X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Csaba új népe

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912)(Szép, magyar Sors ciklus) 114–116.
  • Szövegforrás Vi: Világ1911. december 24. II. évf. 305. sz. 1.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet A verset Ady Érmindszenten írta (l. A nagyranőtt Krisztusok jegyzetét). Nem először idézte föl a Csaba-mondát: megtette ezt már A Hadak Útjá-ban is. Megkockáztatjuk a feltevést, hogy a hun képzetkör fölelevenedéséhez hozzájárult Ady egy évvel korábbi olvasmánya, a Buda halála is. A Ny 1911. január 1-i számában jelent meg Strófák „Buda halálá”-ról c. cikke, s ehhez, mint az Arany-kötetet kérő leveleiből tudjuk, újraolvasta a költeményt, s talán Arany töredékes Csaba királyfi-ját is. Ady egy évvel verse megjelenése után így utal vissza rá levélben: „A Világ-ban a múlt karácsonykor vagy újévkor versem jelent meg. De jelentek meg azóta is ott rövid összeköttetésecskéink idején verseim. Ezek után sürgősen utána kell nézni, kikeresned, nekem elküldened.” – írja Bölöninének, 1912. december 12-én (AELev-II. 187.). Magyarázat Megnyiltak lángolón előttünk/A Bólyai-s Csere-sirok: Bólyaié mellett Apáczai Csere János sírjára utal. a Bolyaiak földi maradványainak exhumálására, majd közös sírban való elhelyezésére a marosvásárhelyi református temetőben 1911. június 7-én került sor. Babits Mihály Bolyai című szonettje a Nyugat 1911. szeptemberi számában jelent meg, szintén ezt az eseményt tematizálva– Adjon a Sors belénk oly bosszút,/Amilyet Csabának hagyott: Földessyt idézzük: „az Ildikó (Krimhild) által megbuktatott, majd elmenekült Csaba később visszajön, és bosszút áll Krimhilden és fián, Aladáron. A Krimhild-csata – Arany szerint – tizenöt napig tart. Csaba győz.” (Földessy2 – 175.) Hogy Ady miért kedvelte, használta a hun mondakör Csaba-történetét, azt Király István világítja meg: „Az emberi nagykorúság, az emberi haladás gondolatának fantasztikus, mondai köntösét – az emberiség élményt – jelentette a költő számára mindig ez a kép. Hiszen Csaba királyfi vitézei nem haltak meg soha. Vonultak folyvást az égi utakon s vitték magukkal az eltűnt birodalom álmát [...]” (Király: [1970] II. 621.) [Az én kiemelésem – B. L.]
 
Irodalom Király II. 610., 621., 657. Földessy 1949. 148,
 
Csaba új népe  
 
  A Bakonyoknak Bakonyában
  Fájdalmas fél-századon át
  Rontás-álomban, szertevetve
  Aludtak a jó katonák.
 
 
  Lehelnek kürtje nem
búgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bugott
*
Szövegforrás:
Világ
 
föl,
  Az Égen sem voltak jelek,
  Király sem küldött véres kardot,
  Aludt váróan a sereg.
 
 
  Álmuk fölött
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
vitéz-élet
  Igért és rajzolt fény-kaput
  S üzent nekünk Csaba népéről
  A villámló és nagy Tej-Ut.
 
 
  De ütött mégis a mi óránk,
  Kuckójában kiki
riadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
riadt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  S vállalt magyar bajnoki
sorsot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
sorsot,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Egy őrülten szép hit miatt.
 
 
  Nem jöttünk égi Hadak-Utján,
  Sorsunk vad ösvény, Föld s a por,
  De,
ím,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
im,
*
Szövegforrás:
Világ
 
egy
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
Csaba-legenda
  Lelkünkben lázasan dalol.
 
 
  Egy riadó
zúgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugott
*
Szövegforrás:
Világ
 
emitt föl,
  Amott egy izzó gondolat
  S
kihúzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
kihuzta
*
Szövegforrás:
Világ
 
kardját hüvelyéből
  Ezer ébredt eszme-lovag.
 
