X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Egy hő csókot…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: ÖKK 1924, 234

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖKK 1924, 234. (a Kóbor Tamás jegyzetei közt) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 182.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 (V1945)
 
Megjegyzések
 
Az [Egy hő csókot…] és a [Függ lomha köd…] című fordítástöredékeket kéziratból adta ki Voinovich Géza. Mivel e kiadás a címadásban következetlen, a cím szerkezetét Az ördög elvitte a finánczot című vers címe alapján alakítottuk ki. A vers eredeti szövege:
Ae fond kiss, and then we sever;
Ae fareweel, alas, for ever!
Deep in heart-wrung tears I’ll pledge thee,
Warring sighs and groans I’ll wage thee!
Who shall say that Fortune grieves him
While the star of hope she leaves him?
Me, nae cheerfu’ twinkle lights me,
Dark despair around benights me.
 
I’ll ne’er blame my partial fancy;
Naething could resist my Nancy;
But to see her was to love her,
Love but her, and love for ever.
Had we never loved sae kindly,
Had we never loved sae blindly,
Never met – or never parted,
We had ne’er been broken-hearted.
 
Fare thee weel, thou first and fairest!
Fare thee weel, thou best and dearest!
Thine be ilka joy and treasure,
Peace, enjoyment, love, and pleasure!
Ae fond kiss, and then we sever!
Ae fareweel, alas, for ever!
Deep in heart-wrung tears I’ll pledge thee,
Warring sighs and groans I’ll wage thee!
 
Burns
Burns, Robert
verse 1791-ben keletkezett;
Arany
Arany János
az 1–4. és a 13–16. sorát fordította le. A teljes szöveg Szabó Lőrinc fordításában:
n
Jegyzet
Még egy csók  
Még egy csók, – és soha többé!
Isten áldjon mindörökké!
Szivbőlcsordult könny sebez meg,
örök vágyban eljegyezlek.
Miért sír fel az az égre,
akinek még van reménye?
Nekem csillagfény nem int már:
özön éj és néma kín vár.
 
Rossz rajongás, mégse szidlak,
Nancy győzni, győzni tud csak!
Aki látja, mind imádja,
mindig őt, csak őt kivánja.
Nem lett volna szívünk oly vak,
ne lett volna vágyunk oly vad,
ne jött volna, ne nőtt volna:
szivünk most nem haldokolna.
 
Ég veled, te szép, te legszebb!
Ég veled, te vég, te kezdet!
Béke, vágy, kincs, öröm, érdem,
minden áldás elkisérjen!
Még egy csók, – és soha többé!
Isten áldjon mindörökké!
Szivből csordult könny sebez meg,
örök vágyban eljegyezlek!
 
 
 
Keletkezés
 
1868 körül,
Pest
Budapest
; lásd Az ördög elvitte a finánczot, Keletkezés. A Burns-fordításokra vonatkozó bekezdés azzal zárul, hogy „még egy párnak, mint: The lazy mist hangs… – The vowelsAe fond kiss… – fordításaiból csak csonka töredékek maradtak fenn.” ( HV 1888, Bevezetés, XVII.) Az AJÖM VI . jegyzete megállapítja: a The vowels [A magánhangzók] fordításának töredékét
AJ
Arany János
„nem adta ki és a hagyatékban sem volt”. Valójában erre a versre vonatkozik
Voinovich
Voinovich Géza
nak az a megjegyzése is, amely szerint
AJ
Arany János
„Le akarta fordítani
Burns
Burns, Robert
tól Az angol önhangzók meséjét is, mely rokon
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Ypsilon-háborújával, e »nyelvészeti bohózattal«, mint
Gyulai
Gyulai Pál
nevezte.” ( AJÖM VI., 257.; a két töredéket illetően
Voinovich
Voinovich Géza
tévesen 1870 körüli datálást tulajdonít a HV 1888 Bevezetés ének.)
 
[Egy hő csókot…]  
(Ae fond kiss…)  
  (Burns)  
 
  Egy hő csókot, – és mi válunk;
  Egy bucsúszót – s vége nálunk!
  Szívfacsart köny mátka-jegyzőm,
  Bú, sohaj lesz a menyegzőm.
 
  – – – – – – – –  
 
  Ha mi egymást nem követjük,
  Szívvel, hévvel nem szeretjük,
  Soh’se látjuk – vagy örökké:
  Most nem válunk szív-törötté. – –
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868 körül
 
 
 
[Egy hő csókot…]  
(Ae fond kiss…)  
  (Burns)  
 
  Egy hő csókot, – és mi válunk;
  Egy bucsúszót – s vége nálunk!
  Szívfacsart köny mátka-jegyzőm,
  Bú, sohaj lesz a menyegzőm.
 
  – – – – – – – –  
 
  Ha mi egymást nem követjük,
  Szívvel, hévvel nem szeretjük,
  Soh’se látjuk – vagy örökké:
  Most nem válunk szív-törötté. – –
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868 körül
 
 
 
[Egy hő csókot…]  
(Ae fond kiss…)  
  (Burns)  
 
  Egy hő csókot, – és mi válunk;
  Egy bucsúszót – s vége nálunk!
  Szívfacsart köny mátka-jegyzőm,
  Bú, sohaj lesz a menyegzőm.
 
  – – – – – – – –  
 
  Ha mi egymást nem követjük,
  Szívvel, hévvel nem szeretjük,
  Soh’se látjuk – vagy örökké:
  Most nem válunk szív-törötté. – –
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868 körül