X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Széchenyi a Tiszán

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: ÖK 1867, II., 329
  • Szövegforrás IV: ÖM 1883, 386

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖK 1867, II., 329. (Epigrammák főcímmel, a Kempelen Ríza sirkövére és a Palóczy halálakor című versek után, III. számmal) (alapszöveg) M2 ÖM 1883, 386. (Az ÖK 1867 alapján az Epigrammák között) [ AJÖM VI., 133.; Széchenyi tiszai oszlopára cím alatt, I. sorszámmal]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Azonos a Széchenyi tiszai oszlopára kéziratával; autográf (V1945)
 
Megjegyzések *K1 Adatai az AJÖM VI. (239.) alapján Az M1 és az M2 szövege azonos. A vers a Dessewffy Emil felkérésére írt másik két epigrammával együtt keletkezett (lásd Keletkezés, ill. Széchenyi tiszai oszlopára), azonban
AJ
Arany János
csak ezt a verset közölte az ÖK 1867, II-ben – a fenti címmel –, ezért ezt jelen kötetben is külön közöljük. A Széchenyi a Tiszán és a Széchenyi tiszai oszlopára közös kéziratának (*K1) alján szereplő megjegyzést az előbbi vers szövegváltozatai közt adtuk meg, tekintettel arra, hogy ennek alcímére vonatkozik. Keletkezés 1862. máj.,
Pest
Budapest
. Dessewffy Emil – az MTA , ill. az Alsó-Szabolcsi Tisza-szabályozó Társulat elnöke – 1862 tavaszán levélben kereste föl
Arany
Arany János
t, amelyben a 100 mérföldes tiszai gátból 18 mérföldnyit építtető társulat nevében kéri fel
Arany
Arany János
t: „A Társulat
[törölt]
«
Széchenyi
Széchenyi István
nek »
azon helyen akar
Széchenyi
Széchenyi István
nek egy Obeliszket állítani, a Dob – Polgári gát tövében, hol ő a’ szabályozást az első kapavágással tettleg megkezdette. Ide egy pár sor fölirás kell. Ezt bizodalommal Arany Jánostol várja Desewffy Emil ”. ( AJÖM XVIII., 47. Erre a fölkérésre írta
Arany
Arany János
a három epigrammát;
az emlékműre végül Szász Károly epigrammája került (lásd alább). 1862–63-ban vita folyt a Ko hasábjain a felállítandó Széchenyi-szobor jellegét illetően, lásd Ormós Zsigmond, Gróf Széchenyi István emléke milyen legyen? Ko, 1(1863), I/2. (jan. 11.), 25–29., I/3. (jan. 16.), 50–53., I/4. (jan. 25.), 73–77., I/5. (febr. 1.), 97– 100., I/6. (febr. 8.), 121–125.; Balogh Zoltán, Észrevételek Ormós Zsigmond czikkeire a ‘Széchenyi-szobor’ ügyében, Ko, 1(1863), I/13. (márc. 29.), 307–308., P. Szathmáry K.[ároly], Még egy szó a Széchenyi-szobor ügyében, uo., 308. Az Alsó-Szabolcsi Tisza-szabályozó Társulat a balparti gátat Gróf Széchenyi-gátnak nevezte el; az emlékoszlop a tiszadobi Urkom-dombon áll, felirata: GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNNAK A TISZASZABÁLYOZÁS NAGY MŰVE MEGINDÍTÓJÁNAK AHOL Ő MAGA A MUNKÁT MEGKEZDTE HÁLÁS EMLÉKÜL EMELTE AZ ALSÓ SZABOLCHI TISZASZABÁLYOZÓ TÁRSULAT MDCCCLXV. A szöveg arra céloz, hogy – amint az
Dessewffy
Dessewffy Emil
levelében is szerepel – a hagyomány szerint a gátépítésen az első kapavágást maga
Széchenyi
Széchenyi István
tette. Az emlékoszlopon olvasható Szász Károly-epigramma szövege:
Két hatalom versenge soká e róna birásán:
Emberi szorgalom és a vizek őseleme.
Széchenyi lett bíró, a Tiszát medrébe szorítá;
Szózata, – s a nagy tér ím szabad és a mienk.
 
