X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Akadémiai papírszeletek 2.]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
  • Szövegforrás V: HV 1888, 419

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18. M2 HV 1888, 419. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok; Az Akadémiai papírszeletek II. darabjaként) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 146., az Akadémiai papírszeletek I. darabjaként]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések A verset az M1 két sorban (az 1–2. és a 3–4. sort összevonva, de a páros számú sorokat nagybetűvel kezdve) közli; a HV 1888 (feltehetően a kötetközlés alapjául szolgáló kézirat alapján) javítja és négy sorra tördeli az M1 szövegét. A HV 1888 Bevezetése is teljes terjedelmében idézi a verset,
Jókai
Jókai Mór
vonatkozó szövegével együtt, XXIV. Az alapszöveg kiválasztása Mivel valószínűsíthető, hogy nemcsak az M1 alapul kéziraton, de az M2 is, s ez megbízhatóbb is az előzőnél, az M2 az alapszöveg. Keletkezés 1864. dec. 19. előtt,
Pest
Budapest
. Az Akadémiai papírszeletek keletkezését Jókai Mór az alábbiakban írta le: „Az akadémiai üléseken dirib darab papirosokon szoktunk egymásnak izengetni. Én karrikaturákat mázolok neki, ő meg nekem epigrammokat küldöz. Egyet közlök belőlök. Arról folyt épen az értekezés, hogy a história csak azoknak a neveit jegyzi fel, a kik szellemükkel hatottak és a kik vérengző hadjáratokat viseltek. A papírrongyra, mit hozzám röpített, ez volt írva:
[szerkesztői feloldás]
Itt következik az [Akadémiai papírszeletek 2.] című vers.Itt következik az
Az ilyen papír, rongyokat
 [!]
[sic!]
én rakásra gyüjtöm, s majd ha mind a ketten meghaltunk, majd ha a magyar uraságok belgák és angolok lesznek; – ezereket fognak érte kapni – az örököseim.”
K–s M–n
Jókai Mór
[
Kakas Márton
Jókai Mór
], Arany János, Az Üstökös, 8(1965), XVI/3. (jan. 21.), 17–18.: 18.
Jókai
Jókai Mór
fenti szövegét közli Ponori Therewk 1883, 6., ill. Arany László a HV 1888 Bevezetésében, a verssel együtt, XXIV–XXV. (lásd M2). A biztos terminus ante quem tehát az M1 dátuma. Másrészt viszont, ha a
Jókai
Jókai Mór
által említett előadást nem sikerült is azonosítani, annyi megállapítható, hogy 1864. dec. 19. és 1865. jan. 21. között az Akadémián nem hangzottak el tudományos előadások (lásd A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei, MDCCCLXIV, Második kötet, Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1864, 160., ill. A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei, MDCCCLXV, Harmadik kötet, Első füzet, Pest, Eggenberger Ferdinánd, 1865, 38–44.), így a vers nem keletkezhetett 1864. dec. 19. után (az ÖKK 1924 és AJÖM VI . 1865-ös dátuma tehát téves). Kritikatörténet Barta János említi; ezt állapítja meg róla: „Milyen sokatmondó tud lenni egy igénytelen rímjáték: megfogalmazhat egy kis keserű életfilozófiát is, az egymásra rímelő idegen szavak örvén. Az Akadémián arról folyik a vita: ki az, akinek a neve valóban bevonul a történelembe.” [Itt következik a vers szövege.] Barta 1987 [1982b], 152.
 
[Akadémiai papírszeletek 2.]  
[Az emberi öltőt…]  
 
 
Az emberi öltőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Az emberi-öltőt
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
nagy feledékenység
n
Jegyzet magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor
 
Elnyeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Elnyeli,
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
mint tenger;
  Csak kettő marad fenn az emlékezetben:
  Der Denker und Henker.
n
Jegyzet (német) a gondolkodó és hóhér
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. dec. 19. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
(1865)
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 2.]  
[Az emberi öltőt…]  
 
 
Az emberi öltőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Az emberi-öltőt
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
nagy feledékenység
n
Jegyzet magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor
 
Elnyeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Elnyeli,
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
mint tenger;
  Csak kettő marad fenn az emlékezetben:
  Der Denker und Henker.
n
Jegyzet (német) a gondolkodó és hóhér
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. dec. 19. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
(1865)
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 2.]  
[Az emberi öltőt…]  
 
 
Az emberi öltőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Az emberi-öltőt
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
nagy feledékenység
n
Jegyzet magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor
 
Elnyeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Elnyeli,
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
mint tenger;
  Csak kettő marad fenn az emlékezetben:
  Der Denker und Henker.
n
Jegyzet (német) a gondolkodó és hóhér
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. dec. 19. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
(1865)
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 2.]  
[Az emberi öltőt…]  
 
 
Az emberi öltőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Az emberi-öltőt
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
nagy feledékenység
n
Jegyzet magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor
 
Elnyeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Elnyeli,
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
mint tenger;
  Csak kettő marad fenn az emlékezetben:
  Der Denker und Henker.
n
Jegyzet (német) a gondolkodó és hóhér
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. dec. 19. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
(1865)
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
 
 
 
[Akadémiai papírszeletek 2.]  
[Az emberi öltőt…]  
 
 
Az emberi öltőt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Az emberi-öltőt
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
nagy feledékenység
n
Jegyzet magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor
 
Elnyeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
Elnyeli,
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18
 
mint tenger;
  Csak kettő marad fenn az emlékezetben:
  Der Denker und Henker.
n
Jegyzet (német) a gondolkodó és hóhér
 
 
[szerkesztői feloldás]
1864. dec. 19. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
HV 1888, 419
 
(1865)
*
Szövegforrás:
Az Üstökös, 8(1865), XVI/3. (jan. 21.), 18