X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Szerkesztői levél

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2 MTAK Kt K 511/24
  • Szövegforrás IV: ÖK 1867, VI., 211–212
  • Szövegforrás V: ÖM 1884a, 437–438

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖK 1867, VI., 211–212. (alapszöveg) M2 ÖM 1884a, 437–438. [ AJÖM VI., 128–129. (a *K1 alapján Levelek Jókaihoz I. címen)]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések *K1 Adatai az AJÖM VI. (238.) alapján A 3. és 4. vsz. éléről (K2, M1, M2, AJÖM VI .) elhagytuk az ismétlő nyitó idézőjeleket. K2 Az 1r alján a fordítás jele: ./. Keletkezés 1861. aug. 22. után.
Jókai
Jókai Mór
támogatta a szerkesztőként folytonos anyaghiánnyal küszködő
Arany
Arany János
t; a SzF első öt számában jelent meg A kuruczvilág után című elbeszélése.
Arany
Arany János
már január végén ismét sürgette
Jókai
Jókai Mór
t, hogy küldjön elbeszélést ( AJÖM XVII., 494.); akkor nem jelent meg Jókai-elbeszélés a lapban. E versnek is szerepe lehetett abban, hogy a II. évfolyam szintén
Jókai
Jókai Mór
elbeszélésével indult [ Egy szegény asszony története, SzF, 2(1861–62), I/1–5. (1861. nov. 6.–dec. 5.)]; Baros Gyula is a Szerkesztői levél hatásának tulajdonítja, hogy
Jókai
Jókai Mór
elküldte ezt a novellát ( Baros 1925, 10.). Kritikatörténet Baros, 1925, 10. Fordítás Német: Brief der Redaktion: An Mór Jókai (Géza Engl) = Arany 1982, 100–101, Arany 1984, 53–54.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Hangfelvétel Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 0’ 30” (Jókaihoz címmel)
 
n
Jegyzet A levél Jókai Mórhoz szól (lásd *K1 [cím], ill. Keletkezés).
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
1861
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Jókaihoz, 1861
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
  Vége az országgyülésnek,
n
Jegyzet 1861. aug. 22-én Ferenc József feloszlatta az ápr. 6-án megnyitott országgyűlést (lásd még: Coronini, Magyarázatok, [cím]).
Jókai
Jókai Mór
t 1861-ben a siklósi kerületben országgyűlési képviselővé választották; a határozati párt programját támogatta.
  Már nem kell több dictió:
  Tudjuk már, hogy a mért küzdénk
  Nem egyéb, csak fictió.
  Egész ország csendes, nyúgodt,
  Csupa boldogságban elring:
  S hogy ne ébredjen, ne ríjon,
  Legyezi
Ritter von Schm......
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
Ritter von…
*
Szövegforrás:
*K1
 
Ritter von Sch.....
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
n
Jegyzet Anton von Schmerling (1805–1893) – Alexander Bach (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor) leváltása után a magyar ügyekkel megbízott államminiszter (a róla elnevezett időszak, 1859−66 a Schmerling-provizórium). A jogeljátszás-elmélet hirdetője – erre vonatkozik a 3–4. sor; eszerint a magyar történeti jogok (minthogy a forradalom miatt érvényüket vesztették) „fikció”-vá váltak. A hat pont
Schmerling
Schmerling, Anton von
nevének hiányzó betűit jelöli.
 
 
  Nosza tehát, édes Mórom,
 
Vesd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[törölt]
« V »
Vesd
n
Jegyzet a sor elején kezdett szó kezdőbetűje lehúzva
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
le a nagy gondokat:
  Múzeumba nem kell
járni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
járni
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
n
Jegyzet Az 1861-es országgyűlés képviselőháza a Magyar Nemzeti Múzeumban ülésezett.
 
