X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Kupai Kovács Mihály sírjára

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Nagykőrös
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
  • Szövegforrás IV: Benkó 1897, 123.
  • Szövegforrás V: ÖKK 1924, 203.

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5. M2 Benkó 1897, 123. M3 ÖKK 1924, 203. (alapszöveg)
[szerkesztői feloldás]
AJÖM VI., 30.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 Kupai Kovács Mihály sírköve a nagykőrösi temetőben (ismeretlen kéz alkotása)
 
Megjegyzések Az M1 Arany Reliquiák cím alatt két közleményt ad. I. Arany János két levele (Károlyi Sámuelhez; lásd Károlyi Sámuel, Megjegyzések), II. Arany János sírversei a nagy-kőrösi temetőben; itt az alábbi versek jelentek meg: Iduna (Szász Károlyné) sírverse
 [!]
[sic!]
(az Iduna emléke I. Sírjára című vers 1–4. sora), Kupai Kovács Mihály sírverse
 [!]
[sic!]
, Dr. Károlyi Sámuel sírverse
 [!]
[sic!]
. Az ÖKK 1924 Sírversek a nagykőrösi temetőben cím alatt közli; előtte a Bartos Gábor sírkövére, utána a Bordács Dániel sírverse, ill. a Károlyi Sámuel című vers áll. Az AJÖM VI .-ban a Sírversek 6. darabja. Az alapszöveg kiválasztása Az autorizálás a sírkőre vésett szöveg esetében kizárható; mivel mind az M1, mind az M2 ezen alapul, ráadásul változtatásaik önkényesek, nem jönnek számításba. Az M3 a legjobb minőségű szöveg, s nem zárható ki, hogy kéziraton alapul. Az AJÖM VI . szövegváltozata is számításba jöhetne (kézirathátterének valószínűsége azonos lehet az M3-éval, de ha van kéziratháttér, ez nem azonos a másikkal), azonban modernizálja az írásmódot. Keletkezés A sírversre az özvegy kérte fel
Arany
Arany János
t (lásd AJÖM VI., 223.); 1860 első napjaiban keletkezhetett, Nagykőrösön (lásd Magyarázatok [cím]).
 
Kupai Kovács Mihály sírjára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
kupai KOVÁCS MIHÁLY
*
Szövegforrás:
K1
 
Kupai Kovács Mihály sirverse
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
 
n
Jegyzet (1810. május 10.–1859. dec. 24.) a Nemzet jegyzete szerint (lásd Megjegyzések) „tekintélyes kőrösi földbirtokos volt”;
Benkó
Benkó Imre
szerint „családjával Aranyék, midőn a Beretvás házban laktak, jó szomszédi viszonyban voltak, s épen azért midőn az özvegy fölkérte, hogy irjon férje sirkövére emlékverset,
Arany
Arany János
nem tagadta meg kérését s a következő verset irta”
[szerkesztői feloldás]
itt következik az M2
( Benkó 1897, 123.). Az Arany-család 1852. nov.–1855. ápr. között lakott Beretvás Gusztáv helybeli birtokos házának üresen álló szobáiban (lásd Benkó 1897, 51., 76.).
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
született MDCCCX majus 10 / meghalt MDCCCLIX december 24
*
Szövegforrás:
K1
 
† 1859. decz. 24.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
 
 
 
A
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
„A
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
jó férjet,
atyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyát,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Özvegye,
magzatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
magzatja,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Éjjeli, nappali
  Bánatban
siratja;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
siratja.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
  Vissza
ohajtaná,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
óhajtaná,
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Vissza nem
sírhatja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
ÖKK 1924, 203.
 
sirhatja:
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Számláld meg
könnyeit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
könyeit
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
könnyeit
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Vigasztalás
atyja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyja!”
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
n
Jegyzet a kifejezés bibliai forrása: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja, és minden vígasztalásnak atyja” (2Kor 1:3)
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
1860
*
Szövegforrás:
ÖKK 1924, 203.
 
