X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Görgei Arthur leányának

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: KK 1894, II., 357

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1
KK 1894, II., 357
. (Töredékek és rögtönzések) (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A jegyzet
AJ
Arany János
-tól származik, lásd AJÖM VI., 138.
 
Keletkezés
 
1865. nov. 21,
Pest
Budapest
.
Arany
Arany János
1849-ben megismerkedett Görgei Arthurral, amikor ez, Arad felé vonulván seregével, felkereste. (Részletesebben lásd Görgey István, 1848 és 1849-ből: Élmények és benyomások, Okiratok és ezek magyarázata, Tanulmányok és történelmi kritika, Bp., Franklin Társulat, Harmadik kötet, 1888, 343–345.)
Arany
Arany János
, szalontai telekvásárlási ügyének jogi bonyodalmait tisztázandó, 1865. okt. 21-én Görgei Arthur öccséhez, a
Pest
Budapest
en ügyvédként működő
István
Görgei István
hoz (1825–1912) fordult segítségért („Tegnap, leveled érkezte után, csakugyan elmentem
Görgei
Görgei István
hez”, írja Ercsey Sándornak ( AJÖM XVIII., 646.) Görgei Arthur hazatérése (1867) után meglátogatta
Arany
Arany János
t.
Berta
Görgei Berta
, Görgei Arthur leánya többször megfordult rokonlátogatás céljából
Pest
Budapest
en, ilyenkor felkereste Aranyékat; egy ilyen alkalommal keletkezhetett a vers.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Máté Gábor, 0’ 31”
 
Görgei Arthur leányának
n
Jegyzet
Görgei Arthur leányának
Berta
Görgei Berta
(1850–1934)
Görgei
Görgei Arthur
(1848-ig
Görgey
Görgei Arthur
)
Arthur
Gürgei Arthur
leánya, aki apja klagenfurti száműzetése idején született. 1867-ben feleségül ment Bohus Lászlóhoz; második férje gróf Bubna-Litić Ferenc, akivel Londonban élt [lásd Görgei Arthurné szül. Aubonin Etel halálhíre, VU, 47(1900)/30. (júl. 29.), 502.]. Idős korában elszegényedett, 1918-ban pénzsegélyt kért, 1928–32 között segélyt kapott a Pénzügyminisztériumtól. Gumpoldskirchenben halt meg. (PIM Magyar családtörténeti adattár) Scheiber Sándor cikkének (lásd alább) első megjelenése fényképet is közöl, amelyen Görgei Arthur és leánya látható [Budapest, 22(1983)/4, 20.].
 
(Emlékkönyvbe)  
 
