X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Búcsú a fürdőtől

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Karlsbad
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 430

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 430. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 149.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1869. júl. 30. előtt, Karlsbad. Ercsey Sándor számol be a karlsbadi utazások körüli viszontagságokról; részben ezzel magyarázza, hogy
AJ
Arany János
1877-től kezdve nem látogatta meg a fürdőhelyet. („Mindannyiszor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
, midőn a fürdőbe menetel ideje elérkezett, nagy nehezen és sok rábeszéléssel lehetett őt, nejének és hozzátartozóinak, az elutazásra rábírniok. Minek oka az volt, mert azon időben még a Carlsbadba utazás, nem lévén odáig vaspálya, több nehézséggel járt, mint most; s így, kivált egy beteg emberre nézve, nagyon sok kellemetlenséggel volt párosulva az odajutás; s mert megszokva csöndes otthonát, nem szívesen őgyeledett a nagyvilág zajába.” A látogatásoknak végül azért vetett véget, mert „úgy érezte, hogy neki többé nem használ; sőt a mennyiben néha, az utolsó években, nagy idegességet okozott, ártalmára válik.”) Eszerint a vers az utolsó látogatáskor, vagyis 1876-ban keletkezett volna ( Ercsey 1883, 192.). Ezzel szemben a HV 1888 1869-re datálja a verset (ezt veszi át az AJÖM VI . is). Mivel
Arany
Arany János
későbbi karlsbadi látogatásai során nem írt verset, a HV 1888 datálását tekintjük mérvadónak.
 
Kritikatörténet
 
AJ
Arany János
karlsbadi kúrái kapcsán idézi Milbacher Róbert, Milbacher 2009, 124.
 
Búcsú a fürdőtől  
 
  Isten veled Karlsbad szép tája! –
  Örökké az ember nem állja,
  Rothad neki tüdeje-mája; –
  Igy végződik a földi pálya.
  Alás’ szolgája!
n
Jegyzet
Alás’ szolgája!
tkp. Alázatos szolgája! – a Servus humillimus latin köszönési formula fordítása
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. júl. 30. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1869)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 430
 
 
 
 
Búcsú a fürdőtől  
 
  Isten veled Karlsbad szép tája! –
  Örökké az ember nem állja,
  Rothad neki tüdeje-mája; –
  Igy végződik a földi pálya.
  Alás’ szolgája!
n
Jegyzet
Alás’ szolgája!
tkp. Alázatos szolgája! – a Servus humillimus latin köszönési formula fordítása
 
 
[szerkesztői feloldás]
1869. júl. 30. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1869)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 430