X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Ének az öregségről

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 521

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 521. (Forgácsok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 160.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1875 körül (a HV 1888 datálása szerint);
Bp
Budapest
.
 
Kritikatörténet
 
A halálsejtelem megjelenése kapcsán említi Barta János, lásd Barta 1987 [1982b], 160.
 
Ének az öregségről  
 
  Vén vagyok már – isten látja! –
n
Jegyzet Vörösmarty Mihály A szegény asszony könyve című verse (1847) kezdősorainak parafrázisa: „Egy szegény nő, isten látja / Nincs a’ földön egy barátja”.
  Minden ember
„ura-bátyja”,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
„ura-bátyja,”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 521
 
n
Jegyzet
Minden ember „ura-bátyja”
vö. az „Uram-bátyám” című verssel
n
Jegyzet Vörösmarty Mihály A szegény asszony könyve című verse (1847) kezdősorainak parafrázisa: „Egy szegény nő, isten látja / Nincs a’ földön egy barátja”.
  Bár még ötvenim felén;
n
Jegyzet
Bár még ötvenim felén;
Hasonlóan kapcsolja össze az ősz haj és a korai öregedés témáját az 1850. febr. 15-én keletkezett Évek, ti még jövendő évek… című vers,
Byron
Byron, George Gordon Noel
The Prisoner of Chillon (A chilloni fogoly) című költeményéből vett mottójával („My hair is gray, but not with years” – ősz a hajam, de nem az évek miatt).
  Leng fehér zászlója főmnek
n
Jegyzet
Leng fehér zászlója főmnek
Hasonlóan kapcsolja össze az ősz haj és a korai öregedés témáját az 1850. febr. 15-én keletkezett Évek, ti még jövendő évek… című vers,
Byron
Byron, George Gordon Noel
The Prisoner of Chillon (A chilloni fogoly) című költeményéből vett mottójával („My hair is gray, but not with years” – ősz a hajam, de nem az évek miatt).
,
  Megadásúl az Időnek:
  Tőle békét esdem én.
 
 
  Kik velem egyenlők korban,
n
Jegyzet
Kik velem egyenlők korban,
Vö. „Kivénültem kortársaim közűl”, Ötvenhárom év! (1870. márc. 2. után). Ercsey Sándor szerint
Arany
Arany János
, „midőn élte ötvenes éveiben járt, sokszor mondta, hogy a veterán író és tudós Toldy Ferenc, ki neki életkoránál fogva csaknem apja lehetne, oly jól konzervált állapotban van, hogy aki őket szemléli és az életkort köztük nem ismeré, a viszonyt megfordítottnak gondolhatta” ( Ercsey 1883, 207.).
  Még virulnak férfi-sorban
n
Jegyzet
Még virulnak férfi-sorban
Vö. „Kivénültem kortársaim közűl”, Ötvenhárom év! (1870. márc. 2. után). Ercsey Sándor szerint
Arany
Arany János
, „midőn élte ötvenes éveiben járt, sokszor mondta, hogy a veterán író és tudós Toldy Ferenc, ki neki életkoránál fogva csaknem apja lehetne, oly jól konzervált állapotban van, hogy aki őket szemléli és az életkort köztük nem ismeré, a viszonyt megfordítottnak gondolhatta” ( Ercsey 1883, 207.).
, …
  ....................................
 
 
[szerkesztői feloldás]
1875 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1875 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 521
 
 
 
 
Ének az öregségről  
 
  Vén vagyok már – isten látja! –
n
Jegyzet Vörösmarty Mihály A szegény asszony könyve című verse (1847) kezdősorainak parafrázisa: „Egy szegény nő, isten látja / Nincs a’ földön egy barátja”.
  Minden ember
„ura-bátyja”,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
„ura-bátyja,”
n
Jegyzet emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 521
 
n
Jegyzet
Minden ember „ura-bátyja”
vö. az „Uram-bátyám” című verssel
n
Jegyzet Vörösmarty Mihály A szegény asszony könyve című verse (1847) kezdősorainak parafrázisa: „Egy szegény nő, isten látja / Nincs a’ földön egy barátja”.
  Bár még ötvenim felén;
n
Jegyzet
Bár még ötvenim felén;
Hasonlóan kapcsolja össze az ősz haj és a korai öregedés témáját az 1850. febr. 15-én keletkezett Évek, ti még jövendő évek… című vers,
Byron
Byron, George Gordon Noel
The Prisoner of Chillon (A chilloni fogoly) című költeményéből vett mottójával („My hair is gray, but not with years” – ősz a hajam, de nem az évek miatt).
  Leng fehér zászlója főmnek
n
Jegyzet
Leng fehér zászlója főmnek
Hasonlóan kapcsolja össze az ősz haj és a korai öregedés témáját az 1850. febr. 15-én keletkezett Évek, ti még jövendő évek… című vers,
Byron
Byron, George Gordon Noel
The Prisoner of Chillon (A chilloni fogoly) című költeményéből vett mottójával („My hair is gray, but not with years” – ősz a hajam, de nem az évek miatt).
,
  Megadásúl az Időnek:
  Tőle békét esdem én.
 
 
  Kik velem egyenlők korban,
n
Jegyzet
Kik velem egyenlők korban,
Vö. „Kivénültem kortársaim közűl”, Ötvenhárom év! (1870. márc. 2. után). Ercsey Sándor szerint
Arany
Arany János
, „midőn élte ötvenes éveiben járt, sokszor mondta, hogy a veterán író és tudós Toldy Ferenc, ki neki életkoránál fogva csaknem apja lehetne, oly jól konzervált állapotban van, hogy aki őket szemléli és az életkort köztük nem ismeré, a viszonyt megfordítottnak gondolhatta” ( Ercsey 1883, 207.).
  Még virulnak férfi-sorban
n
Jegyzet
Még virulnak férfi-sorban
Vö. „Kivénültem kortársaim közűl”, Ötvenhárom év! (1870. márc. 2. után). Ercsey Sándor szerint
Arany
Arany János
, „midőn élte ötvenes éveiben járt, sokszor mondta, hogy a veterán író és tudós Toldy Ferenc, ki neki életkoránál fogva csaknem apja lehetne, oly jól konzervált állapotban van, hogy aki őket szemléli és az életkort köztük nem ismeré, a viszonyt megfordítottnak gondolhatta” ( Ercsey 1883, 207.).
, …
  ....................................
 
 
[szerkesztői feloldás]
1875 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1875 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 521