  Mese, mese: mit találtam
  E világban járván?
  Szép ibolyát villámzuzta
  Délczeg cserfa árnyán;
  Oroszlánnak felszakitott
n
Jegyzet
Oroszlánnak felszakitott
Az
Arany
Arany János
által megadott bibliai hely abban a történetben található, amely elbeszéli, hogy Sámson filiszteus nőt szemelt ki feleségül, s elindul szüleivel Timnába, hogy felkeresse. A timnai szőlőhegyen oroszlánkölyök támadja meg őket; Sámson puszta kézzel széttépi. Néhány nap elteltével Sámson visszatér az eset színhelyére, „hogy látná az oroszlánnak holttestét; és ímé egy raj méh vala az oroszlánnak holt tagjában, és méz”. Maga is eszik a mézből, s szüleinek is ad belőle, „de nem mondá meg, hogy az oroszlánnak holttestéből vette volna ki a mézet”. A menyegzőn Sámson találós kérdésként teszi fel a jelen lévő filiszteusoknak: „Az evő állatból étek jöve ki, és az erősből édesség jöve ki”; a fogadás tétje harminc ing. A filiszteusok nem tudják a megfejtést, ezért Sámson feleségét kérik, csikarja ki férjéből. Miután ez megtörténik, a filiszteusok elő is állnak a megfejtéssel, de Sámson rögtön tudja, hogy nem maguktól jöttek rá: „Ha nem szántottatok volna az én üszőmön, el nem találtátok volna az én mesémet.” Haragjában megöl harminc filiszteust, azokról szedi le az inget s adja oda a „nyerteseknek”. A motívum előfordul
Arany
Arany János
Álom–való című versében (1848): „De midőn a remény oly igen tünékeny, / A kétségbeesés az én reménységem: / E kettészakított oroszlán kebele / Szebb remények édes mézivel van tele.” (142–144. sor) Abban, hogy
Arany
Arany János
a motívumot a természet paradox esztétikumának megvilágítására használta, Szemere Miklós egy korábbi levele inspirálhatta.
Szemere
Szemer Miklós
így vall
Arany
Arany János
nak saját ars poeticájáról: „én szeretem a mézet, de ott, ahol azt Sámson találta, az oroszlán szájában. Erő s lágyság együtt, – mint jelzé azt a görög a bikafőn táncoló grátiákkal. Azonban természetesen nem mondom s akarom, hogy e kettő minden legkisebb versecskében is egyesüljön.” (1856. ápr. 10.; AJÖM XVI., 688.) (A bibliai hely értelmezését és a
Szemere
Szemer Miklós
-párhuzamot lásd Scheiber 1996, 956–957.)
  Kebeléből mézet
n
Jegyzet
Kebeléből mézet
Az
Arany
Arany János
által megadott bibliai hely abban a történetben található, amely elbeszéli, hogy Sámson filiszteus nőt szemelt ki feleségül, s elindul szüleivel Timnába, hogy felkeresse. A timnai szőlőhegyen oroszlánkölyök támadja meg őket; Sámson puszta kézzel széttépi. Néhány nap elteltével Sámson visszatér az eset színhelyére, „hogy látná az oroszlánnak holttestét; és ímé egy raj méh vala az oroszlánnak holt tagjában, és méz”. Maga is eszik a mézből, s szüleinek is ad belőle, „de nem mondá meg, hogy az oroszlánnak holttestéből vette volna ki a mézet”. A menyegzőn Sámson találós kérdésként teszi fel a jelen lévő filiszteusoknak: „Az evő állatból étek jöve ki, és az erősből édesség jöve ki”; a fogadás tétje harminc ing. A filiszteusok nem tudják a megfejtést, ezért Sámson feleségét kérik, csikarja ki férjéből. Miután ez megtörténik, a filiszteusok elő is állnak a megfejtéssel, de Sámson rögtön tudja, hogy nem maguktól jöttek rá: „Ha nem szántottatok volna az én üszőmön, el nem találtátok volna az én mesémet.” Haragjában megöl harminc filiszteust, azokról szedi le az inget s adja oda a „nyerteseknek”. A motívum előfordul
Arany
Arany János
Álom–való című versében (1848): „De midőn a remény oly igen tünékeny, / A kétségbeesés az én reménységem: / E kettészakított oroszlán kebele / Szebb remények édes mézivel van tele.” (142–144. sor) Abban, hogy
Arany
Arany János
a motívumot a természet paradox esztétikumának megvilágítására használta, Szemere Miklós egy korábbi levele inspirálhatta.
Szemere
Szemer Miklós
így vall
Arany
Arany János
nak saját ars poeticájáról: „én szeretem a mézet, de ott, ahol azt Sámson találta, az oroszlán szájában. Erő s lágyság együtt, – mint jelzé azt a görög a bikafőn táncoló grátiákkal. Azonban természetesen nem mondom s akarom, hogy e kettő minden legkisebb versecskében is egyesüljön.” (1856. ápr. 10.; AJÖM XVI., 688.) (A bibliai hely értelmezését és a
Szemere
Szemer Miklós
-párhuzamot lásd Scheiber 1996, 956–957.)
n
Jegyzet Birák könyve XIV. 8.
– –
  Így elegyít erőt bájjal
  Az anya-természet!
 
  (1865 nov. 21.)  
 
 
Görgei Arthur leányának
n
Jegyzet
Görgei Arthur leányának
Berta
Görgei Berta
(1850–1934)
Görgei
Görgei Arthur
(1848-ig
Görgey
Görgei Arthur
)
Arthur
Gürgei Arthur
leánya, aki apja klagenfurti száműzetése idején született. 1867-ben feleségül ment Bohus Lászlóhoz; második férje gróf Bubna-Litić Ferenc, akivel Londonban élt [lásd Görgei Arthurné szül. Aubonin Etel halálhíre, VU, 47(1900)/30. (júl. 29.), 502.]. Idős korában elszegényedett, 1918-ban pénzsegélyt kért, 1928–32 között segélyt kapott a Pénzügyminisztériumtól. Gumpoldskirchenben halt meg. (PIM Magyar családtörténeti adattár) Scheiber Sándor cikkének (lásd alább) első megjelenése fényképet is közöl, amelyen Görgei Arthur és leánya látható [Budapest, 22(1983)/4, 20.].
 