Neugebäud’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
:
[törölt]
« Neugebäud’ »
Nájgebájd’
*
Szövegforrás:
*K1
 
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
se
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
hívogat.
n
Jegyzet Tkp. Neugebäude ’új épület’; a 18. sz. végén
Pest
Budapest
en, a mai Hold utca–Báthory utca–Nádor utca–Bank utca által határolt területen (Szabadság tér) Isidore Canevale tervei alapján emelt laktanya, amely 1849 után politikai foglyok börtöneként is működött; itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt (az épületet a 19. sz. végén lebontották). A sor arra céloz, hogy az országgyűlés feloszlatását követően
Jókai
Jókai Mór
nak nem kell megtorlástól tartania. (
Jókai
Jókai Mór
utóbb mégis bekerült az épületbe; 1863-ban itt töltötte le sajtóvétség címén elszenvedett egyhavi fogságát.)
  Tarts egy kurta monolgot,
  Ilyenformát, édes Mórom:
  „Füllentettem egyszer-másszor,
n
Jegyzet célzás
Jókai
Jókai Mór
korábbi, meg nem tartott ígéreteire a SzF-nek küldendő írásokra vonatkozóan
  Hogyha megfogom az
orrom;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖM 1884a, 437–438
 
orrom
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 211–212
 
n
Jegyzet Gyermekeknek szóló tréfás mondás szerint aki hazudik, annak puha az orra.
 
 
  Igértem beszélyt, novellát
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Hindut, perzsát, arabot;
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Tűztem is határidőket:
  Sohanapja holnapot;
  Eltelt már azóta „kis-kedd”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
 
El a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[ El a [hibásan beljebb kezdve, a hiba [-lel korrigálva]
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
„borjunyúzó pintek”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
  Hogy adott igéretimre
  Még oda sem hederintek.
 
 
  Diszn… azaz hogy nem szép tőlem
n
Jegyzet Célzás
Jókai
Jókai Mór
1855. dec. 8-án
AJ
Arany János
-hoz írt levelére: „Disznóság, (nagykőrösi eloquentiaval szólván:) hogy te az egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket; nekünk pedig hallgatsz csunyánál csunyábbul!” ( AJÖM XVI., 649–650.)
Jókai
Jókai Mór
a VU főmunkatársaként tett szemrehányást
Arany
Arany János
nak.
Arany
Arany János
valóban használta a kifejezést ilyen értelemben: „
Emich
Emich Gusztáv
re ráírtam volt, hogy disznóság 10 év óta nem számolni Murányról
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
Murány ostroma című művéről
, de még csak nem is válaszolni levelemre.” (Levele Gyulai Pálnak, 1858. ápr. 11., AJÖM XVII., 178.)
  Cserbe’ páczba’ hagyni mást;
  Annál szebb lesz a novella,
  Jó barátom, majd meglásd:
  Ma fogom a penna végit,
  S firkantok a „Figyelőnek”
n
Jegyzet
AJ
Arany János
lapja, a SzF
  Olyat, hogy sohse kivánjon
  Szebbet jobbat… szemfedőnek!”
n
Jegyzet Célzás a SzF lehetséges megszűnésére (a féléves, előfizetéssel biztosított megjelenés májustól októberig tartott); ez egy év múltán, 1862 októberében be is következett.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. aug. 22. után
 
 
 
n
Jegyzet A levél Jókai Mórhoz szól (lásd *K1 [cím], ill. Keletkezés).
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
1861
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Jókaihoz, 1861
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
  Vége az országgyülésnek,
n
Jegyzet 1861. aug. 22-én Ferenc József feloszlatta az ápr. 6-án megnyitott országgyűlést (lásd még: Coronini, Magyarázatok, [cím]).
Jókai
Jókai Mór
t 1861-ben a siklósi kerületben országgyűlési képviselővé választották; a határozati párt programját támogatta.
  Már nem kell több dictió:
  Tudjuk már, hogy a mért küzdénk
  Nem egyéb, csak fictió.
  Egész ország csendes, nyúgodt,
  Csupa boldogságban elring:
  S hogy ne ébredjen, ne ríjon,
  Legyezi
Ritter von Schm......
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
Ritter von…
*
Szövegforrás:
*K1
 
Ritter von Sch.....
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
n
Jegyzet Anton von Schmerling (1805–1893) – Alexander Bach (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor) leváltása után a magyar ügyekkel megbízott államminiszter (a róla elnevezett időszak, 1859−66 a Schmerling-provizórium). A jogeljátszás-elmélet hirdetője – erre vonatkozik a 3–4. sor; eszerint a magyar történeti jogok (minthogy a forradalom miatt érvényüket vesztették) „fikció”-vá váltak. A hat pont
Schmerling
Schmerling, Anton von
nevének hiányzó betűit jelöli.
 
