X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Rangos koldús

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 34–37

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 34–37. (alapszöveg) [ AJÖM I., 338–339.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 ? (elveszett vagy lappang) K2 MTAK Kt 510/19r (1–32. sor és az utána következő áthúzott vsz.), 19v (33–72. sor és az 56. sor után következő áthúzott vsz.); autográf tisztázat, javításokkal
 
Megjegyzések
 
K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 15) A 49. sor elejéről elhagytuk az ismétlő nyitó idézőjelet. Az Őszikék-ciklus –
AJ
Arany János
által is kifejezésre juttatott – egysége érdekében a vers szövege alatt a KKv (K1) dátumát iktattuk; az alapszöveg (M1) alatt szereplő változat a szövegkritikai jegyzetekbe került.
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
A K2 és az M1 szövege nem egyezik. Valószínű, hogy a KKv többi kéziratához képest sok javítást tartalmazó szöveget
Arany
Arany János
letisztázta, és ezen az – elveszett vagy lappangó – tisztázaton (*K1) alapul az M1, ezért utóbbi az alapszöveg; nyilvánvaló hibái a K2 alapján emendálva.
 
Keletkezés
 
1877. júl. 27.,
Bp
Budapest
., Margitsziget A Ko-ban megjelent,
Victor Hugo
Hugo, Victor
önéletírását bemutató cikk alábbi részlete összefüggésbe hozható a verssel: „
George Sand
Sand, George
önéletírásában emlegeti a koldushadat, mely hires írókat meg szokott rohanni. Ez, ha idejében elejét nem veszi az ember, formaszerinti kirablássá válik. Mindenféle nép részt vesz ebben: valódi szegények, csalók, szerencsétlen rongyosok, selyem csipkés alamizsna gyűjtő hölgyek, mely utóbbiak nem mindig mososolyogva
 [!]
[sic!]
kérnek, mint
Chateaubriandné
Chateaubriand, Céleste Buisson de La Vigne
. Egy ily előkelő s büszke gyűjtő asszonyság oly módon rohanta egyszer meg
Hugo Victor
Hugo, Victor
t, hogy kénytelen volt ily választ adni neki:
Voici vos vingt francs, comtesse,
Quoiqu’on puisse, en vérité,
Manquer à la charité
Qui manque à la politesse.
 
(Itt van husz frankja, grófné; bár, valóban, az ember megtagadhatná a jótéteményt attól, ki az udvariasságot megtagadja.)” [
y
Arany János
(Arany János?), Hugo Victor és Chateaubriand, Ko, 1(1863), II/4, (júl. 26.), 86–89.: 88.; ua.: AJM 2016, 313–318.: 317. Az Europa: Chronik der Gebildeten Welt című folyóirat cikkének fordítását Trencsénÿ Károly
Arany
Arany János
nak tulajdonítja [ Arany János lappangó írásai, ItK, 40(1930)/3, 257–264.: 259.
Trencsénÿ
Trencsénÿ Károly
nem tud a cikk közvetlen – német – forrásáról; az erre vonatkozó részleteket lásd AJM 2016, 308–309.]. Az AJÖM XI . nem vette fel, az AJM 2016 viszont,
Trencsénÿ
Trencsénÿ Károly
nyomán, megerősíti
AJ
Arany János
szerzőségének valószínűségét (lásd AJM 2016, 318.).
 
Kritikatörténet
 
A KMR a szemléltető beszéd nemébe (genus demonstrativum) tartozó hazadicséret műfajának a dicséret (laus) és gáncsolás (vituperatio) vegyítésén alapuló változatát szemlélteti vele, „amelyben keverték az örökölt topikát a haza elmaradottsága, süllyedtsége fölött érzett fájdalomból fakadó gáncsolással.”
Arany
Arany János
, úgymond, e „szatirikus versében föllépteti azt a lezüllött arisztokratát, aki már csak koldulás céljából alkalmazza a nemzeti katasztrófák hagyományossá vált topikáját”, s idézi a 49–56. sort. ( KMR 20.) „A kapitalizálódó társadalom egyik jellegzetes típusa az elszegényedett nemes, aki megveti a munkát és másokat zsarol, hogy megszokott passzióinak élhessen. Erről szól Csiky Gergely 1880-as Proletárok című színműve is, ahol a proletár szó még a maga osztályából lecsúszott egzisztencia értelmében szerepelt.
Arany
Arany János
folyóiratában, a Koszorú-ban közölt hasonló tárgyú cikkeket,
Chateaubriand
Chateaubriand, François-René de
ily fajta adakozásairól és
George Sand
Sand, George
ról, aki önéletírásában szintén emlegeti a híres írókat adományért üldöző »úri« koldusokat.” ( Arany János: Őszikék, mek.oszk.hu/00500/00596/html/ciklus/25.html) Lásd még: R. Vozáry 1903, 3–7.
 
Rangos koldús  
 
  Csak hiába! elmaradt az
  A világtól, a ki vén:
  Tudta nélkül nagy „fejlődés”
  Folyt le, s foly
e sár-tekén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
e
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
sár∟-tekén.
n
Jegyzet ceruzával a jobb margón megismételve:
∟sár-
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Demokrata lett az urból,
  A koldus meg rangra vágy, –
 
Hát’szen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Hát’szen
n
Jegyzet t jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
úr ki más legyen, ha
  Többé nincs úr, se’ jobbágy?
 
