X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Testvéri ünnep

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: ÖK 1867, VI., 216–218
  • Szövegforrás V: ÖM 1884a, 442–443

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖK 1867, VI., 216–218. (alapszöveg) M2 ÖM 1884a, 442–443. [ AJÖM VI., 134–135.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés *K1 Adatai az AJÖM VI. (240.) alapján Keletkezés 1862 körül,
Pest
Budapest
. Az 1830-as években a színházi élet megélénkülése a színház mint médium fokozatos önállósulásával járt. Ennek nyomán bontakozott ki vita az 1840-es évek elején a dráma irodalmi értéke, ill. a színi hatás elsőbbsége között Henszlmann Imre és Bajza József között.
Henszlmann
Henszlmann Imre
a jellem elsőbbségét hangsúlyozva a dráma irodalmiságát tartotta elsődlegesnek, a színikritikusként tevékeny
Bajza
Bajza József
a színi hatást s ennek megfelelően a cselekményt állította előtérbe, s elvetette a dráma minden olyan irodalmi vonását, amely nem szolgálja a színi hatást. (Lásd MKritSz II., 253–275.) Az 1860-as években a vita kiújult a színműirodalmat illetően a költői vagy színi hatás elsőbbségéről.
Arany
Arany János
valójában a színház mint médium önállósulásával kapcsolatban fejt ki szkeptikus véleményt, allegorikus formában.
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
A testvérülés innepe
*
Szövegforrás:
*K1
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Allegoria  
 
  Volt egy anyának (így szól a rege)
  Két szép leánya, édes gyermeke.
  Az egyik felnőtt
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« karcsú pálma »
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
*K1
 
már,
  Dús szőke hajjal mint a napsugár,
  Szemében, a menny távol kéke, mélye
n
Jegyzet A motívum Vörösmarty Mihály Földi menny című versében is szerepel: „Eljön a lány ifju kellemében, / És eget hoz tiszta kék szemében” (9–10. sor).
  Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye;
  Arcz és idom, szendén borult kebel
  – Szobrász minőt márványra nem
lehell; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lehell, –
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« S »
míg
*
Szövegforrás:
K2
 
zárt tökélyben ott áll az egész,
  Mintegy magából ellebbenni kész.
  Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek
  Ki játszva ingerel, boszantva nyer meg;
  Omló hajának éjszin fürtiben
  Nagy szenvedelmek láza még pihen:
  De már tüzével, öntudatlanul,
  A szem sötétje játékot tanul;
  Nem ég, de már gyújt; a
vér-elfutottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
vér elfutottan
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
  Piros arcz és ajak majd csókra csattan;
  Nem vágyni –
bírni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
birni
*
Szövegforrás:
K2
 
késztő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
késztő
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, az s fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
az alak:
  „Várj, lepke, várj rá! hisz’ elfogjalak!…”
  Könnyelmü, csalfa,
játszi, tetszi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« hír s fényszomju »
játszi, tetszi,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
testi,
  Az élet-inger duzzadt színe festi.
 
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Két
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, a t fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
vérrokon, de oly más-más elem:
  A
Színmüvészet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
Szinmüvészet,
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
s nénje: Költelem.
 
 
  Kézen soká az ifjabbik leányt
  Vezette nénje gondos őr gyanánt.
  Elvitte Hellasz omladékihoz,
  Hol oly örömmel, annyit álmodoz;
  Mutatta néki az apák erényét,
  Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét;
  A hőst, ki vív
honáért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
honáért
n
Jegyzet é jav. e.: r
*
Szövegforrás:
K2
 
, s a ki hal:
 
Zrínyit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Zrinyit,
*
Szövegforrás:
K2
 
Keményt, a két Hunyadival.
n
Jegyzet Kemény (Kamonyai) Simon: lovag, Hunyadi János familiárisa. Thuróczy János krónikája szerint az 1442-es török betöréskor a szentimrei csatában öltözetet és fegyvert cserélt Hunyadi Jánossal, így a törökök őt ölték meg ura helyett.
  És járt vele
magányos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
magános
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
útakat,
  Hol bérczi csermely
könyez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
könyez
*
Szövegforrás:
K2
 
