X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A legszebb Este

Szerző: Ady Endre

Bibliográfiai adatok

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás Ke: Kézirat PIM A 65.
  • Szövegforrás NY: Nyugat1912. január 16. V. évf. 2. sz. 200.
  • Szövegforrás ME: Alapszöveg: A menekülő élet(1912) (Asszony és temető ciklus) 44-45.

Elektronikus kiadás adatai:

editor in chief: Palkó Gábor
Szerkesztő: Borbás Andrea
XML szerkesztő: Bobák Barbara , Bajzát Tímea Borbála és Fellegi Zsófia
TEI specification: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezéstörténet Ady 1912. január 10-én sürgönyt adott fel a Ny-nak Érmindszentről. Szövege: „Kéziratot holnap küldök – Ady”. Feltehetően A legszebb Este kéziratát is ekkor küldte el, A vén csavargó és a Fogoly a vártoronyban c. versekkel együtt, melyek ugyancsak a 16-i számban jelentek meg (AELev-II. 174.). A lassan már múlttá váló Léda-szerelemtől búcsúzik a vers, de kifejletében mégegyszer a szenvedélyig emelkedik. Közvetlenség és távolítás sajátos egysége valósul meg benne: a megszólításos, a levélszerű beszédet, szerkezetet archaizáló verselés, mondatszerkesztés ellenpontozza. Ady érett költészetében ritkán, de mindig jelentőségteljesen használta a felező tizenkettős sort és páros rímű strófáit: általában ünnepélyes mondanivalók, beszédhelyzetek számára tartotta fenn. (L. A Szerelem eposzából 1910., Levél-féle Móricz Zsigmondhoz 1911.) E vers az utolsó személyes vallomás Lédához, mely még nyitott a jövőre; ezután a Valaki útravált belőlünk, majd az Elbocsátó szép üzenet következik. Hatvany így ír a versről: „Két egy-embernek szétválása éppen nem csekélység. Ez roppant emberi sors. S ha ugyan ez a szétválás nap nap után történik, fásult kebelben ízenként elzsibbadt érzéssel, melynek Arany szerint nincsen költészete, mégis Ady ennek a nagy élménynek nagy átélője és nagy megverselője lett. ... Ady verse levélformájú – valószínű, hogy a vers téli Pesten készült, s a Párizsban élő Lédához intéztetett...” (Hatvany – 400). Léda csakugyan Párizsban volt ekkor – de Ady a verset Érmindszenten írta, hiszen január 10-én adta föl a Ny-nak, s 12-én még Érmindszentről ír Brüll Bertának: „...tegnap és ma is olyan szörnyű hideg volt, hogy nem mertem mostani egészségemmel utazni. Különösen Károlyig félek. De holnap, szombaton, ha csak meg nem fagyok, fölmegyek.” (AELev-II. 175.) Ezek a szavak a mindszenti télről is hírt adnak, mely a vers énjét körülveszi: Vetkőzött a világ, didergően pőre. Léda január 22-én, Párizsból ír Adynak, „nagy idők óta” először. Fájdalmas, a társ hiányát panaszló levelében így emlékezik meg A legszebb Esté-ről: „könyvedet köszönöm ugyszintén a Nyugatban a verset ha ez ugyan nekem szól még” (AELev-II. 499.). Magyarázat Édes Nagyasszonyom, hol vagy, vagy-e, látsz még / S akarod, hogy a sors víg hunyósdit játsszék?: Hatvany versértelmezésére válaszolva Földessy így ír: „Hatvany a ’víg hunyósdit’ ’víg kihunyásra’ is magyarázza. Nem gondolnám, hogy igaza volna, bár a vers befejezése nem szól éppen e szójátékos feltevés ellen. Mint Ady motívum-visszatéréseire igen jellemző adatot megemlítem, hogy Ady – emlékezetem szerint – négyszer is felhasználja a gyermeki ’hunyósdi-játékot’, a kis fiúk, leányok jól ismert társas tréfáját, amely a maga gyermeki ártatlan kedvességében sincs erotikus hullámzások nélkül. [A négy vers Földessy szerint: Léda ajkai közt, Nem játszom tovább, Eltemetem szemem látottjait. A fenti két sorról így ír:] (Ez a két sor a megelőző versszak ’oldok’ igéje révén villan elő a költő dús és eleven asszociációjú fantáziájából: a gyermek szeméről le-’oldják’ a rákötött kendőt).” (Földessy: Jegyzetek Hatvany cikkéhez. AM-II. 176.)
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A legszebb Este  
 