 
  Másszor ő is csak szegény volt,
  Nyomorult, szánt,
megvetett;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megvetett:
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Nem is igen „ámbiálták”
n
Jegyzet
„ámbiálták”
ámbiál: itt ’törekszik rá’ (<latin ambio ’kedvében jár, felkér’)
  Akkor ezt az
életet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
életet:
n
Jegyzet é jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Most közőlünk minden tízből
  Egy e szép pályán halad;
  Sőt, ha így gazdálkodunk, még
  Többségben is lessz a had.
 
 
  Ne gondolj az útcza-sarkra,
  Oh ne! édes olvasó:
  A ki ott áll, az nem koldus,
  Az szegény, szánnivaló;
  Könyörülj meg sántán, bénán:
  Éhező gyermeknek adj:
  („Ezer annyit” ígér a
könyv
n
Jegyzet
„Ezer annyit” ígér a könyv
Utalás Mózes szavaira: „A ti atyáitoknak Ura Istene sokasítson meg titeket ezerszerte is inkább hogysem mint most vagytok, és áldjon meg titeket, a miképen igéretet tett nektek.” (5Móz 1:11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Könyv –
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
n
Jegyzet a sor mellett jobb m. í.:
Ezer % vár az / Égből
n
Jegyzet
Ezer % vár az Égből
olvasd: Ezer percent vár az Égből
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hanem ez uzsora nagy.)
 
 
  Koldus ő nagysága hozzád
  Bekopogtat egy napon,
  (És ez egy nap sűrün
fordul);
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fordul):
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Kezdi bókon, hírlapon:
  Hogy olvasta rólad ezt, azt…
  S míg kártyáját
n
Jegyzet
kártyáját
névjegykártyáját
forgatod,
  (Mert beküldte: Chevalier
N. N.
n
Jegyzet
Chevalier N. N.
(Francia) ilyen és ilyen nevű lovag;
R. Vozáry
R. Vozáry Gyula
készít egy tréfás névjegyet, a gúny illusztrálására, ötágú korona alatt: „Csillagvári Csillagh Balambér Domokos lovag, ez s ez rend birtokosa, ennek meg ennek tiszteleti tagja stb. stb.” ( R. Vozáry 1903, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
N.N.
*
Szövegforrás:
K2
 
)
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Hogy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
fogadd el
n
Jegyzet
fogadd el
fogadd
? nem tudod.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Tessék!… Egy szivar?…” „Miláresz?
n
Jegyzet
„Miláresz?”
Tkp. Millares; drága, külföldi dohányból Mo.-n gyártott szívarfajta (B minőségjelzetű az AA–K skálán), 100-as csomagolásban, cédrusfa dobozban árulták.
 
Mert olcsóbbat nem szivok,
 
Azt is csak mióta esnek
 
A külföldi papirok.”
 
„Itt talán a pamlagon, jobb…”
 
Elfogadja, s hogy’ beszél!
 
(Pepi báró, Aladár gróf –
 
Tőle jöttem) – mint a szél.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mutat ordót
n
Jegyzet
ordót
(latin) rendjelet
,
bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[szerkesztői feloldás]
a 33–36. és a 37–40. sor sorrendje fordított; a négysoros szakaszok mellett (az oldalszámozást beíró ceruzával) a jobb margón függőleges vonalak; az első mellett:
2
n
Jegyzet a második mellett:
1 Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Köz-
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz-,
*
Szövegforrás:
K2
 
s magános levelet;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
S négyszem közt marad veled.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Mutat ordót, bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz- s magános levelet;
*
Szövegforrás:
K2
 
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Végre »
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
Erre
*
Szövegforrás:
K2
 
ívet
n
Jegyzet
ívet
aláírásgyűjtő ívet
von ki zsebből,
  Szép a calligraphia
n
Jegyzet
calligraphia
(görög) művészi igényű szépírás
,
  S megmutatja, hogy hová kell
  A nevét
beírnia,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
beírnia
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Ki Deákkal és Tiszával
n
Jegyzet
Ki Deákkal és Tiszával
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
  Óhajt lenni egy lapon
n
Jegyzet
Óhajt lenni egy lapon
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
;
  „Mi jótékony czélra?” kérded;
  „Nemes a czél,
mondhatom:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mondhatom.
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
HV 1888, 34–37
 
