X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Fajtáddal együtt átkozlak

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A 201/94.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Szomoru ódák valakihez ciklus) 131-132.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. június 1. IV. évf. 11. sz. 1021–1022.
    n
    Jegyzet ("Szomoru ódák valakihez" főcímmel jelent meg másodikként a Szép voltál volna után, a Rázd meg szivedet, és a Teveled az Isten előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A Firenzében íródott vers keletkezésről, Ady ekkori mulatozásairól, veszekedéseiről Adéllal l. a Szép voltál volna jegyzetét. Ady távoli földön foglalkozik hazája és nemzete sorsával. A vers első jelentéssíkja egyszerre több asszociációs kört érint. Motívumai szervesen illeszkednek egyrészt az Ady életműbe, másrészt a magyar irodalom- és művelődéstörténetbe, valamint jelen van a bibliai hagyomány is, mint oly sok más Ady versben. A címben és az utolsó sorban visszatérő átkozás, s egyben azonosulás az átkozottakkal, a Nekünk Mohács kell (1908) és A fajok cirkuszában (1910) versekkel mutat rokonságot. Az első két versszak kezdete számos Ady-verssel rokonítható. Ady Lőrincnének, az „Ídesnek” a szeretetére a sok közül jó példa Az anyám és én (1906), Az ős Kaján és a Hazamegyek a falumba (1907) versek. A gyermektelenség égető kínja szól A mi gyermekünk (1905), az Álom egy Méhesről (1906), az Ezvorász király sírirata, a Megölelném a lyányod (1909) és A Szerelem eposzából (1910) versekben. „Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen” – Ady elsőségvágyának, fájó legyőzetésének újabb tanúja, korábbi művei közül lásd Az elsőség jósága című 1909-es verset és jegyzetét, AEÖV IV. 574–575. A negyedik versszak másokra hagyott, vádolóvá vált hajdani őrizettjeiben Földessy szerint „a régi, régebbi és az új magyar értékekre céloz (pl. Széchenyi, Kossuth, Petőfi), amiket kisajátítottak a maradiak, és – Ady ellen fordítottak” (Földessy: Amt 178.). A piros szín is kiemelt Adynál, találkoztunk már vele A másik kettő (1903), Egy párisi hajnalon (1904), Léda a kertben (1906), A ködbe-fúlt hajók, Az ős Kaján (1907), A Nincsen himnusza (1908) vagy Az én virág-halmom (1910) című verseiben is. A hatodik strófa indítása egy 1909-es verset juttat eszünkbe, a Szétverek majd köztetek címűt, s a Rímmel és karddal való hadakozás pedig Zrínyit epigrammáját idézi: „Nem írom pennával, / Fekete téntával, / De szablyám élivel, / Ellenség vérivel / Az én örök hiremet.” A hetedik versszak kezdősora pedig bibliai ihletésű. Jézus a hegyi beszédben nevezi hallgatóit a föld sójának: „Ti vagytok e földnek savai; hogyha só megizetlenül, mivel sózattatik meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kivessék és megtapodtassék mindenektől.” (Mt 5,13) Magyarázat aggva: valószínűleg az aggódik, aggály analógiájára. Irodalom Benedek II. 272.; Földessy: Amt 178.; Király II. 337., 350., 556., 638., 700.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Fajtáddal együtt átkozlak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hahogy haragszol, nem az anyádért,
  Nem hét gulyára szóló tanyádért,
  Hanem haragszol romlott hazádért,
  Grófok és papok uraságáért.
 
 
  Nem gyermekidért fájtak a dolgok,
  Nem
tenmagadért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te
n
Beszúrás hely: sorközi.
magadért
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem voltál boldog,
  Hanem megnyiltak gyászos mennyboltok,
  Hanem haragra sok másért volt ok.
 
 
  Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen,
  Bátran, durcásan, hősen, kevélyen,
  Minden magyarnak
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szívén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mélyen,
  S rólad az ellen aggva beszéljen.
 
