X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A Mab királyné

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
  • Szövegforrás V: ÖK 1867, VI., 214–215
  • Szövegforrás VI: ÖM 1884a, 440

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381. M2 ÖK 1867, VI., 214–215. (alapszöveg) M3 ÖM 1884a, 440. [ AJÖM VI., 137–138.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések *K1 Datálatlan. Az AJÖM VI . jegyzete nem ad leírást róla; feltehetően ez szolgált az M1 alapjául. A 41. sor K2 szövegében tett javítása azt mutatja, hogy az M1 ennél korábbi kéziraton alapul. K2 Szövegét
Arany
Arany János
nem vetette össze újra az angol eredetivel; így kerülhetett be a 29. sorba az alsó szó, az alvó helyett (az angol szövegben is alvó pap – „a parson” „lies asleep”; a – feltehetően korábbi, *K1-en alapuló – M1 is alvó alakot hoz); ezt később (az M2 megjelenése után)
Arany
Arany János
javította. Elírás a 19. sor elején álló Ágyán szó is, Agyán helyett (vö. „she gallops night by night / Through lovers’ brains” – az M1-ben még Agyán olvasható); ezt azonban
Arany
Arany János
sem a K2-ben, sem az M1-ben nem javította, így megtartottuk. Az M3 az M2 szövegét követi, de a 29. sort javítva közli. A szöveg Mercutio monológja William Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájából (I. felvonás, 4. jelenet). Az eredeti szöveg:
O, then, I see Queen Mab hath been with you.
She is the fairies’ midwife, and she comes
In shape no bigger than an agate-stone
On the fore-finger of an alderman,
Drawn with a team of little atomies
Athwart men’s noses as they lie asleep;
Her wagon-spokes made of long spiders’ legs,
The cover of the wings of grasshoppers,
The traces of the smallest spider’s web,
The collars of the moonshine’s watery beams,
Her whip of cricket’s bone, the lash of film,
Her wagoner a small grey-coated gnat,
Not so big as a round little worm
Prick’d from the lazy finger of a maid;
Her chariot is an empty hazel-nut
Made by the joiner squirrel or old grub,
Time out o’ mind the fairies’ coachmakers.
And in this state she gallops night by night
Through lovers’ brains, and then they dream of love;
O’er courtiers’ knees, that dream on court’sies straight,
O’er lawyers’ fingers, who straight dream on fees,
O’er ladies’ lips, who straight on kisses dream,
Which oft the angry Mab with blisters plagues,
Because their breaths with sweetmeats tainted are:
Sometime she gallops o’er a courtier’s nose,
And then dreams he of smelling out a suit;
And sometime comes she with a tithe-pig’s tail
Tickling a parson’s nose as a’ lies asleep,
Then dreams, he of another benefice:
Sometime she driveth o’er a soldier’s neck,
And then dreams he of cutting foreign throats,
Of breaches, ambuscadoes, Spanish blades,
Of healths five-fathom deep; and then anon
Drums in his ear, at which he starts and wakes,
And being thus frighted swears a prayer or two
And sleeps again. This is that very Mab
That plats the manes of horses in the night,
And bakes the elflocks in foul sluttish hairs,
Which once untangled, much misfortune bodes:
This is the hag, when maids lie on their backs,
That presses them and learns them first to bear,
Making them women of good carriage:
This is she – –
 
Az alapszöveg kiválasztása A K2 és az M2 kronológiája nem egyértelmű. Bár nyilván az előbbi szolgált az utóbbi alapjául – ezt leginkább a 41. sor K2-beli javítása jelzi, amely bekerült az M2 szövegébe –, a kéziraton olyan további javítások vannak (27., 29. sor), amelyek későbbiek az M2 szövegéhez képest. Mivel azonban az M2 olyan javításokat is tartalmaz (3., 9., 17., 18. sor), amelyek nincsenek meg a kéziraton, az M2-t megtartottuk alapszövegnek; a két érintett sort a K2 utólagos javításai alapján emendáltuk. Keletkezés 1864. ápr. 23. előtt,
Pest
Budapest
(lásd M1). A *K1-en az AJÖM VI . jegyzete szerint (241.) ez állt: „
Reményi
Reményi Ede
kedvéért fordítottam.”
Voinovich
Voinovich Géza
ebből arra következtetett, hogy
AJ
Arany János
-t
Reményi
Reményi Ede
1865-ös látogatásakor „kérhette meg e részlet lefordítására”. A datálás téves, mert a fordítás 1864 áprilisában, a Shakespeare-ünnepségek idején megjelent (M1; erről az AJÖM VI . nem tud). Valószínű, hogy a fordítás a jubileumi ünnepségekkel függ össze.
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Romeo és Juliából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Shakespeare „Romeo és Julia”-jából. / (I. felvonás 4-dik jelenet.) / Angolból forditotta / Arany János
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
leleménye; talán ír népmesei-mitológiai eredetű (Medbh), valószínűbb azonban, hogy a latin amabilis ’kedves, szeretetre méltó’ névből származó Mabel névvel azonos.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
(Mercutio mondja Romeonak, ki álmáról beszél.)
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
 
 
… No
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
No
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
lám, a Mab királyné volt
veled.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
veled,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Tündéri bába ez, ki nem nagyobb
 