 
  Nosza tehát, édes Mórom,
 
Vesd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[törölt]
« V »
Vesd
n
Jegyzet a sor elején kezdett szó kezdőbetűje lehúzva
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
le a nagy gondokat:
  Múzeumba nem kell
járni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
járni
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
n
Jegyzet Az 1861-es országgyűlés képviselőháza a Magyar Nemzeti Múzeumban ülésezett.
 
Neugebäud’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
:
[törölt]
« Neugebäud’ »
Nájgebájd’
*
Szövegforrás:
*K1
 
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
se
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
hívogat.
n
Jegyzet Tkp. Neugebäude ’új épület’; a 18. sz. végén
Pest
Budapest
en, a mai Hold utca–Báthory utca–Nádor utca–Bank utca által határolt területen (Szabadság tér) Isidore Canevale tervei alapján emelt laktanya, amely 1849 után politikai foglyok börtöneként is működött; itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt (az épületet a 19. sz. végén lebontották). A sor arra céloz, hogy az országgyűlés feloszlatását követően
Jókai
Jókai Mór
nak nem kell megtorlástól tartania. (
Jókai
Jókai Mór
utóbb mégis bekerült az épületbe; 1863-ban itt töltötte le sajtóvétség címén elszenvedett egyhavi fogságát.)
  Tarts egy kurta monolgot,
  Ilyenformát, édes Mórom:
  „Füllentettem egyszer-másszor,
n
Jegyzet célzás
Jókai
Jókai Mór
korábbi, meg nem tartott ígéreteire a SzF-nek küldendő írásokra vonatkozóan
  Hogyha megfogom az
orrom;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖM 1884a, 437–438
 
orrom
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 211–212
 
n
Jegyzet Gyermekeknek szóló tréfás mondás szerint aki hazudik, annak puha az orra.
 
 
  Igértem beszélyt, novellát
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Hindut, perzsát, arabot;
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Tűztem is határidőket:
  Sohanapja holnapot;
  Eltelt már azóta „kis-kedd”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
 
El a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[ El a [hibásan beljebb kezdve, a hiba [-lel korrigálva]
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
„borjunyúzó pintek”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
  Hogy adott igéretimre
  Még oda sem hederintek.
 
 
  Diszn… azaz hogy nem szép tőlem
n
Jegyzet Célzás
Jókai
Jókai Mór
1855. dec. 8-án
AJ
Arany János
-hoz írt levelére: „Disznóság, (nagykőrösi eloquentiaval szólván:) hogy te az egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket; nekünk pedig hallgatsz csunyánál csunyábbul!” ( AJÖM XVI., 649–650.)
Jókai
Jókai Mór
a VU főmunkatársaként tett szemrehányást
Arany
Arany János
nak.
Arany
Arany János
valóban használta a kifejezést ilyen értelemben: „
Emich
Emich Gusztáv
re ráírtam volt, hogy disznóság 10 év óta nem számolni Murányról
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
Murány ostroma című művéről
, de még csak nem is válaszolni levelemre.” (Levele Gyulai Pálnak, 1858. ápr. 11., AJÖM XVII., 178.)
  Cserbe’ páczba’ hagyni mást;
  Annál szebb lesz a novella,
  Jó barátom, majd meglásd:
  Ma fogom a penna végit,
  S firkantok a „Figyelőnek”
n
Jegyzet
AJ
Arany János
lapja, a SzF
  Olyat, hogy sohse kivánjon
  Szebbet jobbat… szemfedőnek!”
n
Jegyzet Célzás a SzF lehetséges megszűnésére (a féléves, előfizetéssel biztosított megjelenés májustól októberig tartott); ez egy év múltán, 1862 októberében be is következett.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. aug. 22. után
 