dicső ház végső sarja –
 
(Tudja: Várna, meg Mohács…
n
Jegyzet
Várna, meg Mohács…
Utalás arra a két vesztes csatára (I. Ulászló 1444-es várnai, ill. II. Lajos 1526-os mohácsi csatavesztésére), amelyek a 18. századi magyar költészetben széles körben a „régi dicsőség” hanyatlásának kezdetét szimbolizálták; lásd Batsányi János 1789-es episztoláját: „Vérbe merűltt idők! – Egek’ keménysége! – / Oh Varna! Oh Moháts’ szomorú térsége! / Tí-róllatok áradt Hazánk’ sok insége; / Tí-rajtatok húnytel régi ditsőssége! –” (Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr’ Társunkhoz).
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Nem lehet, ha birtok már nincs,
  Sem szijjgyártó, sem kovács.
  Volt, igaz, még egy te nyérnyi:
  De a rozsda
n
Jegyzet
rozsda
Tkp. rozsdagomba (Uredinales), növényi élősködő, spóratelepei vörösbarna színűek; járványszerűen terjed. ( MN )
és aszály…
  No, meg Homburg
n
Jegyzet
Homburg
(Ma Bad Homburg vor der Höhe), város Németország Hessen tartományában; 1866-ban, a porosz–osztrák háború nyomán, Poroszországhoz került. A 19. század második felében fürdőiről és játékkaszinójáról volt híres.
, s a zsidóság…
  Hanem a rang: az
muszáj.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
muszáj.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Noblesse oblige”
n
Jegyzet
„Noblesse oblige”
(francia) a nemesség kötelez
, kell fehér ing,
 
És ha jő a holt saison,
 
Egy kis fürdő, – mert szokásim’
 
Én már fel nem áldozom.
 
Rangbelimtől úgy se’ kérek:
 
A lateiner
n
Jegyzet
lateiner
(latin → német) — humán értelmiségi
hogyha vét
 
Pár ötöst, a „társaságban”
 
Megemlítem a nevét.”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Végre látod, az egészből
  Hogy mi lóg ki: a „fizess!”
 
Fanyalogva mondod: „Itt van,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Itt van” mondod fanyalogva,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
– Nem telik sok – pár
tizes.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
tizes
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Pár ötös helyt, egy tizes.”
*
Szövegforrás:
K2
 
  Te örülsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
igy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
kiszurtad
n
Jegyzet
kiszurtad
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
  (A mi nem volt) a szemét
n
Jegyzet
(A mi nem volt) a szemét
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
:
  Ő örűl, hogy
a népkonyhán
n
Jegyzet
népkonyhán
A szegények kedvezményes, ill. ingyenes élelmezését
Pest-Budá
Budapest
n először 1859-ben szervezték meg a Lipót (ma: Váci) utcában (melegedő és levesosztó intézet a régi sörházban, a mai Új Városháza helyén), ill. a Terézvárosban, ezek 1860-ban megszűntek. 1866-ban Rottenbiller Lipót főpolgármester közadakozásból kívánta megszervezni az állandó népkonyhát, erre azonban az elhúzódó ügyintézés miatt évekig nem került sor. Az ügyet Ráth Károly főpolgármester karolta fel ismét; az első népkonyhákat 1874. dec. 1-jén nyitották meg (hármat
Budá
Budapest
n, ötöt
Pest
Budapest
en). 1875–76-ban a népkonyhai mozgalomba az izraelita nőegylet és a Mária Valéria Nőegylet is bekapcsolódott. 1877-ben az I., II., III., V., VII., VIII., IX., X. kerületben működtek népkonyhák. ( Holló Szilvia Andrea, A hatósági népkonyhák szervezetének kialakulása = Tanulmányok Budapest múltjáról, Bp., [k. n.], 1998, XXVII., 85–91.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« mégsem épen »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
a népkonyhán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Meglesz mára az ebéd.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Fuccsba ment a sok beszéd »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
Meglesz már / ma az ebéd.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Rangos koldús  
 
  Csak hiába! elmaradt az
  A világtól, a ki vén:
  Tudta nélkül nagy „fejlődés”
  Folyt le, s foly
e sár-tekén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
e
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
sár∟-tekén.
n
Jegyzet ceruzával a jobb margón megismételve:
∟sár-
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Demokrata lett az urból,
  A koldus meg rangra vágy, –
 
Hát’szen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Hát’szen
n
Jegyzet t jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
úr ki más legyen, ha
  Többé nincs úr, se’ jobbágy?
 
 
  Másszor ő is csak szegény volt,
  Nyomorult, szánt,
megvetett;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megvetett:
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Nem is igen „ámbiálták”
n
Jegyzet
„ámbiálták”
ámbiál: itt ’törekszik rá’ (<latin ambio ’kedvében jár, felkér’)
  Akkor ezt az
életet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
életet:
n
Jegyzet é jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Most közőlünk minden tízből
  Egy e szép pályán halad;
  Sőt, ha így gazdálkodunk, még
  Többségben is lessz a had.
 
 
  Ne gondolj az útcza-sarkra,
  Oh ne! édes olvasó:
  A ki ott áll, az nem koldus,
  Az szegény, szánnivaló;
  Könyörülj meg sántán, bénán:
  Éhező gyermeknek adj:
  („Ezer annyit” ígér a
könyv
n
Jegyzet
„Ezer annyit” ígér a könyv
Utalás Mózes szavaira: „A ti atyáitoknak Ura Istene sokasítson meg titeket ezerszerte is inkább hogysem mint most vagytok, és áldjon meg titeket, a miképen igéretet tett nektek.” (5Móz 1:11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Könyv –
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
n
Jegyzet a sor mellett jobb m. í.:
Ezer % vár az / Égből
n
Jegyzet
Ezer % vár az Égből
olvasd: Ezer percent vár az Égből
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hanem ez uzsora nagy.)
 
