X (Close panel)Bibliográfiai adatok

„A hazáról”

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 26

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 26. [ AJÖM I., 327.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 A Tamburás öreg úr *K1 másik oldalán, autográf (V1945) K2 MTAK Kt K 510/13v (alapszöveg) Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (530.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 8)
 
Keletkezés
 
1877. júl. 12.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A vers keletkezésének hátterében Tóth Kálmán azonos című verse áll [ PN, 28(1877)/166. (júl. 1., Reggeli kiadás), 1.]:
n
Jegyzet
A hazáról  
Áhitattal, lassan, félve,
Közeledem szent nevedhez,
Szivemben, mint csengetésre
A templomban, olyan csend lesz.
 
Hogy szeretlek, hogy imádlak,
S te vagy az én örök gondom,
Hogy semmim nincs drágább nálad,
Oh hazám! oly ritkán mondom.
 
Drága kövünk sok van nékünk:
Anya, nő, a barát, gyermek,
Mind befoglalt kincsünk, ékünk
S a gyürüje te vagy ennek.
 
Ám szerettink elpártolnak,
Hütlen sokszor sziv a szivhez,
Egy marad hü ápoló csak:
Óh a haza mindig itt lesz!
 
Nem sokat ért egész éltem,
Boldog vagyok egyben mégis:
Hogy nemzetem védelmében
Ott harcoltam ifjan én is.
 
Ki honáért semmit nem tett,
Gyalázat a léte annak,
Boldog a ki neki élhet,
Boldogabb, ki értte halhat!
 
 
TÓTH KÁLMÁN Az 1. vsz. formája azonos Tóth Kálmán versének formájával; a vers témája rokon a Vojtina Ars poétikája című vers (1861) 33–56. sorának témájával, ill. a Hinc illae… című epigrammáéval.
 
Kritikatörténet
 
J. Soltész Katalin a „szökősor”-ral megbővített strófára hozza példaként – a „szökősor” a 8., rímtelen sor. ( J. Soltész 1987, 44.) Lásd még: Nacsády 1978, 16.
 
Fordítás
 
Román: Despre Patrie (Axente Banciu), Ţara bârsei [Braşov], 3(1931)/2, 189.
 
Hangfelvétel
 
Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 0’ 27” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Gyéresi Júlia, 0’ 35”
 
„A hazáról”
n
Jegyzet
„A hazáról”
A cím Tóth Kálmán versének címét idézi (lásd Keletkezés).
 
 
  A hazáról egy merész szót
  Én is ejték
hajdanába’
n
Jegyzet
hajdanába’
Solymossy Sándor visszaemlékezése szerint ez az utalás A walesi bárdok első, kéziratban terjedő változatára vonatkozik: „atyám […] többször emlegette, hogy az ötvenes évek végén Tomori [Anasztáz] titkolódzva mutatta neki
Arany
Arany János
versét s azt atyám lemásolta magának. A költemény vonatkozásairól akkor ismerős körökben sokat beszéltek. Arany természettől félénk ember volt, bátorsága annál inkább növelte tekintélyét. Ráutal később maga is (1877) »A hazáról« cz. versében” [itt idézi a vers 1–4. sorát]. Solymossy 1917, 14.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hajdanába’,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
  Mikor annyit is nehéz volt:
  Most közönbös lettem s gyáva.
 
 
  Most!… mikor szabad sajtó van,
  És üvölt a
pajkos gyermek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« utcza »
pajkos
n
Jegyzet jav. ceruzával
gyermek,
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S
vén asszony az útcz’ajtóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« vénasszony-had az ajtóban »
vén asszony az útcz’ajtóban
n
Jegyzet jav. ceruzával
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nagy-bátran fülébe ordít
  A királynak, miniszternek.
 
 
(1877. júl. 12.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
 
 
 
„A hazáról”
n
Jegyzet
„A hazáról”
A cím Tóth Kálmán versének címét idézi (lásd Keletkezés).
 