(Emlékkönyvbe)  
 
  Mese, mese: mit találtam
  E világban járván?
  Szép ibolyát villámzuzta
  Délczeg cserfa árnyán;
  Oroszlánnak felszakitott
n
Jegyzet
Oroszlánnak felszakitott
Az
Arany
Arany János
által megadott bibliai hely abban a történetben található, amely elbeszéli, hogy Sámson filiszteus nőt szemelt ki feleségül, s elindul szüleivel Timnába, hogy felkeresse. A timnai szőlőhegyen oroszlánkölyök támadja meg őket; Sámson puszta kézzel széttépi. Néhány nap elteltével Sámson visszatér az eset színhelyére, „hogy látná az oroszlánnak holttestét; és ímé egy raj méh vala az oroszlánnak holt tagjában, és méz”. Maga is eszik a mézből, s szüleinek is ad belőle, „de nem mondá meg, hogy az oroszlánnak holttestéből vette volna ki a mézet”. A menyegzőn Sámson találós kérdésként teszi fel a jelen lévő filiszteusoknak: „Az evő állatból étek jöve ki, és az erősből édesség jöve ki”; a fogadás tétje harminc ing. A filiszteusok nem tudják a megfejtést, ezért Sámson feleségét kérik, csikarja ki férjéből. Miután ez megtörténik, a filiszteusok elő is állnak a megfejtéssel, de Sámson rögtön tudja, hogy nem maguktól jöttek rá: „Ha nem szántottatok volna az én üszőmön, el nem találtátok volna az én mesémet.” Haragjában megöl harminc filiszteust, azokról szedi le az inget s adja oda a „nyerteseknek”. A motívum előfordul
Arany
Arany János
Álom–való című versében (1848): „De midőn a remény oly igen tünékeny, / A kétségbeesés az én reménységem: / E kettészakított oroszlán kebele / Szebb remények édes mézivel van tele.” (142–144. sor) Abban, hogy
Arany
Arany János
a motívumot a természet paradox esztétikumának megvilágítására használta, Szemere Miklós egy korábbi levele inspirálhatta.
Szemere
Szemer Miklós
így vall
Arany
Arany János
nak saját ars poeticájáról: „én szeretem a mézet, de ott, ahol azt Sámson találta, az oroszlán szájában. Erő s lágyság együtt, – mint jelzé azt a görög a bikafőn táncoló grátiákkal. Azonban természetesen nem mondom s akarom, hogy e kettő minden legkisebb versecskében is egyesüljön.” (1856. ápr. 10.; AJÖM XVI., 688.) (A bibliai hely értelmezését és a
Szemere
Szemer Miklós
-párhuzamot lásd Scheiber 1996, 956–957.)
  Kebeléből mézet
n
Jegyzet
Kebeléből mézet
Az
Arany
Arany János
által megadott bibliai hely abban a történetben található, amely elbeszéli, hogy Sámson filiszteus nőt szemelt ki feleségül, s elindul szüleivel Timnába, hogy felkeresse. A timnai szőlőhegyen oroszlánkölyök támadja meg őket; Sámson puszta kézzel széttépi. Néhány nap elteltével Sámson visszatér az eset színhelyére, „hogy látná az oroszlánnak holttestét; és ímé egy raj méh vala az oroszlánnak holt tagjában, és méz”. Maga is eszik a mézből, s szüleinek is ad belőle, „de nem mondá meg, hogy az oroszlánnak holttestéből vette volna ki a mézet”. A menyegzőn Sámson találós kérdésként teszi fel a jelen lévő filiszteusoknak: „Az evő állatból étek jöve ki, és az erősből édesség jöve ki”; a fogadás tétje harminc ing. A filiszteusok nem tudják a megfejtést, ezért Sámson feleségét kérik, csikarja ki férjéből. Miután ez megtörténik, a filiszteusok elő is állnak a megfejtéssel, de Sámson rögtön tudja, hogy nem maguktól jöttek rá: „Ha nem szántottatok volna az én üszőmön, el nem találtátok volna az én mesémet.” Haragjában megöl harminc filiszteust, azokról szedi le az inget s adja oda a „nyerteseknek”. A motívum előfordul
Arany
Arany János
Álom–való című versében (1848): „De midőn a remény oly igen tünékeny, / A kétségbeesés az én reménységem: / E kettészakított oroszlán kebele / Szebb remények édes mézivel van tele.” (142–144. sor) Abban, hogy
Arany
Arany János
a motívumot a természet paradox esztétikumának megvilágítására használta, Szemere Miklós egy korábbi levele inspirálhatta.
Szemere
Szemer Miklós
így vall
Arany
Arany János
nak saját ars poeticájáról: „én szeretem a mézet, de ott, ahol azt Sámson találta, az oroszlán szájában. Erő s lágyság együtt, – mint jelzé azt a görög a bikafőn táncoló grátiákkal. Azonban természetesen nem mondom s akarom, hogy e kettő minden legkisebb versecskében is egyesüljön.” (1856. ápr. 10.; AJÖM XVI., 688.) (A bibliai hely értelmezését és a
Szemere
Szemer Miklós
-párhuzamot lásd Scheiber 1996, 956–957.)
n
Jegyzet Birák könyve XIV. 8.
– –
  Így elegyít erőt bájjal
  Az anya-természet!
 
  (1865 nov. 21.)