X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Itt a nagy harc

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A. 313.
  • Szövegforrás K2: Versrészlet kézirata
  • Szövegforrás NSZ: Alapszöveg: NépszavaNépszava 1911. május 1. melléklet 5.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers Ady politikai költészetének egyik alkalmi darabja. Ő maga nem sorolta ugyan kötetbe, de forradalmi hangvétele sokban rokonítható olyan alkotásokkal, mint A márciusi Naphoz (1910) vagy A Tűz márciusa (1911). A Népszavában jelent meg, amely lap köztudottan a munkásréteg orgánuma volt. A vers a „népét elnyomó urak” (Földessy: Amt 303.) ellen szól, s a tavaszt sok egyéb Ady-vershez hasonlóan újra a forradalmi, a lázadó ember évszakaként értelmezi (vö. pl. Bús Ahasvérok Májusa (1909), A március Naphoz, A Tűz márciusa). A társadalom elnyomott rétegei feletti uralom birtoklóit „Werbőczi fajá”-val azonosítja a költő. Eme jelképszerű gyűjtőfogalom használata egyébként nem előzmény nélküli Ady életművében. A BN 1907. okt. 8-i számában Werbőczi és az ő népe címmel olyan vitairatot publikál, amely világosan körvonalazza, mit is ért Ady e terminus alatt. „Az úri, haladó Magyarországnak – írja – méltó prófétája volt ő, Werbőczi István. Pártvezérnek, diplomatának, palatinusnak, bírónak, tudósnak és szónoknak egyformán magyar. Ha föl lehetne támasztani, át lehetne hozni a mi korszakunkba. Amitől az isten mentsen meg bennünket, mert esze, ravaszsága s faló kedve a mai kis werbőcziek összeadott eszénél, ravaszságánál és faló kedvénél is nagyobb volt. Züllöttebb volt akkor az ország még mai züllöttségénél is. Werbőczi alkalmas időben született, kegyetlen tudatossággal emelkedett. Becsapott mindenkit s nem volt pör vagy kár, ami ne őt gazdagította volna. [...] A populus Werbőczianusnak – kijavitjuk – nem is prófétája, de Messiása volt. Sírhat, imádkozhat a populus Werbőczianus, van miért. Werbőczi István még adathatott magának kétszer nemzeti ajándékot azokkal a jobbágyokkal, akiket igás állatokká tett. Az új jobbágyok fölemelték fejüket és kezüket. Pusztuljon a Werbőczi népe, a világ leghaszontalanabb, kitartott osztálya. [...] A populus Werbőczianus érzi a vesztét, sír és imádkozik: Csönd legyen Hunniában, csitt.” (AEÖPM IX. 10. sz. 20–21.) Magyarázat Verbőczy: másként Werbőczy István (1458 táján–1541), köznemesi családból származó politikus, felfelé ívelő pályáján előbb királyi ítélőmester, királyi személynök, majd rövid ideig nádor. A magyarországi szokásjogok összegyűjtése és rendszerezése – az ún. Hármaskönyv – az ő munkája, melynek legvitatottab intézkedése a jobbágyság röghöz kötése. A köznemesség azzal fejezte ki Werbőczy iránti háláját, hogy portánként két dénár nemzeti jutalmat szavazott meg neki az országgyűlés. zsandár: Csendőr. Irodalom Földessy: Amt 303.; EmlAE III. 502.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Itt a nagy harc  
 
 
 
Tavasz van és a lázadókat
 
Imádta
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Ímádta
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mindig az élet, a láz.
 
Jaj annak a magyar hajónak,
 
Mely olcsón és mindent elmagyaráz:
 
Jaj százszor a megbocsátónak.
 
 
Engesztelhetlenül ugy fusson
 
Minden bilincselt, bántott, bus magyar
 
Hajója, hogy büszkén
eljusson
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
[törölt]
« oda »
el
Beszúrás hely: fölé.
jusson
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Vig partra, melyet tört szive
javall,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
javall
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Perlőinket
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Perlőinke
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
perlő nagy jusson.
 
