X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Vásárban

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
  • Szövegforrás VI: FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
  • Szövegforrás VII: ÖM 1883, 406–407

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134. M2 FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259. (átvéve a VU-ból) M3 ÖM 1883, 406–407. [ AJÖM I., 324–325.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők: *K1 Keskeny papírszalagon, ceruzával; autográf (V1945) K2 MTAK Kt K 510/12v K3 MTAK Kt K 512/16 (1fol.); autográf tisztázat (alapszöveg) Megjegyzések
 
K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 6) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete) K3 A borítón írógéppel, jobb felül: K 512/16. Lent: Arany János: „Vásárban” /1877. Vers. 1 fol. MTAK 168/1953. A kéziratlap jobb felső sarkában ceruzával a kézirattári jelzet, lent középen, ceruzával: 168/1953. A K3 nagy valószínűséggel az a kézirat, amelyet
Arany
Arany János
Nagy Miklósnak küldött a VU számára; a VU-ban közölt szöveg (M1) a 18. sor végének írásjele kivételével azonos vele. A VU a következő kommentárral közli a verset: „Az irodalom barátait alig örvendeztethetné meg jobban valami, mint az, hogy Arany János nagy költőnk, ki az évek oly hosszú során keresztül pihenteté lantját, újra megkezdi irodalmi munkásságát. – – – Szívességéből mi is abba a szerencsés helyzetbe jutottunk, hogy egy szép elégiai hangú költeményét közölhetjük.” Nagy Miklós, a VU szerkesztője, 3 arany honoráriumot fizetett a versért; ezt
AJ
Arany János
visszaküldte.
Nagy
Nagy Miklós
végül három palack tokaji borral váltotta ki a honoráriumot, lásd levélváltásukat, 1878. márc. 6., jún. 21.; AJÖM XIX., 406–407. Scheiber Sándor, aki
Arany
Arany János
márc. 6-ai levelét közzétette, tévesen azt állítja, hogy a vers kézirata e levél melléklete volt, holott utóbbi három nappal a vers megjelenése után keletkezett, s a megjelent versre utal. [ Scheiber Sándor, Arany János két levele Nagy Miklóshoz, ItK, 62(1958)/1, 80–81.: 80.] A K3 szövegét kísérő levél nyilván elveszett;
Scheiber
Scheiber Sándor
tévedése miatt az AJÖM XIX . sem említi
Arany
Arany János
Nagy Miklósnak márc. 3. előtt írt levelét mint elveszettet, amellyel a Vásárban című verset küldte, illetve nem azonosította a K3-at mint az elveszett levél valószínű mellékletét. Mivel az M2 az M1 szövegén alapul, a szövegváltozatok között nem vettük figyelembe. A vers keletkezésének dátumát – amely mindegyik változatban a szöveg része – a K2 ( KKv ) szerint a szöveg alá, zárójelbe helyeztük – tekintettel arra, hogy alcímként való feltüntetését az elkülönült folyóiratközlés indokolta. Az alcímben szereplő dátum a szövegkritikai jegyzetek közé került.
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
A K3 a K2 javított szövegén alapul, ezért a K3 az alapszöveg.
 
Keletkezés
 
1877. júl. 9.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. Az aratás az Alföldön hagyományosan Péter–Pál napján, jún. 29-én kezdődik.
Arany
Arany János
júl. elejétől a Margitszigeten tartózkodott (az első, itt keletkezett vers, A lepke, júl. 3-ai dátumozású), s a szigetet júl. 9. előtt valószínűleg nem hagyta el, így a vers alapjául szolgáló élmény dátuma júl. 1., vasárnap lehet. A két időpont különbségére utalhat a K3 szövegének alcímében szereplő, csak a hónapot feltüntető dátum (Julius, 1877.).
 