 
 
n
Jegyzet A levél Jókai Mórhoz szól (lásd *K1 [cím], ill. Keletkezés).
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
1861
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Jókaihoz, 1861
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
  Vége az országgyülésnek,
n
Jegyzet 1861. aug. 22-én Ferenc József feloszlatta az ápr. 6-án megnyitott országgyűlést (lásd még: Coronini, Magyarázatok, [cím]).
Jókai
Jókai Mór
t 1861-ben a siklósi kerületben országgyűlési képviselővé választották; a határozati párt programját támogatta.
  Már nem kell több dictió:
  Tudjuk már, hogy a mért küzdénk
  Nem egyéb, csak fictió.
  Egész ország csendes, nyúgodt,
  Csupa boldogságban elring:
  S hogy ne ébredjen, ne ríjon,
  Legyezi
Ritter von Schm......
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
Ritter von…
*
Szövegforrás:
*K1
 
Ritter von Sch.....
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
n
Jegyzet Anton von Schmerling (1805–1893) – Alexander Bach (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor) leváltása után a magyar ügyekkel megbízott államminiszter (a róla elnevezett időszak, 1859−66 a Schmerling-provizórium). A jogeljátszás-elmélet hirdetője – erre vonatkozik a 3–4. sor; eszerint a magyar történeti jogok (minthogy a forradalom miatt érvényüket vesztették) „fikció”-vá váltak. A hat pont
Schmerling
Schmerling, Anton von
nevének hiányzó betűit jelöli.
 
 
  Nosza tehát, édes Mórom,
 
Vesd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[törölt]
« V »
Vesd
n
Jegyzet a sor elején kezdett szó kezdőbetűje lehúzva
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
le a nagy gondokat:
  Múzeumba nem kell
járni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
járni
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
n
Jegyzet Az 1861-es országgyűlés képviselőháza a Magyar Nemzeti Múzeumban ülésezett.
 
Neugebäud’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
:
[törölt]
« Neugebäud’ »
Nájgebájd’
*
Szövegforrás:
*K1
 
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
se
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
hívogat.
n
Jegyzet Tkp. Neugebäude ’új épület’; a 18. sz. végén
Pest
Budapest
en, a mai Hold utca–Báthory utca–Nádor utca–Bank utca által határolt területen (Szabadság tér) Isidore Canevale tervei alapján emelt laktanya, amely 1849 után politikai foglyok börtöneként is működött; itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt (az épületet a 19. sz. végén lebontották). A sor arra céloz, hogy az országgyűlés feloszlatását követően
Jókai
Jókai Mór
nak nem kell megtorlástól tartania. (
Jókai
Jókai Mór
utóbb mégis bekerült az épületbe; 1863-ban itt töltötte le sajtóvétség címén elszenvedett egyhavi fogságát.)
  Tarts egy kurta monolgot,
  Ilyenformát, édes Mórom:
  „Füllentettem egyszer-másszor,
n
Jegyzet célzás
Jókai
Jókai Mór
korábbi, meg nem tartott ígéreteire a SzF-nek küldendő írásokra vonatkozóan
  Hogyha megfogom az
orrom;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖM 1884a, 437–438
 
orrom
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 211–212
 
n
Jegyzet Gyermekeknek szóló tréfás mondás szerint aki hazudik, annak puha az orra.
 
 
  Igértem beszélyt, novellát
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Hindut, perzsát, arabot;
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Tűztem is határidőket:
  Sohanapja holnapot;
  Eltelt már azóta „kis-kedd”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
 
El a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[ El a [hibásan beljebb kezdve, a hiba [-lel korrigálva]
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
„borjunyúzó pintek”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
  Hogy adott igéretimre
  Még oda sem hederintek.
 