Alakba’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alakba
*
Szövegforrás:
K2
 
Alakban
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
jár, mint egy gyürű agátja
n
Jegyzet Tkp. achát; féldrágakő, a kvarc egyik változata. Szalagos színeződését fém-oxidok ritmikus kiválása okozza. Az ókori és középkori hiedelmek szerint gyógyítja a pókcsípést és a skorpiómarást. ( MN )
  Mit egy
tanácsos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alderman
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
az ujján
visel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
visel;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
.
n
Jegyzet (angol) tanácsos (az angol eredetiben szereplő szó)
 
Picziny fogatján,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
S picziny fogatján
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
alvó emberek
  Orrán keresztül hajtat e királyné:
  Küllője pókczomb a kis kocsinak,
  Ernyője
szöcskeszárny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szőcskeszárny,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
és a kerék
  Vágánya
fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
finom
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
pókhálószerű;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
pókháló szerű;
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet „bevágás által csinált hasadék valamely testen” ( Cz–F ;
Arany
Arany János
a trace ’nyom’ szót fordítja így.)
  Kantár a holdfény nedves
sugara,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
sugara;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Ostor
tücsökláb, a fonatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
tücsökláb és fonatja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
rost;
  Egy
szürke mentés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szürkementés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
szúnyog a kocsis,
  Félannyi nagy se’, mint a kis
kukacz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
 
kukacz,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
  Mit egy leány sebes
ujjábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
ujjából
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
ás.
  Üres mogyoró a
szekér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szekér;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
csinálta
 
Mókus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Mokus
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
maiszter, vagy Babszem
Jani,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Jani.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet A mester szó németes alakja (a joiner ’asztalos’ szónak felel meg).
 
Tündér bognárok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Tündér-bognárok,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
h’óta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
haóta
*
Szövegforrás:
K2
 
h’ ota
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
e
világ.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
világ,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet bognár — „A német Wagner-ból vétetett által,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ”, ez „nemcsak kerekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít” ( Cz–F )
n
Jegyzet h’óta — tkp. haóta (lásd K2) ’amióta’
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Igy
*
Szövegforrás:
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
vágtat éjrül éjre, szeretők
 
Ágyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Agyán
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
keresztül: s álmuk szerelem;
  Udvarfi térdén: s álma bókolat;
  Ügyésznek ujján: s álma pör-dijak;
  Szép
asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
hölgynek
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
ajkán: s álma csókra
csók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
csók;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  De gyakran a nőket, ha megneheztel,
 
Bőr-pattanással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Bőrpattanással
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
gyötri Mab, hogy a
  Sok édességtől
szájuk elromolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szájok rontva lőn.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Némelykor udvaroncz orrára
hajt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
hajt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S álmában ez
fő hívatalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
fő h
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
vatalt
*
Szövegforrás:
K2
 
főhivatalt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
fő hivatalt
n
Jegyzet K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szagol;
  Másszor meg
dézma-süldő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
dézsmasertés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
farkhegyével
n
Jegyzet Dézma v. dézsma (a Cz–F az előbbit adja meg alapalakként): „azon adó, illetőleg tizedrész, melyet az adózás alatti termesztő a földesúrnak, vagy más felsőségnek adni tartozik termesztményeiből”. A dézma-süldő az egyháznak adóként beszolgáltatott malac.
 
Csiklándja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Csiklandja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egy
alvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
al
[törölt]
« s »
v
Beszúrás
ó
*
Szövegforrás:
K2
 
alsó
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
pap
orrlikát:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
orrlikát,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S legott
zsíros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
zsiros
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
megyérül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
megyérűl
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
álmodoz.
n
Jegyzet Itt: egyházmegye (Dioecesis); „azon kerület, tartomány, melynek hívei fölött a főpap lelki hatalmat gyakorol”. ( Cz–F )
  Gyakorta harczfinak hajt el
nyakán:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakán,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  És álma ennek csupa
nyak-szelés,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakszelés,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Roham,
spanyol tőr
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
spanyol kard,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
, cselvetés,
öt ölnyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
öt öl –
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet Tkp. ’penge” (blade); az Erzsébet-kori Angliában a toledói kardpenge- manufaktúra termékeit tartották a legjobbaknak. A „spanish dagger” (’spanyol tőr’) hosszabb és könnyű pengéjű védekezőfegyver háromszögletű markolattal, amely hatásosan védte a vívó öklét és csuklóját; a 16. sz. közepén terjedt el Angliában. A „spanish sword” (’spanyol kard’) elnevezést Tudor Mária udvarában használták, mielőtt elterjedtek volna az olasz fegyverek és az olasz vívóiskola. ( Dale Anthony Girard, Actors on Guard: A Practical Guide for the Use of Rapier and Dagger for Stage and Screen, A Theatre Arts Book, Routledge, New York & London, 1997, 503.)
  Hosszú ivások; aztán hirtelen
  Dobszó fülébe, melyre fölriad,
 
Körűl-imádja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Körülimádja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egyszer-kétszer a
 
Szentjét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Dolgát
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s elalszik
ujra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
újra.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
E Mab az,
  Ki összebontja éjjel a lovak
 
Sörényét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Sörényét
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s bogba fűzi a hajat,
  Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent.
 