és szakad;
  Tanítá, mit zeng a szellők
sohajja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
sohajja
*
Szövegforrás:
K2
 
  Miért pirúl az ég rózsás karajja;
  Madár a
lombon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« ágon »
lombon
*
Szövegforrás:
*K1
 
mennyi bút
nyögell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
nyögel
*
Szövegforrás:
*K1
 
,
  Mitől hasad meg fönt a bérczkebel;
  A holdas éj miért oly sápatag,
  Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; –
  Tanítá néki: a bűn míly galád,
  A hon szerelme szózatos dalát; –
  S mind, a miért ő
lelkesül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lelkesült
*
Szövegforrás:
*K1
 
lelkesűl
*
Szövegforrás:
K2
 
maga,
  Utánrebegte öcscse ajaka.
 
 
 
De nőtt a gyermek, s a hiú dalon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
De a leányka hogy nőtt, a dalon
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Elfogta benső titkos únalom.
  „Mit nékem – így pöröl – bérczed, köved!
  Miattam a nap szállhat
s feljöhet…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
és jöhet…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862 körül
 
 
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
A testvérülés innepe
*
Szövegforrás:
*K1
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Allegoria  
 
  Volt egy anyának (így szól a rege)
  Két szép leánya, édes gyermeke.
  Az egyik felnőtt
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« karcsú pálma »
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
*K1
 
már,
  Dús szőke hajjal mint a napsugár,
  Szemében, a menny távol kéke, mélye
n
Jegyzet A motívum Vörösmarty Mihály Földi menny című versében is szerepel: „Eljön a lány ifju kellemében, / És eget hoz tiszta kék szemében” (9–10. sor).
  Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye;
  Arcz és idom, szendén borult kebel
  – Szobrász minőt márványra nem
lehell; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lehell, –
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« S »
míg
*
Szövegforrás:
K2
 
zárt tökélyben ott áll az egész,
  Mintegy magából ellebbenni kész.
  Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek
  Ki játszva ingerel, boszantva nyer meg;
  Omló hajának éjszin fürtiben
  Nagy szenvedelmek láza még pihen:
  De már tüzével, öntudatlanul,
  A szem sötétje játékot tanul;
  Nem ég, de már gyújt; a
vér-elfutottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
vér elfutottan
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
  Piros arcz és ajak majd csókra csattan;
  Nem vágyni –
bírni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
birni
*
Szövegforrás:
K2
 
késztő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
késztő
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, az s fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
az alak:
  „Várj, lepke, várj rá! hisz’ elfogjalak!…”
  Könnyelmü, csalfa,
játszi, tetszi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« hír s fényszomju »
játszi, tetszi,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
testi,
  Az élet-inger duzzadt színe festi.
 
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Két
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, a t fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
vérrokon, de oly más-más elem:
  A
Színmüvészet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
Szinmüvészet,
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
s nénje: Költelem.
 
 
  Kézen soká az ifjabbik leányt
  Vezette nénje gondos őr gyanánt.
  Elvitte Hellasz omladékihoz,
  Hol oly örömmel, annyit álmodoz;
  Mutatta néki az apák erényét,
  Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét;
  A hőst, ki vív
honáért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
honáért
n
Jegyzet é jav. e.: r
*
Szövegforrás:
K2
 
, s a ki hal:
 
Zrínyit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Zrinyit,
*
Szövegforrás:
K2
 
Keményt, a két Hunyadival.
n
Jegyzet Kemény (Kamonyai) Simon: lovag, Hunyadi János familiárisa. Thuróczy János krónikája szerint az 1442-es török betöréskor a szentimrei csatában öltözetet és fegyvert cserélt Hunyadi Jánossal, így a törökök őt ölték meg ura helyett.
  És járt vele
magányos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
magános
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
útakat,
  Hol bérczi csermely
könyez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
könyez
*
Szövegforrás:
K2
 
és szakad;
  Tanítá, mit zeng a szellők
sohajja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
sohajja
*
Szövegforrás:
K2
 
  Miért pirúl az ég rózsás karajja;
  Madár a
lombon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« ágon »
lombon
*
Szövegforrás:
*K1
 
mennyi bút
nyögell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
nyögel
*
Szövegforrás:
*K1
 
,
  Mitől hasad meg fönt a bérczkebel;
  A holdas éj miért oly sápatag,
  Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; –
  Tanítá néki: a bűn míly galád,
  A hon szerelme szózatos dalát; –
  S mind, a miért ő
lelkesül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lelkesült
*
Szövegforrás:
*K1
 
lelkesűl
*
Szövegforrás:
K2
 
maga,
  Utánrebegte öcscse ajaka.
 
