X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Kortársam R. A. halálán

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: *K2
  • Szövegforrás IV: K3
  • Szövegforrás V: MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
  • Szövegforrás VI: ÖM 1883, 411–412

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418. M2 ÖM 1883, 411–412. [ AJÖM I., 357.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Kettéhajtott lapon; autográf fogalmazvány *K2 Autográf tisztázat, a *K1 után, ugyanazon a lapon K3 MTAK Kt K 510/27r (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1, *K2 Adataik AJÖM I. (544.) alapján K3 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 26) — A cím előtt, kék ceruzával: * (a megjelenés jelzete) M1 Adata Szmeskó Gábortól származik (lásd Szmeskó 2016, 569.); a megjelenésre ugyanakkor következtetni lehetett abból, hogy az ÖM 1883 kizárólag már megjelent verseket közölt az Őszikék időszakából. Az M1 a következő lábj.-et fűzte a címhez: „Az ünnepelt költőnek lapunk szerkesztőjéhez
[szerkesztői feloldás]
Ágai Adolfhoz
irott leveléből közöljük a következőket: „Kedves öcsém, – Subjectiv panaszaimból, beteges nyomoruságomból, ugy véltem, elég volt a mi már megjelent, – a mi még ilyen egy-kettő van, az a »vallomások« jellemével bír s nem akartam életemben közrebocsátani. Azonban jó akaratom tanusítása végett, mégis ezekből vagyok kénytelen küldeni egyet, mert az az egy pár humoros, majdnem burleszk genrekép, a mi még megmarad, nem való egy hölgylapba. A hölgyek csinos képecskéken vagy sentimentalis komolyságon szeretnek gyönyörködni, s magasnak indult szárnyaláson lelkesedni, de a tréfát nem igen értik s bántja őket a kissé nyersebben kifejezett realitás.” (Az AJÖM XIX . nem közli a levelet.) Rozvány András monogramját valószínűleg az M1 megjelenése után szúrta be
Arany
Arany János
a KKv -ben szereplő címbe. Több kiadás ( KK 1894 , Arany 1902 ) a monogram nélkül közli a címet.
 
Keletkezés
 
1877. aug. 25.,
Bp
Budapest
., Margitsziget. Rozvány György,
András
Rozvány András
bátyja említi emlékezéseiben a verset, de nincs tudomása
AJ
Arany János
és Rozvány András szorosabb kapcsolatáról. Egy olyan alkalmat említ, hogy amikor 1858-ban
AJ
Arany János
hazalátogatott
Szalontá
Nagyszalonta
ra, egy társaságban Rozvány Andrást politikai beszéd tartására bírták – bár köztudomású volt, hogy
Rozvány
Rozvány András
t alig lehet érteni, annyira hadar. A beszéd után
AJ
Arany János
paródiát rögtönzött a beszédre. Rozvány György hozzáfűzi: akinek
AJ
Arany János
„verset szentelt, annak közel kellett állni az ő nemes szívéhez”. A vers keletkezéséről a Rozvány családnak, úgymond, „semmi tudomása nem volt. Én 6 év múlva olvastam ezt 1883-ban kiadott művei közt.” „Nagyon meglepett engem ez a visszaemlékezése. Hisz’ bátyám sokkal igénytelenebb volt, hogysem magát ily nagy szellem tollára érdemesíthette volna. Ennek titkát csak ő mondhatná meg; de magával a sirjába vitte.” ( Rozvány 1962, 157., 162.) Kortársak haláláról máskor is írt verset (lásd [Sok nagy ember…], korábbról a Néma bú című verset), ill. – vélhetőleg 1882-ben – összeállította a névjegyzékét „azon kortársainak – irodalmi férfiak és ifjúkori szalontai ismerősök nevei – a kik nála fiatalabb életkorban haltak el s e névsor végén góth betűkkel írva a Halottas Beszédből vett idézet ysa mend ozchuz iarov vogmuc!” ( Arany László, Bevezetés, HV 1888, XXX.)
 
Fordítás
 
Orosz: Ах, сколько, сколько их пало (Николай Нович) = Мадьярские Поэты, Санкт Петербург, 1897, 6.
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Elek Ferenc, 1’ 41”
 
