X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Horatiusból

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: ÖK 1867, VI., 203–204
  • Szövegforrás V: ÖM 1884a, 431

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖK 1867, VI., 203–204. (alapszöveg) M2 ÖM 1884a, 431. [ AJÖM VI., 136.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf (V1945) K2 MTAK Kt K 511/20v, autográf tisztázat
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM VI. (241.) alapján K2 A versszöveg alatt ceruzával: MTAK 6/1939.; alatta: K 511/20. Az M1 és az M2 szövege azonos. A vers eredeti, latin nyelvű szövege:
n
Jegyzet
Ad Barinen  
Ulla si juris tibi peierati
poena, Barine, nocuisset umquam,
dente si nigro fieres, vel uno
turpior ungui,
 
crederem: sed tu simul obligasti
perfidum votis caput, enitescis
pulchrior multo iuvenumque prodis
publica cura.
 
Expedit matris cineres opertos
fallere et toto taciturna noctis
signa cum caelo gelidaque divos
morte carentis.
 
Ridet hoc, inquam, Venus ipsa, rident
simplices Nymphae, ferus et Cupido
semper ardentis acuens sagittas
cote cruenta.
 
Adde, quod pubes tibi crescit omnis,
servitus cescit nova, nec priores
impiae tectum dominae relinquunt
saepe minati.
 
Te suis matres metuunt iuvencis,
te senes parci miseraeque nuper
virgines nuptae, tua ne retardet
aura maritos.
 
 
A verset Virág Benedek is lefordította, Barine címmel, megjelent 1824-ben, az Aspasia című zsebkönyvben (140.):
Ím, miolta a’ fejedre
Átkokat szórtál, gonosz,
Szebb vagy, és midőn előjösz,
Ifjainknak gondot adsz.
Csalni hasznos a’ szülőnek
Hamvait ’s ég’ csillagit,
’S szenteit, kiktől örökké
Fél, fut a’ hideg halál.
Úgy vagyon: nevet hitetlen
Esküvéseken Venus,
Együgyű Nimfák nevetnek,
Mord Kupido is nevet,
A’ ki szüntelen nyilat fen,
Mellyel éget, vérkövén.
Még: neked nő minden ifjú,
Uj sereg nő, új rabod.
Régi kedvesid híjába
Mondtanak rád szitkokat;
Viszsza térnek, ’s a’ csalárdnak,
Ajtajánál sínlenek.
Ifjait tőled, te sárkány,
Félti minden jo anya:
A’ zsinár
[szerkesztői feloldás]
fösvény
vének, miattad,
’S új menyecskék, szomorúk.
 
 
Keletkezés
 
Valószínűleg 1866. júl. közepe és aug. vége között;
Pest
Budapest
. A fordítás keletkezése összefügghet a Tompa Mihálynak 1867. május 30-án írt levél alábbi részletével: „…legnagyobb kínom az, hogy kénytelen vagyok magamat folyvást compromittálni, kivált idegenek előtt és szokatlan helyen. Ez a két-kalapos állapota lelkemnek már évek óta tart
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
De hát tűröm, és nyomorgok a szellemi mankón, ahogy lehet. Nem adom meg könnyen magamat. A mult nyáron, mikor semmit sem tudtam dolgozni, a cholera alatt, úgy fogtam ki rosz memoriámon, hogy magoltattam napról napra. 100 ódáig fölvittem
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
ból.” ( AJÖM XIX., 94.) A kolera idejére vonatkozó utalással kapcsolatban lásd: Grammatika versben, Keletkezés, Magyarázatok, 6. sor; a „cholera alatt” és a „mult nyáron” utalás alapján a júl. közepe és aug. vége közti időszak adódik.
 