 
  Koldus ő nagysága hozzád
  Bekopogtat egy napon,
  (És ez egy nap sűrün
fordul);
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fordul):
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Kezdi bókon, hírlapon:
  Hogy olvasta rólad ezt, azt…
  S míg kártyáját
n
Jegyzet
kártyáját
névjegykártyáját
forgatod,
  (Mert beküldte: Chevalier
N. N.
n
Jegyzet
Chevalier N. N.
(Francia) ilyen és ilyen nevű lovag;
R. Vozáry
R. Vozáry Gyula
készít egy tréfás névjegyet, a gúny illusztrálására, ötágú korona alatt: „Csillagvári Csillagh Balambér Domokos lovag, ez s ez rend birtokosa, ennek meg ennek tiszteleti tagja stb. stb.” ( R. Vozáry 1903, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
N.N.
*
Szövegforrás:
K2
 
)
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Hogy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
fogadd el
n
Jegyzet
fogadd el
fogadd
? nem tudod.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Tessék!… Egy szivar?…” „Miláresz?
n
Jegyzet
„Miláresz?”
Tkp. Millares; drága, külföldi dohányból Mo.-n gyártott szívarfajta (B minőségjelzetű az AA–K skálán), 100-as csomagolásban, cédrusfa dobozban árulták.
 
Mert olcsóbbat nem szivok,
 
Azt is csak mióta esnek
 
A külföldi papirok.”
 
„Itt talán a pamlagon, jobb…”
 
Elfogadja, s hogy’ beszél!
 
(Pepi báró, Aladár gróf –
 
Tőle jöttem) – mint a szél.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mutat ordót
n
Jegyzet
ordót
(latin) rendjelet
,
bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[szerkesztői feloldás]
a 33–36. és a 37–40. sor sorrendje fordított; a négysoros szakaszok mellett (az oldalszámozást beíró ceruzával) a jobb margón függőleges vonalak; az első mellett:
2
n
Jegyzet a második mellett:
1 Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Köz-
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz-,
*
Szövegforrás:
K2
 
s magános levelet;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
S négyszem közt marad veled.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Mutat ordót, bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz- s magános levelet;
*
Szövegforrás:
K2
 
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Végre »
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
Erre
*
Szövegforrás:
K2
 
ívet
n
Jegyzet
ívet
aláírásgyűjtő ívet
von ki zsebből,
  Szép a calligraphia
n
Jegyzet
calligraphia
(görög) művészi igényű szépírás
,
  S megmutatja, hogy hová kell
  A nevét
beírnia,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
beírnia
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Ki Deákkal és Tiszával
n
Jegyzet
Ki Deákkal és Tiszával
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
  Óhajt lenni egy lapon
n
Jegyzet
Óhajt lenni egy lapon
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
;
  „Mi jótékony czélra?” kérded;
  „Nemes a czél,
mondhatom:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mondhatom.
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
HV 1888, 34–37
 
dicső ház végső sarja –
 
(Tudja: Várna, meg Mohács…
n
Jegyzet
Várna, meg Mohács…
Utalás arra a két vesztes csatára (I. Ulászló 1444-es várnai, ill. II. Lajos 1526-os mohácsi csatavesztésére), amelyek a 18. századi magyar költészetben széles körben a „régi dicsőség” hanyatlásának kezdetét szimbolizálták; lásd Batsányi János 1789-es episztoláját: „Vérbe merűltt idők! – Egek’ keménysége! – / Oh Varna! Oh Moháts’ szomorú térsége! / Tí-róllatok áradt Hazánk’ sok insége; / Tí-rajtatok húnytel régi ditsőssége! –” (Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr’ Társunkhoz).
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Nem lehet, ha birtok már nincs,
  Sem szijjgyártó, sem kovács.
  Volt, igaz, még egy te nyérnyi:
  De a rozsda
n
Jegyzet
rozsda
Tkp. rozsdagomba (Uredinales), növényi élősködő, spóratelepei vörösbarna színűek; járványszerűen terjed. ( MN )
és aszály…
  No, meg Homburg
n
Jegyzet
Homburg
(Ma Bad Homburg vor der Höhe), város Németország Hessen tartományában; 1866-ban, a porosz–osztrák háború nyomán, Poroszországhoz került. A 19. század második felében fürdőiről és játékkaszinójáról volt híres.
, s a zsidóság…
  Hanem a rang: az
muszáj.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
muszáj.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Noblesse oblige”
n
Jegyzet
„Noblesse oblige”
(francia) a nemesség kötelez
, kell fehér ing,
 
És ha jő a holt saison,
 
Egy kis fürdő, – mert szokásim’
 
Én már fel nem áldozom.
 
Rangbelimtől úgy se’ kérek:
 
A lateiner
n
Jegyzet
lateiner
(latin → német) — humán értelmiségi
hogyha vét
 
Pár ötöst, a „társaságban”
 
Megemlítem a nevét.”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Végre látod, az egészből
  Hogy mi lóg ki: a „fizess!”
 