 
  A hazáról egy merész szót
  Én is ejték
hajdanába’
n
Jegyzet
hajdanába’
Solymossy Sándor visszaemlékezése szerint ez az utalás A walesi bárdok első, kéziratban terjedő változatára vonatkozik: „atyám […] többször emlegette, hogy az ötvenes évek végén Tomori [Anasztáz] titkolódzva mutatta neki
Arany
Arany János
versét s azt atyám lemásolta magának. A költemény vonatkozásairól akkor ismerős körökben sokat beszéltek. Arany természettől félénk ember volt, bátorsága annál inkább növelte tekintélyét. Ráutal később maga is (1877) »A hazáról« cz. versében” [itt idézi a vers 1–4. sorát]. Solymossy 1917, 14.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hajdanába’,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
  Mikor annyit is nehéz volt:
  Most közönbös lettem s gyáva.
 
 
  Most!… mikor szabad sajtó van,
  És üvölt a
pajkos gyermek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« utcza »
pajkos
n
Jegyzet jav. ceruzával
gyermek,
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S
vén asszony az útcz’ajtóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« vénasszony-had az ajtóban »
vén asszony az útcz’ajtóban
n
Jegyzet jav. ceruzával
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nagy-bátran fülébe ordít
  A királynak, miniszternek.
 
 
(1877. júl. 12.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
 
 
 
„A hazáról”
n
Jegyzet
„A hazáról”
A cím Tóth Kálmán versének címét idézi (lásd Keletkezés).
 
 
  A hazáról egy merész szót
  Én is ejték
hajdanába’
n
Jegyzet
hajdanába’
Solymossy Sándor visszaemlékezése szerint ez az utalás A walesi bárdok első, kéziratban terjedő változatára vonatkozik: „atyám […] többször emlegette, hogy az ötvenes évek végén Tomori [Anasztáz] titkolódzva mutatta neki
Arany
Arany János
versét s azt atyám lemásolta magának. A költemény vonatkozásairól akkor ismerős körökben sokat beszéltek. Arany természettől félénk ember volt, bátorsága annál inkább növelte tekintélyét. Ráutal később maga is (1877) »A hazáról« cz. versében” [itt idézi a vers 1–4. sorát]. Solymossy 1917, 14.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hajdanába’,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
  Mikor annyit is nehéz volt:
  Most közönbös lettem s gyáva.
 
 
  Most!… mikor szabad sajtó van,
  És üvölt a
pajkos gyermek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« utcza »
pajkos
n
Jegyzet jav. ceruzával
gyermek,
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S
vén asszony az útcz’ajtóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« vénasszony-had az ajtóban »
vén asszony az útcz’ajtóban
n
Jegyzet jav. ceruzával
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nagy-bátran fülébe ordít
  A királynak, miniszternek.
 
 
(1877. júl. 12.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
 
 
 
„A hazáról”
n
Jegyzet
„A hazáról”
A cím Tóth Kálmán versének címét idézi (lásd Keletkezés).
 
 
  A hazáról egy merész szót
  Én is ejték
hajdanába’
n
Jegyzet
hajdanába’
Solymossy Sándor visszaemlékezése szerint ez az utalás A walesi bárdok első, kéziratban terjedő változatára vonatkozik: „atyám […] többször emlegette, hogy az ötvenes évek végén Tomori [Anasztáz] titkolódzva mutatta neki
Arany
Arany János
versét s azt atyám lemásolta magának. A költemény vonatkozásairól akkor ismerős körökben sokat beszéltek. Arany természettől félénk ember volt, bátorsága annál inkább növelte tekintélyét. Ráutal később maga is (1877) »A hazáról« cz. versében” [itt idézi a vers 1–4. sorát]. Solymossy 1917, 14.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hajdanába’,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26
 
  Mikor annyit is nehéz volt:
  Most közönbös lettem s gyáva.
 
 
  Most!… mikor szabad sajtó van,
  És üvölt a
pajkos gyermek,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« utcza »
pajkos
n
Jegyzet jav. ceruzával
gyermek,
*
Szövegforrás:
*K1
 
  S
vén asszony az útcz’ajtóban
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 26
 
[törölt]
« vénasszony-had az ajtóban »
vén asszony az útcz’ajtóban
n
Jegyzet jav. ceruzával
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Nagy-bátran fülébe ordít
  A királynak, miniszternek.
 
 
(1877. júl. 12.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 26