X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Almanach 1878-ra

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 57

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 57. [ AJÖM I., 377–379.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Autográf; hosszában kettéhajtott lapon (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/36v (1–12. sor), 37r (13–52. sor), 37v (53–80. sor) (alapszöveg) (fakszimiléje külön közölve: Antal–Sáfrán 1985, 170–172.)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai AJÖM I. (555.) alapján (a 47–48. sor változatát tévesen 46–47. sorként adja meg). K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 39.) – A 36v és a 37r alján jobbra a folytatás jeleként: ∙/∙
 
Keletkezés
 
1877. nov. 4.,
Bp
Budapest
. Magyar tudom.[ányos] akadémiai ALMANACH. Csillagászati és közönséges naptárral MDCCCLXXVIII-ra. Bp., Athenaeum. Ennek szerkesztése volt
AJ
Arany János
utolsó munkája akadémiai főtitkári minőségében.
 
Kritikatörténet
 
Komlós Aladár szerint
AJ
Arany János
Budapesten is „falusi ember maradt”; „Ahogy az új naptár érkezésekor végiggondolja az esztendőt, önkéntelenül elárulja, hogy még mindig a vidéki gazda szemével nézi az életet”. ( Komlós 1959, 70–71.)
 
Almanach
n
Jegyzet
Almanach
lásd Keletkezés
1878-ra  
 
  Itt van tehát: megjött az
Új év,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Új-év,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Mint biztató előlegem;
  Háromszáz hatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszint
n
Jegyzet
Halvány reményszint
A zöld a keresztény hagyományban a halhatatlanság és a feltámadás, az erények közül a remény színe. Az Ószövetségben a zöld olajfaág jelzi az özönvíz végét (1Móz 8:11), az Újszövetségben Jézus saját jövendő feltámadására utalva használja a „zöldellő fa” képét (Lk 23:31). Krisztus színeváltozása – amikor a tanítványok meglátják Isten országának dicsőségét Krisztus személyében – az ószövetségi lombsátorünnepen történik. (Mt 17:1–9)
n
Jegyzet Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
n
Jegyzet
Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
Arany László az Akadémiai Almanach 1882-es száma kapcsán jegyzi meg: „Jóformán ez volt az egyetlen könyv, a mit az utolsó nyáron, a Margit-szigeten még keze ügyében tartott. Halvány zöldes borítékára nézni jól esett beteg és érzékeny szemeinek, melyeket fájdalmasan sértett minden fénylő tárgy, és minden élénkebb szín. Ebbe írta jegyzeteit az időjárásról, egészsége nagyobb változásairól s a mi egyéb írni vagy firkálni való épen eszébe jutott, azt is ennek üres lapjain jegyezte föl.” ( HV 1888, Bevezetés, XXIX.)
.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld:
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.
 
 
  Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
  Elfogadom a jóslatot,
  És köszönöm, hogy a jövőre
  Kilátásom’ tovább nyitod:
  Hisz’ egy időtül fogva nálam
n
Jegyzet
egy időtül fogva nálam
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Látás, kilátás oly rövid!…
n
Jegyzet
Látás, kilátás oly rövid!…
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Ha meg nem érném: gondolatban
  Hadd élvezem át örömid.
 
 
  Mindjárt az első nap rohammal
  Köszönt boldog boldogtalan;
  Oly ünnep ez
n
Jegyzet
Oly ünnep ez
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
(no! nem
panaszlom)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
panaszlom),
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Midőn szív s tárcza nyitva van
n
Jegyzet
Midőn szív s tárcza nyitva van
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
;
  S egy „szellemdús” játék
n
Jegyzet
egy „szellemdús” játék
A játékot nem sikerült azonosítani.
(a melynek
  Nem kellett nagy heuréka
n
Jegyzet
heuréka
(Görög) megtaláltam. A hagyomány szerint Arkhimédész így kiáltott fel, amikor felismerte a hidrosztatika alaptörvényét; jelentése itt: találékonyság.
)
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ellopja: a „b. u. é. k.
n
Jegyzet
b. u. é. k.
Boldog új évet kívánok; a rím miatt így olvasandó: „bé–u–é–ka”.
 
 
  Aztán jön a farsang
n
Jegyzet
jön a farsang
Tkp. vízkereszt napjától (jan. 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdőnapjáig, hamvazószerdáig tartó időszak. Mo.-n a farsangi ünneplés farsang vasárnapjától húshagyó keddig – vagyis a farsangi időszak utolsó három napján – zajlott. 1878-ban ez márc. 10–12-re esett.
, – az árviz
n
Jegyzet
az árviz
A vers megírását megelőző évben, 1876. febr.–ápr.-ban Budapesten árvíz pusztított; a budai partszakasz teljesen víz alá került,
Pest
Budapest
en húszezer embert lakoltattak ki a pincelakásokból. A Duna magasabban tetőzött, mint a legendás 1838-as árvíz idején [ Borostyáni Nándor, Árviz-tanulmányok, VU, 23(1876)/10. (márc. 6.), 153–154.].
  Mátyás
körül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
körűl,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
mely „tör jeget”
n
Jegyzet
Mátyás körül, mely „tör jeget”
Mátyás apostol ünnepe, febr. 24. Mátyás apostolt, akit lefejeztek, gyakran ábrázolták vértanúságának eszközével, a bárddal; ez a bárd lett az eszköz, amellyel Mátyás a néphit szerint megtöri a jeget. (A Mátyás-napi időjárási megfigyelés szerint „Hogy ha tanál: rongál, ha nem tanál: csinál, t. i . jeget”, Szendrey 1916, 75.)
;
  Szegény kiöntött ürge-népség
  Verdesi jajjal az eget;
  Mi tánczolunk a szenvedőkért
n
Jegyzet
Mi tánczolunk a szenvedőkért
Az árvízkárosultak javára rendezett jótékonysági bál (az 1876-os árvíz károsultjainak megsegítésére Liszt Ferenc is tartott jótékonysági koncertet).
,
  Bőven fogunk pazarlani:
  S ha nem
csordúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
csordul
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
– százezreinkből
  Csöppen nekik is valami.
 