Kortársam R. A.
n
Jegyzet
R. A.
Rozvány András (1817. márc. 2.–1877. aug. 25. előtt; halála napját a rendelkezésre álló források alapján nem sikerült megállapítani). Amikor
AJ
Arany János
1836 nyarán hazaköltözött Nagyszalontára, konrektori (segédtanítói) állást kapott, erről azonban 1837 januárjában leköszönt; ekkor a görög származású, jómódú kereskedő, Rozvány József hívta meg leánya,
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
mellé házitanítónak.
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
nek két bátyja volt,
András
Rozvány András
és
György
Rozvány György
.
AJ
Arany János
utóbbival lakott egy szobában, előbbi
AJ
Arany János
iskolatársa volt, ill. apja, Rozvány József mellett segéd a boltban; később maga is kereskedő lett.
AJ
Arany János
1839 őszéig lakott Rozványéknál, de később is jó kapcsolatban maradt a bohém természetű ifjúkori baráttal. (Lásd Voinovich 1929, 53., Sáfrán 1960, 15–18.; továbbá: Márki 1917, 128., Gyöngyösy 1917, 552–553.)
halálán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
ÖM 1883, 411–412
 
Kortársam R. A. halálán
n
Jegyzet R. A. más tintával felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
Kortársam halálán*) (a jegyzetet lásd: Megjegyzések)
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
 
 
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
immár sok ép,
erős
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
erős,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
  Ki velem indult és haladt;
  Kevés
itt fenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
itt-fenn
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
az ismerős:
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Oh
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mennyivel több föld alatt!
 
 
  Reményem – elzárt
völgy fenék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
völgyfenék
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
völgy-fenék
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
,
  Nincs onnan
út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet , ceruzával
*
Szövegforrás:
K3
 
kivezető;
 
Emlékezet üdítne még –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Emlékezet – üditne még;
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
  De az meg egy nagy temető.
 
 
 
Ott
fekszenek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
ÖM 1883, 411–412
 
fekszenek,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
távol, közel;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ott fekszenek távol, közel; –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Egy-egy külön
sír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
sir
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
jeleli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hol rogyott le, annyi út
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Futó harczban hol estek el –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Választja sirban őket el:
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Mint a
Horáczok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Horáczok
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
elleni
n
Jegyzet
elleni
ellenségei
.*)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 411–412
 
elleni.
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet Czélzás a Horatiusok és
Curiatiusok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Curiatiusok
[szerkesztői feloldás]
riatiusok kivakart betűk helyére írva; a Livius (I. k.) helye kihagyva, utólag más tintával beírva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet az egész jegyzet:
a Curiatiusok.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
viadalára, a mint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli.
n
Jegyzet
a Horatiusok és Curiatiusok viadala
A Horatiusok és a Curiatiusok a római, ill. az albai népből származó hármas ikrek. Az albaiak és a rómaiak közötti, Tullus Hostilius uralkodása idején támadt konfliktus megoldására a két nép királya megegyezett, hogy a hármas ikrek megküzdenek egymással, s amelyik fél győzedelmeskedik, az a nép fog uralkodni a másikon. A küzdelemben először a Curiatiusok kerekednek felül, két Horatius-testvért is megölnek. Míg azonban mindhárman megsebesülnek, a harmadik Horatius-testvér sértetlen marad. Hogy ezt az előnyét kihasználja, elfut a helyszínről – sérült ellenfelei, nem tudván együtt követni őt, elmaradnak s egymástól is leszakadnak. A sértetlen római harcos így egyenként küzdhet meg velük, s mindhármukat megöli. A két halott Horatiust a küzdőtéren temetik el, a három Curiatiust külön-külön – azokon a helyeken, ahol halálukat lelték. ( Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Részlet, Első könyv, 24–25., ford. Muraközy Gyula = Római történetírók, Bp., Európa, 1986, 260–263.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Mint a három Horácz-fiút. –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
 
 
S én a pályán vagyok ma még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én még az úton ballagok, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Leggyöngébb a futók között;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én, a futók gyöngébbike – »
Leggyöngébb a futók között;
n
Jegyzet Utána a *K3-éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Fenntart egy szálnyi tartalék
n
Jegyzet
tartalék
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 30. sor
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hitte volna, látva rég,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bár testem és lelkem törött.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Hogy testem s lelkem ily törött
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Még
elkerűlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
elkerült
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
ásó,
kapa, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
kapa –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
De engemet ásó-kapa
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S tán engem a sors arra tart,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Kerül, a sors tán arra tart –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy
visszanézve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
visszanézve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mind csupa
 
Sírhalmot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Sirhalmot
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
lássak, ravatalt.
 
 
  Most a
tiédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
tiédet
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
hantolák:
 
Im,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Ím
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
tőlem is rá e göröngy!
 