 
 
 
Kupai Kovács Mihály sírjára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
kupai KOVÁCS MIHÁLY
*
Szövegforrás:
K1
 
Kupai Kovács Mihály sirverse
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
 
n
Jegyzet (1810. május 10.–1859. dec. 24.) a Nemzet jegyzete szerint (lásd Megjegyzések) „tekintélyes kőrösi földbirtokos volt”;
Benkó
Benkó Imre
szerint „családjával Aranyék, midőn a Beretvás házban laktak, jó szomszédi viszonyban voltak, s épen azért midőn az özvegy fölkérte, hogy irjon férje sirkövére emlékverset,
Arany
Arany János
nem tagadta meg kérését s a következő verset irta”
[szerkesztői feloldás]
itt következik az M2
( Benkó 1897, 123.). Az Arany-család 1852. nov.–1855. ápr. között lakott Beretvás Gusztáv helybeli birtokos házának üresen álló szobáiban (lásd Benkó 1897, 51., 76.).
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
született MDCCCX majus 10 / meghalt MDCCCLIX december 24
*
Szövegforrás:
K1
 
† 1859. decz. 24.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
 
 
 
A
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
„A
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
jó férjet,
atyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyát,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Özvegye,
magzatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
magzatja,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Éjjeli, nappali
  Bánatban
siratja;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
siratja.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
  Vissza
ohajtaná,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
óhajtaná,
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Vissza nem
sírhatja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
ÖKK 1924, 203.
 
sirhatja:
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Számláld meg
könnyeit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
könyeit
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
könnyeit
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Vigasztalás
atyja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyja!”
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
n
Jegyzet a kifejezés bibliai forrása: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja, és minden vígasztalásnak atyja” (2Kor 1:3)
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
1860
*
Szövegforrás:
ÖKK 1924, 203.
 
 
 
 
Kupai Kovács Mihály sírjára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
kupai KOVÁCS MIHÁLY
*
Szövegforrás:
K1
 
Kupai Kovács Mihály sirverse
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
 
n
Jegyzet (1810. május 10.–1859. dec. 24.) a Nemzet jegyzete szerint (lásd Megjegyzések) „tekintélyes kőrösi földbirtokos volt”;
Benkó
Benkó Imre
szerint „családjával Aranyék, midőn a Beretvás házban laktak, jó szomszédi viszonyban voltak, s épen azért midőn az özvegy fölkérte, hogy irjon férje sirkövére emlékverset,
Arany
Arany János
nem tagadta meg kérését s a következő verset irta”
[szerkesztői feloldás]
itt következik az M2
( Benkó 1897, 123.). Az Arany-család 1852. nov.–1855. ápr. között lakott Beretvás Gusztáv helybeli birtokos házának üresen álló szobáiban (lásd Benkó 1897, 51., 76.).
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
született MDCCCX majus 10 / meghalt MDCCCLIX december 24
*
Szövegforrás:
K1
 
† 1859. decz. 24.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
 
 
 
A
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
„A
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
jó férjet,
atyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyát,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Özvegye,
magzatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
magzatja,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Éjjeli, nappali
  Bánatban
siratja;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
siratja.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
  Vissza
ohajtaná,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
óhajtaná,
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Vissza nem
sírhatja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
ÖKK 1924, 203.
 
sirhatja:
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Számláld meg
könnyeit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
könyeit
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
könnyeit
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Vigasztalás
atyja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyja!”
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
n
Jegyzet a kifejezés bibliai forrása: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja, és minden vígasztalásnak atyja” (2Kor 1:3)
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
1860
*
Szövegforrás:
ÖKK 1924, 203.
 
