X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Abonyi Lajoshoz]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Ko, 2(1864), II/11. (szept. 11.), 264

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Ko, 2(1864), II/11. (szept. 11.), 264., a Nyílt levelezés rovatban (alapszöveg) [ AJÖM XII., 259.] [Versként először: Arany 2003, 403.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések A Nyílt levelezésben megjelent üzenet címe: Abony Az üzenet besorolását a versek közé Bisztray Gyula kezdeményezte; megjegyzi, hogy felhívta Voinovich Géza figyelmét, vegye fel a verset – a
Tompá
Tompa Mihály
hoz szólóval együtt (e kötetben: Hanvára) – az AJÖM VI . A szerkesztői évekből című verscsoportjába,
Voinovich
Voinovich Géza
azonban megfeledkezett róluk ( Bisztray 1961, 458.). Az előbbi verset
Keresztury
Keresztury Dezső
, Scheiber Sándor javaslatára, felvette az Összes költemények I. 1956-os kiadásába (lásd ott), ez a vers azonban 2003-ig nem került be
AJ
Arany János
verses művei közé. Keletkezés 1864. szept. 11. előtt,
Pest
Budapest
(lásd M1). Az AJÖM XVIII . szerint a verses üzenet Abonyi Lajosnak egy szeptember elején keletkezett, elveszett levelére reagál; eszerint
Abonyi
Abonyi Lajos
„kóstolót, esetleg kisebb – talán az Elegyes tárczaczikkekben és a Vegyes rovatban megjelenő – írásokat” küldött
Arany
Arany János
nak ( AJÖM XVIII., 490.); a jegyzet szerint „
Abonyi
Abonyi Lajos
nak jó termő szőlője és gyümölcsöse volt
Pest
Budapest
közelében”, 979., a további részletekről lásd AJÖM XII., 582.).
 
[Abonyi Lajoshoz]  
n
Jegyzet Abonyi Lajos (tkp. Márton Károly, 1833–1898) író; regényeinek tárgya a magyar falusi élet. Abonyban élt, gazdálkodott; az 1850-es években Nagykőrösön ismerkedett meg
AJ
Arany János
-sal. A SzF 1860-ban Az erdők anyja, ill. A Bogár és Bársony című novelláját közölte [1(1860–61)/6–8, 35–38.). 1867-ben a KisfT tagja lett.
 
  Czikkeit vettük, jóizüen ettük; köszönet érettük.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. szept. 11. előtt
 
 
 
[Abonyi Lajoshoz]  
n
Jegyzet Abonyi Lajos (tkp. Márton Károly, 1833–1898) író; regényeinek tárgya a magyar falusi élet. Abonyban élt, gazdálkodott; az 1850-es években Nagykőrösön ismerkedett meg
AJ
Arany János
-sal. A SzF 1860-ban Az erdők anyja, ill. A Bogár és Bársony című novelláját közölte [1(1860–61)/6–8, 35–38.). 1867-ben a KisfT tagja lett.
 
  Czikkeit vettük, jóizüen ettük; köszönet érettük.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. szept. 11. előtt