X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Függ lomha köd…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: ÖKK 1924, 234

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 ÖKK 1924, 234. (a Kóbor Tamás jegyzetei közt) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 182–183.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf (V1945)
 
Megjegyzések
 
Az [Egy hő csókot…] és a [Függ lomha köd…] című fordítástöredékeket kéziratból adta ki Voinovich Géza. Mivel e kiadás a címadásban következetlen, a cím szerkezetét Az ördög elvitte a finánczot című vers címe alapján alakítottuk ki. A vers eredeti szövege:
The lazy mist hangs from the brow of the hill,
Concealing the course of the dark-winding rill;
How languid the scenes, late so sprightly, appear,
As Autumn to Winter resigns the pale year.
The forests are leafless, the meadows are brown,
And all the gay foppery of summer is flown:
Apart let me wander, apart let me muse,
How quick Time is flying, how keen Fate pursues.
 
How long I have liv’d – but how much liv’d in vain;
How little of life’s scanty span may remain:
What aspects, old Time, in his progress, has worn;
What ties, cruel Fate, in my bosom has torn.
How foolish, or worse, till our summit is gain’d!
And downward, how weaken’d, how darken’d, how pain’d!
Life is not worth having with all it can give,
For something beyond it poor man sure must live.
 
Burns
Burns, Robert
verse 1788-ban keletkezett;
Arany
Arany János
az 1–10. sorát fordította le. A vers teljes szövege Fodor András fordításában:
n
Jegyzet
Levélhulláskor  
Borong a hegyormon a lomha homály,
az ér kanyarogna, de köd lepi már,
hogy sápad az év, s komorúl a vidék,
ha tél veszi át a vig ősz örökét.
 
Barnák a mezők, meredeznek a fák,
eldobta a nyár a vidám cicomát;
bolyongva hadd hordom a bút egyedül:
hogy üldöz a sors az időm de röpül!
 
Mily hosszú az élet s hogy kárba veszett,
mily röpke csupán, ami még a tied,
mily képeket ölthet az ősi idő,
mily szálakat tép el a sors, a jövő.
 
Mily ostoba vagy, mig a csúcs hivogat,
fentről csupa árny, csupa kín az utad!
Silány ez a sors! – de a sír nem a vég,
kell még mibe bízzon az emberiség.
 
 
 
Keletkezés
 
1868 körül,
Pest
Budapest
; lásd Az ördög elvitte a finánczot, Keletkezés; [Egy hő csókot…], Keletkezés
 
[Függ lomha köd…]  
(The lazy mist…)  
  (Burns)  
 
  Függ lomha köd a halom ormairul,
  Rejtvén, hol a csermely alákanyarúl,
  Mint bágyad az egykori oly üde kép,
  Hogy az ősz halványan a télbe belép.
  Lombatlan az erdő, a róna kopár,
  Elvitte vidám cziczomáit a nyár.
  Hagyj félrevonulni s andalgani
n
Jegyzet
andalgani
andalog: a szó eredeti jelentése ’gondolatokba merülten ballag’ ( TESz )
gyors
  Árján az időnek, s mint üldöz a sors!
 
 
  Oh mily sokat éltem, – de mennyit hiába!
  Szűk arasz éltemből mi lehet még hátra? – – –
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868 körül
 
 
 
[Függ lomha köd…]  
(The lazy mist…)  
  (Burns)  
 
  Függ lomha köd a halom ormairul,
  Rejtvén, hol a csermely alákanyarúl,
  Mint bágyad az egykori oly üde kép,
  Hogy az ősz halványan a télbe belép.
  Lombatlan az erdő, a róna kopár,
  Elvitte vidám cziczomáit a nyár.
  Hagyj félrevonulni s andalgani
n
Jegyzet
andalgani
andalog: a szó eredeti jelentése ’gondolatokba merülten ballag’ ( TESz )
gyors
  Árján az időnek, s mint üldöz a sors!
 
 
  Oh mily sokat éltem, – de mennyit hiába!
  Szűk arasz éltemből mi lehet még hátra? – – –
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868 körül
 
 
 
[Függ lomha köd…]  
(The lazy mist…)  
  (Burns)  
 
  Függ lomha köd a halom ormairul,
  Rejtvén, hol a csermely alákanyarúl,
  Mint bágyad az egykori oly üde kép,
  Hogy az ősz halványan a télbe belép.
  Lombatlan az erdő, a róna kopár,
  Elvitte vidám cziczomáit a nyár.
  Hagyj félrevonulni s andalgani
n
Jegyzet
andalgani
andalog: a szó eredeti jelentése ’gondolatokba merülten ballag’ ( TESz )
gyors
  Árján az időnek, s mint üldöz a sors!
 
 
  Oh mily sokat éltem, – de mennyit hiába!
  Szűk arasz éltemből mi lehet még hátra? – – –
 
 
[szerkesztői feloldás]
1868 körül