X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Rázd meg szivedet

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A 201/94.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Szomoru ódák valakihez ciklus) 137.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. június 1. IV. évf. 11. sz. 1023.
    n
    Jegyzet ("Szomoru ódák valakihez" főcímmel jelent meg harmadikként A Szép voltál volna, és a Fajtáddal együtt átkozlak után, a Teveled az Isten előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A valószínűleg firenzei vers keletkezésről, Ady ekkori életéről l. a Szép voltál volna jegyzetét. A vers végidőket felidéző utalásai által (Halál-angyalok, ördögmély-titok, özönt késleltetsz, megkönnyűlt végzet) eszkatalogikus távlatot és szerepet kap a lírai alany, aki mint hajdan az özönvizet túlélő Noé, az emberiség történetében Isten terveit viszi véghez („Bús a harangod: Istennek harangja”). Ady igen kedvelte mind a – falusi emlékeket is fölébresztő – harangszó, mind a csengettyűzés hallgatását (Bölöni 74.) Korábbi verseiből harangosak az Egy párisi hajnalon, Három Baudelaire-szonett (1904), El a faluból (1905), Álom álom helyett, Sírni, sírni, sírni (1906), Cseng az élet (1907), A Sion-hegy alatt, Az Isten balján (1908), Séta bölcső-helyem körül, Kisvárosok őszi vasárnapjai (1909), A pócsi Mária (1910), valamint a Félrevert harangos napok (1911). A Tisza-parton (1905) címűben pedig harangvirágnak nevezi szívét. Más költeményeiben pedig a csengettyű szerepel, l. A Jézuska tiszteletére (1908). Profétikus hangvétele pedig olyan versekkel rokonítja, mint pl. Az én sírásom (1907), Az Illés szekerén (1908) vagy A kimérák Istenéhez (1910). Irodalom Benedek II. 70.; Földessy: Amt 179–181.; Király II. 285., 302.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Rázd meg szivedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Jaj, most hallgatsz el, te, világgal megtelt
  Mennynek
megduzzadt
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
megduzzadt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
terhes ember-mása,
  Sötéten szállongsz, vészharangod alszik
  S önmagadnak vagy
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
döbbenete.
 
 
  Olyan gazdag vagy, hogy nyelved megnémult,
  Jaj, félsz szakadni szegény, érett felhő.
  Kongass elébed, vállald már a sorsod,
  Rázd meg a szíved,
te:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te:
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fájdalmas Én.
 
 
  Ha most
húznád
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
huznád
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
meg harangját szivednek,
  Halál-angyalok szárnya búgna kórust
  Az Élet részeg, égverő dalához
  S megtátongna az ördögmély-titok.
 
 
  Tarajos felhők alatt fojtott szívvel,
  Gubbadt sziveddel, e véres haranggal,
 
Tántorodottan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
tántorodottan
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
önterhességedtől,
  Özönt késleltetsz, vén harangozó.
 
 
  Sötét a felhő: Istennek felhője,
 
Bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a harangod: Istennek harangja,
  Ontsd a felhődet, kongasd a harangod,
  Éld el a
sorsod, éld el
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
sorsod,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
éld el
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a szived.
 
 
  Égzengéssel vak éjszaka boruljon
  Fényes
délórán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
délór
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
á
Beszúrás hely: fölé.
n
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s zuhogjon özönviz
  S megkönnyűlt végzet szörnyü zsivajában
  Sikoltson végsőt a bomlott
harang
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
harang,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Rázd meg szivedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Jaj, most hallgatsz el, te, világgal megtelt
  Mennynek
megduzzadt
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
megduzzadt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
terhes ember-mása,
  Sötéten szállongsz, vészharangod alszik
  S önmagadnak vagy
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
döbbenete.
 
 
  Olyan gazdag vagy, hogy nyelved megnémult,
  Jaj, félsz szakadni szegény, érett felhő.
  Kongass elébed, vállald már a sorsod,
  Rázd meg a szíved,
te:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te:
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fájdalmas Én.
 
 
  Ha most
húznád
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
huznád
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
meg harangját szivednek,
  Halál-angyalok szárnya búgna kórust
  Az Élet részeg, égverő dalához
  S megtátongna az ördögmély-titok.
 
 
  Tarajos felhők alatt fojtott szívvel,
  Gubbadt sziveddel, e véres haranggal,
 
Tántorodottan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
tántorodottan
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
önterhességedtől,
  Özönt késleltetsz, vén harangozó.
 
 
  Sötét a felhő: Istennek felhője,
 
Bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a harangod: Istennek harangja,
  Ontsd a felhődet, kongasd a harangod,
  Éld el a
sorsod, éld el
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
sorsod,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
éld el
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a szived.
 
 
  Égzengéssel vak éjszaka boruljon
  Fényes
délórán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
délór
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
á
Beszúrás hely: fölé.
n
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s zuhogjon özönviz
  S megkönnyűlt végzet szörnyü zsivajában
  Sikoltson végsőt a bomlott
harang
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
harang,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Rázd meg szivedet
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Szomoru ódák valakihez
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
III.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Jaj, most hallgatsz el, te, világgal megtelt
  Mennynek
megduzzadt
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
megduzzadt,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
terhes ember-mása,
  Sötéten szállongsz, vészharangod alszik
  S önmagadnak vagy
bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
döbbenete.
 
 
  Olyan gazdag vagy, hogy nyelved megnémult,
  Jaj, félsz szakadni szegény, érett felhő.
  Kongass elébed, vállald már a sorsod,
  Rázd meg a szíved,
te:
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
te:
[törölt]
« , »
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
fájdalmas Én.
 
 
  Ha most
húznád
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
huznád
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
meg harangját szivednek,
  Halál-angyalok szárnya búgna kórust
  Az Élet részeg, égverő dalához
  S megtátongna az ördögmély-titok.
 
 
  Tarajos felhők alatt fojtott szívvel,
  Gubbadt sziveddel, e véres haranggal,
 
Tántorodottan
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
tántorodottan
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
önterhességedtől,
  Özönt késleltetsz, vén harangozó.
 
 
  Sötét a felhő: Istennek felhője,
 
Bús
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a harangod: Istennek harangja,
  Ontsd a felhődet, kongasd a harangod,
  Éld el a
sorsod, éld el
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
sorsod,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
éld el
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
a szived.
 
 
  Égzengéssel vak éjszaka boruljon
  Fényes
délórán
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
délór
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
á
Beszúrás hely: fölé.
n
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
s zuhogjon özönviz
  S megkönnyűlt végzet szörnyü zsivajában
  Sikoltson végsőt a bomlott
harang
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
harang,
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
/o:ae-ov5.tei.856/IMAGE856_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.856/IMAGE856_2   X (Close panel)
image