Fanyalogva mondod: „Itt van,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Itt van” mondod fanyalogva,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
– Nem telik sok – pár
tizes.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
tizes
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Pár ötös helyt, egy tizes.”
*
Szövegforrás:
K2
 
  Te örülsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
igy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
kiszurtad
n
Jegyzet
kiszurtad
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
  (A mi nem volt) a szemét
n
Jegyzet
(A mi nem volt) a szemét
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
:
  Ő örűl, hogy
a népkonyhán
n
Jegyzet
népkonyhán
A szegények kedvezményes, ill. ingyenes élelmezését
Pest-Budá
Budapest
n először 1859-ben szervezték meg a Lipót (ma: Váci) utcában (melegedő és levesosztó intézet a régi sörházban, a mai Új Városháza helyén), ill. a Terézvárosban, ezek 1860-ban megszűntek. 1866-ban Rottenbiller Lipót főpolgármester közadakozásból kívánta megszervezni az állandó népkonyhát, erre azonban az elhúzódó ügyintézés miatt évekig nem került sor. Az ügyet Ráth Károly főpolgármester karolta fel ismét; az első népkonyhákat 1874. dec. 1-jén nyitották meg (hármat
Budá
Budapest
n, ötöt
Pest
Budapest
en). 1875–76-ban a népkonyhai mozgalomba az izraelita nőegylet és a Mária Valéria Nőegylet is bekapcsolódott. 1877-ben az I., II., III., V., VII., VIII., IX., X. kerületben működtek népkonyhák. ( Holló Szilvia Andrea, A hatósági népkonyhák szervezetének kialakulása = Tanulmányok Budapest múltjáról, Bp., [k. n.], 1998, XXVII., 85–91.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« mégsem épen »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
a népkonyhán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Meglesz mára az ebéd.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Fuccsba ment a sok beszéd »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
Meglesz már / ma az ebéd.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Rangos koldús  
 
  Csak hiába! elmaradt az
  A világtól, a ki vén:
  Tudta nélkül nagy „fejlődés”
  Folyt le, s foly
e sár-tekén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
e
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
sár∟-tekén.
n
Jegyzet ceruzával a jobb margón megismételve:
∟sár-
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Demokrata lett az urból,
  A koldus meg rangra vágy, –
 
Hát’szen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Hát’szen
n
Jegyzet t jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
úr ki más legyen, ha
  Többé nincs úr, se’ jobbágy?
 
 
  Másszor ő is csak szegény volt,
  Nyomorult, szánt,
megvetett;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megvetett:
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Nem is igen „ámbiálták”
n
Jegyzet
„ámbiálták”
ámbiál: itt ’törekszik rá’ (<latin ambio ’kedvében jár, felkér’)
  Akkor ezt az
életet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
életet:
n
Jegyzet é jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Most közőlünk minden tízből
  Egy e szép pályán halad;
  Sőt, ha így gazdálkodunk, még
  Többségben is lessz a had.
 
 
  Ne gondolj az útcza-sarkra,
  Oh ne! édes olvasó:
  A ki ott áll, az nem koldus,
  Az szegény, szánnivaló;
  Könyörülj meg sántán, bénán:
  Éhező gyermeknek adj:
  („Ezer annyit” ígér a
könyv
n
Jegyzet
„Ezer annyit” ígér a könyv
Utalás Mózes szavaira: „A ti atyáitoknak Ura Istene sokasítson meg titeket ezerszerte is inkább hogysem mint most vagytok, és áldjon meg titeket, a miképen igéretet tett nektek.” (5Móz 1:11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Könyv –
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
n
Jegyzet a sor mellett jobb m. í.:
Ezer % vár az / Égből
n
Jegyzet
Ezer % vár az Égből
olvasd: Ezer percent vár az Égből
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hanem ez uzsora nagy.)
 
 
  Koldus ő nagysága hozzád
  Bekopogtat egy napon,
  (És ez egy nap sűrün
fordul);
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fordul):
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Kezdi bókon, hírlapon:
  Hogy olvasta rólad ezt, azt…
  S míg kártyáját
n
Jegyzet
kártyáját
névjegykártyáját
forgatod,
  (Mert beküldte: Chevalier
N. N.
n
Jegyzet
Chevalier N. N.
(Francia) ilyen és ilyen nevű lovag;
R. Vozáry
R. Vozáry Gyula
készít egy tréfás névjegyet, a gúny illusztrálására, ötágú korona alatt: „Csillagvári Csillagh Balambér Domokos lovag, ez s ez rend birtokosa, ennek meg ennek tiszteleti tagja stb. stb.” ( R. Vozáry 1903, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
N.N.
*
Szövegforrás:
K2
 
)
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Hogy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
fogadd el
n
Jegyzet
fogadd el
fogadd
? nem tudod.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Tessék!… Egy szivar?…” „Miláresz?
n
Jegyzet
„Miláresz?”
Tkp. Millares; drága, külföldi dohányból Mo.-n gyártott szívarfajta (B minőségjelzetű az AA–K skálán), 100-as csomagolásban, cédrusfa dobozban árulták.
 
Mert olcsóbbat nem szivok,
 
Azt is csak mióta esnek
 
A külföldi papirok.”
 
„Itt talán a pamlagon, jobb…”
 
Elfogadja, s hogy’ beszél!
 