[Lásd Az alsó-szabolcsi tiszai ármentesítő társulat, Diénes Barna munkájából összeállította a szerkesztőség, revid. Gonda Béla = Borovszky Samu (szerk.), Magyarország vármegyéi és városai: György AladárKállay András–Dr. Jósa András, Szabolcs vármegye, Bp., Apollo, 1900, 292–300.: 293.; a Széchenyi-emlékoszlop fényképe: 297. Az emlékmű képét lásd még: Ferenczi Zoltán (szerk.), A magyar irodalom története 1900-ig, Bp., Athenaeum, 1913, II., 337.; az AJÖM VI., 240. adata. A kép a Széchenyi és kora című fejezet utolsó lapján látható, a képaláírás tévesen „
Széchenyi
Széchenyi István
síremléke”.]
 
Széchenyi a Tiszán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
Tiszai oszlopra. Gróf Dessewffy kérelmére (máj. 1862.)
[szerkesztői feloldás]
közös cím a Széchenyi tiszai oszlopára két epigrammájávalközös cím a
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Azon hirre, hogy ott ércz szobra fog állíttatni  
 
  Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem:
  Messze jövendőnek szűli örökbe fiát.
n
Jegyzet vö. Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammájának (1831) 7. sorával: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort”
  Széchenyi áll itten; végig néz mérnöki szemmel
  S műve derék folytán helybehagyólag örül.
n
Jegyzet lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 153–155. sor
 
 
(1862)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
n
Jegyzet ceruzával:
Azt gondoltam szobor lesz, úgy hallom: oszlop, statua nélkül.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. máj.
 
 
 
Széchenyi a Tiszán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
Tiszai oszlopra. Gróf Dessewffy kérelmére (máj. 1862.)
[szerkesztői feloldás]
közös cím a Széchenyi tiszai oszlopára két epigrammájávalközös cím a
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Azon hirre, hogy ott ércz szobra fog állíttatni  
 
  Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem:
  Messze jövendőnek szűli örökbe fiát.
n
Jegyzet vö. Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammájának (1831) 7. sorával: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort”
  Széchenyi áll itten; végig néz mérnöki szemmel
  S műve derék folytán helybehagyólag örül.
n
Jegyzet lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 153–155. sor
 
 
(1862)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
n
Jegyzet ceruzával:
Azt gondoltam szobor lesz, úgy hallom: oszlop, statua nélkül.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. máj.
 
 
 
Széchenyi a Tiszán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
Tiszai oszlopra. Gróf Dessewffy kérelmére (máj. 1862.)
[szerkesztői feloldás]
közös cím a Széchenyi tiszai oszlopára két epigrammájávalközös cím a
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Azon hirre, hogy ott ércz szobra fog állíttatni  
 
  Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem:
  Messze jövendőnek szűli örökbe fiát.
n
Jegyzet vö. Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammájának (1831) 7. sorával: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort”
  Széchenyi áll itten; végig néz mérnöki szemmel
  S műve derék folytán helybehagyólag örül.
n
Jegyzet lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 153–155. sor
 
 
(1862)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
n
Jegyzet ceruzával:
Azt gondoltam szobor lesz, úgy hallom: oszlop, statua nélkül.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. máj.
 
 
 
Széchenyi a Tiszán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
Tiszai oszlopra. Gróf Dessewffy kérelmére (máj. 1862.)
[szerkesztői feloldás]
közös cím a Széchenyi tiszai oszlopára két epigrammájávalközös cím a
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Azon hirre, hogy ott ércz szobra fog állíttatni  
 
  Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem:
  Messze jövendőnek szűli örökbe fiát.
n
Jegyzet vö. Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammájának (1831) 7. sorával: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort”
  Széchenyi áll itten; végig néz mérnöki szemmel
  S műve derék folytán helybehagyólag örül.
n
Jegyzet lásd Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 153–155. sor
 
 
(1862)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 329
ÖM 1883, 386
 
n
Jegyzet ceruzával:
Azt gondoltam szobor lesz, úgy hallom: oszlop, statua nélkül.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. máj.