 
  Aztán jön, a mely „gólyafőt
mos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mos,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
n
Jegyzet
a mely „gólyafőt mos”
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
  A híres márcziusi
n
Jegyzet
A híres márcziusi hó
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hó,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Ha „Gergely megrázza szakállát”
n
Jegyzet
„Gergely megrázza szakállát”
Márc. 12. Szent Gergely napja; a népi bölcsesség szerint ha Gergely „megrázza szakállát”, havazik. („Gergéj napja ritka hogy jó, hidek, szeles, sokszor van hó”, Szendrey 1916, 75.)
  No meg böjt, executio
n
Jegyzet
executio
(latin) végrehajtás, kivégzés; utalás a keresztre feszítés napjára, nagypéntekre
.
  E hó egy napját űltem én is
n
Jegyzet
E hó egy napját űltem én is
AJ
Arany János
márc. 2-án született.
  Már két közép
embernyomig
n
Jegyzet
közép embernyomig
embernyom: emberöltő; innen: közepes/átlagos emberöltő (az emberöltő magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
embernyomig;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  „Simplicius” napján születtem
n
Jegyzet
„Simplicius” napján születtem
Szent Simplicius, pápa 468 és 483 között, aki a monofizitákkal (Krisztus kettős – isteni és emberi – természetét tagadókkal) szemben kitartott az ortodoxia mellett. A kat. egyház márc. 2-án ünnepli.
:
  „Simplex”
n
Jegyzet
„Simplex”
(latin) egyszerű
maradtam holtomig.
 
 
  Ápril minden nedvet kiszáraszt,
  Májusba’ jőnek a
fagyok
n
Jegyzet
Májusba’ jőnek a fagyok
máj. 12–12–14. Pongrác, Szervác, Bonifác – a „fagyos szentek” napjai
; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fagyok! –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S ha sáska, féreg, rozsda
n
Jegyzet
rozsda
lásd Rangos koldús, Magyarázatok, 54. sor
nem járt,
  S a június szépen ragyog
  S a július „meg nem szorítja”
n
Jegyzet
a július „meg nem szorítja”
Ez a kifejezés a kalendáriumi szólások közül a február 6-ai Dorottya-naphoz kapcsolódik: „Ha Dorottya szorítja, Júlia
[szerkesztői feloldás]
febr. 16.
tágítja” a fagyot; innen: hűvös idő a nyár közepén.
:
  Még a vetés bőven terem;
 
Örvend az úr, – hát még az asszony!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Örvendhet a gazdája néki, –
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Lessz csipke több is, meg selyem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Meg a pénzügyminiszterem.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Míg a paraszt izzad, mi gazdák
  Fürdőre járunk, hűsleni,
  A repcze-, gyapju- s más előleg
  A csorbát szépen kifeni;
  Nem, mint apáink sűltek, – itthon
  Töltvén egész mélő
n
Jegyzet
mélő
melegével bágyasztó
nyarat,
  S
nézték,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nézték
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
a vén béres hogyan
vét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vet
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S a tót napszámos hogy’ arat
n
Jegyzet
a tót napszámos hogy’ arat
A termőföldben szegény Felső-Magyarországról szlovák bérmunkások jártak aratni az Alföldre.
.
 
 
  Szeptember – ah! szüret már nem lesz;
  Vagy: lesz szüret, ha bor nem is
n
Jegyzet
lesz szüret, ha bor nem is
Az 1865-ben Észak-Amerikából Franciaországba hozott szőlővesszőkkel együtt a filoxéra nevű szőlőtetűt is behurcolták Európába. Mo. területén 1875-ben jelent meg; 1895-re a magyar szőlőállomány felét elpusztította.
:
  Történeti jogát megőrzi
  Híven az iszom-eszem is;
  Különbség az, hogy míg apáink
  Egy czanga
n
Jegyzet
czanga
A Cz–F szerint „Heves vármegyében mondják megvénhedt juhról, mely már csak czammogva képes járni”.
birkán „laktanak
n
Jegyzet
laktanak
jóllaktak
”:
  Nekünk czukor kell, sütve, főzve,
  Pezsgő bor, osztrigák, halak.
 
 
  Így, ber, megint ber
n
Jegyzet
ber, megint ber
a -ber szótagra végződő hónapnevek (szeptember, október, november, december)
fogytig-untig
  S „brrr!” míg az esztendő
lefut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 57
 
lefut
n
Jegyzet fut kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
;
  Miközben egy nap
n
Jegyzet
egy nap
nov. 2., halottak napja
a halottak
  Fényűzésére is kijut,
  Midőn gyertyával, zöld levéllel
n
Jegyzet
gyertyával, zöld levéllel
A halottak napján szokás a sírokat virággal, koszorúval díszíteni, este pedig gyertyát, mécsest gyújtani.
  S virággal megvendégelik,
  S kitesz halottjáért az élő
  Mutatva dúsan, hogy: „telik!”
 
