X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az alkotmányos sarjadék

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 412

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 412. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 142., a Mondacsok II. negyedik verseként]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A Mondacsok cikluscímről lásd Bevezetés, A versek sorrendje
 
Keletkezés
 
A HV 1888 1870-re, az AJÖM VI . 1869-re datálja a verset.
Voinovich
Voinovich Géza
nem indokolja, miért változtatta meg a HV 1888 datálását, ám tekintettel arra, hogy a vers témája rokon a Hinc illae… című 1868 jan.-jában keletkezett versével, az AJÖM VI . korábbi datálását tartottuk meg.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Igó Éva, 0’ 26”
 
Az alkotmányos sarjadék  
 
  „Jobb dolgunk volt a Bach korában
n
Jegyzet
Bach korában
Az önkényuralom évtizede (1849–59), amely Alexander Bach osztrák belügyminiszterről kapta nevét. (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor)
!”
  Kiáltja száz ifjú torok.
  És rájok áll is e dolog:
  „Haj! a boldog gyermekszobában!”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1870)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 412
 
 
 
 
Az alkotmányos sarjadék  
 
  „Jobb dolgunk volt a Bach korában
n
Jegyzet
Bach korában
Az önkényuralom évtizede (1849–59), amely Alexander Bach osztrák belügyminiszterről kapta nevét. (lásd Hinc illae…, Magyarázatok, 1. sor)
!”
  Kiáltja száz ifjú torok.
  És rájok áll is e dolog:
  „Haj! a boldog gyermekszobában!”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1870)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 412