Kritikatörténet
 
Barta János
AJ
Arany János
műfordításait elemezve azt vizsgálja, milyen mértékben megy végbe az eredeti mű „átdimenzionálása”, áthozatala az eredeti kulturális közegből a sajátba (a műfordítás az ő terminológiája szerint „dimenzió-probléma”). Ez többnyire csak részben történik meg, úgymond, „Egyetlen egyszer aztán megteszi a radikális lépést ebben az átfunkcionálásban; valószínűleg a lehetőség izgalmas voltától elragadva teljes mértékben modernizálja a fordítandó művet, megkeresi azt a műfajt, hangnemet, amelyet betöltene – ha az átvevő kultúra közegében született volna meg, ha annak fejlődési láncolatában keletkezett volna; tehát, hogy úgy mondjuk, dimenzió-egyenértékűséget akar teremteni.” A „horatiusi Bariné-ódáról van szó, amelyet művészi találattal négyes és negyedfeles, rímes trocheusban ad vissza”.
Barta
Barta János
összefüggésbe hozza a fordítást azzal a szerkesztői jegyzettel, amelyet
Arany
Arany János
Jánosi Gusztáv két, modern formájú, a SzF-ben közölt
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
-átköltéséhez fűzött: „Adjuk e modern alaku fordítást, próbául hogyan izlik
Horácz
Horatius Flaccus, Quintus
a modern dalformában.” [ SzF, 1(1860–61)/38. (1861. júl. 25.), 605.; ua.: AJÖM XII., 287.] ( Barta 1976 [1973], 180.)
 
Hangfelvétel
 
Világlíra, I., Hungaroton, LPX 13843, 1980, Gábor Miklós
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Horatiusból
A vers eredeti címe: Ad Barinen (Barinéhoz), Az énekek második könyve, 8.
 
Ulla si juris…
n
Jegyzet
Ulla si juris…
a vers kezdő szavai: ha csak egyetlen esküvésed… (ius peieratum ’hamis esküvés’; lásd Megjegyzések, a vers eredeti, latin nyelvű szövege)
 
 
  Megszegett sok esküvésed
  Egyszer ártott volna csak;
  Egy fogad lett volna barnább,
  Egy kisujjod körme vak
n
Jegyzet
Egy kisujjod körme vak
Vakköröm: „A hústól elvált, vastag, hoporcsos, csúnya álköröm az emberi ujjon.” ( Cz–F ) Az eredetibben a csúnyább (turpior) szó szerepel.
:
 
 
  Elhinném; de valahány új
  Csalfasággal terheled:
  Tündöklőbben támad, ifjak
  Köz bajára, szép fejed.
 
 
  Még javadra vál, hamisan
  Hívni holt szülőd porát,
  Az örök istent, s az éjnek
  Néma csillag-táborát!
 
 
 
Maga Vénus
n
Jegyzet
Vénus
Venus: a szépség és szerelem istennője – Aphrodité megfelelője – a római mitológiában
már kaczagja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Maga Vénus már kaczag rajt
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A nymphák
n
Jegyzet
nymphák
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 218. sor
is együgyűn;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
És a nymphák együgyűn; –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kaczag Ámor, fenve lángzó
n
Jegyzet
Kaczag Ámor, fenve lángzó
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
  Nyilát
n
Jegyzet
Nyilát
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
véres köszörűn.
 
 
  Minden ifju néked serdül,
  Néked nő új szolgahad;
 
És a régi – szidja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Bár szidalmaz
*
Szövegforrás:
*K1
 
jármod:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
jármod,
*
Szövegforrás:
K2
 
  S fenyegetve – ott marad.
 
 
  Félti anya kis legényét,
  Félti tőled fukar ősz,
  S férjét új ara szegény, hogy
  Báj-körödben elidőz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. júl. közepe–aug.?
 
 
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Horatiusból
A vers eredeti címe: Ad Barinen (Barinéhoz), Az énekek második könyve, 8.
 
Ulla si juris…
n
Jegyzet
Ulla si juris…
a vers kezdő szavai: ha csak egyetlen esküvésed… (ius peieratum ’hamis esküvés’; lásd Megjegyzések, a vers eredeti, latin nyelvű szövege)
 
 
  Megszegett sok esküvésed
  Egyszer ártott volna csak;
  Egy fogad lett volna barnább,
  Egy kisujjod körme vak
n
Jegyzet
Egy kisujjod körme vak
Vakköröm: „A hústól elvált, vastag, hoporcsos, csúnya álköröm az emberi ujjon.” ( Cz–F ) Az eredetibben a csúnyább (turpior) szó szerepel.
:
 
 
  Elhinném; de valahány új
  Csalfasággal terheled:
  Tündöklőbben támad, ifjak
  Köz bajára, szép fejed.
 