 
  Majd a karácsony hozza végűl
  Az apró szívek örömét;
  De a „bubus”
n
Jegyzet
„bubus”
Tkp. buba; bábuformájú gyermekjáték, átvitt értelemben: kisgyermek. (A bubus „bábalakú rémkép, melylyel a gyermekeket ijesztgetik”, Cz–F .)
már nagy szakértő,
  Bírálva hordja meg szemét,
  S ha nem drágát hozott az angyal:
  Ajak lepittyed és befagy;
  Biz’, édes Jézuskám, te is már
  A luxus terjesztője vagy!
 
 
(1877. nov. 4.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 november)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
 
 
 
Almanach
n
Jegyzet
Almanach
lásd Keletkezés
1878-ra  
 
  Itt van tehát: megjött az
Új év,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Új-év,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Mint biztató előlegem;
  Háromszáz hatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszint
n
Jegyzet
Halvány reményszint
A zöld a keresztény hagyományban a halhatatlanság és a feltámadás, az erények közül a remény színe. Az Ószövetségben a zöld olajfaág jelzi az özönvíz végét (1Móz 8:11), az Újszövetségben Jézus saját jövendő feltámadására utalva használja a „zöldellő fa” képét (Lk 23:31). Krisztus színeváltozása – amikor a tanítványok meglátják Isten országának dicsőségét Krisztus személyében – az ószövetségi lombsátorünnepen történik. (Mt 17:1–9)
n
Jegyzet Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
n
Jegyzet
Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
Arany László az Akadémiai Almanach 1882-es száma kapcsán jegyzi meg: „Jóformán ez volt az egyetlen könyv, a mit az utolsó nyáron, a Margit-szigeten még keze ügyében tartott. Halvány zöldes borítékára nézni jól esett beteg és érzékeny szemeinek, melyeket fájdalmasan sértett minden fénylő tárgy, és minden élénkebb szín. Ebbe írta jegyzeteit az időjárásról, egészsége nagyobb változásairól s a mi egyéb írni vagy firkálni való épen eszébe jutott, azt is ennek üres lapjain jegyezte föl.” ( HV 1888, Bevezetés, XXIX.)
.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld:
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.
 
 
  Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
  Elfogadom a jóslatot,
  És köszönöm, hogy a jövőre
  Kilátásom’ tovább nyitod:
  Hisz’ egy időtül fogva nálam
n
Jegyzet
egy időtül fogva nálam
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Látás, kilátás oly rövid!…
n
Jegyzet
Látás, kilátás oly rövid!…
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Ha meg nem érném: gondolatban
  Hadd élvezem át örömid.
 
 
  Mindjárt az első nap rohammal
  Köszönt boldog boldogtalan;
  Oly ünnep ez
n
Jegyzet
Oly ünnep ez
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
(no! nem
panaszlom)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
panaszlom),
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Midőn szív s tárcza nyitva van
n
Jegyzet
Midőn szív s tárcza nyitva van
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
;
  S egy „szellemdús” játék
n
Jegyzet
egy „szellemdús” játék
A játékot nem sikerült azonosítani.
(a melynek
  Nem kellett nagy heuréka
n
Jegyzet
heuréka
(Görög) megtaláltam. A hagyomány szerint Arkhimédész így kiáltott fel, amikor felismerte a hidrosztatika alaptörvényét; jelentése itt: találékonyság.
)
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ellopja: a „b. u. é. k.
n
Jegyzet
b. u. é. k.
Boldog új évet kívánok; a rím miatt így olvasandó: „bé–u–é–ka”.
 
 
  Aztán jön a farsang
n
Jegyzet
jön a farsang
Tkp. vízkereszt napjától (jan. 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdőnapjáig, hamvazószerdáig tartó időszak. Mo.-n a farsangi ünneplés farsang vasárnapjától húshagyó keddig – vagyis a farsangi időszak utolsó három napján – zajlott. 1878-ban ez márc. 10–12-re esett.
, – az árviz
n
Jegyzet
az árviz
A vers megírását megelőző évben, 1876. febr.–ápr.-ban Budapesten árvíz pusztított; a budai partszakasz teljesen víz alá került,
Pest
Budapest
en húszezer embert lakoltattak ki a pincelakásokból. A Duna magasabban tetőzött, mint a legendás 1838-as árvíz idején [ Borostyáni Nándor, Árviz-tanulmányok, VU, 23(1876)/10. (márc. 6.), 153–154.].
  Mátyás
körül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
körűl,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
mely „tör jeget”
n
Jegyzet
Mátyás körül, mely „tör jeget”
Mátyás apostol ünnepe, febr. 24. Mátyás apostolt, akit lefejeztek, gyakran ábrázolták vértanúságának eszközével, a bárddal; ez a bárd lett az eszköz, amellyel Mátyás a néphit szerint megtöri a jeget. (A Mátyás-napi időjárási megfigyelés szerint „Hogy ha tanál: rongál, ha nem tanál: csinál, t. i . jeget”, Szendrey 1916, 75.)
;
  Szegény kiöntött ürge-népség
  Verdesi jajjal az eget;
  Mi tánczolunk a szenvedőkért
n
Jegyzet
Mi tánczolunk a szenvedőkért
Az árvízkárosultak javára rendezett jótékonysági bál (az 1876-os árvíz károsultjainak megsegítésére Liszt Ferenc is tartott jótékonysági koncertet).
,
  Bőven fogunk pazarlani:
  S ha nem
csordúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
csordul
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
– százezreinkből
  Csöppen nekik is valami.
 
