X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Poéta és politikus

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Szliács
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 411

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 411. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 127.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés A vers 1862 augusztusában keletkezett, Szliácson (
Arany
Arany János
, orvosi tanácsra, aug. 7. és szept. 11. között tartózkodott az észak-magyarországi fürdőhelyen, lásd Hanvára, Magyarázatok, 3. sor).
Voinovich
Voinovich Géza
szerint „Ott, a fenyvek közt, támadt ez az ötlete, mely a természeti képnek a cím szerint mélyebb vonatkozást ad” ( AJÖM VI., 237.). A vers a megélénkült politika és a költészet paradox viszonyának allegorikus kifejezése; többek által kifejezett panasz, hogy a politika háttérbe szorítja az irodalmi, művészi törekvéseket. Lévay írja
Arany
Arany János
nak 1860. nov. 28-án: „Lehetetlen, hogy a szépirodalmi vállalatok némi kárát ne vallják e rendkívüli és várandós izgalomnak” ( AJÖM XVII., 476.). Greguss Ágost a Kisfaludy Társaság XII. közülésén, 1862. febr. 6-án elhangzott titkári jelentésében írja, hogy „
[szerkesztői feloldás]
a
közfigyelem folytonosan és szinte kizárólag az ország ügyeire irányozva
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
igazán alig lehet vala csodálni, ha nemzetünk végkép meg is feledkezett volna e szerény Társaságról”. ( KisfTÉ, új folyam, Pest, Emich G., 1868, I., 13–31.: 20.) Ez a körülmény
Arany
Arany János
lapjainak sorsát is alapvetően meghatározta (
Lévay
Lévay József
, fenti vélekedését követően, a SzF példányszámának alakulása iránt érdeklődik aggódva). Kritikatörténet „Az irodalom, a költészet, a költő valóságos – tehát nem hivatalosan »elvárt« és deklarált – jelentőségéről, a napi politikához való viszonyáról vall
Arany
Arany János
a Poéta és politikus c., 1862-ből való, példabeszéd-szerű négysorosában”. ( Nacsády 1978, 9.)
 
Poéta és politikus  
 
  A liget akáczi lenézték a fenyvet,
  Hogy megettök nyáron oly bús színben senyved:
  „Mikor ti virúltok, bágyad az én szinem”
  – Mond ez – „de ha tél van, én zöldellek, ti nem!”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1862 Szliács)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 411
 
 
 
 
Poéta és politikus  
 
  A liget akáczi lenézték a fenyvet,
  Hogy megettök nyáron oly bús színben senyved:
  „Mikor ti virúltok, bágyad az én szinem”
  – Mond ez – „de ha tél van, én zöldellek, ti nem!”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1862 Szliács)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 411