(Pepi báró, Aladár gróf –
 
Tőle jöttem) – mint a szél.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mutat ordót
n
Jegyzet
ordót
(latin) rendjelet
,
bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[szerkesztői feloldás]
a 33–36. és a 37–40. sor sorrendje fordított; a négysoros szakaszok mellett (az oldalszámozást beíró ceruzával) a jobb margón függőleges vonalak; az első mellett:
2
n
Jegyzet a második mellett:
1 Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Köz-
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz-,
*
Szövegforrás:
K2
 
s magános levelet;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
S négyszem közt marad veled.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Mutat ordót, bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz- s magános levelet;
*
Szövegforrás:
K2
 
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Végre »
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
Erre
*
Szövegforrás:
K2
 
ívet
n
Jegyzet
ívet
aláírásgyűjtő ívet
von ki zsebből,
  Szép a calligraphia
n
Jegyzet
calligraphia
(görög) művészi igényű szépírás
,
  S megmutatja, hogy hová kell
  A nevét
beírnia,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
beírnia
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Ki Deákkal és Tiszával
n
Jegyzet
Ki Deákkal és Tiszával
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
  Óhajt lenni egy lapon
n
Jegyzet
Óhajt lenni egy lapon
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
;
  „Mi jótékony czélra?” kérded;
  „Nemes a czél,
mondhatom:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mondhatom.
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
HV 1888, 34–37
 
dicső ház végső sarja –
 
(Tudja: Várna, meg Mohács…
n
Jegyzet
Várna, meg Mohács…
Utalás arra a két vesztes csatára (I. Ulászló 1444-es várnai, ill. II. Lajos 1526-os mohácsi csatavesztésére), amelyek a 18. századi magyar költészetben széles körben a „régi dicsőség” hanyatlásának kezdetét szimbolizálták; lásd Batsányi János 1789-es episztoláját: „Vérbe merűltt idők! – Egek’ keménysége! – / Oh Varna! Oh Moháts’ szomorú térsége! / Tí-róllatok áradt Hazánk’ sok insége; / Tí-rajtatok húnytel régi ditsőssége! –” (Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr’ Társunkhoz).
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Nem lehet, ha birtok már nincs,
  Sem szijjgyártó, sem kovács.
  Volt, igaz, még egy te nyérnyi:
  De a rozsda
n
Jegyzet
rozsda
Tkp. rozsdagomba (Uredinales), növényi élősködő, spóratelepei vörösbarna színűek; járványszerűen terjed. ( MN )
és aszály…
  No, meg Homburg
n
Jegyzet
Homburg
(Ma Bad Homburg vor der Höhe), város Németország Hessen tartományában; 1866-ban, a porosz–osztrák háború nyomán, Poroszországhoz került. A 19. század második felében fürdőiről és játékkaszinójáról volt híres.
, s a zsidóság…
  Hanem a rang: az
muszáj.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
muszáj.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Noblesse oblige”
n
Jegyzet
„Noblesse oblige”
(francia) a nemesség kötelez
, kell fehér ing,
 
És ha jő a holt saison,
 
Egy kis fürdő, – mert szokásim’
 
Én már fel nem áldozom.
 
Rangbelimtől úgy se’ kérek:
 
A lateiner
n
Jegyzet
lateiner
(latin → német) — humán értelmiségi
hogyha vét
 
Pár ötöst, a „társaságban”
 
Megemlítem a nevét.”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Végre látod, az egészből
  Hogy mi lóg ki: a „fizess!”
 
Fanyalogva mondod: „Itt van,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Itt van” mondod fanyalogva,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
– Nem telik sok – pár
tizes.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
tizes
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Pár ötös helyt, egy tizes.”
*
Szövegforrás:
K2
 
  Te örülsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
igy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
kiszurtad
n
Jegyzet
kiszurtad
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
  (A mi nem volt) a szemét
n
Jegyzet
(A mi nem volt) a szemét
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
:
  Ő örűl, hogy
a népkonyhán
n
Jegyzet
népkonyhán
A szegények kedvezményes, ill. ingyenes élelmezését
Pest-Budá
Budapest
n először 1859-ben szervezték meg a Lipót (ma: Váci) utcában (melegedő és levesosztó intézet a régi sörházban, a mai Új Városháza helyén), ill. a Terézvárosban, ezek 1860-ban megszűntek. 1866-ban Rottenbiller Lipót főpolgármester közadakozásból kívánta megszervezni az állandó népkonyhát, erre azonban az elhúzódó ügyintézés miatt évekig nem került sor. Az ügyet Ráth Károly főpolgármester karolta fel ismét; az első népkonyhákat 1874. dec. 1-jén nyitották meg (hármat
Budá
Budapest
n, ötöt
Pest
Budapest
en). 1875–76-ban a népkonyhai mozgalomba az izraelita nőegylet és a Mária Valéria Nőegylet is bekapcsolódott. 1877-ben az I., II., III., V., VII., VIII., IX., X. kerületben működtek népkonyhák. ( Holló Szilvia Andrea, A hatósági népkonyhák szervezetének kialakulása = Tanulmányok Budapest múltjáról, Bp., [k. n.], 1998, XXVII., 85–91.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« mégsem épen »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
a népkonyhán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Meglesz mára az ebéd.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Fuccsba ment a sok beszéd »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
Meglesz már / ma az ebéd.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Rangos koldús  
 
  Csak hiába! elmaradt az
  A világtól, a ki vén:
  Tudta nélkül nagy „fejlődés”
  Folyt le, s foly
e sár-tekén.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
e
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
»
sár∟-tekén.
n
Jegyzet ceruzával a jobb margón megismételve:
∟sár-
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Demokrata lett az urból,
  A koldus meg rangra vágy, –
 
Hát’szen
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Hát’szen
n
Jegyzet t jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
úr ki más legyen, ha
  Többé nincs úr, se’ jobbágy?
 