  Be nagy Tél zuhant rám
hitben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hítben
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vágyban, célban,
  Valakim, egy Asszony, nálatok is Tél van?
  Havas, tört lelkemnek nincs vége, se hossza,
  Rendjét talán Te
bús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
árnyad visszahozza.
 
 
  Vetkőzött
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
világ, didergően pőre:
  Szerelmem, Te,
Múltnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Multnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szerelmetes őre,
  Akarsz-e szerelem után is szeretni
  S egy-két, téli rózsát az arcomba vetni?
 
 
  Végkoriak sorsán zöld-lángosan ég
el
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
l
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Atyafias testem a csillogó Éggel
  S mégis fáj a Halál s aki
föntvirasszon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
föntvirasszon
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Kellene a
múltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
multam,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kellene az Asszony.
 
 
  Esküdözéseink már torkunkra
fúltak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fultak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szereted szeretni a jelenő
Múltat?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Multat?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Akarnál még lenni, hogyha varázst oldok,
  Régi, vágyó, tűrő, szegény, dacos boldog?
 
 
  Be tudnék ölelni, tréfát is siratni,
  Be tudnék véreddel véresen
viradni,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
vi
Beszúrás
radni,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Édes Nagyasszonyom, hol vagy, vagy-e, látsz még
  S akarod, hogy a Sors
víg húnyósdit
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vig hunyosdit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
játsszék?
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
játszszék?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Gőggel
kisértetbe
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
kisér
[törölt]
« t »
tet
Beszúrás hely: fölé.
be
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csak egyszer is vinnél,
  Nyoszolya-virágnak még csak egyszer hinnél,
  Adnám
új
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vágyamat vágyakozó vádnak
  S adakozó számat ragadozó szádnak.
 
 
  Mindent
fölfrissitnék,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
l
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
« l
f
Beszúrás
»
rissitenék,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mindent
megajánlék.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megajánlék,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Havasan hullanék Reád az ajándék
  És mindent megadva és mindent
ellesve
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
e
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
e
Beszúrás hely: fölé.
llesve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Feledéssel
búgna
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bugna
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ránk a legszebb Este.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A legszebb Este  
 
  Be nagy Tél zuhant rám
hitben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hítben
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vágyban, célban,
  Valakim, egy Asszony, nálatok is Tél van?
  Havas, tört lelkemnek nincs vége, se hossza,
  Rendjét talán Te
bús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
árnyad visszahozza.
 
 
  Vetkőzött
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
világ, didergően pőre:
  Szerelmem, Te,
Múltnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Multnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szerelmetes őre,
  Akarsz-e szerelem után is szeretni
  S egy-két, téli rózsát az arcomba vetni?
 
 
  Végkoriak sorsán zöld-lángosan ég
el
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
l
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Atyafias testem a csillogó Éggel
  S mégis fáj a Halál s aki
föntvirasszon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
föntvirasszon
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Kellene a
múltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
multam,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kellene az Asszony.
 
 
  Esküdözéseink már torkunkra
fúltak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fultak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szereted szeretni a jelenő
Múltat?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Multat?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Akarnál még lenni, hogyha varázst oldok,
  Régi, vágyó, tűrő, szegény, dacos boldog?
 