 
  Még javadra vál, hamisan
  Hívni holt szülőd porát,
  Az örök istent, s az éjnek
  Néma csillag-táborát!
 
 
 
Maga Vénus
n
Jegyzet
Vénus
Venus: a szépség és szerelem istennője – Aphrodité megfelelője – a római mitológiában
már kaczagja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Maga Vénus már kaczag rajt
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A nymphák
n
Jegyzet
nymphák
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 218. sor
is együgyűn;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
És a nymphák együgyűn; –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kaczag Ámor, fenve lángzó
n
Jegyzet
Kaczag Ámor, fenve lángzó
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
  Nyilát
n
Jegyzet
Nyilát
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
véres köszörűn.
 
 
  Minden ifju néked serdül,
  Néked nő új szolgahad;
 
És a régi – szidja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Bár szidalmaz
*
Szövegforrás:
*K1
 
jármod:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
jármod,
*
Szövegforrás:
K2
 
  S fenyegetve – ott marad.
 
 
  Félti anya kis legényét,
  Félti tőled fukar ősz,
  S férjét új ara szegény, hogy
  Báj-körödben elidőz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. júl. közepe–aug.?
 
 
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Horatiusból
A vers eredeti címe: Ad Barinen (Barinéhoz), Az énekek második könyve, 8.
 
Ulla si juris…
n
Jegyzet
Ulla si juris…
a vers kezdő szavai: ha csak egyetlen esküvésed… (ius peieratum ’hamis esküvés’; lásd Megjegyzések, a vers eredeti, latin nyelvű szövege)
 
 
  Megszegett sok esküvésed
  Egyszer ártott volna csak;
  Egy fogad lett volna barnább,
  Egy kisujjod körme vak
n
Jegyzet
Egy kisujjod körme vak
Vakköröm: „A hústól elvált, vastag, hoporcsos, csúnya álköröm az emberi ujjon.” ( Cz–F ) Az eredetibben a csúnyább (turpior) szó szerepel.
:
 
 
  Elhinném; de valahány új
  Csalfasággal terheled:
  Tündöklőbben támad, ifjak
  Köz bajára, szép fejed.
 
 
  Még javadra vál, hamisan
  Hívni holt szülőd porát,
  Az örök istent, s az éjnek
  Néma csillag-táborát!
 
 
 
Maga Vénus
n
Jegyzet
Vénus
Venus: a szépség és szerelem istennője – Aphrodité megfelelője – a római mitológiában
már kaczagja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Maga Vénus már kaczag rajt
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A nymphák
n
Jegyzet
nymphák
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 218. sor
is együgyűn;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
És a nymphák együgyűn; –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kaczag Ámor, fenve lángzó
n
Jegyzet
Kaczag Ámor, fenve lángzó
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
  Nyilát
n
Jegyzet
Nyilát
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
véres köszörűn.
 
 
  Minden ifju néked serdül,
  Néked nő új szolgahad;
 
És a régi – szidja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Bár szidalmaz
*
Szövegforrás:
*K1
 
jármod:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
jármod,
*
Szövegforrás:
K2
 
  S fenyegetve – ott marad.
 
 
  Félti anya kis legényét,
  Félti tőled fukar ősz,
  S férjét új ara szegény, hogy
  Báj-körödben elidőz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. júl. közepe–aug.?
 
 
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Horatiusból
A vers eredeti címe: Ad Barinen (Barinéhoz), Az énekek második könyve, 8.
 
Ulla si juris…
n
Jegyzet
Ulla si juris…
a vers kezdő szavai: ha csak egyetlen esküvésed… (ius peieratum ’hamis esküvés’; lásd Megjegyzések, a vers eredeti, latin nyelvű szövege)
 
 
  Megszegett sok esküvésed
  Egyszer ártott volna csak;
  Egy fogad lett volna barnább,
  Egy kisujjod körme vak
n
Jegyzet
Egy kisujjod körme vak
Vakköröm: „A hústól elvált, vastag, hoporcsos, csúnya álköröm az emberi ujjon.” ( Cz–F ) Az eredetibben a csúnyább (turpior) szó szerepel.
:
 
 
  Elhinném; de valahány új
  Csalfasággal terheled:
  Tündöklőbben támad, ifjak
  Köz bajára, szép fejed.
 
