X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Válogatás a temetőben

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Harc és Halál ciklus) 81-82.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. november 1. IV. évf. 21. sz. 773.
    n
    Jegyzet (Elsőként jelent meg az Eldönti a Sors és az Elszállnak a lepkék előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady október 29-én Érmindszentről írt a Ny szerkesztőségének: „... Négy napig ismét feküdtem, s ezért késtem a disputákkal, mert remélem, hogy a versek idejükben ott voltak.” (AELev-II. 167.) Bár a Disputa elkésett, az 1-i számban megjelent három verse; a másik kettő: Eldönti a Sors, Elszállnak a lepkék. Osvát így válaszolt Adynak: „Kedves Bandim, küldeményed sajnos nagyon későn, új számunk nyomdai összeállításának utolsó órájában érkezett meg; már csak két oldalt tudtam verseidnek kierőszakolni, és így egyiket – azt, amelyikből mintha a leginkább közömbösen néznél rám: A Város leányá-t nov. 16-ra kellett eltennem. Hogy vagy? Ölel Osvát Ernő.” Bp. 1911. okt. 29. (AELev-II. 488.) A versben ismét a gyermekkortól fogva meghatározó mindszenti színhely: a temető élménye szólal meg. Ady Lajos ezt írja a vers hátteréről: „Érmindszenti portánk tőszomszédságában egymás mellett helyezkedik el a református, róm. kat. és gör. kat. egyház (szlávok, oláhok, kálvinisták) temetője. A zsidó-temető a falu túlsó végén van.” (AM-II. 187.) „Az Ady verse szerint még volt három «nagyon régi» temetője is a felekezetnek” – teszi hozzá Földessy ( Ady minden titkai2 – 168.). Vö. kötetünkben a Nagy sírkertet mérünk és A mindszenti temetőben c. versekkel. Irodalom Király II. 355., 509.
 
Válogatás a temetőben  
 
  Három és három,
  Új temető és nagyon régi
  És mind a hat fázón beszéli:
  Sok baj volt a Nyáron.
 
 
  És összesugnak
  Svábok, oláhok, kálvinisták,
  Csinálják az idei listát
  S a fák
sirnak-zúgnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sirnak-zugnak.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Tehát örökre
  Jön-jön már a gazdag himpellér
  S nyomában az elbukott zsellér,
  Kinek nem volt ökre.
 
 
  Jön-jön a válás,
  Összehasonlás hideg
ténye,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ténye
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Élet s Halál megtársult fénye,
  Sok összetalálás.
 
 
  Holt szívét vessze,
  Ki hat temetőben sem fér el,
 
Úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ur
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szolgával s asszony a férjjel:
  Közellel a Messze.
 
 
  A zsidó-község
  Kis temetője van csak távol
  Régi aggok vigyázatából,
  Hogy a zsidót kössék.
 
 
  Pedig már mindegy,
  Ha az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
új,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy ó
temetőkbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
temetőkbe,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Vagy zsidóba, ne féljünk tőle,
  Visznek holnap minket.
 
 
  Vén port kavargat
  Valamely nagy Titoknak őre
  S szomszédomban, a temetőkre
  Már hullnak a varjak.
 
 
  Falusi fészek:
  Cibálgatja az Ősz a fákat,
  Fákat, kik régtűl messzelátnak
  S nagyon messzenéznek.
 
 
 
Válogatás a temetőben  
 
  Három és három,
  Új temető és nagyon régi
  És mind a hat fázón beszéli:
  Sok baj volt a Nyáron.
 
 
  És összesugnak
  Svábok, oláhok, kálvinisták,
  Csinálják az idei listát
  S a fák
sirnak-zúgnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sirnak-zugnak.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Tehát örökre
  Jön-jön már a gazdag himpellér
  S nyomában az elbukott zsellér,
  Kinek nem volt ökre.
 
 
  Jön-jön a válás,
  Összehasonlás hideg
ténye,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ténye
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Élet s Halál megtársult fénye,
  Sok összetalálás.
 
 
  Holt szívét vessze,
  Ki hat temetőben sem fér el,
 
Úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ur
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szolgával s asszony a férjjel:
  Közellel a Messze.
 
 
  A zsidó-község
  Kis temetője van csak távol
  Régi aggok vigyázatából,
  Hogy a zsidót kössék.
 
 
  Pedig már mindegy,
  Ha az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
új,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy ó
temetőkbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
temetőkbe,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Vagy zsidóba, ne féljünk tőle,
  Visznek holnap minket.
 
 
  Vén port kavargat
  Valamely nagy Titoknak őre
  S szomszédomban, a temetőkre
  Már hullnak a varjak.
 
 
  Falusi fészek:
  Cibálgatja az Ősz a fákat,
  Fákat, kik régtűl messzelátnak
  S nagyon messzenéznek.
 
 
 
Válogatás a temetőben  
 
  Három és három,
  Új temető és nagyon régi
  És mind a hat fázón beszéli:
  Sok baj volt a Nyáron.
 
 
  És összesugnak
  Svábok, oláhok, kálvinisták,
  Csinálják az idei listát
  S a fák
sirnak-zúgnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
sirnak-zugnak.
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Tehát örökre
  Jön-jön már a gazdag himpellér
  S nyomában az elbukott zsellér,
  Kinek nem volt ökre.
 
 
  Jön-jön a válás,
  Összehasonlás hideg
ténye,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ténye
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Élet s Halál megtársult fénye,
  Sok összetalálás.
 
 
  Holt szívét vessze,
  Ki hat temetőben sem fér el,
 
Úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Ur
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
szolgával s asszony a férjjel:
  Közellel a Messze.
 
 
  A zsidó-község
  Kis temetője van csak távol
  Régi aggok vigyázatából,
  Hogy a zsidót kössék.
 
 
  Pedig már mindegy,
  Ha az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
új,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy ó
temetőkbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Nyugat
 
temetőkbe,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Vagy zsidóba, ne féljünk tőle,
  Visznek holnap minket.
 
 
  Vén port kavargat
  Valamely nagy Titoknak őre
  S szomszédomban, a temetőkre
  Már hullnak a varjak.
 
 
  Falusi fészek:
  Cibálgatja az Ősz a fákat,
  Fákat, kik régtűl messzelátnak
  S nagyon messzenéznek.