X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Mária! bűneid meg vannak bocsátva

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
  • Szövegforrás V: HV 1888, 23–24

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387. M2 HV 1888, 23–24. [ AJÖM I., 335.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf, Szívmorál címmel; elveszett; fakszimiléje: HV 1888, 540.; VU, 40(1893)/20. (máj. 14.), 329. K2 MTAK Kt K 510/17v (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai a HV 1888 alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 12) A K2 írásképe – kisebb betűk, a vsz.-ok közti sorköz kihagyása – arról tanúskodik, hogy a verset
Arany
Arany János
utólag írta be a lap üresen maradt alsó harmadába – legalábbis a Mindvégig beírása után. A versszaktagolást megnehezíti, hogy a vers csak úgy fért el a KKv 17v-jára, ha
Arany
Arany János
sűrűbbre írta a sorokat (nyilván nem akart néhány sort átvinni a következő lapra); az 5–12. sor sorköz nélküli írása ennek is lehetne következménye, azonban a *K1 – amelyen bőven volt hely a vers számára (lásd a fakszimilét, Kézirat, *K1) – ugyanilyen tagolást mutat. Ezért megtartottuk a 4–8–4-es tagolást, annak ellenére, hogy az M1, az M2 és a későbbi kiadások is négy négysoros vsz.-ra tagolják a verset – ennek megfelelően a 8. sor végén a kéziratokban szereplő pontosvesszőt ponttal helyettesítik. Az M1 Arany János két költeménye cím alatt; utána a Növünk együtt című vers (kötetünkben: Czím nélkűl, [M1], lásd ott, Az alapszöveg kiválasztása). A címhez fűzött lábj. szerint „ Ráth Mór , kire Arany János hátrahagyott müveinek kiadási joga kizárólag át van ruházva, e költeményeket csupán a »Fővárosi Lapok«-nak engedte át és bárhol leendő utánnyomásuk ellen, hivatkozva a sajtótörvényre is, határozottan tiltakozik.”
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
Bár a *K1 a K2 javított szövegén látszik alapulni, a kiemelések azt is megengedik, hogy a K2 javításai újabb variánsokhoz képest állítják vissza korábbi megoldásokat. A *K1 későbbi keletkezése tehát nem bizonyítható, ezért marad alapszövegnek a K2.
 
Keletkezés
 
1877. júl. 22.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A versben megjelenő személyeket nem sikerült azonosítani; Kerényi Ferenc jegyzete szerint
AJ
Arany János
azért nem adta közre életében, mert „többen ráismerhettek volna a szereplőkre” ( Arany 1993, 123.).
 
Kritikatörténet
 
A KMR a törvényszéki beszéd nemébe (genus iudiciale) tartozó védelem (apologia) példájaként említi:
AJ
Arany János
„egy romlott nőt azért tud felmenteni, mert züllésének okát egy erényben találja meg, nevezetesen a férjéhez való hűségben, a teljes alkalmazkodásban, az együttes züllésig”, s idézi a 9–16. sort. ( KMR, 18.)
 
Fordítás
 
Szlovák: Odpustenie (Emil Boleslav Lukáč) = Emil Boleslav Lukáč, Spoved’ Dunaja, Antológia mad’arskej poézie od najstarších čias po dnešok, Bratislava, Slovenský spisovatel’, 1976, 85.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Gyéresi Júlia, 0’ 58”
 
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
n
Jegyzet
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
Jézus szavai a bűnös asszonyhoz, akinek megbocsátotta bűneit, mert nagyon szeretett; „az ő sok bűnei megbocsáttatnak néki: mert igen szeretett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.” (Luk 7:47–48) A név Mária Magdolnára, a bűnös asszonyra utal, vitatott azonban, hogy a történetben szereplő nőalak azonos-e vele.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Szívmorál
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Oh
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ne sujtsák a
szelid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
szelíd
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
nőt
  A morál kemény szemöldi,
  Hogyha női
hívatását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
hivatását
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Méltatlannak is
betölti.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
betölti
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Láttam ily nőt esni
porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
porba,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Mivel férjét nem
hagyhatta;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
hagyhatta,
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
hagyhatta;
n
Jegyzet ta kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elkísérte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
Elkisérte
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
a nyomorba,
  El a
bűnbe, gyalázatba;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
bünbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
bűnbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
 