Ő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[törölt]
« Ez »
Ő
*
Szövegforrás:
K2
 
Ez
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
a
boszorkány, mely megnyomja a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
boszorkány ……
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Ő az, Mab asszony.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
  – – – – – – – – – –  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. ápr. 23. előtt
 
 
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Romeo és Juliából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Shakespeare „Romeo és Julia”-jából. / (I. felvonás 4-dik jelenet.) / Angolból forditotta / Arany János
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
leleménye; talán ír népmesei-mitológiai eredetű (Medbh), valószínűbb azonban, hogy a latin amabilis ’kedves, szeretetre méltó’ névből származó Mabel névvel azonos.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
(Mercutio mondja Romeonak, ki álmáról beszél.)
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
 
 
… No
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
No
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
lám, a Mab királyné volt
veled.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
veled,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Tündéri bába ez, ki nem nagyobb
 
Alakba’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alakba
*
Szövegforrás:
K2
 
Alakban
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
jár, mint egy gyürű agátja
n
Jegyzet Tkp. achát; féldrágakő, a kvarc egyik változata. Szalagos színeződését fém-oxidok ritmikus kiválása okozza. Az ókori és középkori hiedelmek szerint gyógyítja a pókcsípést és a skorpiómarást. ( MN )
  Mit egy
tanácsos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alderman
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
az ujján
visel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
visel;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
.
n
Jegyzet (angol) tanácsos (az angol eredetiben szereplő szó)
 
Picziny fogatján,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
S picziny fogatján
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
alvó emberek
  Orrán keresztül hajtat e királyné:
  Küllője pókczomb a kis kocsinak,
  Ernyője
szöcskeszárny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szőcskeszárny,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
és a kerék
  Vágánya
fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
finom
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
pókhálószerű;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
pókháló szerű;
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet „bevágás által csinált hasadék valamely testen” ( Cz–F ;
Arany
Arany János
a trace ’nyom’ szót fordítja így.)
  Kantár a holdfény nedves
sugara,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
sugara;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Ostor
tücsökláb, a fonatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
tücsökláb és fonatja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
rost;
  Egy
szürke mentés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szürkementés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
szúnyog a kocsis,
  Félannyi nagy se’, mint a kis
kukacz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
 
kukacz,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
  Mit egy leány sebes
ujjábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
ujjából
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
ás.
  Üres mogyoró a
szekér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szekér;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
csinálta
 
Mókus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Mokus
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
maiszter, vagy Babszem
Jani,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Jani.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet A mester szó németes alakja (a joiner ’asztalos’ szónak felel meg).
 
Tündér bognárok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Tündér-bognárok,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
h’óta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
haóta
*
Szövegforrás:
K2
 
h’ ota
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
e
világ.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
világ,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet bognár — „A német Wagner-ból vétetett által,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ”, ez „nemcsak kerekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít” ( Cz–F )
n
Jegyzet h’óta — tkp. haóta (lásd K2) ’amióta’
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Igy
*
Szövegforrás:
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
vágtat éjrül éjre, szeretők
 
Ágyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Agyán
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
keresztül: s álmuk szerelem;
  Udvarfi térdén: s álma bókolat;
  Ügyésznek ujján: s álma pör-dijak;
  Szép
asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
hölgynek
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
ajkán: s álma csókra
csók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
csók;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  De gyakran a nőket, ha megneheztel,
 
Bőr-pattanással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Bőrpattanással
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
gyötri Mab, hogy a
  Sok édességtől
szájuk elromolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szájok rontva lőn.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Némelykor udvaroncz orrára
hajt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
hajt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S álmában ez
fő hívatalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
fő h
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
vatalt
*
Szövegforrás:
K2
 
főhivatalt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
fő hivatalt
n
Jegyzet K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szagol;
  Másszor meg
dézma-süldő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
dézsmasertés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
farkhegyével
n
Jegyzet Dézma v. dézsma (a Cz–F az előbbit adja meg alapalakként): „azon adó, illetőleg tizedrész, melyet az adózás alatti termesztő a földesúrnak, vagy más felsőségnek adni tartozik termesztményeiből”. A dézma-süldő az egyháznak adóként beszolgáltatott malac.
 
Csiklándja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Csiklandja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egy
alvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
al
[törölt]
« s »
v
Beszúrás
ó
*
Szövegforrás:
K2
 
alsó
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
pap
orrlikát:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
orrlikát,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S legott
zsíros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
zsiros
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
megyérül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
megyérűl
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
álmodoz.
n
Jegyzet Itt: egyházmegye (Dioecesis); „azon kerület, tartomány, melynek hívei fölött a főpap lelki hatalmat gyakorol”. ( Cz–F )
  Gyakorta harczfinak hajt el
nyakán:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakán,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  És álma ennek csupa
nyak-szelés,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakszelés,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Roham,
spanyol tőr
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
spanyol kard,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
, cselvetés,
öt ölnyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
öt öl –
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet Tkp. ’penge” (blade); az Erzsébet-kori Angliában a toledói kardpenge- manufaktúra termékeit tartották a legjobbaknak. A „spanish dagger” (’spanyol tőr’) hosszabb és könnyű pengéjű védekezőfegyver háromszögletű markolattal, amely hatásosan védte a vívó öklét és csuklóját; a 16. sz. közepén terjedt el Angliában. A „spanish sword” (’spanyol kard’) elnevezést Tudor Mária udvarában használták, mielőtt elterjedtek volna az olasz fegyverek és az olasz vívóiskola. ( Dale Anthony Girard, Actors on Guard: A Practical Guide for the Use of Rapier and Dagger for Stage and Screen, A Theatre Arts Book, Routledge, New York & London, 1997, 503.)
  Hosszú ivások; aztán hirtelen
  Dobszó fülébe, melyre fölriad,
 
