X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Én, szegény Magam

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Szomoru ódák valakihez ciklus) 127.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. április 16. IV. évf. 8. sz. 755-756.
    n
    Jegyzet (Önálló cím nélkül. A "Szomoru ódák valakihez" főcímmel közölt három vers második darabja a Vén, bolond úr után, az Óh, életek élete előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers érmindszenti keletkezéséről, Ady ekkori állapotáról l. a Vén, bolond úr jegyzetét. Kovalovszky Miklós a vers ihletőjének egy bő háromszáz évvel korábbi, protestáns templomi énekben vélte föltalálni a vers ihletőjét. Az Ady korában is énekelt Az Istennek atyai gondviseléséről vonatkozó passzusa: „Mire bánkódol, óh te én szívem, […] Én te szegény fiad vagyok / Senkiben bízni nem tudok.” (Kovalovszky Miklós: Adalékok Ady és a régi magyar költői nyelv kérdéséhez. Magyar Irodalomtörténet. 1956. 86–87.) Az egoizmus groteszk himnusza (Király II. 143.) nem előzmény nélküli Ady költészetében, gondoljunk az Így szólna a szóm, Egy csúf rontás (1906), Beszélgetés egy szekfűvel (1907: „Míg nem jöttem, koldusok voltak, Még sírni sem sírhattak szépen”), Az elsőség jósága (1909) versekre. A 10. sor „bölcs királyok hódolását” és a 17. sor „Téged elhagyott már minden” részletei Jézust idézi föl. A megváltó magára vonatkozása szintén visszatérő eleme az életműnek (pl. az előző évből A Szerelem eposzából, Akármilyen csúnya élet, A föltámadás szomorusága). A mű egy olvasati lehetőség szerint azon, szeretetért áhítozó versekkel rokonítható, amelyekben Ady költészetének megértését sürgeti (Szeretném, ha szeretnének, Akarom: tisztán lássatok, 1909), ám itt lemond erről, s azt vallja, maga maradt önmaga számára. Ady álmatlanságára l. A meghivott halál és A föltámadás szomorusága jegyzetét. A Hold-motívum számos versében fölbukkan, l. Nyár-délutáni Hold Rómában jegyzetét. Irodalom Kovalovszky Miklós: Adalékok Ady és a régi magyar költői nyelv kérdéséhez. Magyar Irodalomtörténet. 1956. 86–87.; Földessy: Amt 177.; Király II. 143., 285., 312.; EmlAE III. 570.
 
Én, szegény Magam
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Szeretlek halálos szerelemmel,
  Te hű, te jó, te boldogtalan,
  Te elhagyott, te szép, béna ember,
  Te: Én, szegény Magam.
 
 
  Senkid sincs e
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
pucér
világon.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
világon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sorvasztó, álmatlan éjjelek
  Holdfényénél fölujjongva látom:
  Csak én szerettelek.
 
 
  Te: Én, aki királynőket vártál
  S bölcs királyok hódolásait,
  Nézd, szivekben hogyan be nem váltál:
  Csak én vagyok ma itt.
 
 
  Szeretlek, mert a keserűségnek
  Ártatlan és áldott fia vagy,
  Mert minden egynek, búsnak és szépnek
  Tömjénezni szabad.
 
 
  Téged elhagyott már minden, minden,
 
Durván,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Durván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg-nem-értőn és gazul.
  Nincs szépség, melynek hivője nincsen:
  Most én vagyok az úr.
 
 
  Az egész világ helyett imádlak,
  Te hű, te jó, te boldogtalan,
  Te szép, kit a buták meg nem láttak:
  Te: Én, szegény Magam.
 
 
 
Én, szegény Magam
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
II.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Szeretlek halálos szerelemmel,
  Te hű, te jó, te boldogtalan,
  Te elhagyott, te szép, béna ember,
  Te: Én, szegény Magam.
 
 
  Senkid sincs e
bús,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
pucér
világon.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
világon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Sorvasztó, álmatlan éjjelek
  Holdfényénél fölujjongva látom:
  Csak én szerettelek.
 
 
  Te: Én, aki királynőket vártál
  S bölcs királyok hódolásait,
  Nézd, szivekben hogyan be nem váltál:
  Csak én vagyok ma itt.
 
 
  Szeretlek, mert a keserűségnek
  Ártatlan és áldott fia vagy,
  Mert minden egynek, búsnak és szépnek
  Tömjénezni szabad.
 
 
  Téged elhagyott már minden, minden,
 
Durván,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Durván
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
meg-nem-értőn és gazul.
  Nincs szépség, melynek hivője nincsen:
  Most én vagyok az úr.
 
 
  Az egész világ helyett imádlak,
  Te hű, te jó, te boldogtalan,
  Te szép, kit a buták meg nem láttak:
  Te: Én, szegény Magam.