 
  Másszor ő is csak szegény volt,
  Nyomorult, szánt,
megvetett;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
megvetett:
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Nem is igen „ámbiálták”
n
Jegyzet
„ámbiálták”
ámbiál: itt ’törekszik rá’ (<latin ambio ’kedvében jár, felkér’)
  Akkor ezt az
életet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
életet:
n
Jegyzet é jav.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Most közőlünk minden tízből
  Egy e szép pályán halad;
  Sőt, ha így gazdálkodunk, még
  Többségben is lessz a had.
 
 
  Ne gondolj az útcza-sarkra,
  Oh ne! édes olvasó:
  A ki ott áll, az nem koldus,
  Az szegény, szánnivaló;
  Könyörülj meg sántán, bénán:
  Éhező gyermeknek adj:
  („Ezer annyit” ígér a
könyv
n
Jegyzet
„Ezer annyit” ígér a könyv
Utalás Mózes szavaira: „A ti atyáitoknak Ura Istene sokasítson meg titeket ezerszerte is inkább hogysem mint most vagytok, és áldjon meg titeket, a miképen igéretet tett nektek.” (5Móz 1:11.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Könyv –
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
n
Jegyzet a sor mellett jobb m. í.:
Ezer % vár az / Égből
n
Jegyzet
Ezer % vár az Égből
olvasd: Ezer percent vár az Égből
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Hanem ez uzsora nagy.)
 
 
  Koldus ő nagysága hozzád
  Bekopogtat egy napon,
  (És ez egy nap sűrün
fordul);
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fordul):
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Kezdi bókon, hírlapon:
  Hogy olvasta rólad ezt, azt…
  S míg kártyáját
n
Jegyzet
kártyáját
névjegykártyáját
forgatod,
  (Mert beküldte: Chevalier
N. N.
n
Jegyzet
Chevalier N. N.
(Francia) ilyen és ilyen nevű lovag;
R. Vozáry
R. Vozáry Gyula
készít egy tréfás névjegyet, a gúny illusztrálására, ötágú korona alatt: „Csillagvári Csillagh Balambér Domokos lovag, ez s ez rend birtokosa, ennek meg ennek tiszteleti tagja stb. stb.” ( R. Vozáry 1903, 5.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
N.N.
*
Szövegforrás:
K2
 
)
 
Hogy’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Hogy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
fogadd el
n
Jegyzet
fogadd el
fogadd
? nem tudod.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Tessék!… Egy szivar?…” „Miláresz?
n
Jegyzet
„Miláresz?”
Tkp. Millares; drága, külföldi dohányból Mo.-n gyártott szívarfajta (B minőségjelzetű az AA–K skálán), 100-as csomagolásban, cédrusfa dobozban árulták.
 
Mert olcsóbbat nem szivok,
 
Azt is csak mióta esnek
 
A külföldi papirok.”
 
„Itt talán a pamlagon, jobb…”
 
Elfogadja, s hogy’ beszél!
 
(Pepi báró, Aladár gróf –
 
Tőle jöttem) – mint a szél.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Mutat ordót
n
Jegyzet
ordót
(latin) rendjelet
,
bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[szerkesztői feloldás]
a 33–36. és a 37–40. sor sorrendje fordított; a négysoros szakaszok mellett (az oldalszámozást beíró ceruzával) a jobb margón függőleges vonalak; az első mellett:
2
n
Jegyzet a második mellett:
1 Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Köz-
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz-,
*
Szövegforrás:
K2
 
s magános levelet;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
S négyszem közt marad veled.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Szemlesütve és zavartan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Mutat ordót, bizonyítványt,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Ülsz, mint vádlott a padon:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Köz- s magános levelet;
*
Szövegforrás:
K2
 
 
„Ily nagy úron mit segít az
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Ha vendég jön, azt kivárja,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Én csekély szolgálatom?…”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
Négyszemközt marad veled:
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
Erre
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Végre »
n
Jegyzet ceruzával f. í.:
Erre
*
Szövegforrás:
K2
 
ívet
n
Jegyzet
ívet
aláírásgyűjtő ívet
von ki zsebből,
  Szép a calligraphia
n
Jegyzet
calligraphia
(görög) művészi igényű szépírás
,
  S megmutatja, hogy hová kell
  A nevét
beírnia,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
beírnia
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
  Ki Deákkal és Tiszával
n
Jegyzet
Ki Deákkal és Tiszával
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
  Óhajt lenni egy lapon
n
Jegyzet
Óhajt lenni egy lapon
Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a kiegyezés szellemi atyja már életében a legnagyobb tekintélyű magyar politikusnak számított (vö. Magányban, Magyarázatok, 13. sor); Tisza Kálmán (1830–1902) 1875-től 1890-ig Mo. miniszterelnöke.
;
  „Mi jótékony czélra?” kérded;
  „Nemes a czél,
mondhatom:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mondhatom.
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
 