 
  Be kár teérted s be kár
miattunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
miattunk.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Amit
gyüjtöttünk, őriztünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
gyüjtöttünk,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
őriztünk
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
adtunk,
  Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,
 
Most az lett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Most
az
Beszúrás hely: sorközi.
lett
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a mi vádoló fattyunk.
 
 
  Ha te még hinnél, ha te még
szólnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szólnál
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Piros neveknél pirosabb volnál,
  Pirosabb lennél a piros bornál
  S véresebb lennél véres
bibornál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
bi
Beszúrás hely: fölé.
bornál
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hogyha lehetne, be
ütnél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
ütné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
széjjel,
 
Be hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Be
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a magyar éjjel,
  Rímmel és karddal, szóval, fekéllyel
 
Égetnél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Égetné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dúlnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
duln
[törölt]
« ék »
ál
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dulnál
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindent víg kéjjel.
 
 
  Te volnál akkor életnek sója,
 
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uri
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bűnöknek nagy bosszulója,
  Magyar deákok nagy pártolója,
  Mindeneknek
hős ostorozója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
hős
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
ostorozója
Beszúrás hely: fölé.
.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ostorozója.
 
 
  Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
  Vér fogyatkozik szítt ereidben,
  Magyar dühödre elég düh nincsen:
  Fajtáddal együtt verjen az Isten.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Fajtáddal együtt átkozlak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hahogy haragszol, nem az anyádért,
  Nem hét gulyára szóló tanyádért,
  Hanem haragszol romlott hazádért,
  Grófok és papok uraságáért.
 
 
  Nem gyermekidért fájtak a dolgok,
  Nem
tenmagadért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te
n
Beszúrás hely: sorközi.
magadért
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem voltál boldog,
  Hanem megnyiltak gyászos mennyboltok,
  Hanem haragra sok másért volt ok.
 
 
  Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen,
  Bátran, durcásan, hősen, kevélyen,
  Minden magyarnak
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szívén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mélyen,
  S rólad az ellen aggva beszéljen.
 
 
  Be kár teérted s be kár
miattunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
miattunk.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Amit
gyüjtöttünk, őriztünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
gyüjtöttünk,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
őriztünk
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
adtunk,
  Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,
 
Most az lett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Most
az
Beszúrás hely: sorközi.
lett
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a mi vádoló fattyunk.
 
 
  Ha te még hinnél, ha te még
szólnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szólnál
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Piros neveknél pirosabb volnál,
  Pirosabb lennél a piros bornál
  S véresebb lennél véres
bibornál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
bi
Beszúrás hely: fölé.
bornál
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hogyha lehetne, be
ütnél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
ütné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
széjjel,
 
Be hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Be
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a magyar éjjel,
  Rímmel és karddal, szóval, fekéllyel
 
Égetnél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Égetné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dúlnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
duln
[törölt]
« ék »
ál
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dulnál
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindent víg kéjjel.
 
 
  Te volnál akkor életnek sója,
 
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uri
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bűnöknek nagy bosszulója,
  Magyar deákok nagy pártolója,
  Mindeneknek
hős ostorozója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
hős
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
ostorozója
Beszúrás hely: fölé.
.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ostorozója.
 
 
  Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
  Vér fogyatkozik szítt ereidben,
  Magyar dühödre elég düh nincsen:
  Fajtáddal együtt verjen az Isten.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Fajtáddal együtt átkozlak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hahogy haragszol, nem az anyádért,
  Nem hét gulyára szóló tanyádért,
  Hanem haragszol romlott hazádért,
  Grófok és papok uraságáért.
 
 
  Nem gyermekidért fájtak a dolgok,
  Nem
tenmagadért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te
n
Beszúrás hely: sorközi.
magadért
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem voltál boldog,
  Hanem megnyiltak gyászos mennyboltok,
  Hanem haragra sok másért volt ok.
 