Oh! hitte volna egy világ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Egy hét szülöttei valánk »
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy te elébb
búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« végsőt »
búcsút
*
Szövegforrás:
*K2
 
köszönj?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
köszönj?…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Egy nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Az »
Egy nap
*
Szövegforrás:
*K2
 
derült volt rád s reám
n
Jegyzet
Egy nap derült volt rád s reám
AJ
Arany János
és Rozvány András egyazon napon születtek.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Eltérve bár, veled futám
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nem várhatál még keveset?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Az életet, s ha keresik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De sírunk sem lész messze tán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Sirhalmunk sem lesz messze tán,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ha bölcsőnk oly közel esett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
A mint bölcsőnk közel esik.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
(1877. aug. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Kortársam R. A.
n
Jegyzet
R. A.
Rozvány András (1817. márc. 2.–1877. aug. 25. előtt; halála napját a rendelkezésre álló források alapján nem sikerült megállapítani). Amikor
AJ
Arany János
1836 nyarán hazaköltözött Nagyszalontára, konrektori (segédtanítói) állást kapott, erről azonban 1837 januárjában leköszönt; ekkor a görög származású, jómódú kereskedő, Rozvány József hívta meg leánya,
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
mellé házitanítónak.
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
nek két bátyja volt,
András
Rozvány András
és
György
Rozvány György
.
AJ
Arany János
utóbbival lakott egy szobában, előbbi
AJ
Arany János
iskolatársa volt, ill. apja, Rozvány József mellett segéd a boltban; később maga is kereskedő lett.
AJ
Arany János
1839 őszéig lakott Rozványéknál, de később is jó kapcsolatban maradt a bohém természetű ifjúkori baráttal. (Lásd Voinovich 1929, 53., Sáfrán 1960, 15–18.; továbbá: Márki 1917, 128., Gyöngyösy 1917, 552–553.)
halálán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
ÖM 1883, 411–412
 
Kortársam R. A. halálán
n
Jegyzet R. A. más tintával felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
Kortársam halálán*) (a jegyzetet lásd: Megjegyzések)
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
 
 
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
immár sok ép,
erős
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
erős,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
  Ki velem indult és haladt;
  Kevés
itt fenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
itt-fenn
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
az ismerős:
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Oh
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mennyivel több föld alatt!
 
 
  Reményem – elzárt
völgy fenék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
völgyfenék
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
völgy-fenék
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
,
  Nincs onnan
út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet , ceruzával
*
Szövegforrás:
K3
 
kivezető;
 
Emlékezet üdítne még –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Emlékezet – üditne még;
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
  De az meg egy nagy temető.
 
 
 
Ott
fekszenek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
ÖM 1883, 411–412
 
fekszenek,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
távol, közel;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ott fekszenek távol, közel; –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Egy-egy külön
sír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
sir
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
jeleli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hol rogyott le, annyi út
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Futó harczban hol estek el –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Választja sirban őket el:
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Mint a
Horáczok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Horáczok
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
elleni
n
Jegyzet
elleni
ellenségei
.*)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 411–412
 
elleni.
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet Czélzás a Horatiusok és
Curiatiusok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Curiatiusok
[szerkesztői feloldás]
riatiusok kivakart betűk helyére írva; a Livius (I. k.) helye kihagyva, utólag más tintával beírva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet az egész jegyzet:
a Curiatiusok.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
viadalára, a mint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli.
n
Jegyzet
a Horatiusok és Curiatiusok viadala
A Horatiusok és a Curiatiusok a római, ill. az albai népből származó hármas ikrek. Az albaiak és a rómaiak közötti, Tullus Hostilius uralkodása idején támadt konfliktus megoldására a két nép királya megegyezett, hogy a hármas ikrek megküzdenek egymással, s amelyik fél győzedelmeskedik, az a nép fog uralkodni a másikon. A küzdelemben először a Curiatiusok kerekednek felül, két Horatius-testvért is megölnek. Míg azonban mindhárman megsebesülnek, a harmadik Horatius-testvér sértetlen marad. Hogy ezt az előnyét kihasználja, elfut a helyszínről – sérült ellenfelei, nem tudván együtt követni őt, elmaradnak s egymástól is leszakadnak. A sértetlen római harcos így egyenként küzdhet meg velük, s mindhármukat megöli. A két halott Horatiust a küzdőtéren temetik el, a három Curiatiust külön-külön – azokon a helyeken, ahol halálukat lelték. ( Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Részlet, Első könyv, 24–25., ford. Muraközy Gyula = Római történetírók, Bp., Európa, 1986, 260–263.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Mint a három Horácz-fiút. –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
 
 
S én a pályán vagyok ma még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én még az úton ballagok, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Leggyöngébb a futók között;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én, a futók gyöngébbike – »
Leggyöngébb a futók között;
n
Jegyzet Utána a *K3-éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Fenntart egy szálnyi tartalék
n
Jegyzet
tartalék
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 30. sor
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hitte volna, látva rég,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bár testem és lelkem törött.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Hogy testem s lelkem ily törött
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Még
elkerűlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
elkerült
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
ásó,
kapa, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
kapa –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
De engemet ásó-kapa
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S tán engem a sors arra tart,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Kerül, a sors tán arra tart –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy
visszanézve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
visszanézve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mind csupa
 
Sírhalmot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Sirhalmot
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
lássak, ravatalt.
 
