X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Mindvégig

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 3–5

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106. M2 HV 1888, 3–5. [ AJÖM I., 335–336.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 MTAK Kt K 510/18r (alapszöveg) (fakszimiléje külön közölve: Antal–Sáfrán 1985, 169.) Megjegyzések
 
K1 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 13) A BpSz közlése alatt Gyulai Pál lábj.-e: „Mutatvány Arany János hátrahagyott iratai és levelezése czím alatt Ráth Mór kiadásában megjelenendő gyűjteményből. A nevezett kiadó e költemények utánnyomásának jogát magának föntartja. Szerk.”
 
Keletkezés
 
1877. júl. 24.,
Bp
Budapest
., Margitsziget
 
Fogadtatás
 
1879-ben Tóth Endre levélben érdeklődött
Arany
Arany János
nál a Toldi szerelme iránt; válaszában
Arany
Arany János
utal rá, hogy befejezte (lásd Sejtelem [Ifjúkori munkát…]), majd így folytatja: „Bizony, te is egészen elhallgattál, vagy csak én (3 év óta alig olvashatván naponkint egynehány sort) nem vettem észre működésedet. Pedig a rövid lyrát könnyebb volna megpenditni, mint az enyimféle kötetes poémákat. Ím, ide irom buzditásul egyik, kéziratban levő »savanyú « versem kezdő sorait:” – itt következik a vers 1–12. sora. ( AJÖM XIX., 450.) Arany László a HV 1888 előszavában idézi a vers 1–3. sorát: „Buzgón megtartotta, a mit nyugalomba-vonultakor föltett magában:
»A lantot, a lantot
Szorítsd kebeledhez,
Ha jő a halál!« [!]”
 
( HV 1888, XXIII.)
 
Kritikatörténet
 
Korompay H. János szerint a versben „hosszú hallgatás után a Letészem a lantot témája” merül fel újból; a Mindvégig az 1850-es versre „távolról felel rá, más »hangkörben«, 834 más hangszerelésben, az elégiai elem eluralkodásával”; a vers „az »en philosophe« meghiggadt, megnyugodott és »csöndes daccal« új erőre kapó öreg költő megható költeménye”, itt idézi az első és az utolsó vsz.-ot. ( Korompay 1972, 73–74.) Szegedy-Maszák Mihály A lejtőn című verset egy olyan szerkesztésmód előzményeként jellemzi, „melyet
Arany
Arany János
az Őszikék egyes verseiben – különösen a Mindvégigben – magas művészettel tudott megvalósítani. Lényegét abban fogalmazhatjuk meg, hogy a költő versét örökölt, átvett és már hamisnak érzett hangnemben indítja, de a szövegnek ezt a statikus szerveződését a későbbiekben tudatosan és következetesen lerombolja, miközben egy másik, dinamikus szerveződést épít fel. Igaz ugyan, hogy
Arany
Arany János
nak egyszer sem sikerült tökéletesen megvalósítania ezt a bonyolult kompozíciót – még a Mindvégigben sem, mert az utolsó előtti sorban (»– Mint a tücsöké
 [!]
[sic!]
nyáron –«) deformálatlanul hagyott egy közhelyet, mely csak az eltorzított hangnembe ágyazva válhatott volna a szöveg szerves részévé –, mégis benne kell látnunk
Arany
Arany János
költészetének egyik fő eredetiségét – korábbi költőinknél nyomát sem leljük az efféle többszólamúságnak.” ( Szegedy-Maszák 1972, 307.) Keresztury Dezső a tisztviselői és a költői szerepkört szembeállítva arra hozza példának a verset, hogy
AJ
Arany János
számára az utóbbi volt fontosabb; másrészt „a költői szólás elsöprő vágya félrehárít minden szorongató kétséget, az életerő elapadásának, a lélek kiüresedésének örökös fenyegetését”. ( Keresztury 1987, 21., Keresztury 1990, 503.) Németh G. Béla szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
klasszikusok erkölcsi tanítványa, a puritán parasztból lett »polgár«, a mandátumos ember, a nagy lélekismerő tudta, hogy a halál és »szabadság« kettős szorításában csak a »munka« védheti meg, a goethei schwerer Dienste tägliche Bewahrung, amelyet ő (barokkos-klasszikus műveltségéhez illőn) per: nulla dies, sine linea mondogatott egyre”, s idézi az 1–6. sort. A 37–39. sor párhuzamaként
Franz Grillparzer
Grillparzer, Franz
Der alte Spielmann [Az öreg muzsikus] című versére utal. ( Németh 1987 [1967], 54.; a német idézet
Johann Wolfgang Goethe
Goethe, Johann Wolfgang
West-östlicher Divan [Nyugat–Keleti díván] című ciklusa 13. fejezetének [Párszi-Náme: A párszi könyve] Hagyatkozás a régi perzsa hitről című verséből való – magyarul: „ki-ki tegye mindennap a tisztét”, ford. Halasi Zoltán; a latin mondás magyarul: egy nap se teljék el [toll]vonás [azaz munka] nélkül.) Balogh László a szerepváltás jegyében elemzi a verset: „az Őszikék megírására már nem a társadalom, a nemzet adott megbízást; viszont a rászabott szerepektől függetlenül, felszabadultan, kötöttségek nélkül megkísérelheti saját szerepének kialakítását”, s a Csaba-trilógia előhangjának (1853) 43–50. sorával vonja párhuzamba a verset. ( Balogh 1987 [1980], 165.) Szörényi László szerint a „vers az anakreóni topika végleges megfogalmazása
Arany
Arany János
életművében. A költészet szerszáma, eszköze, jelképe a lant: ennek használatát veszi alapul a költői lét értelmezéséhez. A vers során használhatatlannak és érvénytelennek nyilvánítja a költészet összes poétikailag érvényes meghatározását, és ezek után mégis vitális szükségszerűségnek nyilvánítja a költészet folytatását.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 203–204.)
 
