X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Hanvára

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: SzF, 2(1861–62), II/3. (1862. máj. 22.), 48

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 SzF, 2(1861–62), II/3. (1862. máj. 22.), 48., a Nyílt levelezés rovatban (alapszöveg) [ AJÖM XII., 208.] [Versként először: Arany 1956, 739., (Tompához) címmel]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés Bisztray Gyula megjegyzi: felhívta Voinovich Géza figyelmét, hogy vegye fel a verset – az Abonyi Lajoshoz szóló üzenettel együtt – az AJÖM VI . A szerkeszői évekből című verscsoportjába,
Voinovich
Voinovich Géza
azonban megfeledkezett róla [ Bisztray 1961, 458.; NB.
Várdai
Várdai Béla
cikkére (lásd Kritikatörténet) nem hivatkozik]. Scheiber Sándor viszont,
Bisztray
Bisztray Gyula
t bírálva, arra emlékeztet, hogy a szöveg versként megjelent a Keresztury Dezső által szerkesztett Összes költemények I. 1956-os kiadásában ( Scheiber 1963 , vö. Arany 1956, 749.). Keletkezés 1862. máj. 22. előtt, Pest; a verses üzenet Tompa Mihálynak szól.
Tompa
Tompa Mihály
a hónap elején elküldte Sirboltban című versét; az üzenet még azelőtt keletkezett, hogy
Arany
Arany János
megkapta volna.
Tompa
Tompa Mihály
levélben válaszolt – abban a hiszemben, hogy az elküldött vers elveszett (1862. jún. 17., AJÖM XVIII., 60.).
Tompa
Tompa Mihály
verse végül megjelent a SzF-ben, 2(1861– 62), II/8. (1862. jún. 26.), 121–122. A vers
AJ
Arany János
Török Bálint című versének 33. versszakát parafrazeálja (lásd Kritikatörténet, ill. Bisztray 1961, 459.):
Várja szegényt – beh mihaszna várja! –
Odahaza a szép két kis árva:
Minden reggel kimegy az utcára,
Édes atyját de mihaszna várja.
 
Kritikatörténet Várdai Béla idézi a verset (pontatlanul), s
AJ
Arany János
azon „nyilatkozatai” közé sorolja, amelyek „személyes érzelmeire jellemzők”; megemlíti, hogy a vers a Török Bálint végét travesztálja [ Várdai Béla, Kisebb adalékok Arany János esztétikai nézeteihez, EPhK, 32(1908), 657–663., 728–743.: 741.].
 
Hanvára  
n
Jegyzet Tompa Mihály ekkor Hanván (Gömör vm.) volt ref. lelkész.
 
  „Várja soká, de mi haszna várja
  Leveledet Figyelő bojtárja,
n
Jegyzet a SzF szerkesztője, azaz
AJ
Arany János
  Ha soká jőn, maga megy Hanvára.”
n
Jegyzet
Arany
Arany János
1862-ben, fürdőkúrára Szliácsra utazván, valóban készült meglátogatni
Tompá
Tompa Mihály
t – s
Madách
Madách Imre
ot Alsó-Sztregován. Az utóbbi helyre el is jutott, innen írta meg
Tompá
Tompa Mihály
nak, hogy a hanvai látogatás elmarad, mert
Madách
Madách Imre
nak, aki őt Szliácsra fuvarozza, nincs ideje a hanvai kitérőre (lásd levelét
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1862. aug. 9., AJÖM XVIII., 109–110.; Alsó-Sztregovától Szliács 60 km-re északnyugatra, Hanva 50 km-re keletre fekszik).
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. máj. 22. előtt
 
 
 
Hanvára  
n
Jegyzet Tompa Mihály ekkor Hanván (Gömör vm.) volt ref. lelkész.
 
  „Várja soká, de mi haszna várja
  Leveledet Figyelő bojtárja,
n
Jegyzet a SzF szerkesztője, azaz
AJ
Arany János
  Ha soká jőn, maga megy Hanvára.”
n
Jegyzet
Arany
Arany János
1862-ben, fürdőkúrára Szliácsra utazván, valóban készült meglátogatni
Tompá
Tompa Mihály
t – s
Madách
Madách Imre
ot Alsó-Sztregován. Az utóbbi helyre el is jutott, innen írta meg
Tompá
Tompa Mihály
nak, hogy a hanvai látogatás elmarad, mert
Madách
Madách Imre
nak, aki őt Szliácsra fuvarozza, nincs ideje a hanvai kitérőre (lásd levelét
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1862. aug. 9., AJÖM XVIII., 109–110.; Alsó-Sztregovától Szliács 60 km-re északnyugatra, Hanva 50 km-re keletre fekszik).
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. máj. 22. előtt