X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Áj-váj

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 431

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 431. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 148.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1868, valószínűleg júl.,
Pest
Budapest
.
AJ
Arany János
jún.-ban vérhasfertőzésen esett át, melyről
Tompá
Tompa Mihály
nak 1868. júl. 5-én (az AJÖM VI . jegyzetében hibásan júl. 15.) írt levelében számol be: „Beteg voltam: vérhasba estem, most kezdek belőle üdülni. Kegyetlenűl fogott: azt hittem, hogy utolsó lesz”. Összefüggés mutatkozik a vers és a levél végén vigaszként említett Horatius-sorok között; „kivel szálljunk pörbe? Tűrni kell, édes barátom, a gyötrelmeket is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
. Ha nem lehet máskép. Egy szomorú alkalommal vigasztalt engem – nyugtatott legalább –
Horácz
Horatius, Quintus, Flaccus
verse, melynek addig soha sem éreztem annyira mélyen igazságát:
Durum, sed levius fit patientia
Quidquid corrigere est nefas
 
s e locus communissá vált mondat balzsamkint oszlatta akkor gyötrődésimet.” ( AJÖM XIX., 202–203.) A Horatius-sorok magyarul, Bede Anna fordításában: „Fájdalmad szelidebb lesz, ha belényugodsz, / nem másíthatod úgyse meg”; Az énekek első könyve, 24, Vergiliushoz, 19–20. sor) (A horatiusi szentenciát már 1866. nov. 14-ei levelében is idézte
Tompá
Tompa Mihály
nak – AJÖM XIX., 48. –, a vers azonban nem akkor keletkezett.) Ismétlődő májfájdalmára szeptemberben is panaszkodik („Én, hiába tartanak jobb oldalinak, épen a jobb oldalamra nyomorodtam el, a máj fáj, s épen most is megint rakonc
[szerkesztői feloldás]
z
átlankodik”, levele Ercsey Sándornak, 1868. szept. 28., AJÖM XIX., 206.).
 
Kritikatörténet
 
„A költő, aki őszinte baráti szeretettel fabrikált disztichont barátja családi ünnepére, a rímekben is jajgatva (a cím is Ájváj
 [!]
[sic!]
) tréfál saját testi gyötrelmeivel, és az utolsó három sorban a panaszait elhallgató, életét »báj«-nak igazán nem tekintő, a vágyott-kényszerű halált váró ember szólal meg.” ( Nacsády 1978, 12.) Barta János a rímjáték jellegénél fogva az [Akadémiai papírszeletek 1.] című verssel [Jaj, biz ez a nevelészet…], a [Ha napfényes vízkereszt…] és az Ejnye! című versekkel rokonítja ( Barta 1987 [1982b], 154.). Vargha Balázs a füzérrím példájaként említi az Ejnye! című verssel együtt ( Vargha 1994, 29.).
 
Hangfelvétel
 
Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006 (a Tanulság c. blokkban), 1’ 14”
 
Áj-váj  
 
  Vagy a tüdő, vagy a máj,
  Vagy a szív, de az a táj
  Érzem szorúl, feszűl, fáj.
  Ettől csappan meg a háj:
  Ez mondja majd nekem: állj!
  Hanem panaszt ne ejts, száj!
  Az élet úgy se volt báj,
  Meghalni jobb, ha – muszáj!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868. júl.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1868)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 431
 
 
 
 
Áj-váj  
 
  Vagy a tüdő, vagy a máj,
  Vagy a szív, de az a táj
  Érzem szorúl, feszűl, fáj.
  Ettől csappan meg a háj:
  Ez mondja majd nekem: állj!
  Hanem panaszt ne ejts, száj!
  Az élet úgy se volt báj,
  Meghalni jobb, ha – muszáj!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868. júl.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1868)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 431