 
  Aztán jön, a mely „gólyafőt
mos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mos,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
n
Jegyzet
a mely „gólyafőt mos”
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
  A híres márcziusi
n
Jegyzet
A híres márcziusi hó
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hó,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Ha „Gergely megrázza szakállát”
n
Jegyzet
„Gergely megrázza szakállát”
Márc. 12. Szent Gergely napja; a népi bölcsesség szerint ha Gergely „megrázza szakállát”, havazik. („Gergéj napja ritka hogy jó, hidek, szeles, sokszor van hó”, Szendrey 1916, 75.)
  No meg böjt, executio
n
Jegyzet
executio
(latin) végrehajtás, kivégzés; utalás a keresztre feszítés napjára, nagypéntekre
.
  E hó egy napját űltem én is
n
Jegyzet
E hó egy napját űltem én is
AJ
Arany János
márc. 2-án született.
  Már két közép
embernyomig
n
Jegyzet
közép embernyomig
embernyom: emberöltő; innen: közepes/átlagos emberöltő (az emberöltő magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
embernyomig;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  „Simplicius” napján születtem
n
Jegyzet
„Simplicius” napján születtem
Szent Simplicius, pápa 468 és 483 között, aki a monofizitákkal (Krisztus kettős – isteni és emberi – természetét tagadókkal) szemben kitartott az ortodoxia mellett. A kat. egyház márc. 2-án ünnepli.
:
  „Simplex”
n
Jegyzet
„Simplex”
(latin) egyszerű
maradtam holtomig.
 
 
  Ápril minden nedvet kiszáraszt,
  Májusba’ jőnek a
fagyok
n
Jegyzet
Májusba’ jőnek a fagyok
máj. 12–12–14. Pongrác, Szervác, Bonifác – a „fagyos szentek” napjai
; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fagyok! –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S ha sáska, féreg, rozsda
n
Jegyzet
rozsda
lásd Rangos koldús, Magyarázatok, 54. sor
nem járt,
  S a június szépen ragyog
  S a július „meg nem szorítja”
n
Jegyzet
a július „meg nem szorítja”
Ez a kifejezés a kalendáriumi szólások közül a február 6-ai Dorottya-naphoz kapcsolódik: „Ha Dorottya szorítja, Júlia
[szerkesztői feloldás]
febr. 16.
tágítja” a fagyot; innen: hűvös idő a nyár közepén.
:
  Még a vetés bőven terem;
 
Örvend az úr, – hát még az asszony!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Örvendhet a gazdája néki, –
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Lessz csipke több is, meg selyem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Meg a pénzügyminiszterem.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Míg a paraszt izzad, mi gazdák
  Fürdőre járunk, hűsleni,
  A repcze-, gyapju- s más előleg
  A csorbát szépen kifeni;
  Nem, mint apáink sűltek, – itthon
  Töltvén egész mélő
n
Jegyzet
mélő
melegével bágyasztó
nyarat,
  S
nézték,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nézték
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
a vén béres hogyan
vét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vet
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S a tót napszámos hogy’ arat
n
Jegyzet
a tót napszámos hogy’ arat
A termőföldben szegény Felső-Magyarországról szlovák bérmunkások jártak aratni az Alföldre.
.
 
 
  Szeptember – ah! szüret már nem lesz;
  Vagy: lesz szüret, ha bor nem is
n
Jegyzet
lesz szüret, ha bor nem is
Az 1865-ben Észak-Amerikából Franciaországba hozott szőlővesszőkkel együtt a filoxéra nevű szőlőtetűt is behurcolták Európába. Mo. területén 1875-ben jelent meg; 1895-re a magyar szőlőállomány felét elpusztította.
:
  Történeti jogát megőrzi
  Híven az iszom-eszem is;
  Különbség az, hogy míg apáink
  Egy czanga
n
Jegyzet
czanga
A Cz–F szerint „Heves vármegyében mondják megvénhedt juhról, mely már csak czammogva képes járni”.
birkán „laktanak
n
Jegyzet
laktanak
jóllaktak
”:
  Nekünk czukor kell, sütve, főzve,
  Pezsgő bor, osztrigák, halak.
 
 
  Így, ber, megint ber
n
Jegyzet
ber, megint ber
a -ber szótagra végződő hónapnevek (szeptember, október, november, december)
fogytig-untig
  S „brrr!” míg az esztendő
lefut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 57
 
lefut
n
Jegyzet fut kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
;
  Miközben egy nap
n
Jegyzet
egy nap
nov. 2., halottak napja
a halottak
  Fényűzésére is kijut,
  Midőn gyertyával, zöld levéllel
n
Jegyzet
gyertyával, zöld levéllel
A halottak napján szokás a sírokat virággal, koszorúval díszíteni, este pedig gyertyát, mécsest gyújtani.
  S virággal megvendégelik,
  S kitesz halottjáért az élő
  Mutatva dúsan, hogy: „telik!”
 
 
  Majd a karácsony hozza végűl
  Az apró szívek örömét;
  De a „bubus”
n
Jegyzet
„bubus”
Tkp. buba; bábuformájú gyermekjáték, átvitt értelemben: kisgyermek. (A bubus „bábalakú rémkép, melylyel a gyermekeket ijesztgetik”, Cz–F .)
már nagy szakértő,
  Bírálva hordja meg szemét,
  S ha nem drágát hozott az angyal:
  Ajak lepittyed és befagy;
  Biz’, édes Jézuskám, te is már
  A luxus terjesztője vagy!
 