 
  Most a
tiédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
tiédet
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
hantolák:
 
Im,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Ím
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
tőlem is rá e göröngy!
 
Oh! hitte volna egy világ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Egy hét szülöttei valánk »
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy te elébb
búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« végsőt »
búcsút
*
Szövegforrás:
*K2
 
köszönj?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
köszönj?…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Egy nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Az »
Egy nap
*
Szövegforrás:
*K2
 
derült volt rád s reám
n
Jegyzet
Egy nap derült volt rád s reám
AJ
Arany János
és Rozvány András egyazon napon születtek.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Eltérve bár, veled futám
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nem várhatál még keveset?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Az életet, s ha keresik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De sírunk sem lész messze tán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Sirhalmunk sem lesz messze tán,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ha bölcsőnk oly közel esett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
A mint bölcsőnk közel esik.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
(1877. aug. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Kortársam R. A.
n
Jegyzet
R. A.
Rozvány András (1817. márc. 2.–1877. aug. 25. előtt; halála napját a rendelkezésre álló források alapján nem sikerült megállapítani). Amikor
AJ
Arany János
1836 nyarán hazaköltözött Nagyszalontára, konrektori (segédtanítói) állást kapott, erről azonban 1837 januárjában leköszönt; ekkor a görög származású, jómódú kereskedő, Rozvány József hívta meg leánya,
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
mellé házitanítónak.
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
nek két bátyja volt,
András
Rozvány András
és
György
Rozvány György
.
AJ
Arany János
utóbbival lakott egy szobában, előbbi
AJ
Arany János
iskolatársa volt, ill. apja, Rozvány József mellett segéd a boltban; később maga is kereskedő lett.
AJ
Arany János
1839 őszéig lakott Rozványéknál, de később is jó kapcsolatban maradt a bohém természetű ifjúkori baráttal. (Lásd Voinovich 1929, 53., Sáfrán 1960, 15–18.; továbbá: Márki 1917, 128., Gyöngyösy 1917, 552–553.)
halálán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
ÖM 1883, 411–412
 
Kortársam R. A. halálán
n
Jegyzet R. A. más tintával felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
Kortársam halálán*) (a jegyzetet lásd: Megjegyzések)
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
 
 
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
immár sok ép,
erős
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
erős,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
  Ki velem indult és haladt;
  Kevés
itt fenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
itt-fenn
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
az ismerős:
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Oh
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mennyivel több föld alatt!
 
 
  Reményem – elzárt
völgy fenék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
völgyfenék
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
völgy-fenék
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
,
  Nincs onnan
út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet , ceruzával
*
Szövegforrás:
K3
 
kivezető;
 
Emlékezet üdítne még –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Emlékezet – üditne még;
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
  De az meg egy nagy temető.
 
 
 
Ott
fekszenek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
ÖM 1883, 411–412
 
fekszenek,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
távol, közel;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ott fekszenek távol, közel; –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Egy-egy külön
sír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
sir
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
jeleli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hol rogyott le, annyi út
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Futó harczban hol estek el –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Választja sirban őket el:
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Mint a
Horáczok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Horáczok
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
elleni
n
Jegyzet
elleni
ellenségei
.*)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 411–412
 
elleni.
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet Czélzás a Horatiusok és
Curiatiusok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Curiatiusok
[szerkesztői feloldás]
riatiusok kivakart betűk helyére írva; a Livius (I. k.) helye kihagyva, utólag más tintával beírva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet az egész jegyzet:
a Curiatiusok.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
viadalára, a mint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli.
n
Jegyzet
a Horatiusok és Curiatiusok viadala
A Horatiusok és a Curiatiusok a római, ill. az albai népből származó hármas ikrek. Az albaiak és a rómaiak közötti, Tullus Hostilius uralkodása idején támadt konfliktus megoldására a két nép királya megegyezett, hogy a hármas ikrek megküzdenek egymással, s amelyik fél győzedelmeskedik, az a nép fog uralkodni a másikon. A küzdelemben először a Curiatiusok kerekednek felül, két Horatius-testvért is megölnek. Míg azonban mindhárman megsebesülnek, a harmadik Horatius-testvér sértetlen marad. Hogy ezt az előnyét kihasználja, elfut a helyszínről – sérült ellenfelei, nem tudván együtt követni őt, elmaradnak s egymástól is leszakadnak. A sértetlen római harcos így egyenként küzdhet meg velük, s mindhármukat megöli. A két halott Horatiust a küzdőtéren temetik el, a három Curiatiust külön-külön – azokon a helyeken, ahol halálukat lelték. ( Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Részlet, Első könyv, 24–25., ford. Muraközy Gyula = Római történetírók, Bp., Európa, 1986, 260–263.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Mint a három Horácz-fiút. –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
 