Körűl-imádja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Körülimádja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egyszer-kétszer a
 
Szentjét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Dolgát
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s elalszik
ujra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
újra.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
E Mab az,
  Ki összebontja éjjel a lovak
 
Sörényét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Sörényét
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s bogba fűzi a hajat,
  Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent.
 
Ő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[törölt]
« Ez »
Ő
*
Szövegforrás:
K2
 
Ez
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
a
boszorkány, mely megnyomja a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
boszorkány ……
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Ő az, Mab asszony.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
  – – – – – – – – – –  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. ápr. 23. előtt
 
 
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Romeo és Juliából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Shakespeare „Romeo és Julia”-jából. / (I. felvonás 4-dik jelenet.) / Angolból forditotta / Arany János
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
leleménye; talán ír népmesei-mitológiai eredetű (Medbh), valószínűbb azonban, hogy a latin amabilis ’kedves, szeretetre méltó’ névből származó Mabel névvel azonos.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
(Mercutio mondja Romeonak, ki álmáról beszél.)
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
 
 
… No
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
No
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
lám, a Mab királyné volt
veled.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
veled,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Tündéri bába ez, ki nem nagyobb
 
Alakba’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alakba
*
Szövegforrás:
K2
 
Alakban
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
jár, mint egy gyürű agátja
n
Jegyzet Tkp. achát; féldrágakő, a kvarc egyik változata. Szalagos színeződését fém-oxidok ritmikus kiválása okozza. Az ókori és középkori hiedelmek szerint gyógyítja a pókcsípést és a skorpiómarást. ( MN )
  Mit egy
tanácsos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alderman
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
az ujján
visel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
visel;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
.
n
Jegyzet (angol) tanácsos (az angol eredetiben szereplő szó)
 
Picziny fogatján,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
S picziny fogatján
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
alvó emberek
  Orrán keresztül hajtat e királyné:
  Küllője pókczomb a kis kocsinak,
  Ernyője
szöcskeszárny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szőcskeszárny,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
és a kerék
  Vágánya
fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
finom
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
pókhálószerű;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
pókháló szerű;
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet „bevágás által csinált hasadék valamely testen” ( Cz–F ;
Arany
Arany János
a trace ’nyom’ szót fordítja így.)
  Kantár a holdfény nedves
sugara,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
sugara;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Ostor
tücsökláb, a fonatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
tücsökláb és fonatja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
rost;
  Egy
szürke mentés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szürkementés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
szúnyog a kocsis,
  Félannyi nagy se’, mint a kis
kukacz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
 
kukacz,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
  Mit egy leány sebes
ujjábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
ujjából
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
ás.
  Üres mogyoró a
szekér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szekér;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
csinálta
 
Mókus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Mokus
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
maiszter, vagy Babszem
Jani,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Jani.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet A mester szó németes alakja (a joiner ’asztalos’ szónak felel meg).
 
Tündér bognárok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Tündér-bognárok,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
h’óta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
haóta
*
Szövegforrás:
K2
 
h’ ota
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
e
világ.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
világ,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet bognár — „A német Wagner-ból vétetett által,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ”, ez „nemcsak kerekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít” ( Cz–F )
n
Jegyzet h’óta — tkp. haóta (lásd K2) ’amióta’
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Igy
*
Szövegforrás:
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
vágtat éjrül éjre, szeretők
 
Ágyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Agyán
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
keresztül: s álmuk szerelem;
  Udvarfi térdén: s álma bókolat;
  Ügyésznek ujján: s álma pör-dijak;
  Szép
asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
hölgynek
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
ajkán: s álma csókra
csók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
csók;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  De gyakran a nőket, ha megneheztel,
 
Bőr-pattanással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Bőrpattanással
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
gyötri Mab, hogy a
  Sok édességtől
szájuk elromolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szájok rontva lőn.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Némelykor udvaroncz orrára
hajt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
hajt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S álmában ez
fő hívatalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
fő h
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
vatalt
*
Szövegforrás:
K2
 
főhivatalt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
fő hivatalt
n
Jegyzet K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szagol;
  Másszor meg
dézma-süldő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
dézsmasertés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
farkhegyével
n
Jegyzet Dézma v. dézsma (a Cz–F az előbbit adja meg alapalakként): „azon adó, illetőleg tizedrész, melyet az adózás alatti termesztő a földesúrnak, vagy más felsőségnek adni tartozik termesztményeiből”. A dézma-süldő az egyháznak adóként beszolgáltatott malac.
 