 
(1877. nov. 4.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 november)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
 
 
 
Almanach
n
Jegyzet
Almanach
lásd Keletkezés
1878-ra  
 
  Itt van tehát: megjött az
Új év,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Új-év,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Mint biztató előlegem;
  Háromszáz hatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszint
n
Jegyzet
Halvány reményszint
A zöld a keresztény hagyományban a halhatatlanság és a feltámadás, az erények közül a remény színe. Az Ószövetségben a zöld olajfaág jelzi az özönvíz végét (1Móz 8:11), az Újszövetségben Jézus saját jövendő feltámadására utalva használja a „zöldellő fa” képét (Lk 23:31). Krisztus színeváltozása – amikor a tanítványok meglátják Isten országának dicsőségét Krisztus személyében – az ószövetségi lombsátorünnepen történik. (Mt 17:1–9)
n
Jegyzet Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
n
Jegyzet
Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
Arany László az Akadémiai Almanach 1882-es száma kapcsán jegyzi meg: „Jóformán ez volt az egyetlen könyv, a mit az utolsó nyáron, a Margit-szigeten még keze ügyében tartott. Halvány zöldes borítékára nézni jól esett beteg és érzékeny szemeinek, melyeket fájdalmasan sértett minden fénylő tárgy, és minden élénkebb szín. Ebbe írta jegyzeteit az időjárásról, egészsége nagyobb változásairól s a mi egyéb írni vagy firkálni való épen eszébe jutott, azt is ennek üres lapjain jegyezte föl.” ( HV 1888, Bevezetés, XXIX.)
.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld:
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.
 
 
  Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
  Elfogadom a jóslatot,
  És köszönöm, hogy a jövőre
  Kilátásom’ tovább nyitod:
  Hisz’ egy időtül fogva nálam
n
Jegyzet
egy időtül fogva nálam
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Látás, kilátás oly rövid!…
n
Jegyzet
Látás, kilátás oly rövid!…
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Ha meg nem érném: gondolatban
  Hadd élvezem át örömid.
 
 
  Mindjárt az első nap rohammal
  Köszönt boldog boldogtalan;
  Oly ünnep ez
n
Jegyzet
Oly ünnep ez
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
(no! nem
panaszlom)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
panaszlom),
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Midőn szív s tárcza nyitva van
n
Jegyzet
Midőn szív s tárcza nyitva van
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
;
  S egy „szellemdús” játék
n
Jegyzet
egy „szellemdús” játék
A játékot nem sikerült azonosítani.
(a melynek
  Nem kellett nagy heuréka
n
Jegyzet
heuréka
(Görög) megtaláltam. A hagyomány szerint Arkhimédész így kiáltott fel, amikor felismerte a hidrosztatika alaptörvényét; jelentése itt: találékonyság.
)
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ellopja: a „b. u. é. k.
n
Jegyzet
b. u. é. k.
Boldog új évet kívánok; a rím miatt így olvasandó: „bé–u–é–ka”.
 
 
  Aztán jön a farsang
n
Jegyzet
jön a farsang
Tkp. vízkereszt napjától (jan. 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdőnapjáig, hamvazószerdáig tartó időszak. Mo.-n a farsangi ünneplés farsang vasárnapjától húshagyó keddig – vagyis a farsangi időszak utolsó három napján – zajlott. 1878-ban ez márc. 10–12-re esett.
, – az árviz
n
Jegyzet
az árviz
A vers megírását megelőző évben, 1876. febr.–ápr.-ban Budapesten árvíz pusztított; a budai partszakasz teljesen víz alá került,
Pest
Budapest
en húszezer embert lakoltattak ki a pincelakásokból. A Duna magasabban tetőzött, mint a legendás 1838-as árvíz idején [ Borostyáni Nándor, Árviz-tanulmányok, VU, 23(1876)/10. (márc. 6.), 153–154.].
  Mátyás
körül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
körűl,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
mely „tör jeget”
n
Jegyzet
Mátyás körül, mely „tör jeget”
Mátyás apostol ünnepe, febr. 24. Mátyás apostolt, akit lefejeztek, gyakran ábrázolták vértanúságának eszközével, a bárddal; ez a bárd lett az eszköz, amellyel Mátyás a néphit szerint megtöri a jeget. (A Mátyás-napi időjárási megfigyelés szerint „Hogy ha tanál: rongál, ha nem tanál: csinál, t. i . jeget”, Szendrey 1916, 75.)
;
  Szegény kiöntött ürge-népség
  Verdesi jajjal az eget;
  Mi tánczolunk a szenvedőkért
n
Jegyzet
Mi tánczolunk a szenvedőkért
Az árvízkárosultak javára rendezett jótékonysági bál (az 1876-os árvíz károsultjainak megsegítésére Liszt Ferenc is tartott jótékonysági koncertet).
,
  Bőven fogunk pazarlani:
  S ha nem
csordúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
csordul
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
– százezreinkből
  Csöppen nekik is valami.
 