 
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Védangyalkint
n
Jegyzet
Védangyalkint
Védangyal, őr- vagy őrzőangyal: Isten által emberek vagy népek védelmére rendelt angyal. Például Dánielt Isten angyala védi meg az oroszlánoktól (Dán 6:22), a zsidókat Mihály arkangyal védi (Dán 12:1).
állt fölötte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
védangyalként állt fölötte,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  S míg
tehette,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
tehette
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
védelmezte;
  Mikor erre
gyönge volt már,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
gyönge volt már…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hozzá romlott:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Hozzá romlott,
*
Szövegforrás:
*K1
 
úgy
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
lőn
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
veszte.
 
 
  Mint a hű
eb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
eb –
*
Szövegforrás:
*K1
 
kész urával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
| kész urával
n
Jegyzet kivakart szóra írva; jobb margón a 14. sor 1. szavával együtt ceruzával megismételve:
| kész urával Elbujdosni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
[törölt]
« E »
n
Jegyzet a sor elején; beljebb kezdve:
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Elbujdosni,
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
Elbújdosni,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
számüzött lesz;
 
Macska
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Macska
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ott marad a
háznál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
háznál:
n
Jegyzet ál kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Új
*
Szövegforrás:
*K1
 
gazdát nyal, egeret les.
 
 
(1877. jul. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[(1877. jul. 22.)
n
Jegyzet a 16. sor mellé írva
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877. julius)
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
 
 
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
n
Jegyzet
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
Jézus szavai a bűnös asszonyhoz, akinek megbocsátotta bűneit, mert nagyon szeretett; „az ő sok bűnei megbocsáttatnak néki: mert igen szeretett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.” (Luk 7:47–48) A név Mária Magdolnára, a bűnös asszonyra utal, vitatott azonban, hogy a történetben szereplő nőalak azonos-e vele.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Szívmorál
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Oh
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ne sujtsák a
szelid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
szelíd
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
nőt
  A morál kemény szemöldi,
  Hogyha női
hívatását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
hivatását
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Méltatlannak is
betölti.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
betölti
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Láttam ily nőt esni
porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
porba,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Mivel férjét nem
hagyhatta;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
hagyhatta,
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
hagyhatta;
n
Jegyzet ta kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elkísérte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
Elkisérte
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
a nyomorba,
  El a
bűnbe, gyalázatba;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
bünbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
bűnbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
 
 
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Védangyalkint
n
Jegyzet
Védangyalkint
Védangyal, őr- vagy őrzőangyal: Isten által emberek vagy népek védelmére rendelt angyal. Például Dánielt Isten angyala védi meg az oroszlánoktól (Dán 6:22), a zsidókat Mihály arkangyal védi (Dán 12:1).
állt fölötte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
védangyalként állt fölötte,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  S míg
tehette,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
tehette
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
védelmezte;
  Mikor erre
gyönge volt már,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
gyönge volt már…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hozzá romlott:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Hozzá romlott,
*
Szövegforrás:
*K1
 
úgy
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
lőn
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
veszte.
 
 
  Mint a hű
eb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
eb –
*
Szövegforrás:
*K1
 
kész urával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
| kész urával
n
Jegyzet kivakart szóra írva; jobb margón a 14. sor 1. szavával együtt ceruzával megismételve:
| kész urával Elbujdosni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
[törölt]
« E »
n
Jegyzet a sor elején; beljebb kezdve:
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Elbujdosni,
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
Elbújdosni,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
számüzött lesz;
 
Macska
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Macska
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ott marad a
háznál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
háznál:
n
Jegyzet ál kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Új
*
Szövegforrás:
*K1
 
gazdát nyal, egeret les.
 