 
  Diszn… azaz hogy nem szép tőlem
n
Jegyzet Célzás
Jókai
Jókai Mór
1855. dec. 8-án
AJ
Arany János
-hoz írt levelére: „Disznóság, (nagykőrösi eloquentiaval szólván:) hogy te az egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket; nekünk pedig hallgatsz csunyánál csunyábbul!” ( AJÖM XVI., 649–650.)
Jókai
Jókai Mór
a VU főmunkatársaként tett szemrehányást
Arany
Arany János
nak.
Arany
Arany János
valóban használta a kifejezést ilyen értelemben: „
Emich
Emich Gusztáv
re ráírtam volt, hogy disznóság 10 év óta nem számolni Murányról
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
Murány ostroma című művéről
, de még csak nem is válaszolni levelemre.” (Levele Gyulai Pálnak, 1858. ápr. 11., AJÖM XVII., 178.)
  Cserbe’ páczba’ hagyni mást;
  Annál szebb lesz a novella,
  Jó barátom, majd meglásd:
  Ma fogom a penna végit,
  S firkantok a „Figyelőnek”
n
Jegyzet
AJ
Arany János
lapja, a SzF
  Olyat, hogy sohse kivánjon
  Szebbet jobbat… szemfedőnek!”
n
Jegyzet Célzás a SzF lehetséges megszűnésére (a féléves, előfizetéssel biztosított megjelenés májustól októberig tartott); ez egy év múltán, 1862 októberében be is következett.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. aug. 22. után
 
 
 
n
Jegyzet A levél Jókai Mórhoz szól (lásd *K1 [cím], ill. Keletkezés).
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
1861
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Jókaihoz, 1861
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
  Vége az országgyülésnek,
n
Jegyzet 1861. aug. 22-én Ferenc József feloszlatta az ápr. 6-án megnyitott országgyűlést (lásd még: Coronini, Magyarázatok, [cím]).
Jókai
Jókai Mór
t 1861-ben a siklósi kerületben országgyűlési képviselővé választották; a határozati párt programját támogatta.
  Már nem kell több dictió:
  Tudjuk már, hogy a mért küzdénk
  Nem egyéb, csak fictió.
  Egész ország csendes, nyúgodt,
  Csupa boldogságban elring:
  S hogy ne ébredjen, ne ríjon,
  Legyezi
Ritter von Schm......
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
Ritter von…
*
Szövegforrás:
*K1
 
Ritter von Sch.....
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
n
Jegyzet Anton von Schmerling (1805–1893) – Alexander Bach (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor) leváltása után a magyar ügyekkel megbízott államminiszter (a róla elnevezett időszak, 1859−66 a Schmerling-provizórium). A jogeljátszás-elmélet hirdetője – erre vonatkozik a 3–4. sor; eszerint a magyar történeti jogok (minthogy a forradalom miatt érvényüket vesztették) „fikció”-vá váltak. A hat pont
Schmerling
Schmerling, Anton von
nevének hiányzó betűit jelöli.
 
 
  Nosza tehát, édes Mórom,
 
Vesd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[törölt]
« V »
Vesd
n
Jegyzet a sor elején kezdett szó kezdőbetűje lehúzva
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
le a nagy gondokat:
  Múzeumba nem kell
járni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
járni
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
n
Jegyzet Az 1861-es országgyűlés képviselőháza a Magyar Nemzeti Múzeumban ülésezett.
 
Neugebäud’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
:
[törölt]
« Neugebäud’ »
Nájgebájd’
*
Szövegforrás:
*K1
 
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
se
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
hívogat.
n
Jegyzet Tkp. Neugebäude ’új épület’; a 18. sz. végén
Pest
Budapest
en, a mai Hold utca–Báthory utca–Nádor utca–Bank utca által határolt területen (Szabadság tér) Isidore Canevale tervei alapján emelt laktanya, amely 1849 után politikai foglyok börtöneként is működött; itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt (az épületet a 19. sz. végén lebontották). A sor arra céloz, hogy az országgyűlés feloszlatását követően
Jókai
Jókai Mór
nak nem kell megtorlástól tartania. (
Jókai
Jókai Mór
utóbb mégis bekerült az épületbe; 1863-ban itt töltötte le sajtóvétség címén elszenvedett egyhavi fogságát.)
  Tarts egy kurta monolgot,
  Ilyenformát, édes Mórom:
  „Füllentettem egyszer-másszor,
n
Jegyzet célzás
Jókai
Jókai Mór
korábbi, meg nem tartott ígéreteire a SzF-nek küldendő írásokra vonatkozóan
  Hogyha megfogom az
orrom;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖM 1884a, 437–438
 
orrom
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 211–212
 
n
Jegyzet Gyermekeknek szóló tréfás mondás szerint aki hazudik, annak puha az orra.
 