Fordítások
 
Bolgár: Докрай (Димо Боляров) = Аран 2009, 126–127. Francia: Jusqu’ à la fin = Polignac 1896, 34–36. (a ford. megjelölése nélkül) Német: Stirb singend (Markus Bieler) = Arany 1982, 112–113.; ua.: Arany 1984, 62–63.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Olasz: Fino alla fine (Marta Dal Zuffo) = Dal Zuffo–Sárközy 1997, 138–141. Orosz: До конца (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 163–164. Román: Pînă la capăt (Petre Şaitiş) = Arany 1960, 298–303.
 
Feldolgozások
 
Zenei Kadosa Pál: Hat kórusdal Arany János verseire [Vegyeskarra], Op. 67., 1969 (1. Mindvégig, 2. Népdal, 3. Dante, 4. Népdal, 5. Meddő órán, 6. Az ördög elvitte a fináncot), Editio Musica, Bp., © 1971, Z. 6411 (BMC)
 
Hangfelvételek
 
Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 1’ 39” Mondd, ahogy Isten adta mondanod, Hungaroton, HCD 14294, 2001, Sinkovits Imre, 1’ 27”; ua.: Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981; ua.: Versek a középiskolák II. osztálya számára, IV., Hungaroton Classics, 1982; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000. Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 1’ 35” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Bezerédi Zoltán, 1’ 56”
 
Mindvégig  
 
  A lantot
n
Jegyzet
lantot
lant (görög λύρα) Anakreón óta a költői hivatás jelképe
, a lantot
  Szorítsd kebeledhez
  Ha jő a halál;
 
Ujjod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Ujjad
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
valamíg azt
  Pengetheti: vígaszt
  Bús elme talál.
 
 
  Bár a szerelem s bor
  Ereidben nem forr:
  Ne tedd le azért;
  Hát nincs örömed, hát
  Nincs bánat, a mit rád
  Balsors keze mért?…
 
 
  Hisz’ szép ez az élet
  Fogytig, ha
kiméled
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
kim éled
n
Jegyzet ceruzával összehúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Azt,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a mi maradt;
  Csak az ősz
fordultán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
fordultán
n
Jegyzet án jav.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Leveleid hulltán
  Ne kivánj nyarat.
 
 
  Bár
füstbe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
füstbe
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
reményid, –
  S
egeden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
egeden
n
Jegyzet e ceruzával megerősítve
*
Szövegforrás:
K1
 
felényit
 
Sincs már fel a nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
[törölt]
« Sem »
Sincs
n
Jegyzet incs az em betűkből jav.
[törölt]
« már fel »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva; jobb m. í.:
[törölt]
« múlat, idöz, kerűl »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával bal margón megismételve:
Sincs már fel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  A mi
derüs,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derűs,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
élvezd,
 
Borúját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Borújat
n
Jegyzet az ú és a j ékezete jobbra elcsúszva; az á ékezete hiányzik, emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
Boruját
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
meg széleszd;
 
Légy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
Légy
n
Jegyzet é ékezete ceruzával
*
Szövegforrás:
K1
 
te vidorabb.
 
