X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Zöld vers a ligetben

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: AJÖM VI., 160

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 AJÖM VI., 160. (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1870. ápr. 2. (lásd az alcímet),
Pest
Budapest
;
Arany
Arany János
már másfél évvel korábbi betegségéből gyógyulva azt írta
Tompá
Tompa Mihály
nak: „azt hittem, hogy utolsó lesz” ( AJÖM XIX., 202.). Ez a vers az 1870. jan.-i epebetegségre utal. „Az 1869-ik év szeptember havában az első karlsbadi víz használata után, a jobb oldali bordák alatt, a májnak megfelelő helyen, lassan és fájdalom nélkül fejlődő daganat keletkezett. A daganat december elején nagyobb terjedelmet öltött; akkor közölte háziorvosával, ki spermacet bekenéseket ajánlott. A daganat mindig tovább és nagyobbra fejlődött, mígnem 1870-ik év január 10–11-én közepén már lencsenagyságú kékes-feketés folt volt látható. Ez a kékes folt 13-án gyorsan krajcár nagyságúvá terült. Kezelőorvosa
[szerkesztői feloldás]
Kajdacsy István
ekkor történetesen dr. Kovács Sebestyén Endrével találkozván, együttesen látogatták meg Arany Jánost. Kovács Sebestyén Endre megvizsgálta és a beteg megkérdezése nélkül elővette kusztoráját
[szerkesztői feloldás]
kusztora: ’bicska, operálókés’
, a daganat kékes helyén bemetszett és a képezett nyíláson 3–4 darab epekövet eltávolított. Még a későbbi napokban is jöttek el epekövek, összesen mintegy 8–9 darab, melyeknek legnagyobbika egy kis dió nagyságú lehetett. A daganat felnyitása után mintegy nyolc napig tartó és nagy szenvedésekkel járó seblázat kellett kiállania a költőnek.” ( Farkas 1882, 5–6.) Felesége így írta le
AJ
Arany János
operáció utáni állapotát: „Az operáczió után való nap ropant láza volt, a mi négy napig egyformán tartot. Hála érte a gondviselésnek már el mult, de folytonosan gyenge; lehet az ágyban való lét okoza, de lehet, hogy a hoszas nagy szenvedéshez tartózik még ez is. Bár mi legyen, de beteg. Mikor lesz szabad föl kelni, még nincsen el határozva. Látnád meg csak most! el csodálkoznál menyíre oda van szegény jónk!” Levele Rozvány Erzsébetnek, 1870. jan. 22.; Sáfrán 1960, 111. (Lásd még: AJÖM XIX., 706.)
AJ
Arany János
Pest
Budapest
re költözése után gyakran látogatott ki a városligetbe (részletesebben lásd Ének a pesti ligetről, Keletkezés).
 
Kritikatörténet
 
[szerkesztői feloldás]
M
egpróbált néha föllélegzeni, jellemzően: a pesti ligetben. Erről vall a Zöld vers…” ( Nacsády 1978, 14.) A halálsejtelem megjelenése kapcsán említi Barta János, lásd Barta 1987 [1982b], 160.
 
Zöld vers a ligetben  
(1870. április 2.)  
 
  Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok:
  De látom, ez egyszer tán még fűre kapok
n
Jegyzet
fűre kapok
Talán célzás
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozások című művének Második könyvében szereplő Okyrrhoé nimfára (Kheirón kentaur lányára), aki lóvá változik, s „enni füvet vágy” („cibus herba placet”, 662. sor, lásd Ovidius 1982, 59.; a kifejezés Ribbeck Ottó A római költészet története című könyvének II. kötetében – Bp., MTA, 1891 – szerepel „fűre kap” alakban, 361.).
.
 
 
 
Zöld vers a ligetben  
(1870. április 2.)  
 
  Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok:
  De látom, ez egyszer tán még fűre kapok
n
Jegyzet
fűre kapok
Talán célzás
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
Átváltozások című művének Második könyvében szereplő Okyrrhoé nimfára (Kheirón kentaur lányára), aki lóvá változik, s „enni füvet vágy” („cibus herba placet”, 662. sor, lásd Ovidius 1982, 59.; a kifejezés Ribbeck Ottó A római költészet története című könyvének II. kötetében – Bp., MTA, 1891 – szerepel „fűre kap” alakban, 361.).
.