 
  Igértem beszélyt, novellát
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Hindut, perzsát, arabot;
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Tűztem is határidőket:
  Sohanapja holnapot;
  Eltelt már azóta „kis-kedd”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
 
El a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[ El a [hibásan beljebb kezdve, a hiba [-lel korrigálva]
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
„borjunyúzó pintek”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
  Hogy adott igéretimre
  Még oda sem hederintek.
 
 
  Diszn… azaz hogy nem szép tőlem
n
Jegyzet Célzás
Jókai
Jókai Mór
1855. dec. 8-án
AJ
Arany János
-hoz írt levelére: „Disznóság, (nagykőrösi eloquentiaval szólván:) hogy te az egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket; nekünk pedig hallgatsz csunyánál csunyábbul!” ( AJÖM XVI., 649–650.)
Jókai
Jókai Mór
a VU főmunkatársaként tett szemrehányást
Arany
Arany János
nak.
Arany
Arany János
valóban használta a kifejezést ilyen értelemben: „
Emich
Emich Gusztáv
re ráírtam volt, hogy disznóság 10 év óta nem számolni Murányról
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
Murány ostroma című művéről
, de még csak nem is válaszolni levelemre.” (Levele Gyulai Pálnak, 1858. ápr. 11., AJÖM XVII., 178.)
  Cserbe’ páczba’ hagyni mást;
  Annál szebb lesz a novella,
  Jó barátom, majd meglásd:
  Ma fogom a penna végit,
  S firkantok a „Figyelőnek”
n
Jegyzet
AJ
Arany János
lapja, a SzF
  Olyat, hogy sohse kivánjon
  Szebbet jobbat… szemfedőnek!”
n
Jegyzet Célzás a SzF lehetséges megszűnésére (a féléves, előfizetéssel biztosított megjelenés májustól októberig tartott); ez egy év múltán, 1862 októberében be is következett.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. aug. 22. után
 
 
 
n
Jegyzet A levél Jókai Mórhoz szól (lásd *K1 [cím], ill. Keletkezés).
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Szerkesztői levél
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
1861
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
Jókaihoz, 1861
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
  Vége az országgyülésnek,
n
Jegyzet 1861. aug. 22-én Ferenc József feloszlatta az ápr. 6-án megnyitott országgyűlést (lásd még: Coronini, Magyarázatok, [cím]).
Jókai
Jókai Mór
t 1861-ben a siklósi kerületben országgyűlési képviselővé választották; a határozati párt programját támogatta.
  Már nem kell több dictió:
  Tudjuk már, hogy a mért küzdénk
  Nem egyéb, csak fictió.
  Egész ország csendes, nyúgodt,
  Csupa boldogságban elring:
  S hogy ne ébredjen, ne ríjon,
  Legyezi
Ritter von Schm......
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
Ritter von…
*
Szövegforrás:
*K1
 
Ritter von Sch.....
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
n
Jegyzet Anton von Schmerling (1805–1893) – Alexander Bach (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor) leváltása után a magyar ügyekkel megbízott államminiszter (a róla elnevezett időszak, 1859−66 a Schmerling-provizórium). A jogeljátszás-elmélet hirdetője – erre vonatkozik a 3–4. sor; eszerint a magyar történeti jogok (minthogy a forradalom miatt érvényüket vesztették) „fikció”-vá váltak. A hat pont
Schmerling
Schmerling, Anton von
nevének hiányzó betűit jelöli.
 