 
  S ne hidd, hogy a lantnak
  Ereje meglankadt:
  Csak hangköre más;
  Ezzel ha elégszel,
  Még várhat elégszer
  Dalban vidulás.
 
 
  Tárgy künn, s temagadban –
  És érzelem, az
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
van,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Mig
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
dobban a szív;
  S új eszme ha pezsdűl,
  Ne vonakodj’
restűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
restűl,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
  Mikor a lant hív.
 
 
  Van hallgatód? nincsen?
  Te mondd,
ahogy isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
a hogy Isten
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a hogy isten
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
  Adta mondanod,
  Bár puszta kopáron
  – Mint tücsöké nyáron –
  Vész is ki dalod.
 
 
(1877. jul 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
 
 
 
Mindvégig  
 
  A lantot
n
Jegyzet
lantot
lant (görög λύρα) Anakreón óta a költői hivatás jelképe
, a lantot
  Szorítsd kebeledhez
  Ha jő a halál;
 
Ujjod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Ujjad
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
valamíg azt
  Pengetheti: vígaszt
  Bús elme talál.
 
 
  Bár a szerelem s bor
  Ereidben nem forr:
  Ne tedd le azért;
  Hát nincs örömed, hát
  Nincs bánat, a mit rád
  Balsors keze mért?…
 
 
  Hisz’ szép ez az élet
  Fogytig, ha
kiméled
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
kim éled
n
Jegyzet ceruzával összehúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Azt,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a mi maradt;
  Csak az ősz
fordultán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
fordultán
n
Jegyzet án jav.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Leveleid hulltán
  Ne kivánj nyarat.
 
 
  Bár
füstbe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
füstbe
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
reményid, –
  S
egeden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
egeden
n
Jegyzet e ceruzával megerősítve
*
Szövegforrás:
K1
 
felényit
 
Sincs már fel a nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
[törölt]
« Sem »
Sincs
n
Jegyzet incs az em betűkből jav.
[törölt]
« már fel »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva; jobb m. í.:
[törölt]
« múlat, idöz, kerűl »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával bal margón megismételve:
Sincs már fel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  A mi
derüs,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derűs,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
élvezd,
 
Borúját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Borújat
n
Jegyzet az ú és a j ékezete jobbra elcsúszva; az á ékezete hiányzik, emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
Boruját
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
meg széleszd;
 
Légy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
Légy
n
Jegyzet é ékezete ceruzával
*
Szövegforrás:
K1
 
te vidorabb.
 
 
  S ne hidd, hogy a lantnak
  Ereje meglankadt:
  Csak hangköre más;
  Ezzel ha elégszel,
  Még várhat elégszer
  Dalban vidulás.
 
 
  Tárgy künn, s temagadban –
  És érzelem, az
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
van,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Mig
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
dobban a szív;
  S új eszme ha pezsdűl,
  Ne vonakodj’
restűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
restűl,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
  Mikor a lant hív.
 
 
  Van hallgatód? nincsen?
  Te mondd,
ahogy isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
a hogy Isten
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a hogy isten
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
  Adta mondanod,
  Bár puszta kopáron
  – Mint tücsöké nyáron –
  Vész is ki dalod.
 
 
(1877. jul 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
 
 
 
Mindvégig  
 
  A lantot
n
Jegyzet
lantot
lant (görög λύρα) Anakreón óta a költői hivatás jelképe
, a lantot
  Szorítsd kebeledhez
  Ha jő a halál;
 
Ujjod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Ujjad
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
valamíg azt
  Pengetheti: vígaszt
  Bús elme talál.
 
 
  Bár a szerelem s bor
  Ereidben nem forr:
  Ne tedd le azért;
  Hát nincs örömed, hát
  Nincs bánat, a mit rád
  Balsors keze mért?…
 
 
  Hisz’ szép ez az élet
  Fogytig, ha
kiméled
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
kim éled
n
Jegyzet ceruzával összehúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Azt,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a mi maradt;
  Csak az ősz
fordultán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
fordultán
n
Jegyzet án jav.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Leveleid hulltán
  Ne kivánj nyarat.
 
