X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Eldönti a Sors

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A 179/2.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Asszony és temető ciklus) 38.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. november 1. IV. évf. 21. sz. 774.
    n
    Jegyzet (Léda és Sors címmel jelent meg másodikként a Válogatás a temetőben után és az Elszállnak a lepkék előtt.)

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A vers a Léda-szerelem végső, bomló szakaszában született. Szeptember 11. és 29. között voltak együtt utoljára: a bajorországi Prienben a Chiemsee-szanatóriumban, majd Münchenben. Korábbi párizsi, majd olaszországi együttlétüket is feldúlták a hangos, gyötrelmes civakodások, jelenetek. A levelekből úgy látszik, hogy a német úton oldódott közöttük a feszültség: Ady megnyugvásról, megbékültségről, optimizmusáról, jó étvágyáról ír Hatvanynak, Ady Lajosnak: leveleiben ritka az ilyen kedvező híradás (vö.: AELev-II. 158.). Érmindszentről Lédának írt levelét még mindig ragaszkodás, békülékenység, sőt odaadás hatja át. Mintha még egyszer vállalná, akár új alapokon is, az oly értékes kapcsolatot: „Én el vagyok szánva, hogy ezért, Magáért, mindent megteszek, ha Maga is ugy akarja. Mint először egykor, most talán utoljára, de lelkem egész szerelmével átadom magam a Maga vezetésének” – írja októberben (AELev-II. 164). E vallomásból is kiderül, hogy határhelyzetben látta magukat, kiszámíthatatlan, de kényszerűen gyors döntés előtt. Ez az alaphelyzet, ez a bizonytalan, önmegadó várakozás írathatta vele a Eldönti a Sors-ot. E vers után s az Elbocsátó, szép üzenet előtt már csak egy költeménnyel fordult Lédához (l. A legszebb Esté -t s jegyzetét). Léda némileg gyanakodva fogadta ezt a versbeli vallomást. Párizsból 1911. november 7-én küldött levelében írja: „Szép, csunya versedet nem szeretem; ugy gondolom, már elkövettél egypár bünt, vagy legalábbis óhajtasz elkövetni, mielőtt ott Pesten, és az absolutiót már előre követelnéd. Jó kis praktikus eszü lény vagy te mégis.” (AELev-II. 490.) A címváltozás Ady ekkori szerelmi lírájának módosulásával is összefügg. „Eltűnt már ekkor a Léda-versekből az ünnepi Léda név: az 1908 májusában íródott Lédával a Tavaszban volt az utolsó lédás szerelmes vers.” – írja Király István, s úgy látja: a „hajdani díszes, antikizálódó Léda helyett” a te megszólításban a szövetség-mítosz jut szóhoz. (Király II. 175.) Verscímünk tehát különös kivétel, mely azonban ezt a tendenciát igazolja: a Ny-beli Léda és Sors-cím így alakult át: Eldönti a Sors. L. még a Válogatás a temetőben jegyzetét.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Eldönti a Sors
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Léda és Sors
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Rossz vagy, vagy jó
vagy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy
[törölt]
« , »
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem születtem én kitalálónak
  S
nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nem is
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
születtem rossznak vagy jónak,
  De kedves, gyűlölt
  Hiábavalónak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Akarsz maradni?
  Én, jaj-jaj, hisz alig tudok adni,
  Igérni tudok és megfogadni,
  De
beváltani?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
beváltani?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
beváltani?
  Inkább elszaladni.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Téged szeretlek,
  Hogy Te szeretsz, nem is olyan fontos:
  Két ember s mind a kettő bolondos.
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lesz velünk, majd eldönti talán
  A Sors, e
bölcs, gondos.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
« bolondos »
bölcs, gondos.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Eldönti a Sors
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Léda és Sors
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Rossz vagy, vagy jó
vagy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy
[törölt]
« , »
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem születtem én kitalálónak
  S
nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nem is
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
születtem rossznak vagy jónak,
  De kedves, gyűlölt
  Hiábavalónak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Akarsz maradni?
  Én, jaj-jaj, hisz alig tudok adni,
  Igérni tudok és megfogadni,
  De
beváltani?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
beváltani?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
beváltani?
  Inkább elszaladni.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Téged szeretlek,
  Hogy Te szeretsz, nem is olyan fontos:
  Két ember s mind a kettő bolondos.
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lesz velünk, majd eldönti talán
  A Sors, e
bölcs, gondos.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
« bolondos »
bölcs, gondos.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Eldönti a Sors
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Léda és Sors
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Rossz vagy, vagy jó
vagy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy
[törölt]
« , »
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem születtem én kitalálónak
  S
nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nem is
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
születtem rossznak vagy jónak,
  De kedves, gyűlölt
  Hiábavalónak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Akarsz maradni?
  Én, jaj-jaj, hisz alig tudok adni,
  Igérni tudok és megfogadni,
  De
beváltani?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
beváltani?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
beváltani?
  Inkább elszaladni.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Téged szeretlek,
  Hogy Te szeretsz, nem is olyan fontos:
  Két ember s mind a kettő bolondos.
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lesz velünk, majd eldönti talán
  A Sors, e
bölcs, gondos.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
« bolondos »
bölcs, gondos.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Eldönti a Sors
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Léda és Sors
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Rossz vagy, vagy jó
vagy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
vagy
[törölt]
« , »
?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Nem születtem én kitalálónak
  S
nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nem is
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
születtem rossznak vagy jónak,
  De kedves, gyűlölt
  Hiábavalónak.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Akarsz maradni?
  Én, jaj-jaj, hisz alig tudok adni,
  Igérni tudok és megfogadni,
  De
beváltani?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
beváltani?
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
beváltani?
  Inkább elszaladni.
 
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
Téged szeretlek,
  Hogy Te szeretsz, nem is olyan fontos:
  Két ember s mind a kettő bolondos.
  Mi
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
lesz velünk, majd eldönti talán
  A Sors, e
bölcs, gondos.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
[törölt]
« bolondos »
bölcs, gondos.
Beszúrás hely: fölé.
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
 
 
/o:ae-ov5.tei.881/IMAGE881_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.881/IMAGE881_2   X (Close panel)
image