 
 
És egymásfelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Egymásfelé
*
Szövegforrás:
Világ
 
már csörtettünk,
  Mint rég eljegyzett cimborák,
  Festő képét, poéta
versét:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
versét,
*
Szövegforrás:
Világ
 
  Fölkináltuk egymás borát.
 
 
  Bekalandoztuk a világot
  S
mosolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mosolygón
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Világ
 
ránk a szabad Ég
  S esküdöztünk, hogy szent masszával
  Be
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
töltve a szakadék.
 
 
  Hunnia sivár szakadéka,
  Ez a mindennél szomorubb:
  Itt
lesz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
esküdtünk, vén urfiknak
  S alj-aggoknak termő toruk.
 
 
  Megtaláltuk az őseinket:
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Világ
 
homloku magyar,
  Kinek azért kellett pusztulni,
  Mert
újat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujat,
*
Szövegforrás:
Világ
 
emberit akar.
 
 
  Megnyiltak lángolón előttünk
  A Bólyai- s Csere-sirok
  S hozzánk szegődtek szép sorjában
  Az árnyas, magyar mártirok.
 
 
  S minden halott, ki élt magyarnak,
  Javitónak is valaha,
  A mi seregünk légi szárnyán
  A magyar Isten lovaga.
 
 
  És mi mind, Csabának
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
népe,
  Egymásra-lelten esküszünk,
  Hogy a Bakonyok Bakonyából
  Minden rest álom messzetünt.
 
 
  Itt már csak igazságtevés jön,
  Mert a
bűösök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bünösök
*
Szövegforrás:
Világ
 
már nagyok:
  Adjon a Sors belénk oly
bosszút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
boszut,
*
Szövegforrás:
Világ
 
 
Amilyent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Amilyet
*
Szövegforrás:
Világ
 
Csabának hagyott.
 
 
 
Csaba új népe  
 
  A Bakonyoknak Bakonyában
  Fájdalmas fél-századon át
  Rontás-álomban, szertevetve
  Aludtak a jó katonák.
 
 
  Lehelnek kürtje nem
búgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bugott
*
Szövegforrás:
Világ
 
föl,
  Az Égen sem voltak jelek,
  Király sem küldött véres kardot,
  Aludt váróan a sereg.
 
 
  Álmuk fölött
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
vitéz-élet
  Igért és rajzolt fény-kaput
  S üzent nekünk Csaba népéről
  A villámló és nagy Tej-Ut.
 
 
  De ütött mégis a mi óránk,
  Kuckójában kiki
riadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
riadt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  S vállalt magyar bajnoki
sorsot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
sorsot,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Egy őrülten szép hit miatt.
 
 
  Nem jöttünk égi Hadak-Utján,
  Sorsunk vad ösvény, Föld s a por,
  De,
ím,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
im,
*
Szövegforrás:
Világ
 
egy
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
Csaba-legenda
  Lelkünkben lázasan dalol.
 
 
  Egy riadó
zúgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugott
*
Szövegforrás:
Világ
 
emitt föl,
  Amott egy izzó gondolat
  S
kihúzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
kihuzta
*
Szövegforrás:
Világ
 
kardját hüvelyéből
  Ezer ébredt eszme-lovag.
 
 
 
És egymásfelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Egymásfelé
*
Szövegforrás:
Világ
 
már csörtettünk,
  Mint rég eljegyzett cimborák,
  Festő képét, poéta
versét:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
versét,
*
Szövegforrás:
Világ
 
  Fölkináltuk egymás borát.
 
 
  Bekalandoztuk a világot
  S
mosolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mosolygón
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Világ
 
ránk a szabad Ég
  S esküdöztünk, hogy szent masszával
  Be
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
töltve a szakadék.
 
 
  Hunnia sivár szakadéka,
  Ez a mindennél szomorubb:
  Itt
lesz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
esküdtünk, vén urfiknak
  S alj-aggoknak termő toruk.
 
 
  Megtaláltuk az őseinket:
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Világ
 
homloku magyar,
  Kinek azért kellett pusztulni,
  Mert
újat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujat,
*
Szövegforrás:
Világ
 
emberit akar.
 