 
  Még javadra vál, hamisan
  Hívni holt szülőd porát,
  Az örök istent, s az éjnek
  Néma csillag-táborát!
 
 
 
Maga Vénus
n
Jegyzet
Vénus
Venus: a szépség és szerelem istennője – Aphrodité megfelelője – a római mitológiában
már kaczagja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Maga Vénus már kaczag rajt
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A nymphák
n
Jegyzet
nymphák
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 218. sor
is együgyűn;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
És a nymphák együgyűn; –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kaczag Ámor, fenve lángzó
n
Jegyzet
Kaczag Ámor, fenve lángzó
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
  Nyilát
n
Jegyzet
Nyilát
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
véres köszörűn.
 
 
  Minden ifju néked serdül,
  Néked nő új szolgahad;
 
És a régi – szidja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Bár szidalmaz
*
Szövegforrás:
*K1
 
jármod:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
jármod,
*
Szövegforrás:
K2
 
  S fenyegetve – ott marad.
 
 
  Félti anya kis legényét,
  Félti tőled fukar ősz,
  S férjét új ara szegény, hogy
  Báj-körödben elidőz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. júl. közepe–aug.?
 
 
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Horatiusból
*
Szövegforrás:
K2
 
n
Jegyzet
Horatiusból
A vers eredeti címe: Ad Barinen (Barinéhoz), Az énekek második könyve, 8.
 
Ulla si juris…
n
Jegyzet
Ulla si juris…
a vers kezdő szavai: ha csak egyetlen esküvésed… (ius peieratum ’hamis esküvés’; lásd Megjegyzések, a vers eredeti, latin nyelvű szövege)
 
 
  Megszegett sok esküvésed
  Egyszer ártott volna csak;
  Egy fogad lett volna barnább,
  Egy kisujjod körme vak
n
Jegyzet
Egy kisujjod körme vak
Vakköröm: „A hústól elvált, vastag, hoporcsos, csúnya álköröm az emberi ujjon.” ( Cz–F ) Az eredetibben a csúnyább (turpior) szó szerepel.
:
 
 
  Elhinném; de valahány új
  Csalfasággal terheled:
  Tündöklőbben támad, ifjak
  Köz bajára, szép fejed.
 
 
  Még javadra vál, hamisan
  Hívni holt szülőd porát,
  Az örök istent, s az éjnek
  Néma csillag-táborát!
 
 
 
Maga Vénus
n
Jegyzet
Vénus
Venus: a szépség és szerelem istennője – Aphrodité megfelelője – a római mitológiában
már kaczagja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Maga Vénus már kaczag rajt
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
A nymphák
n
Jegyzet
nymphák
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 218. sor
is együgyűn;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
És a nymphák együgyűn; –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Kaczag Ámor, fenve lángzó
n
Jegyzet
Kaczag Ámor, fenve lángzó
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
  Nyilát
n
Jegyzet
Nyilát
Ámor vagy Cupido (az eredetiben az utóbbi szerepel): a szerelem istene és megszemélyesítése – Erósz megfelelője – a római mitológiában. Venus és Mars gyermeke, aki nyilával isteneket és embereket egyaránt megsebez.
véres köszörűn.
 
 
  Minden ifju néked serdül,
  Néked nő új szolgahad;
 
És a régi – szidja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
Bár szidalmaz
*
Szövegforrás:
*K1
 
jármod:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
ÖK 1867, VI., 203–204
ÖM 1884a, 431
 
jármod,
*
Szövegforrás:
K2
 
  S fenyegetve – ott marad.
 
 
  Félti anya kis legényét,
  Félti tőled fukar ősz,
  S férjét új ara szegény, hogy
  Báj-körödben elidőz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1866. júl. közepe–aug.?