 
 
De nőtt a gyermek, s a hiú dalon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
De a leányka hogy nőtt, a dalon
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Elfogta benső titkos únalom.
  „Mit nékem – így pöröl – bérczed, köved!
  Miattam a nap szállhat
s feljöhet…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
és jöhet…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862 körül
 
 
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
A testvérülés innepe
*
Szövegforrás:
*K1
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Allegoria  
 
  Volt egy anyának (így szól a rege)
  Két szép leánya, édes gyermeke.
  Az egyik felnőtt
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« karcsú pálma »
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
*K1
 
már,
  Dús szőke hajjal mint a napsugár,
  Szemében, a menny távol kéke, mélye
n
Jegyzet A motívum Vörösmarty Mihály Földi menny című versében is szerepel: „Eljön a lány ifju kellemében, / És eget hoz tiszta kék szemében” (9–10. sor).
  Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye;
  Arcz és idom, szendén borult kebel
  – Szobrász minőt márványra nem
lehell; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lehell, –
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« S »
míg
*
Szövegforrás:
K2
 
zárt tökélyben ott áll az egész,
  Mintegy magából ellebbenni kész.
  Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek
  Ki játszva ingerel, boszantva nyer meg;
  Omló hajának éjszin fürtiben
  Nagy szenvedelmek láza még pihen:
  De már tüzével, öntudatlanul,
  A szem sötétje játékot tanul;
  Nem ég, de már gyújt; a
vér-elfutottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
vér elfutottan
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
  Piros arcz és ajak majd csókra csattan;
  Nem vágyni –
bírni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
birni
*
Szövegforrás:
K2
 
késztő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
késztő
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, az s fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
az alak:
  „Várj, lepke, várj rá! hisz’ elfogjalak!…”
  Könnyelmü, csalfa,
játszi, tetszi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« hír s fényszomju »
játszi, tetszi,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
testi,
  Az élet-inger duzzadt színe festi.
 
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Két
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, a t fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
vérrokon, de oly más-más elem:
  A
Színmüvészet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
Szinmüvészet,
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
s nénje: Költelem.
 
 
  Kézen soká az ifjabbik leányt
  Vezette nénje gondos őr gyanánt.
  Elvitte Hellasz omladékihoz,
  Hol oly örömmel, annyit álmodoz;
  Mutatta néki az apák erényét,
  Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét;
  A hőst, ki vív
honáért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
honáért
n
Jegyzet é jav. e.: r
*
Szövegforrás:
K2
 
, s a ki hal:
 
Zrínyit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Zrinyit,
*
Szövegforrás:
K2
 
Keményt, a két Hunyadival.
n
Jegyzet Kemény (Kamonyai) Simon: lovag, Hunyadi János familiárisa. Thuróczy János krónikája szerint az 1442-es török betöréskor a szentimrei csatában öltözetet és fegyvert cserélt Hunyadi Jánossal, így a törökök őt ölték meg ura helyett.
  És járt vele
magányos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
magános
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
útakat,
  Hol bérczi csermely
könyez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
könyez
*
Szövegforrás:
K2
 
és szakad;
  Tanítá, mit zeng a szellők
sohajja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
sohajja
*
Szövegforrás:
K2
 
  Miért pirúl az ég rózsás karajja;
  Madár a
lombon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« ágon »
lombon
*
Szövegforrás:
*K1
 
mennyi bút
nyögell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
nyögel
*
Szövegforrás:
*K1
 
,
  Mitől hasad meg fönt a bérczkebel;
  A holdas éj miért oly sápatag,
  Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; –
  Tanítá néki: a bűn míly galád,
  A hon szerelme szózatos dalát; –
  S mind, a miért ő
lelkesül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lelkesült
*
Szövegforrás:
*K1
 
lelkesűl
*
Szövegforrás:
K2
 
maga,
  Utánrebegte öcscse ajaka.
 
