X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Kis, karácsonyi ének

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás Ke: KéziratPIM A 201/67.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Istenhez hanyatló árnyék ciklus) 58.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1911. december 16. IV. évf. 24. sz. 1025.
  • Szövegforrás SzA: Szabadság (Nagyvárad)1912. december 25. XXXIX. évf. 295. sz. 3. - Karácsonyi melléklet – Ady Endre

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A költemény keletkezési ideje alapján alkalmi versnek készülhetett. Földessy Gyula véleménye szerint az utolsó versszak arra utal, hogy egy gyerekkori vers áll ihlető forrásként a háttérben. „Ady maga is vallotta, hogy a művészben tovább él a gyermek, s ezt fokozott mértékben értette önmagára” (Kovalovszky, IV. 79.) A gyermekhez és a „gyermekség”-hez való kapcsolódásnak szövegszerű dokumentuma ez a vers olyan művek mellett, mint A gyermekség elégiája, Az örök gyermekség, a Röpülj, piros sárkányom vagy az Én erőszakos ifjúságom. A költemény szoros tematikai rokonságban áll olyan egyéb Ady-versekkel, amelyek gyermekkori emlékek felidézésére utalnak (Hajh, gyerekek!, Egy ismerős kisfiú). A költő Isten-élményével összefüggő szövegcsoportot is egy újabb ötlettel gazdagítja, hisz a többségében a lírai beszélő ambivalenciákkal terhelt hitkeresését tárgyazó versek helyett olyan összetett beszédhelyzet teremtődik meg, amely egyszerre tartalmazza a gyermekkor „hívő naivság”-ának és – a versbeszéd jelenében – az ettől való időbeli és értékszerkezeti elválasztottságnak a tapasztalatát. A kisfiú szólamát megtörő zárójeles strófáról jegyzi meg találóan Király István: hogy az „mint szerepet, puszta illuziót leplezte le az ábrázolt helyzetet: nemcsak belülről jelenítette meg, kívülről is látta a költő a maga hajdani gyermeki énjét. Idillt írt, de ironizált idillt.” (Király II. 410–411.) Azzal kapcsolatban, hogy vajon miért épp az 1883-as esztendő karácsonyát említi Ady, nincsenek adataink. Földessy Gyula szerint a költő szülőházában „sok-sok nyomorúság tette nehézzé-fojtóvá az életet”, s ezért aposztrofálja Ady „csúf”-ként az ünnepet. Irodalom Földessy: Amt 165.; Király II. 410–411.
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kis, karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Kis karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
 
Holnapután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Holnap után
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
az angyalok
  Gyémánt-havat hoznak.
 
 
  Szeretném az Istent
  Nagyosan
dicsérni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
dícsérni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  De én még
kisfiu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
kis fiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kisfiú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagyok,
  Csak most kezdek
élni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
élni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
 
Isten-dicsértre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
Isten-dícsértre
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mégis csak kiállok,
  De
boldogok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
boldogak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a pásztorok
  S a három királyok.
 
 
 
Én
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
En
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
is mennék, mennék,
  Énekelni mennék,
  Nagyok között kis Jézusért
  Minden szépet tennék.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
csizmám a sárban
  Százszor
bepiszkolnám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
be
Beszúrás hely: sorközi.
piszkolnám,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bepiszkolnám
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  Csak az
Úrnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Urnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
szerelmemet
  Szépen igazolnám.
 
 
  (
Így dúdolgattam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Igy dudolgattam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
én
 
Gyermek-hittel, bátran,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Gyermek
-
Beszúrás hely: sorközi.
hittel, bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Gyermek-hittel, bátran,
  1883
 
Csúf
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Csuf
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szabadság (Nagyvárad)
 
karácsonyában.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kis, karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Kis karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
 
Holnapután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Holnap után
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
az angyalok
  Gyémánt-havat hoznak.
 
 
  Szeretném az Istent
  Nagyosan
dicsérni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
dícsérni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  De én még
kisfiu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
kis fiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kisfiú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagyok,
  Csak most kezdek
élni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
élni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
 
Isten-dicsértre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
Isten-dícsértre
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mégis csak kiállok,
  De
boldogok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
boldogak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a pásztorok
  S a három királyok.
 
 
 
Én
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
En
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
is mennék, mennék,
  Énekelni mennék,
  Nagyok között kis Jézusért
  Minden szépet tennék.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
csizmám a sárban
  Százszor
bepiszkolnám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
be
Beszúrás hely: sorközi.
piszkolnám,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bepiszkolnám
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  Csak az
Úrnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Urnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
szerelmemet
  Szépen igazolnám.
 