 
  Megnyiltak lángolón előttünk
  A Bólyai- s Csere-sirok
  S hozzánk szegődtek szép sorjában
  Az árnyas, magyar mártirok.
 
 
  S minden halott, ki élt magyarnak,
  Javitónak is valaha,
  A mi seregünk légi szárnyán
  A magyar Isten lovaga.
 
 
  És mi mind, Csabának
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
népe,
  Egymásra-lelten esküszünk,
  Hogy a Bakonyok Bakonyából
  Minden rest álom messzetünt.
 
 
  Itt már csak igazságtevés jön,
  Mert a
bűösök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bünösök
*
Szövegforrás:
Világ
 
már nagyok:
  Adjon a Sors belénk oly
bosszút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
boszut,
*
Szövegforrás:
Világ
 
 
Amilyent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Amilyet
*
Szövegforrás:
Világ
 
Csabának hagyott.
 
 
 
Csaba új népe  
 
  A Bakonyoknak Bakonyában
  Fájdalmas fél-századon át
  Rontás-álomban, szertevetve
  Aludtak a jó katonák.
 
 
  Lehelnek kürtje nem
búgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bugott
*
Szövegforrás:
Világ
 
föl,
  Az Égen sem voltak jelek,
  Király sem küldött véres kardot,
  Aludt váróan a sereg.
 
 
  Álmuk fölött
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
vitéz-élet
  Igért és rajzolt fény-kaput
  S üzent nekünk Csaba népéről
  A villámló és nagy Tej-Ut.
 
 
  De ütött mégis a mi óránk,
  Kuckójában kiki
riadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
riadt,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  S vállalt magyar bajnoki
sorsot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
sorsot,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
  Egy őrülten szép hit miatt.
 
 
  Nem jöttünk égi Hadak-Utján,
  Sorsunk vad ösvény, Föld s a por,
  De,
ím,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
im,
*
Szövegforrás:
Világ
 
egy
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
Csaba-legenda
  Lelkünkben lázasan dalol.
 
 
  Egy riadó
zúgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
zugott
*
Szövegforrás:
Világ
 
emitt föl,
  Amott egy izzó gondolat
  S
kihúzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
kihuzta
*
Szövegforrás:
Világ
 
kardját hüvelyéből
  Ezer ébredt eszme-lovag.
 
 
 
És egymásfelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Egymásfelé
*
Szövegforrás:
Világ
 
már csörtettünk,
  Mint rég eljegyzett cimborák,
  Festő képét, poéta
versét:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
versét,
*
Szövegforrás:
Világ
 
  Fölkináltuk egymás borát.
 
 
  Bekalandoztuk a világot
  S
mosolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
mosolygón
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Világ
 
ránk a szabad Ég
  S esküdöztünk, hogy szent masszával
  Be
lesz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
lessz
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
töltve a szakadék.
 
 
  Hunnia sivár szakadéka,
  Ez a mindennél szomorubb:
  Itt
lesz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Világ
 
lessz,
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
esküdtünk, vén urfiknak
  S alj-aggoknak termő toruk.
 
 
  Megtaláltuk az őseinket:
  Mennyi
bús
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Világ
 
homloku magyar,
  Kinek azért kellett pusztulni,
  Mert
újat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
ujat,
*
Szövegforrás:
Világ
 
emberit akar.
 
 
  Megnyiltak lángolón előttünk
  A Bólyai- s Csere-sirok
  S hozzánk szegődtek szép sorjában
  Az árnyas, magyar mártirok.
 
 
  S minden halott, ki élt magyarnak,
  Javitónak is valaha,
  A mi seregünk légi szárnyán
  A magyar Isten lovaga.
 
 
  És mi mind, Csabának
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Világ
 
népe,
  Egymásra-lelten esküszünk,
  Hogy a Bakonyok Bakonyából
  Minden rest álom messzetünt.
 
 
  Itt már csak igazságtevés jön,
  Mert a
bűösök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bünösök
*
Szövegforrás:
Világ
 
már nagyok:
  Adjon a Sors belénk oly
bosszút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
boszut,
*
Szövegforrás:
Világ
 
 
Amilyent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Amilyet
*
Szövegforrás:
Világ
 
Csabának hagyott.