 
  Aztán jön, a mely „gólyafőt
mos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mos,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
n
Jegyzet
a mely „gólyafőt mos”
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
  A híres márcziusi
n
Jegyzet
A híres márcziusi hó
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hó,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Ha „Gergely megrázza szakállát”
n
Jegyzet
„Gergely megrázza szakállát”
Márc. 12. Szent Gergely napja; a népi bölcsesség szerint ha Gergely „megrázza szakállát”, havazik. („Gergéj napja ritka hogy jó, hidek, szeles, sokszor van hó”, Szendrey 1916, 75.)
  No meg böjt, executio
n
Jegyzet
executio
(latin) végrehajtás, kivégzés; utalás a keresztre feszítés napjára, nagypéntekre
.
  E hó egy napját űltem én is
n
Jegyzet
E hó egy napját űltem én is
AJ
Arany János
márc. 2-án született.
  Már két közép
embernyomig
n
Jegyzet
közép embernyomig
embernyom: emberöltő; innen: közepes/átlagos emberöltő (az emberöltő magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
embernyomig;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  „Simplicius” napján születtem
n
Jegyzet
„Simplicius” napján születtem
Szent Simplicius, pápa 468 és 483 között, aki a monofizitákkal (Krisztus kettős – isteni és emberi – természetét tagadókkal) szemben kitartott az ortodoxia mellett. A kat. egyház márc. 2-án ünnepli.
:
  „Simplex”
n
Jegyzet
„Simplex”
(latin) egyszerű
maradtam holtomig.
 
 
  Ápril minden nedvet kiszáraszt,
  Májusba’ jőnek a
fagyok
n
Jegyzet
Májusba’ jőnek a fagyok
máj. 12–12–14. Pongrác, Szervác, Bonifác – a „fagyos szentek” napjai
; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fagyok! –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S ha sáska, féreg, rozsda
n
Jegyzet
rozsda
lásd Rangos koldús, Magyarázatok, 54. sor
nem járt,
  S a június szépen ragyog
  S a július „meg nem szorítja”
n
Jegyzet
a július „meg nem szorítja”
Ez a kifejezés a kalendáriumi szólások közül a február 6-ai Dorottya-naphoz kapcsolódik: „Ha Dorottya szorítja, Júlia
[szerkesztői feloldás]
febr. 16.
tágítja” a fagyot; innen: hűvös idő a nyár közepén.
:
  Még a vetés bőven terem;
 
Örvend az úr, – hát még az asszony!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Örvendhet a gazdája néki, –
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Lessz csipke több is, meg selyem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Meg a pénzügyminiszterem.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Míg a paraszt izzad, mi gazdák
  Fürdőre járunk, hűsleni,
  A repcze-, gyapju- s más előleg
  A csorbát szépen kifeni;
  Nem, mint apáink sűltek, – itthon
  Töltvén egész mélő
n
Jegyzet
mélő
melegével bágyasztó
nyarat,
  S
nézték,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nézték
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
a vén béres hogyan
vét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vet
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S a tót napszámos hogy’ arat
n
Jegyzet
a tót napszámos hogy’ arat
A termőföldben szegény Felső-Magyarországról szlovák bérmunkások jártak aratni az Alföldre.
.
 
 
  Szeptember – ah! szüret már nem lesz;
  Vagy: lesz szüret, ha bor nem is
n
Jegyzet
lesz szüret, ha bor nem is
Az 1865-ben Észak-Amerikából Franciaországba hozott szőlővesszőkkel együtt a filoxéra nevű szőlőtetűt is behurcolták Európába. Mo. területén 1875-ben jelent meg; 1895-re a magyar szőlőállomány felét elpusztította.
:
  Történeti jogát megőrzi
  Híven az iszom-eszem is;
  Különbség az, hogy míg apáink
  Egy czanga
n
Jegyzet
czanga
A Cz–F szerint „Heves vármegyében mondják megvénhedt juhról, mely már csak czammogva képes járni”.
birkán „laktanak
n
Jegyzet
laktanak
jóllaktak
”:
  Nekünk czukor kell, sütve, főzve,
  Pezsgő bor, osztrigák, halak.
 
 
  Így, ber, megint ber
n
Jegyzet
ber, megint ber
a -ber szótagra végződő hónapnevek (szeptember, október, november, december)
fogytig-untig
  S „brrr!” míg az esztendő
lefut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 57
 
lefut
n
Jegyzet fut kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
;
  Miközben egy nap
n
Jegyzet
egy nap
nov. 2., halottak napja
a halottak
  Fényűzésére is kijut,
  Midőn gyertyával, zöld levéllel
n
Jegyzet
gyertyával, zöld levéllel
A halottak napján szokás a sírokat virággal, koszorúval díszíteni, este pedig gyertyát, mécsest gyújtani.
  S virággal megvendégelik,
  S kitesz halottjáért az élő
  Mutatva dúsan, hogy: „telik!”
 
 
  Majd a karácsony hozza végűl
  Az apró szívek örömét;
  De a „bubus”
n
Jegyzet
„bubus”
Tkp. buba; bábuformájú gyermekjáték, átvitt értelemben: kisgyermek. (A bubus „bábalakú rémkép, melylyel a gyermekeket ijesztgetik”, Cz–F .)
már nagy szakértő,
  Bírálva hordja meg szemét,
  S ha nem drágát hozott az angyal:
  Ajak lepittyed és befagy;
  Biz’, édes Jézuskám, te is már
  A luxus terjesztője vagy!
 
