X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Wenn die Wässer…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Karlsbad
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: Farkas 1882, 5
  • Szövegforrás IV: PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Farkas 1882, 5. M2 PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI. [ AJÖM VI., 148.] [Versként először: Arany 1955, 736., Karlsbadi versike címmel]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 Eduard Hlawaček Karlsbad-könyvének (lásd Károly császár forrásaihoz, Keletkezés) belső borítóján, PIM Kezirattár, ltsz.: V.673.; autográf (alapszöveg)
 
Megjegyzés
 
A vers prózafordításban:
Ha a vizek
Nem volnának jobbak
Mint a doktorok
Elvesznénk.
 
 
Keletkezés
 
1869. júl. 2. és 30. között, Karlsbad.
Arany
Arany János
1869 nyarától járt Karlsbadba, epebántalmai kúrálására (a közvetlen előzmény egy 1868-as megbetegedés volt – lásd Áj-váj, Keletkezés); epebetegségéről és az 1870. jan.-ban végzett epekőműtétről lásd orvosa, Farkas Kálmán cikkét: Farkas 1882 , idézve: Zöld vers a ligetben, Keletkezés. A Carlsbader Curliste szerint első ízben 1869. júl. 2. és 30. között tartózkodott a fürdőhelyen; 1870-es tartózkodásának idejére Csengery Antalnak aug. 2-án írt leveléből következtethetünk („Én már itt negyedik hetemet töltöm: hogy lesz-e ötödik? még nem vagyok elhatározva”, AJÖM XIX., 242.); a júl. 17-én
AJ
Arany János
nevére kiállított „Curtax-Protokoll”-t lásd MTAK Kt K 505/9r; Arany Lászlónak aug. 9-én még Karlsbadból írt levelet ( AJÖM XIX., 243.). 1871-ben júl. 10. és aug. 8. [Gergely Pál szerint júl. 6-tól aug. 7-ig, Gergely 1957, 64., vö. AJÖM XIX., 820.] 1872-ben júl. 9. és aug. 15. között; a további években csak érkezési dátuma van bejegyezve: 1873. júl. 9., 1874. júl. 21., 1875. júl. 14., 1876. júl. 20. (lásd Kristóf 1913, 391.). Itteni életmódjáról második tartózkodása idején (1870. aug. 2.) számolt be röviden Csengery Antalnak: „Míg köröttem az egész világ háborog: én nyugton űlök itt, Csehország szélső völgykatlanában, vagyis nyugtalanul csak annyiban, mert ötkor kelnem, harmadfélórát, pipa nélkűl, sétálnom kell, és csak az után jutok reggelihez, hol egy csibuk és a lapok olvasása minden fáradságért kárpótol.” ( AJÖM XIX., 240–241.) Karlsbad emlékét a Toldi szerelme IX. éneke (73–102.) őrizte meg; a karlsbadi forrás felfedezését magyarázó „szarvasugrás”-legendába, amelyet a Hirschensprung-szikla neve őriz, s amely a forrás felfedezését IV. Károly császárnak tulajdonítja (lásd Károly császár forrásaihoz, Magyarázatok [cím]), Toldit, ill. – a 96. vsz.-ban – saját magát is belehelyezi:
Ott, honnan a szarvas lezuhant a mélybe,
S hol a fürdő épült a forrás fölébe,
Ötszáz évvel utóbb – vagy igen, már többel,
Sokat ábrándozott egy beteg ősz ember;
Megáldotta vizét nagy jótéteményért;
Ha nem új életért, új élet-reményért,
S ha valaha célhoz bir jutni ez ének:
Köszöni e forrás csuda hévvizének.
 
