X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Egy utolsó égiháború

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (Asszony és temető ciklus) 44-45.
  • Szövegforrás VU: VÚ1911. december 31. LVIII. évf. 53. sz. 1068.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Földessy Ady – feltételezetten – utolsó „hazameneteléhez-otthonlevéséhez” köti a vers első négy sorát. Bizonyos azonban, hogy nemcsak a kezdés, hanem az egész vers az érmindszenti környezet hatásából fakadt. A 13–14. sor felidézte látványt Földessy metaforikusan, a magvetés szellemi értelmével magyarázza, hivatkozva a négy hónappal ezelőtt írt A lelkem Kánaán-magvaira (Földessy – 170.). Magunk hajlanánk arra, hogy a képnek ezúttal elsődleges, szószerinti értelmét hangsúlyozzuk: Adynak a hasznos, letelepült gazdálkodó életmód iránti időről időre feltörő vágyódását véljük döntőnek benne. Azt azonban nem tudjuk meghatározni, mikor szólalt meg a versben ez az amúgysem egyszeri élmény, hiszen a -ban közölt versek datálását megnehezíti, hogy itt nemegyszer „elfektették” Ady verseit. (L. erről Az idegen arcok jegyzetét.) Az sem biztos tehát, hogy a szeptember elején megjelent A lelkem Kánaán-magvai csakugyan négy hónappal előzte meg a jelen verset. Mindenesetre tény az, hogy Ady október 10-e táján hazautazott Mindszentre, s – mint Ady Lajos írja – „rövid pesti megszakítással” három hónapot töltött otthon. (AL-148.) Ezalatt keletkezhetett a vers.
 
Egy utolsó égiháború  
 
  Már előre, már előre
  Úgy látom, mintha itt volna
  Ifjuságom ezer dolga,
  Mit befogott a penész,
  De
ami
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a mi
*
Szövegforrás:

 
szent, szentnél szentebb:
  Enyém, ifjú és egész.
  És
sohse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sohse'
*
Szövegforrás:

 
sose
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fog megvénülni
  És ifjabb az ifjuságnál,
  Maradandóbb az igaznál.
 
 
  Ott fogok egy dombon ülni
  S tán nem népdalt dudolok
  S képet juttat majd eszembe,
  Hogy ekével bandukolva
  Földet tör
négy-nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
négy-nyolcz
*
Szövegforrás:

 
tulok.
  De akarom: emlékezzem,
  De akarom, hogy az otthont
  Lássam frissen, jobban, szebben.
 
Meghurcoltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
meghurczoltan
*
Szövegforrás:

 
sokat látva,
  Űzve, szidva és imádva
  Nem tehetek kegyesebben
  Ön fejemre koszorut,
  Mint hódoltan, meghajolva,
  Magam csalva, bántva, lopva
 
Rázúdítok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Rázudítok
*
Szövegforrás:

 
a lelkemre
  Egy nagy égiháborut:
  Olyan szép volt ifjan látva
  S úgy illik az otthon-tájra,
  Úgy illik az én szivemhez
  Ez a víg vég-zivatar.
 
 
 
Egy utolsó égiháború  
 
  Már előre, már előre
  Úgy látom, mintha itt volna
  Ifjuságom ezer dolga,
  Mit befogott a penész,
  De
ami
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a mi
*
Szövegforrás:

 
szent, szentnél szentebb:
  Enyém, ifjú és egész.
  És
sohse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sohse'
*
Szövegforrás:

 
sose
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fog megvénülni
  És ifjabb az ifjuságnál,
  Maradandóbb az igaznál.
 
 
  Ott fogok egy dombon ülni
  S tán nem népdalt dudolok
  S képet juttat majd eszembe,
  Hogy ekével bandukolva
  Földet tör
négy-nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
négy-nyolcz
*
Szövegforrás:

 
tulok.
  De akarom: emlékezzem,
  De akarom, hogy az otthont
  Lássam frissen, jobban, szebben.
 
Meghurcoltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
meghurczoltan
*
Szövegforrás:

 
sokat látva,
  Űzve, szidva és imádva
  Nem tehetek kegyesebben
  Ön fejemre koszorut,
  Mint hódoltan, meghajolva,
  Magam csalva, bántva, lopva
 
Rázúdítok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Rázudítok
*
Szövegforrás:

 
a lelkemre
  Egy nagy égiháborut:
  Olyan szép volt ifjan látva
  S úgy illik az otthon-tájra,
  Úgy illik az én szivemhez
  Ez a víg vég-zivatar.
 
 
 
Egy utolsó égiháború  
 
  Már előre, már előre
  Úgy látom, mintha itt volna
  Ifjuságom ezer dolga,
  Mit befogott a penész,
  De
ami
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a mi
*
Szövegforrás:

 
szent, szentnél szentebb:
  Enyém, ifjú és egész.
  És
sohse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
 
sohse'
*
Szövegforrás:

 
sose
*
Szövegforrás:
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fog megvénülni
  És ifjabb az ifjuságnál,
  Maradandóbb az igaznál.
 
 
  Ott fogok egy dombon ülni
  S tán nem népdalt dudolok
  S képet juttat majd eszembe,
  Hogy ekével bandukolva
  Földet tör
négy-nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
négy-nyolcz
*
Szövegforrás:

 
tulok.
  De akarom: emlékezzem,
  De akarom, hogy az otthont
  Lássam frissen, jobban, szebben.
 
Meghurcoltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
meghurczoltan
*
Szövegforrás:

 
sokat látva,
  Űzve, szidva és imádva
  Nem tehetek kegyesebben
  Ön fejemre koszorut,
  Mint hódoltan, meghajolva,
  Magam csalva, bántva, lopva
 
Rázúdítok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Rázudítok
*
Szövegforrás:

 
a lelkemre
  Egy nagy égiháborut:
  Olyan szép volt ifjan látva
  S úgy illik az otthon-tájra,
  Úgy illik az én szivemhez
  Ez a víg vég-zivatar.