 
 
De nőtt a gyermek, s a hiú dalon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
De a leányka hogy nőtt, a dalon
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Elfogta benső titkos únalom.
  „Mit nékem – így pöröl – bérczed, köved!
  Miattam a nap szállhat
s feljöhet…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
és jöhet…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862 körül
 
 
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
A testvérülés innepe
*
Szövegforrás:
*K1
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Allegoria  
 
  Volt egy anyának (így szól a rege)
  Két szép leánya, édes gyermeke.
  Az egyik felnőtt
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« karcsú pálma »
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
*K1
 
már,
  Dús szőke hajjal mint a napsugár,
  Szemében, a menny távol kéke, mélye
n
Jegyzet A motívum Vörösmarty Mihály Földi menny című versében is szerepel: „Eljön a lány ifju kellemében, / És eget hoz tiszta kék szemében” (9–10. sor).
  Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye;
  Arcz és idom, szendén borult kebel
  – Szobrász minőt márványra nem
lehell; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lehell, –
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« S »
míg
*
Szövegforrás:
K2
 
zárt tökélyben ott áll az egész,
  Mintegy magából ellebbenni kész.
  Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek
  Ki játszva ingerel, boszantva nyer meg;
  Omló hajának éjszin fürtiben
  Nagy szenvedelmek láza még pihen:
  De már tüzével, öntudatlanul,
  A szem sötétje játékot tanul;
  Nem ég, de már gyújt; a
vér-elfutottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
vér elfutottan
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
  Piros arcz és ajak majd csókra csattan;
  Nem vágyni –
bírni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
birni
*
Szövegforrás:
K2
 
késztő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
késztő
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, az s fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
az alak:
  „Várj, lepke, várj rá! hisz’ elfogjalak!…”
  Könnyelmü, csalfa,
játszi, tetszi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« hír s fényszomju »
játszi, tetszi,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
testi,
  Az élet-inger duzzadt színe festi.
 
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Két
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, a t fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
vérrokon, de oly más-más elem:
  A
Színmüvészet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
Szinmüvészet,
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
s nénje: Költelem.
 
 
  Kézen soká az ifjabbik leányt
  Vezette nénje gondos őr gyanánt.
  Elvitte Hellasz omladékihoz,
  Hol oly örömmel, annyit álmodoz;
  Mutatta néki az apák erényét,
  Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét;
  A hőst, ki vív
honáért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
honáért
n
Jegyzet é jav. e.: r
*
Szövegforrás:
K2
 
, s a ki hal:
 
Zrínyit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Zrinyit,
*
Szövegforrás:
K2
 
Keményt, a két Hunyadival.
n
Jegyzet Kemény (Kamonyai) Simon: lovag, Hunyadi János familiárisa. Thuróczy János krónikája szerint az 1442-es török betöréskor a szentimrei csatában öltözetet és fegyvert cserélt Hunyadi Jánossal, így a törökök őt ölték meg ura helyett.
  És járt vele
magányos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
magános
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
útakat,
  Hol bérczi csermely
könyez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
könyez
*
Szövegforrás:
K2
 
és szakad;
  Tanítá, mit zeng a szellők
sohajja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
sohajja
*
Szövegforrás:
K2
 
  Miért pirúl az ég rózsás karajja;
  Madár a
lombon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« ágon »
lombon
*
Szövegforrás:
*K1
 
mennyi bút
nyögell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
nyögel
*
Szövegforrás:
*K1
 
,
  Mitől hasad meg fönt a bérczkebel;
  A holdas éj miért oly sápatag,
  Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; –
  Tanítá néki: a bűn míly galád,
  A hon szerelme szózatos dalát; –
  S mind, a miért ő
lelkesül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lelkesült
*
Szövegforrás:
*K1
 
lelkesűl
*
Szövegforrás:
K2
 
maga,
  Utánrebegte öcscse ajaka.
 