 
(1877. nov. 4.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 november)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
 
 
 
Almanach
n
Jegyzet
Almanach
lásd Keletkezés
1878-ra  
 
  Itt van tehát: megjött az
Új év,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Új-év,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Mint biztató előlegem;
  Háromszáz hatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszint
n
Jegyzet
Halvány reményszint
A zöld a keresztény hagyományban a halhatatlanság és a feltámadás, az erények közül a remény színe. Az Ószövetségben a zöld olajfaág jelzi az özönvíz végét (1Móz 8:11), az Újszövetségben Jézus saját jövendő feltámadására utalva használja a „zöldellő fa” képét (Lk 23:31). Krisztus színeváltozása – amikor a tanítványok meglátják Isten országának dicsőségét Krisztus személyében – az ószövetségi lombsátorünnepen történik. (Mt 17:1–9)
n
Jegyzet Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
n
Jegyzet
Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halvány zöld
Arany László az Akadémiai Almanach 1882-es száma kapcsán jegyzi meg: „Jóformán ez volt az egyetlen könyv, a mit az utolsó nyáron, a Margit-szigeten még keze ügyében tartott. Halvány zöldes borítékára nézni jól esett beteg és érzékeny szemeinek, melyeket fájdalmasan sértett minden fénylő tárgy, és minden élénkebb szín. Ebbe írta jegyzeteit az időjárásról, egészsége nagyobb változásairól s a mi egyéb írni vagy firkálni való épen eszébe jutott, azt is ennek üres lapjain jegyezte föl.” ( HV 1888, Bevezetés, XXIX.)
.
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
A. J. jegyzete
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld:
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.
 
 
  Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
  Elfogadom a jóslatot,
  És köszönöm, hogy a jövőre
  Kilátásom’ tovább nyitod:
  Hisz’ egy időtül fogva nálam
n
Jegyzet
egy időtül fogva nálam
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Látás, kilátás oly rövid!…
n
Jegyzet
Látás, kilátás oly rövid!…
lásd Ex tenebris, Keletkezés
  Ha meg nem érném: gondolatban
  Hadd élvezem át örömid.
 
 
  Mindjárt az első nap rohammal
  Köszönt boldog boldogtalan;
  Oly ünnep ez
n
Jegyzet
Oly ünnep ez
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
(no! nem
panaszlom)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
panaszlom),
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Midőn szív s tárcza nyitva van
n
Jegyzet
Midőn szív s tárcza nyitva van
az ajándékozás szokása a naptárreform előtt újév napjához kötődött. „Amikor azután a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta is karácsonykor is és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárására jósolni, ajándékot osztani, kellemes ünnepeket kívánni.” ( Dömötör 1977, 15.)
;
  S egy „szellemdús” játék
n
Jegyzet
egy „szellemdús” játék
A játékot nem sikerült azonosítani.
(a melynek
  Nem kellett nagy heuréka
n
Jegyzet
heuréka
(Görög) megtaláltam. A hagyomány szerint Arkhimédész így kiáltott fel, amikor felismerte a hidrosztatika alaptörvényét; jelentése itt: találékonyság.
)
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
A pénz-pazarláshoz időd’ is
*
Szövegforrás:
*K1
 
  Ellopja: a „b. u. é. k.
n
Jegyzet
b. u. é. k.
Boldog új évet kívánok; a rím miatt így olvasandó: „bé–u–é–ka”.
 
 
  Aztán jön a farsang
n
Jegyzet
jön a farsang
Tkp. vízkereszt napjától (jan. 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdőnapjáig, hamvazószerdáig tartó időszak. Mo.-n a farsangi ünneplés farsang vasárnapjától húshagyó keddig – vagyis a farsangi időszak utolsó három napján – zajlott. 1878-ban ez márc. 10–12-re esett.
, – az árviz
n
Jegyzet
az árviz
A vers megírását megelőző évben, 1876. febr.–ápr.-ban Budapesten árvíz pusztított; a budai partszakasz teljesen víz alá került,
Pest
Budapest
en húszezer embert lakoltattak ki a pincelakásokból. A Duna magasabban tetőzött, mint a legendás 1838-as árvíz idején [ Borostyáni Nándor, Árviz-tanulmányok, VU, 23(1876)/10. (márc. 6.), 153–154.].
  Mátyás
körül,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
körűl,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
mely „tör jeget”
n
Jegyzet
Mátyás körül, mely „tör jeget”
Mátyás apostol ünnepe, febr. 24. Mátyás apostolt, akit lefejeztek, gyakran ábrázolták vértanúságának eszközével, a bárddal; ez a bárd lett az eszköz, amellyel Mátyás a néphit szerint megtöri a jeget. (A Mátyás-napi időjárási megfigyelés szerint „Hogy ha tanál: rongál, ha nem tanál: csinál, t. i . jeget”, Szendrey 1916, 75.)
;
  Szegény kiöntött ürge-népség
  Verdesi jajjal az eget;
  Mi tánczolunk a szenvedőkért
n
Jegyzet
Mi tánczolunk a szenvedőkért
Az árvízkárosultak javára rendezett jótékonysági bál (az 1876-os árvíz károsultjainak megsegítésére Liszt Ferenc is tartott jótékonysági koncertet).
,
  Bőven fogunk pazarlani:
  S ha nem
csordúl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
csordul
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
– százezreinkből
  Csöppen nekik is valami.
 
