X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az 1869-i választások

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 413

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 413. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 143., a Mondacsok II. ötödik verseként]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A Mondacsok cikluscímről lásd Bevezetés, A versek sorrendje
 
Keletkezés
 
1869. márc.,
Pest
Budapest
. Az ogy.-i választásokat márc. 9–13. között tartották. A választásokon a kiegyezést ellenző pártok (a Balközép és a Szélsőbal) összefogtak
Deák
Deák Ferenc
kiegyezéses politikájával szemben, és országos kampányt indítottak, amelyben demagóg, nemtelen eszközöket és erőszakot is alkalmaztak; az ellenzék a választásokon előretört, ám a Deák-párt így is megszerezte a mandátumok 56%-át. A vers összefügg az 1867-ben keletkezett Demokrata-nótával;
Arany
Arany János
politikai álláspontjával leginkább rokon 1868. jún. 5-én Tompa Mihálynak írt véleménye: „Most igazán »oldott kéve« nemzeted! korbács kell ennek, akkor összetart: adj neki egy újnyi szabadságot, s előrjöngi a hazát. Mindig így volt, mindig is így lesz. Vagy csak én látom ily fekete színben a haza sorsát, – én, a ki valószínűleg árulói egyike vagyok? Hogy ne! Ebédeltem párszor
Deák
Deák Ferenc
kal, keresztet is kaptam.” ( AJÖM XIX., 198.; az „oldott kéve” idézet
Tompa
Tompa Mihály
A gólyához című, 1850-ben írt verséből: „Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!”; „keresztet kaptam”: lásd A csillaghulláskor, Keletkezés.)
AJ
Arany János
az 1872-es, még korruptabb választásokra reagálva, fiának írt levelében felidézi a második vers fő motívumait. Az (elveszett) levél szerint
Arany
Arany János
„Megvetéssel fordul el a látványtól, mikor a ’szent hazát’ részeg kortesek hordják szájukon; »undorító és nagyon elszomorító«, írja fiának (kiadatlan levél, 1872-ből).” (Karlsbad, 1872. júl.; Voinovich 1938, 194., vö. AJÖM XIX., 276., 735.)
 
Kritikatörténet
 
Szörényi László ars poeticaként értelmezi a második verset. Első négy soráról írja: „Jeremiás siralmai, illetve
Lucanus
Lucanus, Marcus Annaeus
nyomán vált toposszá a haza nőalakban való megszemélyesítése; ebben a hagyományos formában
Arany
Arany János
maga is alkalmazza Az elveszett alkotmány alvilági jelenetében. Itt viszont a topikus használattól eltérő módon, a múzsa szerepkörét részben ráruházva összegzi a költő az »ikon« segítségével egész költői, világnézeti és politikai fejlődését. A »szent haza« első ihletköre a Toldi estéjével lezárult, a »vértanúhalál« nemcsak a Nagyidai cigányokat
 [!]
[sic!]
, hanem a hun-trilógia első darabjait is ihleti, s a vers folytatásában a megkérdőjelezett feltámadás a költő egész további pályáját – s profetikusan, némileg a későbbi magyar irodalmat is – a rezignációval jegyzi el. Ugyanis a vers így folytatódik:” [itt idézi az 5–7. sort]. ( Szörényi 1989 [1984], 209.) Lásd még: Nacsády 1978, 5.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Verebes Krnács Erika, 0’ 42”
 
Az 1869-i választások  
 
  Irtó háboru volt küzdelmed az értelem ellen;
  Készül az irtó harcz a kaput
n
Jegyzet
kaput
(Osztrák-német) ’katonai köpeny’ ( TESz ); feltehetően célzás arra, hogy a baloldali ellenzék politikai támadásának fő célpontja a közös hadsereg volt.
ellen: örülj!
 
  MÁSKÉPEN  
 
  Mely ideálként leng vala
  Ifjú lelkem elébe;
  Majd vértanúként meghala
n
Jegyzet
Majd vértanúként meghala
vö.: „Szivünk egy vértanú imába’ / Megedzve
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
” (Magányban, 1861. ápr., 31–32. sor)
:
  A szent hazának képe:
  Ti vagytok-é, kik most szavaztok,
  Szatócsok és részeg parasztok
  S megvesztek általa!?!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc.
 
 
 
Az 1869-i választások  
 
  Irtó háboru volt küzdelmed az értelem ellen;
  Készül az irtó harcz a kaput
n
Jegyzet
kaput
(Osztrák-német) ’katonai köpeny’ ( TESz ); feltehetően célzás arra, hogy a baloldali ellenzék politikai támadásának fő célpontja a közös hadsereg volt.
ellen: örülj!
 
  MÁSKÉPEN  
 
  Mely ideálként leng vala
  Ifjú lelkem elébe;
  Majd vértanúként meghala
n
Jegyzet
Majd vértanúként meghala
vö.: „Szivünk egy vértanú imába’ / Megedzve
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
” (Magányban, 1861. ápr., 31–32. sor)
:
  A szent hazának képe:
  Ti vagytok-é, kik most szavaztok,
  Szatócsok és részeg parasztok
  S megvesztek általa!?!
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. márc.