 
  Nosza tehát, édes Mórom,
 
Vesd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[törölt]
« V »
Vesd
n
Jegyzet a sor elején kezdett szó kezdőbetűje lehúzva
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
le a nagy gondokat:
  Múzeumba nem kell
járni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
járni
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
n
Jegyzet Az 1861-es országgyűlés képviselőháza a Magyar Nemzeti Múzeumban ülésezett.
 
Neugebäud’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
:
[törölt]
« Neugebäud’ »
Nájgebájd’
*
Szövegforrás:
*K1
 
sem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖK 1867, VI., 211–212
 
se
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 437–438
 
hívogat.
n
Jegyzet Tkp. Neugebäude ’új épület’; a 18. sz. végén
Pest
Budapest
en, a mai Hold utca–Báthory utca–Nádor utca–Bank utca által határolt területen (Szabadság tér) Isidore Canevale tervei alapján emelt laktanya, amely 1849 után politikai foglyok börtöneként is működött; itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt (az épületet a 19. sz. végén lebontották). A sor arra céloz, hogy az országgyűlés feloszlatását követően
Jókai
Jókai Mór
nak nem kell megtorlástól tartania. (
Jókai
Jókai Mór
utóbb mégis bekerült az épületbe; 1863-ban itt töltötte le sajtóvétség címén elszenvedett egyhavi fogságát.)
  Tarts egy kurta monolgot,
  Ilyenformát, édes Mórom:
  „Füllentettem egyszer-másszor,
n
Jegyzet célzás
Jókai
Jókai Mór
korábbi, meg nem tartott ígéreteire a SzF-nek küldendő írásokra vonatkozóan
  Hogyha megfogom az
orrom;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2 MTAK Kt K 511/24
ÖM 1884a, 437–438
 
orrom
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 211–212
 
n
Jegyzet Gyermekeknek szóló tréfás mondás szerint aki hazudik, annak puha az orra.
 
 
  Igértem beszélyt, novellát
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Hindut, perzsát, arabot;
n
Jegyzet lásd Keletkezés
  Tűztem is határidőket:
  Sohanapja holnapot;
  Eltelt már azóta „kis-kedd”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
 
El a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 211–212
ÖM 1884a, 437–438
 
[ El a [hibásan beljebb kezdve, a hiba [-lel korrigálva]
*
Szövegforrás:
K2 MTAK Kt K 511/24
 
„borjunyúzó pintek”,
n
Jegyzet utalás a mondásra: sohanapján kiskedden, borjúnyúzó pénteken
  Hogy adott igéretimre
  Még oda sem hederintek.
 
 
  Diszn… azaz hogy nem szép tőlem
n
Jegyzet Célzás
Jókai
Jókai Mór
1855. dec. 8-án
AJ
Arany János
-hoz írt levelére: „Disznóság, (nagykőrösi eloquentiaval szólván:) hogy te az egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket; nekünk pedig hallgatsz csunyánál csunyábbul!” ( AJÖM XVI., 649–650.)
Jókai
Jókai Mór
a VU főmunkatársaként tett szemrehányást
Arany
Arany János
nak.
Arany
Arany János
valóban használta a kifejezést ilyen értelemben: „
Emich
Emich Gusztáv
re ráírtam volt, hogy disznóság 10 év óta nem számolni Murányról
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
Murány ostroma című művéről
, de még csak nem is válaszolni levelemre.” (Levele Gyulai Pálnak, 1858. ápr. 11., AJÖM XVII., 178.)
  Cserbe’ páczba’ hagyni mást;
  Annál szebb lesz a novella,
  Jó barátom, majd meglásd:
  Ma fogom a penna végit,
  S firkantok a „Figyelőnek”
n
Jegyzet
AJ
Arany János
lapja, a SzF
  Olyat, hogy sohse kivánjon
  Szebbet jobbat… szemfedőnek!”
n
Jegyzet Célzás a SzF lehetséges megszűnésére (a féléves, előfizetéssel biztosított megjelenés májustól októberig tartott); ez egy év múltán, 1862 októberében be is következett.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1861. aug. 22. után