 
Hiszen ők már ugyis inognak,
 
Már küldik a kegyes
üzenetet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
üzenetet.
[törölt]
«
,
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Nagy harcba fogni
ugyse fognak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
ugyse
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
fognak
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Ezek a zagyva uri seregek,
 
Rablói száz elrablott jognak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
 
 
 
Trónjukon
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
Alapszöveg: Népszava
 
Trón
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
jukon
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
már vitázva ülnek
  S már nem kacagják gőggel a
tavaszt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
tavaszt
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
  Persze hogy meg nem szelidülnek,
 
Verbőczy fajától
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Verbőczi
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
fajától
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
Verbőczi fajától
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ki
várja azt?
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
Alapszöveg: Népszava
 
várja azt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Eddig csak zsandárokat küldtek.
 
 
 
De vér serked bőrük-alatta,
 
Itt a tavasz, hol panaszkodnak is,
 
Jön az uri, bosszus „ebadta”,
 
Jön a prédikáció, mely hamis
 
S jön a mi bosszus vágyunk-adta.
 
 
No, végre hát, ők védekeznek,
 
A hóhérok,
akiknek
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
akik
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
n
Beszúrás hely: fölé.
ek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
lelke sincs,
 
Adván módját amaznak
s eznek,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
s
[törölt]
« em »
eznek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Lóg hangosan róluk a vén bilincs:
 
Ők,
félők
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
félők,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
legtöbbet vétkeznek.
 
 
Tavasz van,
ezerszer
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
ezersz
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
e
Beszúrás hely: fölé.
r
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
pusztuljon
 
Minden alkuvás, minden habozás
 
És ezerszer egymásra hulljon
 
Minden régiség és minden szokás:
 
Most már nincs, hogy ki elől bujjon.
 
 
Ez a magyar
teljesedettség:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
teljesedettség:
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Itt a tavasz és itt a
diadal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
diadal,
[törölt]
« : »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Minden hitetlenség betegség.
 
És magyarul sokszor szent az a
dal:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
d
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
l:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Itt a nagy harc, hát tessék, tessék.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Itt a nagy harc  
 
 
 
Tavasz van és a lázadókat
 
Imádta
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Ímádta
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mindig az élet, a láz.
 
Jaj annak a magyar hajónak,
 
Mely olcsón és mindent elmagyaráz:
 
Jaj százszor a megbocsátónak.
 
 
Engesztelhetlenül ugy fusson
 
Minden bilincselt, bántott, bus magyar
 
Hajója, hogy büszkén
eljusson
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
[törölt]
« oda »
el
Beszúrás hely: fölé.
jusson
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Vig partra, melyet tört szive
javall,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
javall
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Perlőinket
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Perlőinke
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
perlő nagy jusson.
 
 
Hiszen ők már ugyis inognak,
 
Már küldik a kegyes
üzenetet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
üzenetet.
[törölt]
«
,
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Nagy harcba fogni
ugyse fognak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
ugyse
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
fognak
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Ezek a zagyva uri seregek,
 
Rablói száz elrablott jognak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
 
 
 
Trónjukon
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
Alapszöveg: Népszava
 
Trón
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
jukon
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
már vitázva ülnek
  S már nem kacagják gőggel a
tavaszt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
tavaszt
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
  Persze hogy meg nem szelidülnek,
 
Verbőczy fajától
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Verbőczi
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
fajától
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
Verbőczi fajától
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ki
várja azt?
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
Alapszöveg: Népszava
 
várja azt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Eddig csak zsandárokat küldtek.
 
 
 
De vér serked bőrük-alatta,
 
Itt a tavasz, hol panaszkodnak is,
 
Jön az uri, bosszus „ebadta”,
 
Jön a prédikáció, mely hamis
 
S jön a mi bosszus vágyunk-adta.
 