 
  Bár
füstbe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
füstbe
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
reményid, –
  S
egeden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
egeden
n
Jegyzet e ceruzával megerősítve
*
Szövegforrás:
K1
 
felényit
 
Sincs már fel a nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
[törölt]
« Sem »
Sincs
n
Jegyzet incs az em betűkből jav.
[törölt]
« már fel »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva; jobb m. í.:
[törölt]
« múlat, idöz, kerűl »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával bal margón megismételve:
Sincs már fel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  A mi
derüs,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derűs,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
élvezd,
 
Borúját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Borújat
n
Jegyzet az ú és a j ékezete jobbra elcsúszva; az á ékezete hiányzik, emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
Boruját
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
meg széleszd;
 
Légy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
Légy
n
Jegyzet é ékezete ceruzával
*
Szövegforrás:
K1
 
te vidorabb.
 
 
  S ne hidd, hogy a lantnak
  Ereje meglankadt:
  Csak hangköre más;
  Ezzel ha elégszel,
  Még várhat elégszer
  Dalban vidulás.
 
 
  Tárgy künn, s temagadban –
  És érzelem, az
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
van,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Mig
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
dobban a szív;
  S új eszme ha pezsdűl,
  Ne vonakodj’
restűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
restűl,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
  Mikor a lant hív.
 
 
  Van hallgatód? nincsen?
  Te mondd,
ahogy isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
a hogy Isten
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a hogy isten
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
  Adta mondanod,
  Bár puszta kopáron
  – Mint tücsöké nyáron –
  Vész is ki dalod.
 
 
(1877. jul 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
 
 
 
Mindvégig  
 
  A lantot
n
Jegyzet
lantot
lant (görög λύρα) Anakreón óta a költői hivatás jelképe
, a lantot
  Szorítsd kebeledhez
  Ha jő a halál;
 
Ujjod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Ujjad
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
valamíg azt
  Pengetheti: vígaszt
  Bús elme talál.
 
 
  Bár a szerelem s bor
  Ereidben nem forr:
  Ne tedd le azért;
  Hát nincs örömed, hát
  Nincs bánat, a mit rád
  Balsors keze mért?…
 
 
  Hisz’ szép ez az élet
  Fogytig, ha
kiméled
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
kim éled
n
Jegyzet ceruzával összehúzva
*
Szövegforrás:
K1
 
 
Azt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Azt,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a mi maradt;
  Csak az ősz
fordultán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
fordultán
n
Jegyzet án jav.
*
Szövegforrás:
K1
 
  Leveleid hulltán
  Ne kivánj nyarat.
 
 
  Bár
füstbe’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
füstbe
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
reményid, –
  S
egeden
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
egeden
n
Jegyzet e ceruzával megerősítve
*
Szövegforrás:
K1
 
felényit
 
Sincs már fel a nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
[törölt]
« Sem »
Sincs
n
Jegyzet incs az em betűkből jav.
[törölt]
« már fel »
n
Jegyzet ceruzával áthúzva; jobb m. í.:
[törölt]
« múlat, idöz, kerűl »
Beszúrás
n
Jegyzet ceruzával bal margón megismételve:
Sincs már fel
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K1
 
:
  A mi
derüs,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derűs,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
élvezd,
 
Borúját
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Borújat
n
Jegyzet az ú és a j ékezete jobbra elcsúszva; az á ékezete hiányzik, emend.
*
Szövegforrás:
K1
 
Boruját
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
meg széleszd;
 
Légy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
Légy
n
Jegyzet é ékezete ceruzával
*
Szövegforrás:
K1
 
te vidorabb.
 
 
  S ne hidd, hogy a lantnak
  Ereje meglankadt:
  Csak hangköre más;
  Ezzel ha elégszel,
  Még várhat elégszer
  Dalban vidulás.
 
 
  Tárgy künn, s temagadban –
  És érzelem, az
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
van,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
HV 1888, 3–5
 
 
Míg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
Mig
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
dobban a szív;
  S új eszme ha pezsdűl,
  Ne vonakodj’
restűl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
HV 1888, 3–5
 
restűl,
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
  Mikor a lant hív.
 
 
  Van hallgatód? nincsen?
  Te mondd,
ahogy isten
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
a hogy Isten
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
a hogy isten
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5
 
  Adta mondanod,
  Bár puszta kopáron
  – Mint tücsöké nyáron –
  Vész is ki dalod.
 
 
(1877. jul 24.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
BpSz, 15(1887), 49. kötet, 121. sz., 105–106
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 3–5