Arany
Arany János
emlékére Karlsbadban a Schlossplatz 6. számú házon (Zum Jäger) márvány emléktáblát helyeztek el: „Zur Erinnerung an den ungarischen Dichter
Johann Arany
Arany János
. Arany János ebben a házban lakott 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 években.” (NB.
Arany
Arany János
az első két évben nem itt, hanem a Hirschensprungstrasse 18. sz. – Walter Scott nevét viselő – házban lakott; korábbi szállásadónőjét követve költözött át a Haus Jägerbe, lásd Voinovich 1938. 222–223.) A házon (ma: Zámecky vrch 4.) 1957-ben elhelyezett sötétszürke márványtáblán az alábbi cseh nyelvű felirat olvasható: Zde přebival slavný maďarský básník ARANY JÁNOS velký obdivovatel karlovych var v létech 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 [itt tartózkodott a híres magyar költő,
AJ
Arany János
, Karlovy Vary nagy csodálója az 1869–1876. években]. Farkas Kálmán az
Arany
Arany János
nak rendelt ásványvízkúra kudarcáról írja: „Az ásványvíz rendelését azért volt lehetetlen folytatnom, mivel Arany János azon észlelésre vélt jönni, hogy nála az ásványvizek megrögzött régi chromius
 [!]
[sic!]
hurutját acuttá változtatják
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
. Az utóbbi időben már egy korty ásványvizet sem lehetett volna elfogyasztatni vele. Bár azt hiszem, hogy egy időben jobb véleményben volt az ásványvizekről. Legalább erre enged következtetnem a dr. Hlawácek Ekárd
 [!]
[sic!]
által Karlsbadról irott orvosi könyvecske, melyet Arany János áttanulmányozott, s melyben a saját magán észlelt kórtüneteket aláhuzogatta. A költő e könyvecskének mottójául a következő négy sort jegyezte be sajátkezüleg:” [itt következik az M1 szövege] ( Farkas 1882, 5.). Arany László a PD 1889 jegyzeteiben ezt írja: az utolsó évek „papír-rongyain még egy pár parodisticus német versemény is akad. Ilyet, a régebbi évekből, csak egyet tudok, a mit a hatvanas években carlsbadi kalaúzkönyvének czímlapjára írt mottónak (ebben sem vagyok biztos, ő készítette-e?)” PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI. Molnár Béla is megjegyzi: „Hogy e sorokat
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
maga faragta-e vagy mástól hallotta-e, arra nézve nincs adatunk.” ( Molnár 1933, 7.) A vers helyi nyelvjárási sajátosságokat tükröz (lásd Magyarázatok, 2., 4. sor).
 
[szerkesztői feloldás]
a szöveg fölött, sor elején
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Farkas 1882, 5
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Motto.
*
Szövegforrás:
K1
 
[Wenn die Wässer…]  
 
  Wenn die Wässer
 
Wär’n
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Wärn
*
Szövegforrás:
Farkas 1882, 5
 
nit
n
Jegyzet
nit
a nicht ’nem’ szó nyelvjárási alakja
besser
  Als die Doctoren:
  Wär’n
n
Jegyzet
Wär’n
wären; a létige többes szám 1. vagy 3. személyű feltételes módú alakja
mer
n
Jegyzet
mer
A wir ’mi’ szó nyelvjárási alakja (az adat Fórizs Gergelytől származik).
verloren.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. júl. 2. és 30. között
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
a szöveg fölött, sor elején
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Farkas 1882, 5
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Motto.
*
Szövegforrás:
K1
 
[Wenn die Wässer…]  
 
  Wenn die Wässer
 
Wär’n
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Wärn
*
Szövegforrás:
Farkas 1882, 5
 
nit
n
Jegyzet
nit
a nicht ’nem’ szó nyelvjárási alakja
besser
  Als die Doctoren:
  Wär’n
n
Jegyzet
Wär’n
wären; a létige többes szám 1. vagy 3. személyű feltételes módú alakja
mer
n
Jegyzet
mer
A wir ’mi’ szó nyelvjárási alakja (az adat Fórizs Gergelytől származik).
verloren.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. júl. 2. és 30. között
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
a szöveg fölött, sor elején
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Farkas 1882, 5
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Motto.
*
Szövegforrás:
K1
 
[Wenn die Wässer…]  
 
  Wenn die Wässer
 
Wär’n
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Wärn
*
Szövegforrás:
Farkas 1882, 5
 
nit
n
Jegyzet
nit
a nicht ’nem’ szó nyelvjárási alakja
besser
  Als die Doctoren:
  Wär’n
n
Jegyzet
Wär’n
wären; a létige többes szám 1. vagy 3. személyű feltételes módú alakja
mer
n
Jegyzet
mer
A wir ’mi’ szó nyelvjárási alakja (az adat Fórizs Gergelytől származik).
verloren.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. júl. 2. és 30. között
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
a szöveg fölött, sor elején
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Farkas 1882, 5
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Motto.
*
Szövegforrás:
K1
 
[Wenn die Wässer…]  
 
  Wenn die Wässer
 
Wär’n
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XI
 
Wärn
*
Szövegforrás:
Farkas 1882, 5
 
nit
n
Jegyzet
nit
a nicht ’nem’ szó nyelvjárási alakja
besser
  Als die Doctoren:
  Wär’n
n
Jegyzet
Wär’n
wären; a létige többes szám 1. vagy 3. személyű feltételes módú alakja
mer
n
Jegyzet
mer
A wir ’mi’ szó nyelvjárási alakja (az adat Fórizs Gergelytől származik).
verloren.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. júl. 2. és 30. között