Kritikatörténet
 
Barta János úgy jellemzi a verset, hogy „Vásárban vagyunk, de egyszerre kibővül körülöttünk a szemhatár, a szeretet és a nosztalgia hullámai sodornak megint a költő gyermekkora felé, mint a ciklusban többször is; megszólal a rejtve munkáló szólam: a költő keserű, humorba hajló önértékelése.” ( Barta 1987 [1982a], 128.)
Keresztury
Keresztury Dezső
szerint a versben „fölidézett alaphelyzet szabja meg
Arany
Arany János
egész fővárosi költészetének jellegét. Nem az elidegenedett nagyvárosi ember magánya az övé, hanem a gyökereitől, emlékeitől és vágyaitól elszakadni nem képes, életét egyre sűrűbb függönyökkel elleplező költő egyedülvalósága.” ( Keresztury 1990, 499.) Dávidházi Péter a Sejtelem [Életem hatvanhatodik évébe’…] kévekötés-metaforájával kapcsolatban említi, hogy
Arany
Arany János
„a gabonatermesztés ősi műveleteihez gyerekkorától fogva évtizedekig olyan közel élt, hogy öregkorában, már városlakóként is könnyen eszébe juthatott. Vásárban című költeménye (1877) egy ilyen pillanat önelemzése” ( Dávidházi 2017 [2009], 255.). J. Soltész Katalin arra hozza példaként a verset, hogy a „»négynegyedes«, szokványos ütemtípusban a ritka 4 | 2 | | 4 | 1 osztású tizenegyes hajlamos az anapesztizálásra” ( J. Soltész 1987, 90.).
 
Fordítások
 
Angol: At a Fair (Ferenc Kemény), Hungarian Review 1956/6, 21. Héber: · על שְ ו קים ב ע ת קָ צ יר [Al sevakim beeth kacir] (Simon Bacher) = Wilhelm Bacher (hrsg.), Hebräische Dichtungen von Simon Bacher, Wien, 1894, II., Uebersetzungen aus dem Deutschen u. Ungarischen, 206–207. Német: Auf dem Jahrmarkt (Géza Engl), Ungarische Rundschau, 2(1956)/6, 24.; ua.: Arany 1982, 107–108.; ua.: Arany 1984, 59.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Orosz: На ярмарке (Ференц Кемень), Венгерские Новости, 1956/6, 24. Román: La tîrg (Dumitru Florea-Rarişte), Steaua [Cluj], 8(1957)/3, 87.
 
Feldolgozás
 
Zenei Pongrácz Zoltán: Vásárban [2 férfihangra], 1944 (BMC)
 
Hangfelvételek
 
Magyar költők 18, Hungaroton, EP 23631, 1967, Csernus Marianne, 1’ 46” Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 1’ 37”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000. Vers mindenkinek, Nagy Zoltán, 1’ 44”; ua.: Vers éjfél után, TV2, 2012. okt. 27, http:// nava.hu/id/1443254/ Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 1’ 28” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Dunai Tamás, 1’ 55”
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
 
Vásárban  
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
(Julius, 1877)
*
Szövegforrás:
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
 
 
 
  Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
  Honnan czipel a sors – s e három
egér
n
Jegyzet
egér
kistermetű ökör ( Csüry Bálint, Szamosháti szótár, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, I., 1935, 187.; az adatot lásd Arany 2003, 1127.)
?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
egér?…
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hoztál-e pirosló új búza-magot?
  Mezők üde lelkét
n
Jegyzet
Mezők üde lelkét
A „mezők édes lelkét” kifejezés szerepel
AJ
Arany János
Szilágyi Istvánnak 1857. dec. 3-án írt levelében, ahol arra panaszkodik, hogy Nagykőrösön még annyi lehetősége sincs „rusticálásra” („faluzásra”), „mint
Szalontá
Nagyszalonta
n volt” ( AJÖM XVII., 132; a két motívum rokonságára a jegyzet utal, uo., 737.).
: friss széna-szagot?
 