Csiklándja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Csiklandja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egy
alvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
al
[törölt]
« s »
v
Beszúrás
ó
*
Szövegforrás:
K2
 
alsó
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
pap
orrlikát:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
orrlikát,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S legott
zsíros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
zsiros
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
megyérül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
megyérűl
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
álmodoz.
n
Jegyzet Itt: egyházmegye (Dioecesis); „azon kerület, tartomány, melynek hívei fölött a főpap lelki hatalmat gyakorol”. ( Cz–F )
  Gyakorta harczfinak hajt el
nyakán:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakán,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  És álma ennek csupa
nyak-szelés,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakszelés,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Roham,
spanyol tőr
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
spanyol kard,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
, cselvetés,
öt ölnyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
öt öl –
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet Tkp. ’penge” (blade); az Erzsébet-kori Angliában a toledói kardpenge- manufaktúra termékeit tartották a legjobbaknak. A „spanish dagger” (’spanyol tőr’) hosszabb és könnyű pengéjű védekezőfegyver háromszögletű markolattal, amely hatásosan védte a vívó öklét és csuklóját; a 16. sz. közepén terjedt el Angliában. A „spanish sword” (’spanyol kard’) elnevezést Tudor Mária udvarában használták, mielőtt elterjedtek volna az olasz fegyverek és az olasz vívóiskola. ( Dale Anthony Girard, Actors on Guard: A Practical Guide for the Use of Rapier and Dagger for Stage and Screen, A Theatre Arts Book, Routledge, New York & London, 1997, 503.)
  Hosszú ivások; aztán hirtelen
  Dobszó fülébe, melyre fölriad,
 
Körűl-imádja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Körülimádja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egyszer-kétszer a
 
Szentjét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Dolgát
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s elalszik
ujra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
újra.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
E Mab az,
  Ki összebontja éjjel a lovak
 
Sörényét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Sörényét
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s bogba fűzi a hajat,
  Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent.
 
Ő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[törölt]
« Ez »
Ő
*
Szövegforrás:
K2
 
Ez
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
a
boszorkány, mely megnyomja a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
boszorkány ……
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Ő az, Mab asszony.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
  – – – – – – – – – –  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. ápr. 23. előtt
 
 
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Romeo és Juliából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Shakespeare „Romeo és Julia”-jából. / (I. felvonás 4-dik jelenet.) / Angolból forditotta / Arany János
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
leleménye; talán ír népmesei-mitológiai eredetű (Medbh), valószínűbb azonban, hogy a latin amabilis ’kedves, szeretetre méltó’ névből származó Mabel névvel azonos.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
(Mercutio mondja Romeonak, ki álmáról beszél.)
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
 
 
… No
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
No
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
lám, a Mab királyné volt
veled.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
veled,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Tündéri bába ez, ki nem nagyobb
 
Alakba’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alakba
*
Szövegforrás:
K2
 
Alakban
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
jár, mint egy gyürű agátja
n
Jegyzet Tkp. achát; féldrágakő, a kvarc egyik változata. Szalagos színeződését fém-oxidok ritmikus kiválása okozza. Az ókori és középkori hiedelmek szerint gyógyítja a pókcsípést és a skorpiómarást. ( MN )
  Mit egy
tanácsos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alderman
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
az ujján
visel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
visel;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
.
n
Jegyzet (angol) tanácsos (az angol eredetiben szereplő szó)
 
Picziny fogatján,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
S picziny fogatján
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
alvó emberek
  Orrán keresztül hajtat e királyné:
  Küllője pókczomb a kis kocsinak,
  Ernyője
szöcskeszárny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szőcskeszárny,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
és a kerék
  Vágánya
fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
finom
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
pókhálószerű;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
pókháló szerű;
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet „bevágás által csinált hasadék valamely testen” ( Cz–F ;
Arany
Arany János
a trace ’nyom’ szót fordítja így.)
  Kantár a holdfény nedves
sugara,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
sugara;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Ostor
tücsökláb, a fonatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
tücsökláb és fonatja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
rost;
  Egy
szürke mentés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szürkementés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
szúnyog a kocsis,
  Félannyi nagy se’, mint a kis
kukacz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
 
kukacz,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
  Mit egy leány sebes
ujjábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
ujjából
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
ás.
  Üres mogyoró a
szekér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szekér;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
csinálta
 
Mókus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Mokus
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
maiszter, vagy Babszem
Jani,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Jani.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet A mester szó németes alakja (a joiner ’asztalos’ szónak felel meg).
 
Tündér bognárok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Tündér-bognárok,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
h’óta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
haóta
*
Szövegforrás:
K2
 
h’ ota
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
e
világ.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
világ,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet bognár — „A német Wagner-ból vétetett által,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ”, ez „nemcsak kerekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít” ( Cz–F )
n
Jegyzet h’óta — tkp. haóta (lásd K2) ’amióta’
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Igy
*
Szövegforrás:
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
vágtat éjrül éjre, szeretők
 
Ágyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Agyán
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
keresztül: s álmuk szerelem;
  Udvarfi térdén: s álma bókolat;
  Ügyésznek ujján: s álma pör-dijak;
  Szép
asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
hölgynek
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
ajkán: s álma csókra
csók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
csók;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  De gyakran a nőket, ha megneheztel,
 
