X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Szép ősz

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Szliács
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 511–512

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 511–512. (Forgácsok) [ AJÖM VI., 130.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf tisztázat; fakszimiléje: HV 1888, 538. (lappang vagy V1945; az AJÖM VI . jegyzetében nincs megemlítve) (alapszöveg) Keletkezés A verset a korábbi kiadások az 1860-as évek kezdetére, ill. 1862 körülre datálják; Szilágyi Márton sorolta be az 1862-es versek közé, az év nyarára datálható versek után. ( Arany 2003, 397–398.) Legvalószínűbb, hogy a töredék 1862. aug. végén, Szliácson keletkezett (lásd Poéta és politikus, Keletkezés). Ezt valószínűsítik a természeti képek, ill.
AJ
Arany János
Madách
Madách Imre
hoz írt, 1862. aug. 29-ei levelének az időjárásra vonatkozó része: „Mikor ide jöttem, az első három nap annyira elkedvetlenített volt hideg esőjével, hogy azt hittem sohase állom ki: de azóta kellemes, derűlt, sőt meleg idők járnak, csak a reggel kezd hűvös lenni”. ( AJÖM XVIII., 118.) Vargha Balázs szerint az (
AJ
Arany János
Három pipa utcai lakásától 2 km-re lévő) Orczy-kert ihlette a verset, amelyet
AJ
Arany János
első,
Pest
Budapest
ről írt leveleinek „zöld”-jével azonosít (pl. levele Tompa Mihálynak, 1861. aug. 25.), s amelyről megemlékezik az 1863-ban írt Orczy Lőrinc-portréja bevezetőjében. ( AJÖM XI., 465–475.: 465.) Ugyanakkor elismeri, hogy az 5–6. sor csermelymotívuma nem hozható összefüggésbe a kerttel ( Vargha 1984, 64–65.). Az elkészült rész a Kies ősz palinódiája.
 
Szép ősz  
 
  Ki, ki bátran a szabadra!
  Oly szoros e fal között!
  Tavaszunk egy fúvalatra
 
Íme
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Ime
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
*K1
HV 1888, 511–512
 
, íme visszajött!
 
 
 
Míly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Mily
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
vidám a csermely táncza,
 
Lejtve a zöld sík
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 511–512
 
Lejtve a
[törölt]
« sík »
zöld sík
*
Szövegforrás:
*K1
 
felé,
  Mintha többé téli láncza
  Soha nem rettentené. –
 
 
  A kökörcsin újra bátor,
n
Jegyzet lásd [Friedrich Hebbel: Anya és gyermeke], Magyarázatok, 5. sor
  A letiprott fű dagad;
  És fölöttünk a mennysátor
  Gyolcs felhőket szárogat.
n
Jegyzet főleg lenből vagy gyapotból szőtt finom fehér vászon ( Cz–F )
 
 
  Ifju hévvel az öreg nap
 
Új szerel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Új szerel.........
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. vége?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(Több nincs. – A 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
 
 
 
Szép ősz  
 
  Ki, ki bátran a szabadra!
  Oly szoros e fal között!
  Tavaszunk egy fúvalatra
 
Íme
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Ime
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
*K1
HV 1888, 511–512
 
, íme visszajött!
 
 
 
Míly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Mily
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
vidám a csermely táncza,
 
Lejtve a zöld sík
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 511–512
 
Lejtve a
[törölt]
« sík »
zöld sík
*
Szövegforrás:
*K1
 
felé,
  Mintha többé téli láncza
  Soha nem rettentené. –
 
 
  A kökörcsin újra bátor,
n
Jegyzet lásd [Friedrich Hebbel: Anya és gyermeke], Magyarázatok, 5. sor
  A letiprott fű dagad;
  És fölöttünk a mennysátor
  Gyolcs felhőket szárogat.
n
Jegyzet főleg lenből vagy gyapotból szőtt finom fehér vászon ( Cz–F )
 
 
  Ifju hévvel az öreg nap
 
Új szerel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Új szerel.........
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. vége?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(Több nincs. – A 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
 
 
 
Szép ősz  
 
  Ki, ki bátran a szabadra!
  Oly szoros e fal között!
  Tavaszunk egy fúvalatra
 
Íme
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Ime
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
*K1
HV 1888, 511–512
 
, íme visszajött!
 
 
 
Míly
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Mily
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
vidám a csermely táncza,
 
Lejtve a zöld sík
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 511–512
 
Lejtve a
[törölt]
« sík »
zöld sík
*
Szövegforrás:
*K1
 
felé,
  Mintha többé téli láncza
  Soha nem rettentené. –
 
 
  A kökörcsin újra bátor,
n
Jegyzet lásd [Friedrich Hebbel: Anya és gyermeke], Magyarázatok, 5. sor
  A letiprott fű dagad;
  És fölöttünk a mennysátor
  Gyolcs felhőket szárogat.
n
Jegyzet főleg lenből vagy gyapotból szőtt finom fehér vászon ( Cz–F )
 
 
  Ifju hévvel az öreg nap
 
Új szerel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
Új szerel.........
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862. aug. vége?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(Több nincs. – A 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 511–512