 
S én a pályán vagyok ma még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én még az úton ballagok, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Leggyöngébb a futók között;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én, a futók gyöngébbike – »
Leggyöngébb a futók között;
n
Jegyzet Utána a *K3-éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Fenntart egy szálnyi tartalék
n
Jegyzet
tartalék
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 30. sor
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hitte volna, látva rég,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bár testem és lelkem törött.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Hogy testem s lelkem ily törött
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Még
elkerűlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
elkerült
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
ásó,
kapa, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
kapa –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
De engemet ásó-kapa
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S tán engem a sors arra tart,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Kerül, a sors tán arra tart –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy
visszanézve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
visszanézve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mind csupa
 
Sírhalmot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Sirhalmot
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
lássak, ravatalt.
 
 
  Most a
tiédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
tiédet
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
hantolák:
 
Im,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Ím
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
tőlem is rá e göröngy!
 
Oh! hitte volna egy világ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Egy hét szülöttei valánk »
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy te elébb
búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« végsőt »
búcsút
*
Szövegforrás:
*K2
 
köszönj?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
köszönj?…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Egy nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Az »
Egy nap
*
Szövegforrás:
*K2
 
derült volt rád s reám
n
Jegyzet
Egy nap derült volt rád s reám
AJ
Arany János
és Rozvány András egyazon napon születtek.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Eltérve bár, veled futám
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nem várhatál még keveset?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Az életet, s ha keresik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De sírunk sem lész messze tán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Sirhalmunk sem lesz messze tán,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ha bölcsőnk oly közel esett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
A mint bölcsőnk közel esik.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
(1877. aug. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Kortársam R. A.
n
Jegyzet
R. A.
Rozvány András (1817. márc. 2.–1877. aug. 25. előtt; halála napját a rendelkezésre álló források alapján nem sikerült megállapítani). Amikor
AJ
Arany János
1836 nyarán hazaköltözött Nagyszalontára, konrektori (segédtanítói) állást kapott, erről azonban 1837 januárjában leköszönt; ekkor a görög származású, jómódú kereskedő, Rozvány József hívta meg leánya,
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
mellé házitanítónak.
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
nek két bátyja volt,
András
Rozvány András
és
György
Rozvány György
.
AJ
Arany János
utóbbival lakott egy szobában, előbbi
AJ
Arany János
iskolatársa volt, ill. apja, Rozvány József mellett segéd a boltban; később maga is kereskedő lett.
AJ
Arany János
1839 őszéig lakott Rozványéknál, de később is jó kapcsolatban maradt a bohém természetű ifjúkori baráttal. (Lásd Voinovich 1929, 53., Sáfrán 1960, 15–18.; továbbá: Márki 1917, 128., Gyöngyösy 1917, 552–553.)
halálán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
ÖM 1883, 411–412
 
Kortársam R. A. halálán
n
Jegyzet R. A. más tintával felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
Kortársam halálán*) (a jegyzetet lásd: Megjegyzések)
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
 
 
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
immár sok ép,
erős
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
erős,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
  Ki velem indult és haladt;
  Kevés
itt fenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
itt-fenn
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
az ismerős:
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Oh
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mennyivel több föld alatt!
 
 
  Reményem – elzárt
völgy fenék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
völgyfenék
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
völgy-fenék
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
,
  Nincs onnan
út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet , ceruzával
*
Szövegforrás:
K3
 
kivezető;
 
Emlékezet üdítne még –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Emlékezet – üditne még;
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
  De az meg egy nagy temető.
 
 
 
Ott
fekszenek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
ÖM 1883, 411–412
 
fekszenek,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
távol, közel;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ott fekszenek távol, közel; –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Egy-egy külön
sír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
sir
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
jeleli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hol rogyott le, annyi út
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Futó harczban hol estek el –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Választja sirban őket el:
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Mint a
Horáczok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Horáczok
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
elleni
n
Jegyzet
elleni
ellenségei
.*)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 411–412
 
elleni.
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet Czélzás a Horatiusok és
Curiatiusok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Curiatiusok
[szerkesztői feloldás]
riatiusok kivakart betűk helyére írva; a Livius (I. k.) helye kihagyva, utólag más tintával beírva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet az egész jegyzet:
a Curiatiusok.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
viadalára, a mint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli.
n
Jegyzet
a Horatiusok és Curiatiusok viadala
A Horatiusok és a Curiatiusok a római, ill. az albai népből származó hármas ikrek. Az albaiak és a rómaiak közötti, Tullus Hostilius uralkodása idején támadt konfliktus megoldására a két nép királya megegyezett, hogy a hármas ikrek megküzdenek egymással, s amelyik fél győzedelmeskedik, az a nép fog uralkodni a másikon. A küzdelemben először a Curiatiusok kerekednek felül, két Horatius-testvért is megölnek. Míg azonban mindhárman megsebesülnek, a harmadik Horatius-testvér sértetlen marad. Hogy ezt az előnyét kihasználja, elfut a helyszínről – sérült ellenfelei, nem tudván együtt követni őt, elmaradnak s egymástól is leszakadnak. A sértetlen római harcos így egyenként küzdhet meg velük, s mindhármukat megöli. A két halott Horatiust a küzdőtéren temetik el, a három Curiatiust külön-külön – azokon a helyeken, ahol halálukat lelték. ( Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Részlet, Első könyv, 24–25., ford. Muraközy Gyula = Római történetírók, Bp., Európa, 1986, 260–263.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Mint a három Horácz-fiút. –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
 