 
No, végre hát, ők védekeznek,
 
A hóhérok,
akiknek
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
akik
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
n
Beszúrás hely: fölé.
ek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
lelke sincs,
 
Adván módját amaznak
s eznek,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
s
[törölt]
« em »
eznek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Lóg hangosan róluk a vén bilincs:
 
Ők,
félők
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
félők,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
legtöbbet vétkeznek.
 
 
Tavasz van,
ezerszer
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
ezersz
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
e
Beszúrás hely: fölé.
r
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
pusztuljon
 
Minden alkuvás, minden habozás
 
És ezerszer egymásra hulljon
 
Minden régiség és minden szokás:
 
Most már nincs, hogy ki elől bujjon.
 
 
Ez a magyar
teljesedettség:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
teljesedettség:
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Itt a tavasz és itt a
diadal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
diadal,
[törölt]
« : »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Minden hitetlenség betegség.
 
És magyarul sokszor szent az a
dal:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
d
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
l:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Itt a nagy harc, hát tessék, tessék.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Itt a nagy harc  
 
 
 
Tavasz van és a lázadókat
 
Imádta
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Ímádta
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mindig az élet, a láz.
 
Jaj annak a magyar hajónak,
 
Mely olcsón és mindent elmagyaráz:
 
Jaj százszor a megbocsátónak.
 
 
Engesztelhetlenül ugy fusson
 
Minden bilincselt, bántott, bus magyar
 
Hajója, hogy büszkén
eljusson
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
[törölt]
« oda »
el
Beszúrás hely: fölé.
jusson
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Vig partra, melyet tört szive
javall,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
javall
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Perlőinket
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Perlőinke
[törölt]
« n »
t
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
perlő nagy jusson.
 
 
Hiszen ők már ugyis inognak,
 
Már küldik a kegyes
üzenetet,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
üzenetet.
[törölt]
«
,
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Nagy harcba fogni
ugyse fognak
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
ugyse
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
fognak
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Ezek a zagyva uri seregek,
 
Rablói száz elrablott jognak.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
 
 
 
Trónjukon
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
Alapszöveg: Népszava
 
Trón
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
jukon
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
már vitázva ülnek
  S már nem kacagják gőggel a
tavaszt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
tavaszt
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
  Persze hogy meg nem szelidülnek,
 
Verbőczy fajától
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
Verbőczi
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
fajától
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
Verbőczi fajától
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ki
várja azt?
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
Alapszöveg: Népszava
 
várja azt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Eddig csak zsandárokat küldtek.
 
 
 
De vér serked bőrük-alatta,
 
Itt a tavasz, hol panaszkodnak is,
 
Jön az uri, bosszus „ebadta”,
 
Jön a prédikáció, mely hamis
 
S jön a mi bosszus vágyunk-adta.
 
 
No, végre hát, ők védekeznek,
 
A hóhérok,
akiknek
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
akik
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
n
Beszúrás hely: fölé.
ek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
lelke sincs,
 
Adván módját amaznak
s eznek,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
s
[törölt]
« em »
eznek
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Lóg hangosan róluk a vén bilincs:
 
Ők,
félők
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
félők,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
legtöbbet vétkeznek.
 
 
Tavasz van,
ezerszer
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
ezersz
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
e
Beszúrás hely: fölé.
r
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
pusztuljon
 
Minden alkuvás, minden habozás
 
És ezerszer egymásra hulljon
 
Minden régiség és minden szokás:
 
Most már nincs, hogy ki elől bujjon.
 
 
Ez a magyar
teljesedettség:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
teljesedettség:
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Itt a tavasz és itt a
diadal,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
diadal,
[törölt]
« : »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Minden hitetlenség betegség.
 
És magyarul sokszor szent az a
dal:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: Népszava
 
d
[törölt]
« e »
a
Beszúrás hely: fölé.
l:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
Itt a nagy harc, hát tessék, tessék.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: Népszava
 
*
Szövegforrás:
Versrészlet kézirata
 
 
 
/o:ae-ov5.tei.851/IMAGE851_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.851/IMAGE851_2   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.851/IMAGE851_3   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.851/IMAGE851_4   X (Close panel)
image