 
  Be tudnék ölelni, tréfát is siratni,
  Be tudnék véreddel véresen
viradni,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
vi
Beszúrás
radni,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Édes Nagyasszonyom, hol vagy, vagy-e, látsz még
  S akarod, hogy a Sors
víg húnyósdit
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vig hunyosdit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
játsszék?
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
játszszék?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Gőggel
kisértetbe
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
kisér
[törölt]
« t »
tet
Beszúrás hely: fölé.
be
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csak egyszer is vinnél,
  Nyoszolya-virágnak még csak egyszer hinnél,
  Adnám
új
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vágyamat vágyakozó vádnak
  S adakozó számat ragadozó szádnak.
 
 
  Mindent
fölfrissitnék,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
l
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
« l
f
Beszúrás
»
rissitenék,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mindent
megajánlék.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megajánlék,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Havasan hullanék Reád az ajándék
  És mindent megadva és mindent
ellesve
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
e
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
e
Beszúrás hely: fölé.
llesve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Feledéssel
búgna
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bugna
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ránk a legszebb Este.
 
 
 
Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
A legszebb Este  
 
  Be nagy Tél zuhant rám
hitben,
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
hítben
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
vágyban, célban,
  Valakim, egy Asszony, nálatok is Tél van?
  Havas, tört lelkemnek nincs vége, se hossza,
  Rendjét talán Te
bús
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bus
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
árnyad visszahozza.
 
 
  Vetkőzött
a
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
világ, didergően pőre:
  Szerelmem, Te,
Múltnak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Multnak
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
szerelmetes őre,
  Akarsz-e szerelem után is szeretni
  S egy-két, téli rózsát az arcomba vetni?
 
 
  Végkoriak sorsán zöld-lángosan ég
el
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
l
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Atyafias testem a csillogó Éggel
  S mégis fáj a Halál s aki
föntvirasszon,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
föntvirasszon
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Kellene a
múltam,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
multam,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
kellene az Asszony.
 
 
  Esküdözéseink már torkunkra
fúltak
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
fultak:
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Szereted szeretni a jelenő
Múltat?
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
Multat?
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Akarnál még lenni, hogyha varázst oldok,
  Régi, vágyó, tűrő, szegény, dacos boldog?
 
 
  Be tudnék ölelni, tréfát is siratni,
  Be tudnék véreddel véresen
viradni,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
vi
Beszúrás
radni,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Édes Nagyasszonyom, hol vagy, vagy-e, látsz még
  S akarod, hogy a Sors
víg húnyósdit
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
vig hunyosdit
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
játsszék?
*
Szövegforrás:
Kézirat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
játszszék?
*
Szövegforrás:
Nyugat
 
 
 
  Gőggel
kisértetbe
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
kisér
[törölt]
« t »
tet
Beszúrás hely: fölé.
be
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
csak egyszer is vinnél,
  Nyoszolya-virágnak még csak egyszer hinnél,
  Adnám
új
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
uj
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
vágyamat vágyakozó vádnak
  S adakozó számat ragadozó szádnak.
 
 
  Mindent
fölfrissitnék,
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
l
Beszúrás hely: sorközi.
[törölt]
« l
f
Beszúrás
»
rissitenék,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
mindent
megajánlék.
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
megajánlék,
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Havasan hullanék Reád az ajándék
  És mindent megadva és mindent
ellesve
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
[törölt]
«
e
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
e
Beszúrás hely: fölé.
llesve
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
  Feledéssel
búgna
*
Szövegforrás:
Nyugat
Alapszöveg: A menekülő élet
 
bugna
*
Szövegforrás:
Kézirat
 
ránk a legszebb Este.
 
 
/o:ae-ov5.tei.896/IMAGE896_1   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.896/IMAGE896_2   X (Close panel)
image
/o:ae-ov5.tei.896/IMAGE896_3   X (Close panel)
image