 
S én a pályán vagyok ma még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én még az úton ballagok, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Leggyöngébb a futók között;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én, a futók gyöngébbike – »
Leggyöngébb a futók között;
n
Jegyzet Utána a *K3-éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Fenntart egy szálnyi tartalék
n
Jegyzet
tartalék
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 30. sor
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hitte volna, látva rég,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bár testem és lelkem törött.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Hogy testem s lelkem ily törött
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Még
elkerűlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
elkerült
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
ásó,
kapa, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
kapa –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
De engemet ásó-kapa
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S tán engem a sors arra tart,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Kerül, a sors tán arra tart –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy
visszanézve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
visszanézve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mind csupa
 
Sírhalmot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Sirhalmot
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
lássak, ravatalt.
 
 
  Most a
tiédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
tiédet
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
hantolák:
 
Im,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Ím
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
tőlem is rá e göröngy!
 
Oh! hitte volna egy világ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Egy hét szülöttei valánk »
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy te elébb
búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« végsőt »
búcsút
*
Szövegforrás:
*K2
 
köszönj?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
köszönj?…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Egy nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Az »
Egy nap
*
Szövegforrás:
*K2
 
derült volt rád s reám
n
Jegyzet
Egy nap derült volt rád s reám
AJ
Arany János
és Rozvány András egyazon napon születtek.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Eltérve bár, veled futám
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nem várhatál még keveset?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Az életet, s ha keresik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De sírunk sem lész messze tán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Sirhalmunk sem lesz messze tán,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ha bölcsőnk oly közel esett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
A mint bölcsőnk közel esik.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
(1877. aug. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Kortársam R. A.
n
Jegyzet
R. A.
Rozvány András (1817. márc. 2.–1877. aug. 25. előtt; halála napját a rendelkezésre álló források alapján nem sikerült megállapítani). Amikor
AJ
Arany János
1836 nyarán hazaköltözött Nagyszalontára, konrektori (segédtanítói) állást kapott, erről azonban 1837 januárjában leköszönt; ekkor a görög származású, jómódú kereskedő, Rozvány József hívta meg leánya,
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
mellé házitanítónak.
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
nek két bátyja volt,
András
Rozvány András
és
György
Rozvány György
.
AJ
Arany János
utóbbival lakott egy szobában, előbbi
AJ
Arany János
iskolatársa volt, ill. apja, Rozvány József mellett segéd a boltban; később maga is kereskedő lett.
AJ
Arany János
1839 őszéig lakott Rozványéknál, de később is jó kapcsolatban maradt a bohém természetű ifjúkori baráttal. (Lásd Voinovich 1929, 53., Sáfrán 1960, 15–18.; továbbá: Márki 1917, 128., Gyöngyösy 1917, 552–553.)
halálán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
ÖM 1883, 411–412
 
Kortársam R. A. halálán
n
Jegyzet R. A. más tintával felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
Kortársam halálán*) (a jegyzetet lásd: Megjegyzések)
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
 
 
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
immár sok ép,
erős
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
erős,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
  Ki velem indult és haladt;
  Kevés
itt fenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
itt-fenn
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
az ismerős:
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Oh
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mennyivel több föld alatt!
 
 
  Reményem – elzárt
völgy fenék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
völgyfenék
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
völgy-fenék
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
,
  Nincs onnan
út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet , ceruzával
*
Szövegforrás:
K3
 
kivezető;
 
Emlékezet üdítne még –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Emlékezet – üditne még;
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
  De az meg egy nagy temető.
 