 
 
De nőtt a gyermek, s a hiú dalon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
De a leányka hogy nőtt, a dalon
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Elfogta benső titkos únalom.
  „Mit nékem – így pöröl – bérczed, köved!
  Miattam a nap szállhat
s feljöhet…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
és jöhet…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862 körül
 
 
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
A testvérülés innepe
*
Szövegforrás:
*K1
 
Testvéri ünnep
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Allegoria  
 
  Volt egy anyának (így szól a rege)
  Két szép leánya, édes gyermeke.
  Az egyik felnőtt
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« karcsú pálma »
szűzek dísze
*
Szövegforrás:
*K1
 
már,
  Dús szőke hajjal mint a napsugár,
  Szemében, a menny távol kéke, mélye
n
Jegyzet A motívum Vörösmarty Mihály Földi menny című versében is szerepel: „Eljön a lány ifju kellemében, / És eget hoz tiszta kék szemében” (9–10. sor).
  Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye;
  Arcz és idom, szendén borult kebel
  – Szobrász minőt márványra nem
lehell; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lehell, –
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« S »
míg
*
Szövegforrás:
K2
 
zárt tökélyben ott áll az egész,
  Mintegy magából ellebbenni kész.
  Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek
  Ki játszva ingerel, boszantva nyer meg;
  Omló hajának éjszin fürtiben
  Nagy szenvedelmek láza még pihen:
  De már tüzével, öntudatlanul,
  A szem sötétje játékot tanul;
  Nem ég, de már gyújt; a
vér-elfutottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
vér elfutottan
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
  Piros arcz és ajak majd csókra csattan;
  Nem vágyni –
bírni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
birni
*
Szövegforrás:
K2
 
késztő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
késztő
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, az s fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
az alak:
  „Várj, lepke, várj rá! hisz’ elfogjalak!…”
  Könnyelmü, csalfa,
játszi, tetszi,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« hír s fényszomju »
játszi, tetszi,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
*K1
 
testi,
  Az élet-inger duzzadt színe festi.
 
Két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Két
n
Jegyzet é ékezete jobbra elcsúszva, a t fölé
*
Szövegforrás:
K2
 
vérrokon, de oly más-más elem:
  A
Színmüvészet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
Szinmüvészet,
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
s nénje: Költelem.
 
 
  Kézen soká az ifjabbik leányt
  Vezette nénje gondos őr gyanánt.
  Elvitte Hellasz omladékihoz,
  Hol oly örömmel, annyit álmodoz;
  Mutatta néki az apák erényét,
  Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét;
  A hőst, ki vív
honáért
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
honáért
n
Jegyzet é jav. e.: r
*
Szövegforrás:
K2
 
, s a ki hal:
 
Zrínyit,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
Zrinyit,
*
Szövegforrás:
K2
 
Keményt, a két Hunyadival.
n
Jegyzet Kemény (Kamonyai) Simon: lovag, Hunyadi János familiárisa. Thuróczy János krónikája szerint az 1442-es török betöréskor a szentimrei csatában öltözetet és fegyvert cserélt Hunyadi Jánossal, így a törökök őt ölték meg ura helyett.
  És járt vele
magányos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
 
magános
*
Szövegforrás:
ÖM 1884a, 442–443
 
útakat,
  Hol bérczi csermely
könyez
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
könyez
*
Szövegforrás:
K2
 
és szakad;
  Tanítá, mit zeng a szellők
sohajja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
sohajja
*
Szövegforrás:
K2
 
  Miért pirúl az ég rózsás karajja;
  Madár a
lombon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
[törölt]
« ágon »
lombon
*
Szövegforrás:
*K1
 
mennyi bút
nyögell
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
nyögel
*
Szövegforrás:
*K1
 
,
  Mitől hasad meg fönt a bérczkebel;
  A holdas éj miért oly sápatag,
  Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; –
  Tanítá néki: a bűn míly galád,
  A hon szerelme szózatos dalát; –
  S mind, a miért ő
lelkesül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
lelkesült
*
Szövegforrás:
*K1
 
lelkesűl
*
Szövegforrás:
K2
 
maga,
  Utánrebegte öcscse ajaka.
 
 
 
De nőtt a gyermek, s a hiú dalon
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
De a leányka hogy nőtt, a dalon
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Elfogta benső titkos únalom.
  „Mit nékem – így pöröl – bérczed, köved!
  Miattam a nap szállhat
s feljöhet…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 216–218
ÖM 1884a, 442–443
 
és jöhet…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1862 körül