X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Emlékül

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: ÖK 1867, II., 334

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖK 1867, II., 334. (alapszöveg) [ AJÖM I., 308.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf (V1945) Megjegyzések *K1 Adatai az AJÖM I. (519.) alapján Keletkezés 1864. szept. 24.,
Pest
Budapest
.
Izidora
Petrichevich-Horváth Ida
név alatt a Kolozsvárott élő (1836–1877) adta ki verseit, Izidora dalaiból címmel, jótékony célra. A füzetet megküldte
Arany
Arany János
nak, az alábbi (1864. júl. 24-én kelt) levél kíséretében: „Bár oly ékesszóló lennék, mint a mily gazdag vagyok elragadtatásban – művei eránt! – régi és fő vágyom volt érintkezésbe jönni azzal, – kit anyiszor bámultam – s most még is némi habozással közeledem, – érzem bár mit mondanék is – csak halvány árnya volna ama lelkesülésnek melyre Ön dicső költészete ragadott! – fogadja hát ön fönnkelt lelke, – e pár egyszerű szó kiséretében, – őszinte tiszteletem s méltánylatom jeléül – szerény kis verseimet, – bennem szikrája sincs a dicsványnak
 [!]
[sic!]
– s életemben most előszőr
 [!]
[sic!]
fájlalom, – hogy jóbbat
 [!]
[sic!]
nem irtam, – hisz akkor Önhez méltóbbal kedveskedhetném!! –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Soraimat egy kéréssel fejezem be, – az ide mellékelt emléklap Albumom fődisze leend, – ha Ön neve ragyog rajta; – ne tagadja meg e laptól ama fényes vonásokat s tőlem azon mindenek felett becses emléket, – mely egyaránt meg örvendeztetné
Izidórát
Petrichevich-Horváth Ida
t ugy, mint
Bethlen Miklósné
Petrichevich-Horváth Ida
t”. ( AJÖM XVIII., 467–468.;
Arany
Arany János
lapja, a Ko aug. 24-ei számában ad hírt a versfüzet megjelenéséről.) A vers válasz
Bethlen Miklósné
Petrichevich-Horváth Ida
levelére. A vers alapgondolata Tompa Mihálynak egy
Arany
Arany János
hoz írt levelében fogalmazódik meg; midőn
Arany
Arany János
arcképét ki akarták helyezni Szalonta tanácstermében,
Tompa
Tompa Mihály
lebeszélte, hogy részt vegyen az alkalmon, mondván: „
[szerkesztői feloldás]
a
hol idealis létezüsünk
 [!]
[sic!]
, nimbusunk, arczképünk van, ne menjünk magunk is oda; ne vigyük el a húst és a csontot, a rosz kedélyt és az aranyeret”. (1856. okt. 8., AJÖM XVI., 771.)
Tompa
Tompa Mihály
Szemere Miklóst is figyelmeztette a képzelet szülte arckép s a valóságos ember közti ellentmondásra – őt viszont ezen alapon éppen attól óvta, hogy levélben felkeresse
Arany
Arany János
t, mielőtt személyesen megismerné; „
Tompa Miska
Tompa Mihály
engemet formaliter eltiltott egyik levelében, hogy írjak hozzád, mielőtt személyesen megismerkednénk. »Másnak látjuk – úgymond – ezt s amazt, mint a milyennek képzeltük, s ez kellemetlen
[szerkesztői feloldás]
«
– s tréfás karikatúrát ad magáról, felszólítván
AJ
Arany János
-t, hogy tegyen ugyanígy.” (Levele
AJ
Arany János
-nak, 1855. júl. 26.; AJÖM XVI., 595.)
Arany
Arany János
, magára nézve, elhárítja
Tompa
Tompa Mihály
érvelését: „
Tompá
Tompa Mihály
nak igaza lehet, hogy személyes ismerkedésnél régibb jóakarók s barátok közt az első találkozás sokszor egy idealis képet leront, s helyébe egy talán nem annyira vonzó valódit állít, a mi aztán kellemetlenül hat. Magam is tapasztaltam effélét, de az csak néhány perczig, vagy legfölebb addig tart nálam, míg az új arcz képzetembe nyomúl – külsőségbeli syn- vagy antipathiáknak kevéssé vagyok rabja”. (Levele Szemere Miklósnak, 1855. aug. 7.; AJÖM XVI., 601.) Kritikatörténet Keresztury Dezső
AJ
Arany János
„humoros, sokszor kegyetlenül lemeztelenítő önzsáner-szösszenetei”-nek példájaként idézi ( Keresztury 1990, 280.). A
Szemere
Szemere Miklós
AJ
Arany János
levélváltás kapcsán a 2. vsz.-t idézi Milbacher Róbert, Milbacher 2009, 103–104. Lásd még: Nacsády 1978, 10–11. Hangfelvétel Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 0’ 36”
 
Emlékül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
Izidorának
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ismerni akarónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
(Kívánatra, emlékkönyvbe) / Szept. 24. 1864.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Ha levetve gyarló testet,
  Úgy, mint ideállá fested,
  Lengne hozzád tiszta szárnyán
  Ez a szellem: elbocsátnám.
 
 
  Így, ne óhajtsd látni szembe:
  Ember ő is, törpe, gyenge;
 
S tán becsét is, ha csalódnál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
S értékét – ha megcsalódnál –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Alább tennéd… a valónál.
 
  (1864)  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. szept. 24.
 
 
 
Emlékül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
Izidorának
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ismerni akarónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
(Kívánatra, emlékkönyvbe) / Szept. 24. 1864.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Ha levetve gyarló testet,
  Úgy, mint ideállá fested,
  Lengne hozzád tiszta szárnyán
  Ez a szellem: elbocsátnám.
 
 
  Így, ne óhajtsd látni szembe:
  Ember ő is, törpe, gyenge;
 
S tán becsét is, ha csalódnál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
S értékét – ha megcsalódnál –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Alább tennéd… a valónál.
 
  (1864)  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. szept. 24.
 
 
 
Emlékül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
Izidorának
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ismerni akarónak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
(Kívánatra, emlékkönyvbe) / Szept. 24. 1864.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Ha levetve gyarló testet,
  Úgy, mint ideállá fested,
  Lengne hozzád tiszta szárnyán
  Ez a szellem: elbocsátnám.
 
 
  Így, ne óhajtsd látni szembe:
  Ember ő is, törpe, gyenge;
 
S tán becsét is, ha csalódnál,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖK 1867, II., 334
 
S értékét – ha megcsalódnál –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Alább tennéd… a valónál.
 
  (1864)  
 
[szerkesztői feloldás]
1864. szept. 24.