szomoru
nézéseimben.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
NN
 
nézéseimban.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
  Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
  Hol éreztem az életemet
  S hol dőltek, épültek az oltárok.
  Köszönöm az én értem vetett ágyat,
  Köszönöm neked az első sirást,
  Köszönöm tört szivü édes anyámat,
  Fiatalságomat és büneimet,
  Köszönöm a kétséget, a hitet,
  A csókot és a betegséget.
  Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
  Másnak, csupán néked, mindenért
néked.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
néked
*
Szövegforrás:
NN
 
  Napsugarak
zúgása,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugása
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
amit hallok,
  Számban nevednek jó ize van,
  Szent mennydörgést néz a két
szemem,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
szemen,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Istenem, istenem, istenem,
  Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
  Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
  S hogy te leszel a halál, köszönöm.
 
 
 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Köszönöm, köszönöm
*
Szövegforrás:
NN
 
 
 
  Napsugarak
zúgása,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugása
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
amit hallok,
  Számban nevednek jó ize van,
  Szent
mennydörgést
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
menydörgést
*
Szövegforrás:
NN
 
néz a két szemem,
  Istenem, istenem, istenem,
  Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
  Te voltál mindig mindenben
minden,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mindenem
*
Szövegforrás:
NN
 
minden
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Boldog szimatolásaimban,
  Gyöngéd simogatásaimban
  S éles, szomoru
nézéseimben.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
NN
 
nézéseimban.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
  Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
  Hol éreztem az életemet
  S hol dőltek, épültek az oltárok.
  Köszönöm az én értem vetett ágyat,
  Köszönöm neked az első sirást,
  Köszönöm tört szivü édes anyámat,
  Fiatalságomat és büneimet,
  Köszönöm a kétséget, a hitet,
  A csókot és a betegséget.
  Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
  Másnak, csupán néked, mindenért
néked.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
néked
*
Szövegforrás:
NN
 
  Napsugarak
zúgása,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugása
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
amit hallok,
  Számban nevednek jó ize van,
  Szent mennydörgést néz a két
szemem,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
szemen,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Istenem, istenem, istenem,
  Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
  Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
  S hogy te leszel a halál, köszönöm.
 
 
 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Köszönöm, köszönöm
*
Szövegforrás:
NN
 
 
 
  Napsugarak
zúgása,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugása
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
amit hallok,
  Számban nevednek jó ize van,
  Szent
mennydörgést
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
menydörgést
*
Szövegforrás:
NN
 
néz a két szemem,
  Istenem, istenem, istenem,
  Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
  Te voltál mindig mindenben
minden,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mindenem
*
Szövegforrás:
NN
 
minden
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Boldog szimatolásaimban,
  Gyöngéd simogatásaimban
  S éles, szomoru
nézéseimben.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
NN
 
nézéseimban.
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
NN
 
  Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
  Hol éreztem az életemet
  S hol dőltek, épültek az oltárok.
  Köszönöm az én értem vetett ágyat,
  Köszönöm neked az első sirást,
  Köszönöm tört szivü édes anyámat,
  Fiatalságomat és büneimet,
  Köszönöm a kétséget, a hitet,
  A csókot és a betegséget.
  Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
  Másnak, csupán néked, mindenért
néked.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
néked
*
Szövegforrás:
NN
 
  Napsugarak
zúgása,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugása
*
Szövegforrás:
Nyugat
NN
 
amit hallok,
  Számban nevednek jó ize van,
  Szent mennydörgést néz a két
szemem,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
szemen,
*
Szövegforrás:
NN
 
  Istenem, istenem, istenem,
  Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
  Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
  S hogy te leszel a halál, köszönöm.