X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Achille Millien: Az éj]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
  • Szövegforrás III: PD 1889, 262

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424.;
Millien
Millien, Achille
La Moisson (Az aratás) című kötetéről írt kritikában M2 PD 1889, 262. (alapszöveg) [ AJÖM XI., 177.] [Versfordításként először: Arany 1955, 637–638.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés A fordítás körülményeiről lásd [Achille Millien: A Delelés], Megjegyzés. A kritikában a szöveg prózaként van tördelve úgy, hogy a versszakok bekezdésekre tagolódnak (kivéve az utolsó két versszakot, ezek egy bekezdésbe kerültek). Bár a fordításban
AJ
Arany János
elhagyta a rímelést, s a szótagszám sem követi következetesen az eredetit, a szöveg szabályos jambussorokra tagolódik, ezért helyreállítottuk a verssorok szerinti tördelést. Az eredeti szöveg (az AJÖM XI . alapján, 698.):
n
Jegyzet
La Nuit  
Quand je suis seul dans la nuit sombre
Avec mon chien et mon troupeau,
Qu’autour de moi je vois, dans l’ombre,
Broutant le gazon du coteau;
 
Je ne sais pourquoi de ma bouche
Nulle chanson ne peut sortir,
Et, prenant la plaine pour couche,
Je reste à rêver sans dormir;
 
Je ne sais pourquoi je frissonne
Quand le vent parle aux peupliers,
Que la cascade au loin résonne
Ou qu’un grand cri sort des halliers.
 
Est-ce de peur; Non: au village
On dit que s’il faut affronter
La dent du sanglier sauvage,
Nul ne me vaut, – sans me flatter.
 
Ah! que de fois sur une étoile,
Immobile, fixant mes yeux,
J’ai cru lire à travers le voile
Que la nuit jette sur les cieux!
 
Que de fois debout sur la rive,
Au ruisseau, qui jase toujours,
Prêtant une oreille attentive,
J’ai cru comprendre son discours!
 
Ce que me disait son murmure,
Ce que je voyais dans les cieux,
Ce que mon coeur dans la nuit pure
Ressentait de mystérieux;
 
Pour vous le faire bien entendre
Loin de ma lèvre le mot fuit;
C’est un charme indécis et tendre
Qu’on ne trouve que dans la nuit.
 
Aussi lorsque l’ombre s’élève,
Loin de chanter comme autrefois,
Volant sur l’aile de mon rêve,
Jusqu’au matin je suis sans voix.
 
 
Keletkezés Lásd [Achille Millien: A Delelés], Keletkezés. Az éj című verset – akárcsak A Delelés részletét –
Bernard
Bernard, Thalès
előszava idézi, az alábbi kommentárral:
Millien
Millien, Achille
Éj czimü költeménye (la Nuit) egy pásztor panaszát tolmácsolja, ki műveletlen szelleme által gyötörve annál meghatóbb keservre fakad a puszta kietlenében, minthogy e keserv primitív elmétől származik. Örömest hallgatjuk e durva hangokat, melyek bennünket meszsze kiragadnak az akadémiai értekezések s az irodalom-tanárok izetlen periódusainak köréből.” [ SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 422.; ua.: AJÖM XI., 172.]
 
[Achille Millien: Az éj]  
 
  Sötét éjben ha egyedül vagyok,
  velem csupán ebem s a nyáj,
  melyet köröttem látok a homályban
  legelni dombos oldalon;
 
 
  Én nem tudom, miért hogy ajkamon
  nem
bír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
bir
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
fakadni semmi dal;
  miért hogy
sík
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
sik
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
gyepen ledőlve
  nem alhatom, s ábránd fog el.
 
 
  Én nem tudom, mért reszketek
  ha szél a nyárfával susog,
  ha távol zúg a
vízesés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
vizesés
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
PD 1889, 262
 
  vagy a berekből hangzik egy kiáltás.
 
 
  Félsz ez? Nem: a vadkan fogával
  ha szembeszállni kell merény,
n
Jegyzet „az akaratnak elszántsága, melynél fogva valamit, nagy akadályok és nehézségek daczára, tenni bátorkodik” ( Cz–F )
  egész falu azt tartja – nem dicsekszem –
  hogy senki vélem föl nem ér.
 
 
  Ah! hányszor tetszett
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
ugy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
, szemem
  megállva egy-egy csillagon,
  mikéntha átolvasni tudnék
  a mennybolt éji fátyolán!
 
 
  És állva majd a csacska ér
  partján s figyelve hangjait,
  oh, hányszor tetszett
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
ugy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
nekem,
  mintha megérteném szavát.
 