 
  Aztán jön, a mely „gólyafőt
mos
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
mos,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
n
Jegyzet
a mely „gólyafőt mos”
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
  A híres márcziusi
n
Jegyzet
A híres márcziusi hó
A tavasszal visszatérő gólyák fészkére is hó hull; a népi szólás szerint márciusi hó – még zsákkal se jó.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
hó,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  Ha „Gergely megrázza szakállát”
n
Jegyzet
„Gergely megrázza szakállát”
Márc. 12. Szent Gergely napja; a népi bölcsesség szerint ha Gergely „megrázza szakállát”, havazik. („Gergéj napja ritka hogy jó, hidek, szeles, sokszor van hó”, Szendrey 1916, 75.)
  No meg böjt, executio
n
Jegyzet
executio
(latin) végrehajtás, kivégzés; utalás a keresztre feszítés napjára, nagypéntekre
.
  E hó egy napját űltem én is
n
Jegyzet
E hó egy napját űltem én is
AJ
Arany János
márc. 2-án született.
  Már két közép
embernyomig
n
Jegyzet
közép embernyomig
embernyom: emberöltő; innen: közepes/átlagos emberöltő (az emberöltő magyarázatát lásd Tamburás öreg úr, Magyarázatok, 9. sor)
:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
embernyomig;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  „Simplicius” napján születtem
n
Jegyzet
„Simplicius” napján születtem
Szent Simplicius, pápa 468 és 483 között, aki a monofizitákkal (Krisztus kettős – isteni és emberi – természetét tagadókkal) szemben kitartott az ortodoxia mellett. A kat. egyház márc. 2-án ünnepli.
:
  „Simplex”
n
Jegyzet
„Simplex”
(latin) egyszerű
maradtam holtomig.
 
 
  Ápril minden nedvet kiszáraszt,
  Májusba’ jőnek a
fagyok
n
Jegyzet
Májusba’ jőnek a fagyok
máj. 12–12–14. Pongrác, Szervác, Bonifác – a „fagyos szentek” napjai
; –
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fagyok! –
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S ha sáska, féreg, rozsda
n
Jegyzet
rozsda
lásd Rangos koldús, Magyarázatok, 54. sor
nem járt,
  S a június szépen ragyog
  S a július „meg nem szorítja”
n
Jegyzet
a július „meg nem szorítja”
Ez a kifejezés a kalendáriumi szólások közül a február 6-ai Dorottya-naphoz kapcsolódik: „Ha Dorottya szorítja, Júlia
[szerkesztői feloldás]
febr. 16.
tágítja” a fagyot; innen: hűvös idő a nyár közepén.
:
  Még a vetés bőven terem;
 
Örvend az úr, – hát még az asszony!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Örvendhet a gazdája néki, –
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
Lessz csipke több is, meg selyem.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 57
 
Meg a pénzügyminiszterem.
*
Szövegforrás:
*K1
 
 
 
  Míg a paraszt izzad, mi gazdák
  Fürdőre járunk, hűsleni,
  A repcze-, gyapju- s más előleg
  A csorbát szépen kifeni;
  Nem, mint apáink sűltek, – itthon
  Töltvén egész mélő
n
Jegyzet
mélő
melegével bágyasztó
nyarat,
  S
nézték,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
nézték
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
a vén béres hogyan
vét
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
vet
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57
 
  S a tót napszámos hogy’ arat
n
Jegyzet
a tót napszámos hogy’ arat
A termőföldben szegény Felső-Magyarországról szlovák bérmunkások jártak aratni az Alföldre.
.
 
 
  Szeptember – ah! szüret már nem lesz;
  Vagy: lesz szüret, ha bor nem is
n
Jegyzet
lesz szüret, ha bor nem is
Az 1865-ben Észak-Amerikából Franciaországba hozott szőlővesszőkkel együtt a filoxéra nevű szőlőtetűt is behurcolták Európába. Mo. területén 1875-ben jelent meg; 1895-re a magyar szőlőállomány felét elpusztította.
:
  Történeti jogát megőrzi
  Híven az iszom-eszem is;
  Különbség az, hogy míg apáink
  Egy czanga
n
Jegyzet
czanga
A Cz–F szerint „Heves vármegyében mondják megvénhedt juhról, mely már csak czammogva képes járni”.
birkán „laktanak
n
Jegyzet
laktanak
jóllaktak
”:
  Nekünk czukor kell, sütve, főzve,
  Pezsgő bor, osztrigák, halak.
 
 
  Így, ber, megint ber
n
Jegyzet
ber, megint ber
a -ber szótagra végződő hónapnevek (szeptember, október, november, december)
fogytig-untig
  S „brrr!” míg az esztendő
lefut
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 57
 
lefut
n
Jegyzet fut kivakart betűkre írva
*
Szövegforrás:
K2
 
;
  Miközben egy nap
n
Jegyzet
egy nap
nov. 2., halottak napja
a halottak
  Fényűzésére is kijut,
  Midőn gyertyával, zöld levéllel
n
Jegyzet
gyertyával, zöld levéllel
A halottak napján szokás a sírokat virággal, koszorúval díszíteni, este pedig gyertyát, mécsest gyújtani.
  S virággal megvendégelik,
  S kitesz halottjáért az élő
  Mutatva dúsan, hogy: „telik!”
 
 
  Majd a karácsony hozza végűl
  Az apró szívek örömét;
  De a „bubus”
n
Jegyzet
„bubus”
Tkp. buba; bábuformájú gyermekjáték, átvitt értelemben: kisgyermek. (A bubus „bábalakú rémkép, melylyel a gyermekeket ijesztgetik”, Cz–F .)
már nagy szakértő,
  Bírálva hordja meg szemét,
  S ha nem drágát hozott az angyal:
  Ajak lepittyed és befagy;
  Biz’, édes Jézuskám, te is már
  A luxus terjesztője vagy!
 
 
(1877. nov. 4.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1877 november)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 57