 
  (
Így dúdolgattam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Igy dudolgattam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
én
 
Gyermek-hittel, bátran,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Gyermek
-
Beszúrás hely: sorközi.
hittel, bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Gyermek-hittel, bátran,
  1883
 
Csúf
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Csuf
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szabadság (Nagyvárad)
 
karácsonyában.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kis, karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Kis karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
 
Holnapután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Holnap után
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
az angyalok
  Gyémánt-havat hoznak.
 
 
  Szeretném az Istent
  Nagyosan
dicsérni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
dícsérni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  De én még
kisfiu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
kis fiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kisfiú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagyok,
  Csak most kezdek
élni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
élni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
 
Isten-dicsértre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
Isten-dícsértre
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mégis csak kiállok,
  De
boldogok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
boldogak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a pásztorok
  S a három királyok.
 
 
 
Én
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
En
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
is mennék, mennék,
  Énekelni mennék,
  Nagyok között kis Jézusért
  Minden szépet tennék.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
csizmám a sárban
  Százszor
bepiszkolnám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
be
Beszúrás hely: sorközi.
piszkolnám,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bepiszkolnám
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  Csak az
Úrnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Urnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
szerelmemet
  Szépen igazolnám.
 
 
  (
Így dúdolgattam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Igy dudolgattam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
én
 
Gyermek-hittel, bátran,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Gyermek
-
Beszúrás hely: sorközi.
hittel, bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Gyermek-hittel, bátran,
  1883
 
Csúf
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Csuf
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szabadság (Nagyvárad)
 
karácsonyában.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kis, karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Kis karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
 
Holnapután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Holnap után
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
az angyalok
  Gyémánt-havat hoznak.
 
 
  Szeretném az Istent
  Nagyosan
dicsérni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
dícsérni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  De én még
kisfiu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
kis fiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kisfiú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagyok,
  Csak most kezdek
élni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
élni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
 
Isten-dicsértre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
Isten-dícsértre
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mégis csak kiállok,
  De
boldogok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
boldogak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a pásztorok
  S a három királyok.
 
 
 
Én
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
En
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
is mennék, mennék,
  Énekelni mennék,
  Nagyok között kis Jézusért
  Minden szépet tennék.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
csizmám a sárban
  Százszor
bepiszkolnám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
be
Beszúrás hely: sorközi.
piszkolnám,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bepiszkolnám
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  Csak az
Úrnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Urnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
szerelmemet
  Szépen igazolnám.
 
 
  (
Így dúdolgattam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Igy dudolgattam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
én
 
Gyermek-hittel, bátran,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Gyermek
-
Beszúrás hely: sorközi.
hittel, bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Gyermek-hittel, bátran,
  1883
 
Csúf
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Csuf
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szabadság (Nagyvárad)
 
karácsonyában.)
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
Kis, karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
Kis karácsonyi ének
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
 
Holnapután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Holnap után
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
az angyalok
  Gyémánt-havat hoznak.
 
 
  Szeretném az Istent
  Nagyosan
dicsérni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
dícsérni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  De én még
kisfiu
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
kis fiu
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kisfiú
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vagyok,
  Csak most kezdek
élni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
 
élni,
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
 
 
 
Isten-dicsértre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
Isten-dícsértre
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
  Mégis csak kiállok,
  De
boldogok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Szabadság (Nagyvárad)
 
boldogak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
 
a pásztorok
  S a három királyok.
 
 
 
Én
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
En
n
Jegyzet nyomdahiba
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
is mennék, mennék,
  Énekelni mennék,
  Nagyok között kis Jézusért
  Minden szépet tennék.
 
 
 
Új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
csizmám a sárban
  Százszor
bepiszkolnám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
be
Beszúrás hely: sorközi.
piszkolnám,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
bepiszkolnám
*
Szövegforrás:
Szabadság (Nagyvárad)
 
  Csak az
Úrnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Urnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
szerelmemet
  Szépen igazolnám.
 
 
  (
Így dúdolgattam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Igy dudolgattam
*
Szövegforrás:
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
én
 
Gyermek-hittel, bátran,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Gyermek
-
Beszúrás hely: sorközi.
hittel, bátran
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
Gyermek-hittel, bátran,
  1883
 
Csúf
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
Nyugat
Szabadság (Nagyvárad)
 
Csuf
*
Szövegforrás:
Kézirat
Szabadság (Nagyvárad)
 
karácsonyában.)
 
 
/o:ae-ov5.tei.887/IMAGE887_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.887/IMAGE887_2   X (Close panel)
image