 
(1877. jul. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[(1877. jul. 22.)
n
Jegyzet a 16. sor mellé írva
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877. julius)
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
 
 
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
n
Jegyzet
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
Jézus szavai a bűnös asszonyhoz, akinek megbocsátotta bűneit, mert nagyon szeretett; „az ő sok bűnei megbocsáttatnak néki: mert igen szeretett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.” (Luk 7:47–48) A név Mária Magdolnára, a bűnös asszonyra utal, vitatott azonban, hogy a történetben szereplő nőalak azonos-e vele.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Szívmorál
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Oh
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ne sujtsák a
szelid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
szelíd
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
nőt
  A morál kemény szemöldi,
  Hogyha női
hívatását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
hivatását
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Méltatlannak is
betölti.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
betölti
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Láttam ily nőt esni
porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
porba,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Mivel férjét nem
hagyhatta;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
hagyhatta,
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
hagyhatta;
n
Jegyzet ta kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elkísérte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
Elkisérte
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
a nyomorba,
  El a
bűnbe, gyalázatba;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
bünbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
bűnbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
 
 
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Védangyalkint
n
Jegyzet
Védangyalkint
Védangyal, őr- vagy őrzőangyal: Isten által emberek vagy népek védelmére rendelt angyal. Például Dánielt Isten angyala védi meg az oroszlánoktól (Dán 6:22), a zsidókat Mihály arkangyal védi (Dán 12:1).
állt fölötte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
védangyalként állt fölötte,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  S míg
tehette,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
tehette
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
védelmezte;
  Mikor erre
gyönge volt már,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
gyönge volt már…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hozzá romlott:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Hozzá romlott,
*
Szövegforrás:
*K1
 
úgy
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
lőn
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
veszte.
 
 
  Mint a hű
eb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
eb –
*
Szövegforrás:
*K1
 
kész urával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
| kész urával
n
Jegyzet kivakart szóra írva; jobb margón a 14. sor 1. szavával együtt ceruzával megismételve:
| kész urával Elbujdosni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
[törölt]
« E »
n
Jegyzet a sor elején; beljebb kezdve:
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Elbujdosni,
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
Elbújdosni,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
számüzött lesz;
 
Macska
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Macska
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ott marad a
háznál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
háznál:
n
Jegyzet ál kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Új
*
Szövegforrás:
*K1
 
gazdát nyal, egeret les.
 
 
(1877. jul. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[(1877. jul. 22.)
n
Jegyzet a 16. sor mellé írva
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877. julius)
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
 
 
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
n
Jegyzet
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
Jézus szavai a bűnös asszonyhoz, akinek megbocsátotta bűneit, mert nagyon szeretett; „az ő sok bűnei megbocsáttatnak néki: mert igen szeretett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.” (Luk 7:47–48) A név Mária Magdolnára, a bűnös asszonyra utal, vitatott azonban, hogy a történetben szereplő nőalak azonos-e vele.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Szívmorál
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Oh
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ne sujtsák a
szelid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
szelíd
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
nőt
  A morál kemény szemöldi,
  Hogyha női
hívatását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
hivatását
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Méltatlannak is
betölti.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
betölti
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Láttam ily nőt esni
porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
porba,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Mivel férjét nem
hagyhatta;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
hagyhatta,
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
hagyhatta;
n
Jegyzet ta kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elkísérte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
Elkisérte
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
a nyomorba,
  El a
bűnbe, gyalázatba;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
bünbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
bűnbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
 
 
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Védangyalkint
n
Jegyzet
Védangyalkint
Védangyal, őr- vagy őrzőangyal: Isten által emberek vagy népek védelmére rendelt angyal. Például Dánielt Isten angyala védi meg az oroszlánoktól (Dán 6:22), a zsidókat Mihály arkangyal védi (Dán 12:1).
állt fölötte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
védangyalként állt fölötte,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  S míg
tehette,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
tehette
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
védelmezte;
  Mikor erre
gyönge volt már,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
gyönge volt már…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hozzá romlott:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Hozzá romlott,
*
Szövegforrás:
*K1
 
úgy
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
lőn
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
veszte.
 