 
  Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
  Rét gyapja
lenyirve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
lenyirve
n
Jegyzet eny össz. és egybeírás-jellel jav. e.: e ny
*
Szövegforrás:
K2
 
; foly a takarás
n
Jegyzet
takarás
Betakarítás. A Cz–F szerint a takar ige 2. jelentése „Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl. eleséget, pénzt gyűjt, s azt mintegy elfödi, bizonyos helyen elrejti, hogy veszendőség vagy kár ellen megőrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset öszvetakarni”.
;
  Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
  Néz szét aratóknak vídám seregén?
 
 
  Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
n
Jegyzet
Rég nem látta bizony vídámnak e nyájt,
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
  Minden
nyara
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
| nyara
n
Jegyzet ny jav.; a bal margón ceruzával megismételve:
| nyara
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
– új seb – a régire fájt
n
Jegyzet
Minden nyara – új seb – a régire fájt
Utalás az 1870-es évek elején kibontakozó gabonaválságra; ezt egyrészt a mo.-i gabonatermés 1873-as, gabonarozsda és kolera okozta visszaesése idézte elő, másrészt az, hogy az Európában tarifamentessé váló gabonakereskedelem, ill. az USA-ban gyorsan növekvő termőterület egyre lejjebb nyomta a gabonaárakat.
:
  De talán most e nagy mezei jószág
n
Jegyzet
jószág
„mezei földbirtok”; „Túl a Dunán am. vetés, gabona” ( Cz–F ., 3., 4. jelentés)
n
Jegyzet
De talán most e nagy mezei jószág
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
  Áldást
hoz az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hoz az
n
Jegyzet kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
egyszer
n
Jegyzet
Áldást hoz az egyszer
Az 1873–76-os terméscsökkenés, ill. árzuhanás után a búzatermés, ill. a búza ára 1877-ben növekedni kezdett. (Magyarország agrártermelésének gerincét még ekkor is a gabonatermelés jelentette.) [ Kiss Zsuzsanna, A 19. századi gabonaválság (értelmezések és források), MST, Statisztikai Szakosztály, 2016. jan. 19. = http://www.mstnet. hu/cikkek/_doku/MST_160119_KissZs_eloadas.pdf (letöltés: 2017. nov. 17.), ill.
K. Zs
Kiss Zsuzsanna
., Gabonaválság a 19. század végén (Társadalomtörténeti nézőpontok), Aetas, 29(2014)/4, 31–44.: 32.]
: szép Magyarország.
 
 
  Legyen is, legyen is megáldva e föld
  – Isten’
maga-telke
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
maga-telke telke
[szerkesztői feloldás]
a- jav. e.: a’; ke sűrűn írva
*
Szövegforrás:
K2
 
– mint
rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
rég
*
Szövegforrás:
K2
 
ezelőtt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ezelőtt
*
Szövegforrás:
K2
 
  Mikor én is „markot hajtani”
n
Jegyzet
„markot hajtani”
aratás folyamán a kaszást követve a gabonát sarlóval ölbe szedni, a földre tenni, és rendszerint kévébe is kötni
kezdtem,
  S nem
sikerült,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
sikerűlt,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 406–407
 
bár
hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
hogy
*
Szövegforrás:
K2
 
s mint igyekeztem.
 
 
 
Így –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Így –,
*
Szövegforrás:
K2
 
vézna,
ügyetlen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
ügyetlen
n
Jegyzet kivakart szóra írva, fölötte ceruzával megismételve
*
Szövegforrás:
K2
 
testi dologra –
  Adtam fejem a bölcs
tudományokra,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
tudományokra
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Barázda helyébe’ szántván sorokat,
 
– Nem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Nem
*
Szövegforrás:
K2
 
kérkedem ezzel, mert azt se’ sokat.
 
 
 
De,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
De,
*
Szövegforrás:
K2
 
hogy a mezőt, az
anyatermészet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
 
anya-természet
*
Szövegforrás:
K2
ÖM 1883, 406–407
 
  Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
érzet
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
K3
 
  Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
  Láttodra, te búzás alföldi szekér.
 
 
(1877. júl. 9.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 15(1878)/53. (márc. 5.), 259
ÖM 1883, 406–407
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 25(1878)/9. (márc. 3.), 134