 
 
 
Kupai Kovács Mihály sírjára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
kupai KOVÁCS MIHÁLY
*
Szövegforrás:
K1
 
Kupai Kovács Mihály sirverse
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
 
n
Jegyzet (1810. május 10.–1859. dec. 24.) a Nemzet jegyzete szerint (lásd Megjegyzések) „tekintélyes kőrösi földbirtokos volt”;
Benkó
Benkó Imre
szerint „családjával Aranyék, midőn a Beretvás házban laktak, jó szomszédi viszonyban voltak, s épen azért midőn az özvegy fölkérte, hogy irjon férje sirkövére emlékverset,
Arany
Arany János
nem tagadta meg kérését s a következő verset irta”
[szerkesztői feloldás]
itt következik az M2
( Benkó 1897, 123.). Az Arany-család 1852. nov.–1855. ápr. között lakott Beretvás Gusztáv helybeli birtokos házának üresen álló szobáiban (lásd Benkó 1897, 51., 76.).
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
született MDCCCX majus 10 / meghalt MDCCCLIX december 24
*
Szövegforrás:
K1
 
† 1859. decz. 24.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
 
 
 
A
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
„A
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
jó férjet,
atyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyát,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Özvegye,
magzatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
magzatja,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Éjjeli, nappali
  Bánatban
siratja;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
siratja.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
  Vissza
ohajtaná,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
óhajtaná,
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Vissza nem
sírhatja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
ÖKK 1924, 203.
 
sirhatja:
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Számláld meg
könnyeit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
könyeit
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
könnyeit
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Vigasztalás
atyja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyja!”
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
n
Jegyzet a kifejezés bibliai forrása: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja, és minden vígasztalásnak atyja” (2Kor 1:3)
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
1860
*
Szövegforrás:
ÖKK 1924, 203.
 
 
 
 
Kupai Kovács Mihály sírjára
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
kupai KOVÁCS MIHÁLY
*
Szövegforrás:
K1
 
Kupai Kovács Mihály sirverse
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
 
n
Jegyzet (1810. május 10.–1859. dec. 24.) a Nemzet jegyzete szerint (lásd Megjegyzések) „tekintélyes kőrösi földbirtokos volt”;
Benkó
Benkó Imre
szerint „családjával Aranyék, midőn a Beretvás házban laktak, jó szomszédi viszonyban voltak, s épen azért midőn az özvegy fölkérte, hogy irjon férje sirkövére emlékverset,
Arany
Arany János
nem tagadta meg kérését s a következő verset irta”
[szerkesztői feloldás]
itt következik az M2
( Benkó 1897, 123.). Az Arany-család 1852. nov.–1855. ápr. között lakott Beretvás Gusztáv helybeli birtokos házának üresen álló szobáiban (lásd Benkó 1897, 51., 76.).
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
született MDCCCX majus 10 / meghalt MDCCCLIX december 24
*
Szövegforrás:
K1
 
† 1859. decz. 24.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
 
 
 
A
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
„A
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
jó férjet,
atyát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyát,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Özvegye,
magzatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
magzatja,
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Éjjeli, nappali
  Bánatban
siratja;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Benkó 1897, 123.
ÖKK 1924, 203.
 
siratja.
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
  Vissza
ohajtaná,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
óhajtaná,
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Vissza nem
sírhatja:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
ÖKK 1924, 203.
 
sirhatja:
*
Szövegforrás:
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
  Számláld meg
könnyeit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 203.
 
könyeit
*
Szövegforrás:
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
 
könnyeit
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
  Vigasztalás
atyja!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
ÖKK 1924, 203.
 
atyja!”
*
Szövegforrás:
Benkó 1897, 123.
 
n
Jegyzet a kifejezés bibliai forrása: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja, és minden vígasztalásnak atyja” (2Kor 1:3)
 
 
[szerkesztői feloldás]
1860. jan.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
Nemzet, 1(1882)/91. (nov. 30.), Melléklet, 5.
Benkó 1897, 123.
 
1860
*
Szövegforrás:
ÖKK 1924, 203.