 
  Mint a hű
eb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
eb –
*
Szövegforrás:
*K1
 
kész urával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
| kész urával
n
Jegyzet kivakart szóra írva; jobb margón a 14. sor 1. szavával együtt ceruzával megismételve:
| kész urával Elbujdosni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
[törölt]
« E »
n
Jegyzet a sor elején; beljebb kezdve:
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Elbujdosni,
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
Elbújdosni,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
számüzött lesz;
 
Macska
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Macska
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ott marad a
háznál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
háznál:
n
Jegyzet ál kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Új
*
Szövegforrás:
*K1
 
gazdát nyal, egeret les.
 
 
(1877. jul. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[(1877. jul. 22.)
n
Jegyzet a 16. sor mellé írva
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877. julius)
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
 
 
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
n
Jegyzet
Mária! bűneid meg vannak bocsátva
Jézus szavai a bűnös asszonyhoz, akinek megbocsátotta bűneit, mert nagyon szeretett; „az ő sok bűnei megbocsáttatnak néki: mert igen szeretett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid.” (Luk 7:47–48) A név Mária Magdolnára, a bűnös asszonyra utal, vitatott azonban, hogy a történetben szereplő nőalak azonos-e vele.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Szívmorál
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Oh
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ne sujtsák a
szelid
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
szelíd
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
nőt
  A morál kemény szemöldi,
  Hogyha női
hívatását
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
hivatását
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Méltatlannak is
betölti.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
betölti
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Láttam ily nőt esni
porba
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
porba,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  Mivel férjét nem
hagyhatta;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
hagyhatta,
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
hagyhatta;
n
Jegyzet ta kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elkísérte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
Elkisérte
*
Szövegforrás:
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
a nyomorba,
  El a
bűnbe, gyalázatba;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
bünbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
bűnbe, gyalázatba.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
 
 
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Védangyalkint
n
Jegyzet
Védangyalkint
Védangyal, őr- vagy őrzőangyal: Isten által emberek vagy népek védelmére rendelt angyal. Például Dánielt Isten angyala védi meg az oroszlánoktól (Dán 6:22), a zsidókat Mihály arkangyal védi (Dán 12:1).
állt fölötte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
védangyalként állt fölötte,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
  S míg
tehette,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
tehette
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
védelmezte;
  Mikor erre
gyönge volt már,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
gyönge volt már…
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Hozzá romlott:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Hozzá romlott,
*
Szövegforrás:
*K1
 
úgy
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
lőn
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
veszte.
 
 
  Mint a hű
eb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
eb –
*
Szövegforrás:
*K1
 
kész urával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
| kész urával
n
Jegyzet kivakart szóra írva; jobb margón a 14. sor 1. szavával együtt ceruzával megismételve:
| kész urával Elbujdosni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 23–24
 
[törölt]
« E »
n
Jegyzet a sor elején; beljebb kezdve:
Elbujdosni,
*
Szövegforrás:
*K1
 
Elbujdosni,
n
Jegyzet kivakart szóra írva
*
Szövegforrás:
K2
 
Elbújdosni,
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
számüzött lesz;
 
Macska
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
HV 1888, 23–24
 
Macska
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
ott marad a
háznál:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
háznál:
n
Jegyzet ál kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
HV 1888, 23–24
 
Új
*
Szövegforrás:
*K1
 
gazdát nyal, egeret les.
 
 
(1877. jul. 22.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
*K1
 
[(1877. jul. 22.)
n
Jegyzet a 16. sor mellé írva
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877. julius)
*
Szövegforrás:
FL, 23(1886)/327. (nov. 26.), 2387
 
(1877. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 23–24