Bőr-pattanással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Bőrpattanással
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
gyötri Mab, hogy a
  Sok édességtől
szájuk elromolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szájok rontva lőn.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Némelykor udvaroncz orrára
hajt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
hajt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S álmában ez
fő hívatalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
fő h
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
vatalt
*
Szövegforrás:
K2
 
főhivatalt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
fő hivatalt
n
Jegyzet K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szagol;
  Másszor meg
dézma-süldő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
dézsmasertés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
farkhegyével
n
Jegyzet Dézma v. dézsma (a Cz–F az előbbit adja meg alapalakként): „azon adó, illetőleg tizedrész, melyet az adózás alatti termesztő a földesúrnak, vagy más felsőségnek adni tartozik termesztményeiből”. A dézma-süldő az egyháznak adóként beszolgáltatott malac.
 
Csiklándja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Csiklandja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egy
alvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
al
[törölt]
« s »
v
Beszúrás
ó
*
Szövegforrás:
K2
 
alsó
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
pap
orrlikát:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
orrlikát,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S legott
zsíros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
zsiros
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
megyérül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
megyérűl
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
álmodoz.
n
Jegyzet Itt: egyházmegye (Dioecesis); „azon kerület, tartomány, melynek hívei fölött a főpap lelki hatalmat gyakorol”. ( Cz–F )
  Gyakorta harczfinak hajt el
nyakán:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakán,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  És álma ennek csupa
nyak-szelés,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakszelés,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Roham,
spanyol tőr
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
spanyol kard,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
, cselvetés,
öt ölnyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
öt öl –
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet Tkp. ’penge” (blade); az Erzsébet-kori Angliában a toledói kardpenge- manufaktúra termékeit tartották a legjobbaknak. A „spanish dagger” (’spanyol tőr’) hosszabb és könnyű pengéjű védekezőfegyver háromszögletű markolattal, amely hatásosan védte a vívó öklét és csuklóját; a 16. sz. közepén terjedt el Angliában. A „spanish sword” (’spanyol kard’) elnevezést Tudor Mária udvarában használták, mielőtt elterjedtek volna az olasz fegyverek és az olasz vívóiskola. ( Dale Anthony Girard, Actors on Guard: A Practical Guide for the Use of Rapier and Dagger for Stage and Screen, A Theatre Arts Book, Routledge, New York & London, 1997, 503.)
  Hosszú ivások; aztán hirtelen
  Dobszó fülébe, melyre fölriad,
 
Körűl-imádja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Körülimádja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egyszer-kétszer a
 
Szentjét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Dolgát
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s elalszik
ujra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
újra.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
E Mab az,
  Ki összebontja éjjel a lovak
 
Sörényét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Sörényét
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s bogba fűzi a hajat,
  Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent.
 
Ő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[törölt]
« Ez »
Ő
*
Szövegforrás:
K2
 
Ez
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
a
boszorkány, mely megnyomja a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
boszorkány ……
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Ő az, Mab asszony.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
  – – – – – – – – – –  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. ápr. 23. előtt
 
 
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Romeo és Juliából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Shakespeare „Romeo és Julia”-jából. / (I. felvonás 4-dik jelenet.) / Angolból forditotta / Arany János
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
leleménye; talán ír népmesei-mitológiai eredetű (Medbh), valószínűbb azonban, hogy a latin amabilis ’kedves, szeretetre méltó’ névből származó Mabel névvel azonos.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
(Mercutio mondja Romeonak, ki álmáról beszél.)
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
 
 
… No
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
No
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
lám, a Mab királyné volt
veled.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
veled,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Tündéri bába ez, ki nem nagyobb
 
Alakba’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alakba
*
Szövegforrás:
K2
 
Alakban
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
jár, mint egy gyürű agátja
n
Jegyzet Tkp. achát; féldrágakő, a kvarc egyik változata. Szalagos színeződését fém-oxidok ritmikus kiválása okozza. Az ókori és középkori hiedelmek szerint gyógyítja a pókcsípést és a skorpiómarást. ( MN )
  Mit egy
tanácsos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alderman
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
az ujján
visel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
visel;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
.
n
Jegyzet (angol) tanácsos (az angol eredetiben szereplő szó)
 
Picziny fogatján,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
S picziny fogatján
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
alvó emberek
  Orrán keresztül hajtat e királyné:
  Küllője pókczomb a kis kocsinak,
  Ernyője
szöcskeszárny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szőcskeszárny,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
és a kerék
  Vágánya
fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
finom
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
pókhálószerű;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
pókháló szerű;
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet „bevágás által csinált hasadék valamely testen” ( Cz–F ;
Arany
Arany János
a trace ’nyom’ szót fordítja így.)
  Kantár a holdfény nedves
sugara,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
sugara;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Ostor
tücsökláb, a fonatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
tücsökláb és fonatja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
rost;
  Egy
szürke mentés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szürkementés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
szúnyog a kocsis,
  Félannyi nagy se’, mint a kis
kukacz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
 
kukacz,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
  Mit egy leány sebes
ujjábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
ujjából
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
ás.
  Üres mogyoró a
szekér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szekér;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
csinálta
 
Mókus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Mokus
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
maiszter, vagy Babszem
Jani,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Jani.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet A mester szó németes alakja (a joiner ’asztalos’ szónak felel meg).
 