 
 
Ott
fekszenek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
ÖM 1883, 411–412
 
fekszenek,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
távol, közel;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ott fekszenek távol, közel; –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Egy-egy külön
sír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
sir
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
jeleli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hol rogyott le, annyi út
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Futó harczban hol estek el –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Választja sirban őket el:
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Mint a
Horáczok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Horáczok
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
elleni
n
Jegyzet
elleni
ellenségei
.*)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 411–412
 
elleni.
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet Czélzás a Horatiusok és
Curiatiusok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Curiatiusok
[szerkesztői feloldás]
riatiusok kivakart betűk helyére írva; a Livius (I. k.) helye kihagyva, utólag más tintával beírva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet az egész jegyzet:
a Curiatiusok.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
viadalára, a mint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli.
n
Jegyzet
a Horatiusok és Curiatiusok viadala
A Horatiusok és a Curiatiusok a római, ill. az albai népből származó hármas ikrek. Az albaiak és a rómaiak közötti, Tullus Hostilius uralkodása idején támadt konfliktus megoldására a két nép királya megegyezett, hogy a hármas ikrek megküzdenek egymással, s amelyik fél győzedelmeskedik, az a nép fog uralkodni a másikon. A küzdelemben először a Curiatiusok kerekednek felül, két Horatius-testvért is megölnek. Míg azonban mindhárman megsebesülnek, a harmadik Horatius-testvér sértetlen marad. Hogy ezt az előnyét kihasználja, elfut a helyszínről – sérült ellenfelei, nem tudván együtt követni őt, elmaradnak s egymástól is leszakadnak. A sértetlen római harcos így egyenként küzdhet meg velük, s mindhármukat megöli. A két halott Horatiust a küzdőtéren temetik el, a három Curiatiust külön-külön – azokon a helyeken, ahol halálukat lelték. ( Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Részlet, Első könyv, 24–25., ford. Muraközy Gyula = Római történetírók, Bp., Európa, 1986, 260–263.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Mint a három Horácz-fiút. –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
 
 
S én a pályán vagyok ma még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én még az úton ballagok, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Leggyöngébb a futók között;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én, a futók gyöngébbike – »
Leggyöngébb a futók között;
n
Jegyzet Utána a *K3-éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Fenntart egy szálnyi tartalék
n
Jegyzet
tartalék
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 30. sor
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hitte volna, látva rég,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bár testem és lelkem törött.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Hogy testem s lelkem ily törött
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Még
elkerűlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
elkerült
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
ásó,
kapa, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
kapa –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
De engemet ásó-kapa
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S tán engem a sors arra tart,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Kerül, a sors tán arra tart –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy
visszanézve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
visszanézve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mind csupa
 
Sírhalmot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Sirhalmot
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
lássak, ravatalt.
 
 
  Most a
tiédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
tiédet
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
hantolák:
 
Im,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Ím
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
tőlem is rá e göröngy!
 
Oh! hitte volna egy világ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Egy hét szülöttei valánk »
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy te elébb
búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« végsőt »
búcsút
*
Szövegforrás:
*K2
 
köszönj?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
köszönj?…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Egy nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Az »
Egy nap
*
Szövegforrás:
*K2
 
derült volt rád s reám
n
Jegyzet
Egy nap derült volt rád s reám
AJ
Arany János
és Rozvány András egyazon napon születtek.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Eltérve bár, veled futám
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nem várhatál még keveset?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Az életet, s ha keresik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De sírunk sem lész messze tán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Sirhalmunk sem lesz messze tán,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ha bölcsőnk oly közel esett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
A mint bölcsőnk közel esik.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
(1877. aug. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Kortársam R. A.
n
Jegyzet
R. A.
Rozvány András (1817. márc. 2.–1877. aug. 25. előtt; halála napját a rendelkezésre álló források alapján nem sikerült megállapítani). Amikor
AJ
Arany János
1836 nyarán hazaköltözött Nagyszalontára, konrektori (segédtanítói) állást kapott, erről azonban 1837 januárjában leköszönt; ekkor a görög származású, jómódú kereskedő, Rozvány József hívta meg leánya,
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
mellé házitanítónak.
Erzsébet
Rozvány Erzsébet
nek két bátyja volt,
András
Rozvány András
és
György
Rozvány György
.
AJ
Arany János
utóbbival lakott egy szobában, előbbi
AJ
Arany János
iskolatársa volt, ill. apja, Rozvány József mellett segéd a boltban; később maga is kereskedő lett.
AJ
Arany János
1839 őszéig lakott Rozványéknál, de később is jó kapcsolatban maradt a bohém természetű ifjúkori baráttal. (Lásd Voinovich 1929, 53., Sáfrán 1960, 15–18.; továbbá: Márki 1917, 128., Gyöngyösy 1917, 552–553.)
halálán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
ÖM 1883, 411–412
 
Kortársam R. A. halálán
n
Jegyzet R. A. más tintával felülről besz.
*
Szövegforrás:
K3
 
Kortársam halálán*) (a jegyzetet lásd: Megjegyzések)
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
 
 
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Kidölt
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
immár sok ép,
erős
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
erős,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
  Ki velem indult és haladt;
  Kevés
itt fenn
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
itt-fenn
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
az ismerős:
 
Oh,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Oh
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mennyivel több föld alatt!
 