 
 
Egy
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
HV 1888, 34–37
 
dicső ház végső sarja –
 
(Tudja: Várna, meg Mohács…
n
Jegyzet
Várna, meg Mohács…
Utalás arra a két vesztes csatára (I. Ulászló 1444-es várnai, ill. II. Lajos 1526-os mohácsi csatavesztésére), amelyek a 18. századi magyar költészetben széles körben a „régi dicsőség” hanyatlásának kezdetét szimbolizálták; lásd Batsányi János 1789-es episztoláját: „Vérbe merűltt idők! – Egek’ keménysége! – / Oh Varna! Oh Moháts’ szomorú térsége! / Tí-róllatok áradt Hazánk’ sok insége; / Tí-rajtatok húnytel régi ditsőssége! –” (Székes-Fejér-Vári Professor Virág Benedek Úr’ Társunkhoz).
)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Egy
n
Jegyzet a kezdő idézőjel a K2-n a 48. sor kezdő idézőjelének ismétlése, ezt az M1 sem hagyta el, emend.
*
Szövegforrás:
K2
 
  Nem lehet, ha birtok már nincs,
  Sem szijjgyártó, sem kovács.
  Volt, igaz, még egy te nyérnyi:
  De a rozsda
n
Jegyzet
rozsda
Tkp. rozsdagomba (Uredinales), növényi élősködő, spóratelepei vörösbarna színűek; járványszerűen terjed. ( MN )
és aszály…
  No, meg Homburg
n
Jegyzet
Homburg
(Ma Bad Homburg vor der Höhe), város Németország Hessen tartományában; 1866-ban, a porosz–osztrák háború nyomán, Poroszországhoz került. A 19. század második felében fürdőiről és játékkaszinójáról volt híres.
, s a zsidóság…
  Hanem a rang: az
muszáj.”
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
muszáj.
*
Szövegforrás:
K2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
 
 
„Noblesse oblige”
n
Jegyzet
„Noblesse oblige”
(francia) a nemesség kötelez
, kell fehér ing,
 
És ha jő a holt saison,
 
Egy kis fürdő, – mert szokásim’
 
Én már fel nem áldozom.
 
Rangbelimtől úgy se’ kérek:
 
A lateiner
n
Jegyzet
lateiner
(latin → német) — humán értelmiségi
hogyha vét
 
Pár ötöst, a „társaságban”
 
Megemlítem a nevét.”
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Végre látod, az egészből
  Hogy mi lóg ki: a „fizess!”
 
Fanyalogva mondod: „Itt van,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Itt van” mondod fanyalogva,
*
Szövegforrás:
K2
 
 
– Nem telik sok – pár
tizes.”
*
Szövegforrás:
*K1
 
tizes
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
„Pár ötös helyt, egy tizes.”
*
Szövegforrás:
K2
 
  Te örülsz, hogy
így
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
igy
n
Jegyzet a K2 alapján emend.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37
 
kiszurtad
n
Jegyzet
kiszurtad
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
  (A mi nem volt) a szemét
n
Jegyzet
(A mi nem volt) a szemét
kevéssel elintézted, kielégítetted igényét; szemtelen volt
:
  Ő örűl, hogy
a népkonyhán
n
Jegyzet
népkonyhán
A szegények kedvezményes, ill. ingyenes élelmezését
Pest-Budá
Budapest
n először 1859-ben szervezték meg a Lipót (ma: Váci) utcában (melegedő és levesosztó intézet a régi sörházban, a mai Új Városháza helyén), ill. a Terézvárosban, ezek 1860-ban megszűntek. 1866-ban Rottenbiller Lipót főpolgármester közadakozásból kívánta megszervezni az állandó népkonyhát, erre azonban az elhúzódó ügyintézés miatt évekig nem került sor. Az ügyet Ráth Károly főpolgármester karolta fel ismét; az első népkonyhákat 1874. dec. 1-jén nyitották meg (hármat
Budá
Budapest
n, ötöt
Pest
Budapest
en). 1875–76-ban a népkonyhai mozgalomba az izraelita nőegylet és a Mária Valéria Nőegylet is bekapcsolódott. 1877-ben az I., II., III., V., VII., VIII., IX., X. kerületben működtek népkonyhák. ( Holló Szilvia Andrea, A hatósági népkonyhák szervezetének kialakulása = Tanulmányok Budapest múltjáról, Bp., [k. n.], 1998, XXVII., 85–91.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« mégsem épen »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
a népkonyhán
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
Meglesz mára az ebéd.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 34–37
 
[törölt]
« Fuccsba ment a sok beszéd »
n
Jegyzet ceruzával lesatírozva; a jobb margón ceruzával, idegen kéz által tollal megerősítve:
Meglesz már / ma az ebéd.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. júl. 27.)
*
Szövegforrás:
K2
 
(1877 július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 34–37