 
  Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen,
  Bátran, durcásan, hősen, kevélyen,
  Minden magyarnak
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szívén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mélyen,
  S rólad az ellen aggva beszéljen.
 
 
  Be kár teérted s be kár
miattunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
miattunk.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Amit
gyüjtöttünk, őriztünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
gyüjtöttünk,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
őriztünk
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
adtunk,
  Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,
 
Most az lett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Most
az
Beszúrás hely: sorközi.
lett
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a mi vádoló fattyunk.
 
 
  Ha te még hinnél, ha te még
szólnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szólnál
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Piros neveknél pirosabb volnál,
  Pirosabb lennél a piros bornál
  S véresebb lennél véres
bibornál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
bi
Beszúrás hely: fölé.
bornál
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hogyha lehetne, be
ütnél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
ütné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
széjjel,
 
Be hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Be
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a magyar éjjel,
  Rímmel és karddal, szóval, fekéllyel
 
Égetnél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Égetné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dúlnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
duln
[törölt]
« ék »
ál
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dulnál
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindent víg kéjjel.
 
 
  Te volnál akkor életnek sója,
 
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uri
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bűnöknek nagy bosszulója,
  Magyar deákok nagy pártolója,
  Mindeneknek
hős ostorozója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
hős
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
ostorozója
Beszúrás hely: fölé.
.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ostorozója.
 
 
  Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
  Vér fogyatkozik szítt ereidben,
  Magyar dühödre elég düh nincsen:
  Fajtáddal együtt verjen az Isten.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Fajtáddal együtt átkozlak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
II.
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
 
 
  Hahogy haragszol, nem az anyádért,
  Nem hét gulyára szóló tanyádért,
  Hanem haragszol romlott hazádért,
  Grófok és papok uraságáért.
 
 
  Nem gyermekidért fájtak a dolgok,
  Nem
tenmagadért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te
n
Beszúrás hely: sorközi.
magadért
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
nem voltál boldog,
  Hanem megnyiltak gyászos mennyboltok,
  Hanem haragra sok másért volt ok.
 
 
  Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen,
  Bátran, durcásan, hősen, kevélyen,
  Minden magyarnak
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szivén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
szívén,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mélyen,
  S rólad az ellen aggva beszéljen.
 
 
  Be kár teérted s be kár
miattunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
 
miattunk.
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Amit
gyüjtöttünk, őriztünk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
gyüjtöttünk,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
őriztünk
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
adtunk,
  Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,
 
Most az lett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Most
az
Beszúrás hely: sorközi.
lett
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a mi vádoló fattyunk.
 
 
  Ha te még hinnél, ha te még
szólnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
szólnál
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
  Piros neveknél pirosabb volnál,
  Pirosabb lennél a piros bornál
  S véresebb lennél véres
bibornál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
bi
Beszúrás hely: fölé.
bornál
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
  Hogyha lehetne, be
ütnél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
ütné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
széjjel,
 
Be hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Be
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
hajnalodnék
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a magyar éjjel,
  Rímmel és karddal, szóval, fekéllyel
 
Égetnél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Égetné
[törölt]
« k »
l
Beszúrás hely: fölé.
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dúlnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
duln
[törölt]
« ék »
ál
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
dulnál
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
mindent víg kéjjel.
 
 
  Te volnál akkor életnek sója,
 
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uri
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
bűnöknek nagy bosszulója,
  Magyar deákok nagy pártolója,
  Mindeneknek
hős ostorozója.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
hős
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
ostorozója
Beszúrás hely: fölé.
.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ostorozója.
 
 
  Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
  Vér fogyatkozik szítt ereidben,
  Magyar dühödre elég düh nincsen:
  Fajtáddal együtt verjen az Isten.
 
 
/o:ae-ov5.tei.855/IMAGE855_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.855/IMAGE855_2   X (Close panel)
image