X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Álmaidon ne törődj’…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: Debreczeni 1923, 90
  • Szövegforrás IV: ÖKK 1924, 209

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Debreczeni 1923, 90. M2 ÖKK 1924, 209., Álom és vágy címmel [ AJÖM VI., 134., Álom és vágy címmel]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 NSzAJM, Mátyás Flórián (1818–1904, nyelvész, történeti forráskritikus, az első nyelvtörténeti szótár készítője, az MTA lev. tagja) 1863-ban megjelent értekezése hátsó fedőlapjának felső részén ( Akadémiai értekezések. Igazítás- és pótlékul a Magyar nyelv Szótárához, Magyar nyelvtudomány, II. füzet, Pécs, Lyceum), ceruzával; autográf (alapszöveg)
 
Megjegyzés
Debreczeni
Debreczeni Ferenc
az alábbi kommentárral közli a verset: „Utalhatunk itt a Toldi X. énekének a kezdő soraira, melyekkel értelmileg teljesen megegyezik. Kiegészítjük így a
Lehr
Lehr Albert
felemlítette párhuzamos helyeket is, melyek között ez epigramma prózai mását is megtaláljuk Kassai e mondatában: »A mit az elme émedten
[szerkesztői feloldás]
ébren
forgat, avval játszik álomidétt is.« Ezzel azonban nem akarjuk azt bizonyítani, hogy
Arany
Arany János
, a lelki jelenségek mesteri elemzője, Kassaitól vette e gondolatot.” (A hivatkozott hely: Toldi. Költői elbeszélés. Írta Arany János. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal ellátta Lehr Albert, Bp., Franklin, 1882, 341.) A jelzett párhuzam: „A játszi reménység amidőn imette / A boldogtalannál hitelét vesztette, / Álmot küld szemére, kecsegtető álmot, / Avval édesíti a nyomoruságot.” ( AJÖM II., 137.) A „Kassai”-nak tulajdonított mondat Ballagi Mór gyűjtésében így szerepel: „A mit az elme ébren forgat, avval játszik álomidétt is”. ( Magyar példabeszédek, közmondások és szólások gyűjteménye, Összeszedte, értelmezte, s más nemzeteknek hasonértelmű mondataival fölvilágosította Ballagi Mór, Pest, Heckenast, 18552 [1850], 197. tétel, 13.) Keletkezés 1863,
Pest
Budapest
(Lásd: K1)
 
[Álmaidon ne törődj’…]  
 
  Álmaidon ne törődj’, mert a mit az
emberi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
emberi
n
Jegyzet em utólag beírva
*
Szövegforrás:
K1
 
elme
 
Vágyva remél
ímett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 209
 
imett,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
Debreczeni 1923, 90
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
[törölt]
« Óhajt, míg éber »
Vágyva remél imett,
*
Szövegforrás:
K1
 
azt látja, ha álmodoz, épen.
n
Jegyzet »Imette«: ébren, nem álomban (
AJ
Arany János
jegyzete a Toldi Tizedik énekének 1. sorához) – alapalakja émett ’éber, nem alvó; virrasztó’ ( Cz–F )
 
 
[szerkesztői feloldás]
1863
 
 
 
[Álmaidon ne törődj’…]  
 
  Álmaidon ne törődj’, mert a mit az
emberi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
emberi
n
Jegyzet em utólag beírva
*
Szövegforrás:
K1
 
elme
 
Vágyva remél
ímett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 209
 
imett,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
Debreczeni 1923, 90
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
[törölt]
« Óhajt, míg éber »
Vágyva remél imett,
*
Szövegforrás:
K1
 
azt látja, ha álmodoz, épen.
n
Jegyzet »Imette«: ébren, nem álomban (
AJ
Arany János
jegyzete a Toldi Tizedik énekének 1. sorához) – alapalakja émett ’éber, nem alvó; virrasztó’ ( Cz–F )
 
 
[szerkesztői feloldás]
1863
 
 
 
[Álmaidon ne törődj’…]  
 
  Álmaidon ne törődj’, mert a mit az
emberi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
emberi
n
Jegyzet em utólag beírva
*
Szövegforrás:
K1
 
elme
 
Vágyva remél
ímett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 209
 
imett,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
Debreczeni 1923, 90
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
[törölt]
« Óhajt, míg éber »
Vágyva remél imett,
*
Szövegforrás:
K1
 
azt látja, ha álmodoz, épen.
n
Jegyzet »Imette«: ébren, nem álomban (
AJ
Arany János
jegyzete a Toldi Tizedik énekének 1. sorához) – alapalakja émett ’éber, nem alvó; virrasztó’ ( Cz–F )
 
 
[szerkesztői feloldás]
1863
 
 
 
[Álmaidon ne törődj’…]  
 
  Álmaidon ne törődj’, mert a mit az
emberi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
emberi
n
Jegyzet em utólag beírva
*
Szövegforrás:
K1
 
elme
 
Vágyva remél
ímett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖKK 1924, 209
 
imett,
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
K1
Debreczeni 1923, 90
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreczeni 1923, 90
ÖKK 1924, 209
 
[törölt]
« Óhajt, míg éber »
Vágyva remél imett,
*
Szövegforrás:
K1
 
azt látja, ha álmodoz, épen.
n
Jegyzet »Imette«: ébren, nem álomban (
AJ
Arany János
jegyzete a Toldi Tizedik énekének 1. sorához) – alapalakja émett ’éber, nem alvó; virrasztó’ ( Cz–F )
 
 
[szerkesztői feloldás]
1863