X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Óda egy vendéghajhoz

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: AJÖM VI., 145

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 AJÖM VI., 145. (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 az 1870. évi számadásokkal egy lapon; autográf (?V1945)
 
Keletkezés
 
1870 (lásd *K1),
Pest
Budapest
 
Kritiktörténet
 
Óda egy vendéghajhoz című l870-es töredékének is hiányoljuk a megfejtését (talán
Jókai
Jókai Mór
új parókájáról?):” [Itt idézi a verset.] ( Vargha 1953, 365.) A vers ironikus hangvétele valószínűtlenné teszi, hogy
Jókai
Jókai Mór
ra célozna – vö.
AJ
Arany János
Jókai
Jókai Mór
nak 1879. nov. 28-án írt levelével; „elébb megőszűl, ha szabad ily czélzást tenni – vendéghajad, mintsem a Te fiatalkori képzelmed és humorod meghalványulna”. [ AJÖM XIX., 449.;
Jókai
Jókai Mór
visszaemlékezése szerint
Arany
Arany János
éppen azért említette meg parókáját a levelében, „mert tudtam, hogy így hiúságból nem adod ki az ujságban”, Egy nap Arany Jánosnál, Ko, 2(1880)/14. (ápr. 4.), 227.; lásd AJÖM XIX., 879.] Lásd még: Nacsády 1978, 14.
 
Óda egy vendég
n
Jegyzet
vendég
paróka
hajhoz  
 
  Szép nap viradt a hármas dombra,
n
Jegyzet
Szép nap viradt a hármas dombra,
utalás Mo. címerének két elemére (vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 19. sor)
  Ragyogjon a kettős-kereszt
n
Jegyzet
Ragyogjon a kettős-kereszt
utalás Mo. címerének két elemére (vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 19. sor)
,
  Ne háborodjék senki gyomra:
  Im, egy kopasz hajat ereszt.
  Örvendj hazám, fürtös fiadnak,
  S ha még nem tettél, tégy nagyot,
  Történni kell ma bármi vadnak,
  Megünnepelni e napot.
 
 
  Egy ezredévi…
n
Jegyzet
Egy ezredévi…
A töredéksor Vörösmarty Mihály Szózat című versének 27–28. sorára utal: „»Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!«”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1870
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1870)
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 145
 
 
 
 
Óda egy vendég
n
Jegyzet
vendég
paróka
hajhoz  
 
  Szép nap viradt a hármas dombra,
n
Jegyzet
Szép nap viradt a hármas dombra,
utalás Mo. címerének két elemére (vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 19. sor)
  Ragyogjon a kettős-kereszt
n
Jegyzet
Ragyogjon a kettős-kereszt
utalás Mo. címerének két elemére (vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 19. sor)
,
  Ne háborodjék senki gyomra:
  Im, egy kopasz hajat ereszt.
  Örvendj hazám, fürtös fiadnak,
  S ha még nem tettél, tégy nagyot,
  Történni kell ma bármi vadnak,
  Megünnepelni e napot.
 
 
  Egy ezredévi…
n
Jegyzet
Egy ezredévi…
A töredéksor Vörösmarty Mihály Szózat című versének 27–28. sorára utal: „»Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!«”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1870
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1870)
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 145
 
 
 
 
Óda egy vendég
n
Jegyzet
vendég
paróka
hajhoz  
 
  Szép nap viradt a hármas dombra,
n
Jegyzet
Szép nap viradt a hármas dombra,
utalás Mo. címerének két elemére (vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 19. sor)
  Ragyogjon a kettős-kereszt
n
Jegyzet
Ragyogjon a kettős-kereszt
utalás Mo. címerének két elemére (vö. Széchenyi emlékezete, Magyarázatok, 19. sor)
,
  Ne háborodjék senki gyomra:
  Im, egy kopasz hajat ereszt.
  Örvendj hazám, fürtös fiadnak,
  S ha még nem tettél, tégy nagyot,
  Történni kell ma bármi vadnak,
  Megünnepelni e napot.
 
 
  Egy ezredévi…
n
Jegyzet
Egy ezredévi…
A töredéksor Vörösmarty Mihály Szózat című versének 27–28. sorára utal: „»Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!«”
 
 
[szerkesztői feloldás]
1870
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1870)
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 145