 
  Reményem – elzárt
völgy fenék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
völgyfenék
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
völgy-fenék
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
,
  Nincs onnan
út,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet , ceruzával
*
Szövegforrás:
K3
 
kivezető;
 
Emlékezet üdítne még –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Emlékezet – üditne még;
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
  De az meg egy nagy temető.
 
 
 
Ott
fekszenek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
ÖM 1883, 411–412
 
fekszenek,
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
távol, közel;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ott fekszenek távol, közel; –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Egy-egy külön
sír
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
sir
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
jeleli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hol rogyott le, annyi út
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Futó harczban hol estek el –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Választja sirban őket el:
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
Mint a
Horáczok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Horáczok
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
elleni
n
Jegyzet
elleni
ellenségei
.*)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
ÖM 1883, 411–412
 
elleni.
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet Czélzás a Horatiusok és
Curiatiusok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Curiatiusok
[szerkesztői feloldás]
riatiusok kivakart betűk helyére írva; a Livius (I. k.) helye kihagyva, utólag más tintával beírva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
n
Jegyzet az egész jegyzet:
a Curiatiusok.
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
viadalára, a mint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli.
n
Jegyzet
a Horatiusok és Curiatiusok viadala
A Horatiusok és a Curiatiusok a római, ill. az albai népből származó hármas ikrek. Az albaiak és a rómaiak közötti, Tullus Hostilius uralkodása idején támadt konfliktus megoldására a két nép királya megegyezett, hogy a hármas ikrek megküzdenek egymással, s amelyik fél győzedelmeskedik, az a nép fog uralkodni a másikon. A küzdelemben először a Curiatiusok kerekednek felül, két Horatius-testvért is megölnek. Míg azonban mindhárman megsebesülnek, a harmadik Horatius-testvér sértetlen marad. Hogy ezt az előnyét kihasználja, elfut a helyszínről – sérült ellenfelei, nem tudván együtt követni őt, elmaradnak s egymástól is leszakadnak. A sértetlen római harcos így egyenként küzdhet meg velük, s mindhármukat megöli. A két halott Horatiust a küzdőtéren temetik el, a három Curiatiust külön-külön – azokon a helyeken, ahol halálukat lelték. ( Titus Livius, A római nép története a város alapításától, Részlet, Első könyv, 24–25., ford. Muraközy Gyula = Római történetírók, Bp., Európa, 1986, 260–263.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
n
Jegyzet papírszeleten, az eredeti szövegre ráragasztva
*
Szövegforrás:
K3
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Mint a három Horácz-fiút. –
*
Szövegforrás:
*K1
*K2
 
 
 
 
S én a pályán vagyok ma még,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én még az úton ballagok, »
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Leggyöngébb a futók között;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Én, a futók gyöngébbike – »
Leggyöngébb a futók között;
n
Jegyzet Utána a *K3-éval azonos szöveg
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Fenntart egy szálnyi tartalék
n
Jegyzet
tartalék
lásd Kosmopolita költészet, Magyarázatok, 30. sor
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Ki hitte volna, látva rég,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Bár testem és lelkem törött.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Hogy testem s lelkem ily törött
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
 
Még
elkerűlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
elkerült
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
ásó,
kapa, –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
kapa –
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
De engemet ásó-kapa
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
S tán engem a sors arra tart,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Kerül, a sors tán arra tart –
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy
visszanézve
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
visszanézve,
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
mind csupa
 
Sírhalmot
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
Sirhalmot
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
lássak, ravatalt.
 
 
  Most a
tiédet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
tiédet
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
hantolák:
 
Im,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
ÖM 1883, 411–412
 
Ím
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
tőlem is rá e göröngy!
 
Oh! hitte volna egy világ
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Egy hét szülöttei valánk »
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Hogy te elébb
búcsút
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« végsőt »
búcsút
*
Szövegforrás:
*K2
 
köszönj?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
köszönj?…
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412
 
 
 
 
Egy nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
[törölt]
« Az »
Egy nap
*
Szövegforrás:
*K2
 
derült volt rád s reám
n
Jegyzet
Egy nap derült volt rád s reám
AJ
Arany János
és Rozvány András egyazon napon születtek.
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Eltérve bár, veled futám
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Nem várhatál még keveset?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Az életet, s ha keresik,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
De sírunk sem lész messze tán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
Sirhalmunk sem lesz messze tán,
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Ha bölcsőnk oly közel esett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K2
K3
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
ÖM 1883, 411–412
 
A mint bölcsőnk közel esik.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
(1877. aug. 25.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
*K2
K3
 
Arany János
*
Szövegforrás:
MoNV 15(1878)/27. (júl. 7.), 418
 
(1877)
*
Szövegforrás:
ÖM 1883, 411–412