Tündér bognárok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Tündér-bognárok,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
h’óta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
haóta
*
Szövegforrás:
K2
 
h’ ota
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
e
világ.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
világ,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet bognár — „A német Wagner-ból vétetett által,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ”, ez „nemcsak kerekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít” ( Cz–F )
n
Jegyzet h’óta — tkp. haóta (lásd K2) ’amióta’
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Igy
*
Szövegforrás:
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
vágtat éjrül éjre, szeretők
 
Ágyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Agyán
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
keresztül: s álmuk szerelem;
  Udvarfi térdén: s álma bókolat;
  Ügyésznek ujján: s álma pör-dijak;
  Szép
asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
hölgynek
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
ajkán: s álma csókra
csók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
csók;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  De gyakran a nőket, ha megneheztel,
 
Bőr-pattanással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Bőrpattanással
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
gyötri Mab, hogy a
  Sok édességtől
szájuk elromolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szájok rontva lőn.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Némelykor udvaroncz orrára
hajt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
hajt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S álmában ez
fő hívatalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
fő h
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
vatalt
*
Szövegforrás:
K2
 
főhivatalt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
fő hivatalt
n
Jegyzet K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szagol;
  Másszor meg
dézma-süldő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
dézsmasertés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
farkhegyével
n
Jegyzet Dézma v. dézsma (a Cz–F az előbbit adja meg alapalakként): „azon adó, illetőleg tizedrész, melyet az adózás alatti termesztő a földesúrnak, vagy más felsőségnek adni tartozik termesztményeiből”. A dézma-süldő az egyháznak adóként beszolgáltatott malac.
 
Csiklándja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Csiklandja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egy
alvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
al
[törölt]
« s »
v
Beszúrás
ó
*
Szövegforrás:
K2
 
alsó
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
pap
orrlikát:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
orrlikát,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S legott
zsíros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
zsiros
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
megyérül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
megyérűl
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
álmodoz.
n
Jegyzet Itt: egyházmegye (Dioecesis); „azon kerület, tartomány, melynek hívei fölött a főpap lelki hatalmat gyakorol”. ( Cz–F )
  Gyakorta harczfinak hajt el
nyakán:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakán,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  És álma ennek csupa
nyak-szelés,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakszelés,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Roham,
spanyol tőr
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
spanyol kard,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
, cselvetés,
öt ölnyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
öt öl –
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet Tkp. ’penge” (blade); az Erzsébet-kori Angliában a toledói kardpenge- manufaktúra termékeit tartották a legjobbaknak. A „spanish dagger” (’spanyol tőr’) hosszabb és könnyű pengéjű védekezőfegyver háromszögletű markolattal, amely hatásosan védte a vívó öklét és csuklóját; a 16. sz. közepén terjedt el Angliában. A „spanish sword” (’spanyol kard’) elnevezést Tudor Mária udvarában használták, mielőtt elterjedtek volna az olasz fegyverek és az olasz vívóiskola. ( Dale Anthony Girard, Actors on Guard: A Practical Guide for the Use of Rapier and Dagger for Stage and Screen, A Theatre Arts Book, Routledge, New York & London, 1997, 503.)
  Hosszú ivások; aztán hirtelen
  Dobszó fülébe, melyre fölriad,
 
Körűl-imádja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Körülimádja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egyszer-kétszer a
 
Szentjét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Dolgát
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s elalszik
ujra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
újra.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
E Mab az,
  Ki összebontja éjjel a lovak
 
Sörényét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Sörényét
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s bogba fűzi a hajat,
  Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent.
 
Ő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[törölt]
« Ez »
Ő
*
Szövegforrás:
K2
 
Ez
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
a
boszorkány, mely megnyomja a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
boszorkány ……
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Ő az, Mab asszony.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
  – – – – – – – – – –  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. ápr. 23. előtt
 
 
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
A Mab királyné
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Romeo és Juliából
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Shakespeare „Romeo és Julia”-jából. / (I. felvonás 4-dik jelenet.) / Angolból forditotta / Arany János
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
leleménye; talán ír népmesei-mitológiai eredetű (Medbh), valószínűbb azonban, hogy a latin amabilis ’kedves, szeretetre méltó’ névből származó Mabel névvel azonos.
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
(Mercutio mondja Romeonak, ki álmáról beszél.)
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
 
 
… No
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
No
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
lám, a Mab királyné volt
veled.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
veled,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Tündéri bába ez, ki nem nagyobb
 
Alakba’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alakba
*
Szövegforrás:
K2
 
Alakban
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
jár, mint egy gyürű agátja
n
Jegyzet Tkp. achát; féldrágakő, a kvarc egyik változata. Szalagos színeződését fém-oxidok ritmikus kiválása okozza. Az ókori és középkori hiedelmek szerint gyógyítja a pókcsípést és a skorpiómarást. ( MN )
  Mit egy
tanácsos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Alderman
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
az ujján
visel
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
visel;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
.
n
Jegyzet (angol) tanácsos (az angol eredetiben szereplő szó)
 