 
  De hogy mit zenge a moraj,
  a
menny boltján
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
mennyboltján
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
PD 1889, 262
 
mit olvasék,
  a tiszta
éjben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
éjben
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
mely csodás
  érzés fogá el
szívemet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
szivemet
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
:
 
 
  Azt kifejezni, kedvesim!
  szót nem találok ajkamon;
  az egy homályos szende báj
  mit éjben lelni föl csupán.
 
 
  S midőn az árny már széled is,
  nem zeng, mint másszor, énekem;
  röpűlve ábránd-szárnyakon,
  szó reggelig se jő belém.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. máj. 9. előtt
 
 
 
[Achille Millien: Az éj]  
 
  Sötét éjben ha egyedül vagyok,
  velem csupán ebem s a nyáj,
  melyet köröttem látok a homályban
  legelni dombos oldalon;
 
 
  Én nem tudom, miért hogy ajkamon
  nem
bír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
bir
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
fakadni semmi dal;
  miért hogy
sík
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
sik
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
gyepen ledőlve
  nem alhatom, s ábránd fog el.
 
 
  Én nem tudom, mért reszketek
  ha szél a nyárfával susog,
  ha távol zúg a
vízesés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
vizesés
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
PD 1889, 262
 
  vagy a berekből hangzik egy kiáltás.
 
 
  Félsz ez? Nem: a vadkan fogával
  ha szembeszállni kell merény,
n
Jegyzet „az akaratnak elszántsága, melynél fogva valamit, nagy akadályok és nehézségek daczára, tenni bátorkodik” ( Cz–F )
  egész falu azt tartja – nem dicsekszem –
  hogy senki vélem föl nem ér.
 
 
  Ah! hányszor tetszett
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
ugy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
, szemem
  megállva egy-egy csillagon,
  mikéntha átolvasni tudnék
  a mennybolt éji fátyolán!
 
 
  És állva majd a csacska ér
  partján s figyelve hangjait,
  oh, hányszor tetszett
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
ugy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
nekem,
  mintha megérteném szavát.
 
 
  De hogy mit zenge a moraj,
  a
menny boltján
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
mennyboltján
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
PD 1889, 262
 
mit olvasék,
  a tiszta
éjben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
éjben
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
mely csodás
  érzés fogá el
szívemet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
szivemet
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
:
 
 
  Azt kifejezni, kedvesim!
  szót nem találok ajkamon;
  az egy homályos szende báj
  mit éjben lelni föl csupán.
 
 
  S midőn az árny már széled is,
  nem zeng, mint másszor, énekem;
  röpűlve ábránd-szárnyakon,
  szó reggelig se jő belém.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. máj. 9. előtt
 
 
 
[Achille Millien: Az éj]  
 
  Sötét éjben ha egyedül vagyok,
  velem csupán ebem s a nyáj,
  melyet köröttem látok a homályban
  legelni dombos oldalon;
 
 
  Én nem tudom, miért hogy ajkamon
  nem
bír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
bir
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
fakadni semmi dal;
  miért hogy
sík
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
sik
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
gyepen ledőlve
  nem alhatom, s ábránd fog el.
 
 
  Én nem tudom, mért reszketek
  ha szél a nyárfával susog,
  ha távol zúg a
vízesés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
vizesés
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
PD 1889, 262
 
  vagy a berekből hangzik egy kiáltás.
 
 
  Félsz ez? Nem: a vadkan fogával
  ha szembeszállni kell merény,
n
Jegyzet „az akaratnak elszántsága, melynél fogva valamit, nagy akadályok és nehézségek daczára, tenni bátorkodik” ( Cz–F )
  egész falu azt tartja – nem dicsekszem –
  hogy senki vélem föl nem ér.
 
 
  Ah! hányszor tetszett
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
ugy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
, szemem
  megállva egy-egy csillagon,
  mikéntha átolvasni tudnék
  a mennybolt éji fátyolán!
 
 
  És állva majd a csacska ér
  partján s figyelve hangjait,
  oh, hányszor tetszett
úgy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
ugy
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
nekem,
  mintha megérteném szavát.
 
 
  De hogy mit zenge a moraj,
  a
menny boltján
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
mennyboltján
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
PD 1889, 262
 
mit olvasék,
  a tiszta
éjben,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
éjben
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
mely csodás
  érzés fogá el
szívemet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
PD 1889, 262
 
szivemet
*
Szövegforrás:
SzF, 1(1860–61)/27. (1861. máj. 9.), 424
 
:
 
 
  Azt kifejezni, kedvesim!
  szót nem találok ajkamon;
  az egy homályos szende báj
  mit éjben lelni föl csupán.
 
 
  S midőn az árny már széled is,
  nem zeng, mint másszor, énekem;
  röpűlve ábránd-szárnyakon,
  szó reggelig se jő belém.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. máj. 9. előtt