X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Szülőhelyem…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 428

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 428. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (szövege azonos a K1-ével) [ AJÖM VI., 131.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/6v; a Pázmán lovag K1 utolsó két vsz.-a alatt, ceruzával (alapszöveg)
 
Keletkezés
 
Feltehetően 1865. dec. 13. előtt,
Pest
Budapest
; a vers összefüggésbe hozható az Ártatlan dacz című versben megfogalmazódó vággyal a Nagyszalontára való visszaköltözésről. A datálás bizonytalanságát növeli, hogy
Arany
Arany János
(ellentétben Gyulai Pál magyarázatával, lásd Ártatlan dacz, Keletkezés) leánya halála után sem mondott le a szalontai tervről. Ez valószínűleg 1868 tavaszán került le végleg a napirendről; mint
Arany
Arany János
Ercsey Sándornak 1868. febr. 4-én írja, „
Szalontá
Nagyszalonta
ra engem sok körűlmény vonz még most is: szeretném annak a szegény kis árvának
[szerkesztői feloldás]
unokájának, Szél Piroskánakunokájának,
a fejlődését naponkint látni, benne megifjodni. Szeretnék közel lenni ahhoz a kicsiny sirhoz, hogy, ha isten akarja, mellé temetkezhessem. Szeretnék veletek, egyszerű visszavonultságban dégálni
[szerkesztői feloldás]
élni
, a természet kebelén, falusias örömekben részesülni. Subsistentiám is, az ottani körülményekhez mérve, talán már biztosítva lenne. De más részről, ha elgondolom 1.) hogy a mai nemzedéknek ott már csaknem idegen vagyok 2.) hogy oly kis körben, apró hivatalos és társadalmi bosszantásoknak bizony én is ki lennék téve jobban mint
Pest
Budapest
en, kivált e mostani zavaros, felfordult világban; 3.) hogy Kálmánt e most szándékzott lépése
[szerkesztői feloldás]
újabb házasságkötése
(nagyon természetesen) mind inkább távolitni fogja tőlem és tőlünk, tehát az a viszony sem lehet a régi sokáig; 4.) hogy végre is
Laczi
Arany László
sorsa
Pest
Budapest
en van megállandósítva; ha ezeket s az efféléket elgondolom, kezdek rátérni, hogy félrevonulásomnak alkalmasb helye lenne
Pest
Budapest
, mint
Szalonta
Nagyszalonta
.” ( AJÖM XIX., 149.; a „megállandósítva” szó hiányzik e kiadás szövegéből.) A leköltözést lehetővé tévő, 1864-ben vásárolt földbirtokot 1868 áprilisában el is adta Ercseynek (lásd H. Fekete Péter, Arany János birtokvásárlása, ItK, 62(1958)/4, 514–517.: 515.). Végül megjegyzendő, hogy a vers (a Szülőföldemhez című töredékkel együtt) elvileg a visszaköltözés tervének meghiúsulása után is keletkezhetett.
 
Kritikatörténet
 
Nacsády József szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
népdal-hangot megütő rigmust a szülőföldre való nosztalgikus visszavágyódás példájaként szokás emlegetni, pedig benne foglaltatik ennél általánosabb elvágyódás is. A kunyhó és vadon, ahová a költő naponta vágyik, nem csupán és okvetlenül
Szalonta
Nagyszalonta
lehet. (A szalonba és
Szalonta
Nagyszalonta
szavak szójátékra csábító voltával itt ne foglalkozzunk, bár
Arany
Arany János
nyelvi bravúrjait mindenki ismeri!) Ami a költőt a vers logikája szerint taszítja, a szalon. Olyasféle kör (körök), társaság, amelyikben léptennyomon forogni kénytelen ekkoriban, (hiszen ezt vállalta) és amelyikből ő –
Szalonta
Nagyszalonta
szülötte – bármilyen kunyhóba és vadonba szívesen elmenne.” ( Nacsády 1978, 8–9.) Barta János szerint „
[szerkesztői feloldás]
r
ímjátékká szelídül a költő öregségének egyik fájó élménye, a honvágy, amely annyi komoly változatban szólalt meg már:” [itt idézi a verset]. ( Barta 1987 [1982b], 159.) Lásd még: Megyer 1958, 27.
 
Feldolgozás
 
Zenei Kaláka: Szülőhelyem, Hangzó klasszikusok, verseskötet CD-melléklettel, Helikon – Magyar Hangoskönyv Kiadók Egyesülete, 2008. Csörsz Rumen István – Musica Historica: Csendes dalok, CsRI 008, BIEM–ARTISJUS, Bp., 2018.
 
Hangfelvétel
 
Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 0’ 13”
 
[Szülőhelyem…]  
 
  Szülőhelyem, Szalonta,
  Nem szült engem szalonba;
  Azért vágyom
naponta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 428
 
naponta
[szerkesztői feloldás]
ta aláhúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Kunyhóba és vadonba.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1865. dec. 13. előtt?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(Talán a 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 428
 
 
 
 
[Szülőhelyem…]  
 
  Szülőhelyem, Szalonta,
  Nem szült engem szalonba;
  Azért vágyom
naponta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 428
 
naponta
[szerkesztői feloldás]
ta aláhúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Kunyhóba és vadonba.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1865. dec. 13. előtt?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(Talán a 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 428
 
 
 
 
[Szülőhelyem…]  
 
  Szülőhelyem, Szalonta,
  Nem szült engem szalonba;
  Azért vágyom
naponta
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 428
 
naponta
[szerkesztői feloldás]
ta aláhúzva; emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Kunyhóba és vadonba.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1865. dec. 13. előtt?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(Talán a 60-as évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 428