Picziny fogatján,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
S picziny fogatján
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
alvó emberek
  Orrán keresztül hajtat e királyné:
  Küllője pókczomb a kis kocsinak,
  Ernyője
szöcskeszárny,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szőcskeszárny,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
és a kerék
  Vágánya
fínom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
finom
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
pókhálószerű;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
pókháló szerű;
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet „bevágás által csinált hasadék valamely testen” ( Cz–F ;
Arany
Arany János
a trace ’nyom’ szót fordítja így.)
  Kantár a holdfény nedves
sugara,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
sugara;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Ostor
tücsökláb, a fonatja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
tücsökláb és fonatja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
rost;
  Egy
szürke mentés
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szürkementés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
szúnyog a kocsis,
  Félannyi nagy se’, mint a kis
kukacz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
 
kukacz,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
  Mit egy leány sebes
ujjábol
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
ujjából
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
ás.
  Üres mogyoró a
szekér,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szekér;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
csinálta
 
Mókus
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Mokus
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
maiszter, vagy Babszem
Jani,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Jani.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet A mester szó németes alakja (a joiner ’asztalos’ szónak felel meg).
 
Tündér bognárok,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Tündér-bognárok,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
h’óta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
haóta
*
Szövegforrás:
K2
 
h’ ota
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
e
világ.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
világ,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet bognár — „A német Wagner-ból vétetett által,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ”, ez „nemcsak kerekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít” ( Cz–F )
n
Jegyzet h’óta — tkp. haóta (lásd K2) ’amióta’
 
Így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Igy
*
Szövegforrás:
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
vágtat éjrül éjre, szeretők
 
Ágyán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Agyán
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
keresztül: s álmuk szerelem;
  Udvarfi térdén: s álma bókolat;
  Ügyésznek ujján: s álma pör-dijak;
  Szép
asszony
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
hölgynek
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
ajkán: s álma csókra
csók.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
csók;
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  De gyakran a nőket, ha megneheztel,
 
Bőr-pattanással
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Bőrpattanással
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
gyötri Mab, hogy a
  Sok édességtől
szájuk elromolt.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szájok rontva lőn.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Némelykor udvaroncz orrára
hajt:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
hajt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S álmában ez
fő hívatalt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
fő h
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
vatalt
*
Szövegforrás:
K2
 
főhivatalt
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
fő hivatalt
n
Jegyzet K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
szagol;
  Másszor meg
dézma-süldő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
dézsmasertés
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
farkhegyével
n
Jegyzet Dézma v. dézsma (a Cz–F az előbbit adja meg alapalakként): „azon adó, illetőleg tizedrész, melyet az adózás alatti termesztő a földesúrnak, vagy más felsőségnek adni tartozik termesztményeiből”. A dézma-süldő az egyháznak adóként beszolgáltatott malac.
 
Csiklándja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Csiklandja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egy
alvó
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
ÖM 1884a, 440
 
al
[törölt]
« s »
v
Beszúrás
ó
*
Szövegforrás:
K2
 
alsó
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
ÖK 1867, VI., 214–215
 
pap
orrlikát:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
orrlikát,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  S legott
zsíros
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
zsiros
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
megyérül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
megyérűl
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
álmodoz.
n
Jegyzet Itt: egyházmegye (Dioecesis); „azon kerület, tartomány, melynek hívei fölött a főpap lelki hatalmat gyakorol”. ( Cz–F )
  Gyakorta harczfinak hajt el
nyakán:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakán,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  És álma ennek csupa
nyak-szelés,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
nyakszelés,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
  Roham,
spanyol tőr
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
spanyol kard,
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
, cselvetés,
öt ölnyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
öt öl –
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
n
Jegyzet Tkp. ’penge” (blade); az Erzsébet-kori Angliában a toledói kardpenge- manufaktúra termékeit tartották a legjobbaknak. A „spanish dagger” (’spanyol tőr’) hosszabb és könnyű pengéjű védekezőfegyver háromszögletű markolattal, amely hatásosan védte a vívó öklét és csuklóját; a 16. sz. közepén terjedt el Angliában. A „spanish sword” (’spanyol kard’) elnevezést Tudor Mária udvarában használták, mielőtt elterjedtek volna az olasz fegyverek és az olasz vívóiskola. ( Dale Anthony Girard, Actors on Guard: A Practical Guide for the Use of Rapier and Dagger for Stage and Screen, A Theatre Arts Book, Routledge, New York & London, 1997, 503.)
  Hosszú ivások; aztán hirtelen
  Dobszó fülébe, melyre fölriad,
 
Körűl-imádja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Körülimádja
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
egyszer-kétszer a
 
Szentjét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Dolgát
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s elalszik
ujra.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
újra.
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
E Mab az,
  Ki összebontja éjjel a lovak
 
Sörényét,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
Sörényét
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
s bogba fűzi a hajat,
  Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent.
 
Ő
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[törölt]
« Ez »
Ő
*
Szövegforrás:
K2
 
Ez
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
a
boszorkány, mely megnyomja a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
boszorkány ……
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
Ő az, Mab asszony.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
ÖK 1867, VI., 214–215
ÖM 1884a, 440
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
*
Szövegforrás:
Hf, 15(1864), I/48. (ápr. 23.), 381
 
 
  – – – – – – – – – –  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. ápr. 23. előtt