X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Csak boldog…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: AJÖM VI., 162

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 AJÖM VI., 162. (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten, a Formai nyűg c. verssel együtt; autográf (V1945)
 
Megjegyzés
 
A cím nyilván nem
AJ
Arany János
-tól származik, ezért szögletes zárójelbe tettük; helyreállítottuk a vonatkozó névmás elemeinek különírását.
 
Keletkezés
 
Valószínűleg a Formai nyűg című vershez közeli időben (lásd Kézirat, *K1), vagyis 1877. dec.,
Bp
Budapest
.
Arany
Arany János
nak pesti tartózkodása során volt alkalma megtapasztalni a háziurak anyagiasságát. A Három pipa utcai házban „a háziak betűszedőnek tartották, s ez ellen ő annál kevésbbé tartotta szükségesnek tiltakozni, mert adóját is ehhez mérten szabták ki.” ( AJLÍ II., 208., lásd A három pipa utcza, Keletkezés). Az Üllői út 7. szám alatti lakás kapcsán írja Ercsey Sándornak 1867-ben (ide 1864-ben költöztek, lásd Ártatlan dacz, Keletkezés): „a titoknoki lakás Sz. Györgyre megürűlvén, oda fogunk költözni. Több ok öszszehatása birt erre. Itt új házi úr van: s természetesen szöktetni akarja a lakbért.” (1867. ápr. 9.; AJÖM XIX., 87.) Egy évvel később (nem tudván még, hogy az akadémiai lakást a titkári hivatalból való visszavonulása után is használhatja majd), házvásárlási tervek foglalkoztatták – ebben is szerepet játszott a háziurak önkényeskedése: „Ha az ember e nagy városban egy kis hajlékot tudna szerezni, hol vénségére meghúzhassa magát, s nem lenne kitéve a házi urak üldözésének: a bizony nem volna rosz.” (Ercsey Sándornak, 1868. febr. 25, AJÖM XIX., 165.) A töredék tanúsága szerint a vers a nagyvárosi élet szatirikus ábrázolásai közé tartozott volna, vö. Rangos koldús, Bonczék, Párviadal.
 
[Csak boldog…]  
 
  Csak boldog, a ki háziúrnak
  Öreg napjára felcsapott.
  Nem próbáltam, de azt hiszem, hogy
  Ez már kényelmes állapot.
  Más dolga sincsen, mint beszedni
  A lakbért, ha jő a negyed
n
Jegyzet
ha jő a negyed
A lakbért rendszerint negyedévenként szedték.
.
  Aztán pipázni nagy csibukból
n
Jegyzet
csibukból
csibuk: hosszú szárú (török) pipa
  S ütni csapóval a legyet.
 
 
  Jön egy asszonyság, férje nem tom
n
Jegyzet
tom
tudom (hanyag ejtéssel)
:
  Tiszt, vagy talán képviselő;
  Szállást keres: a háziúr most
  Egy roppant tervet húz elő.
 
  – – – – – – – – – – –  
  – – – – – – – – – – –  
 
  Hát felszalad az emeletre,
  Mely gondolom már negyedik,
  És onnan az udvar kövére
  Nagyot zuhan: fővel pedig.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877. dec.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. dec.)
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 162
 
 
 
 
[Csak boldog…]  
 
  Csak boldog, a ki háziúrnak
  Öreg napjára felcsapott.
  Nem próbáltam, de azt hiszem, hogy
  Ez már kényelmes állapot.
  Más dolga sincsen, mint beszedni
  A lakbért, ha jő a negyed
n
Jegyzet
ha jő a negyed
A lakbért rendszerint negyedévenként szedték.
.
  Aztán pipázni nagy csibukból
n
Jegyzet
csibukból
csibuk: hosszú szárú (török) pipa
  S ütni csapóval a legyet.
 
 
  Jön egy asszonyság, férje nem tom
n
Jegyzet
tom
tudom (hanyag ejtéssel)
:
  Tiszt, vagy talán képviselő;
  Szállást keres: a háziúr most
  Egy roppant tervet húz elő.
 
  – – – – – – – – – – –  
  – – – – – – – – – – –  
 
  Hát felszalad az emeletre,
  Mely gondolom már negyedik,
  És onnan az udvar kövére
  Nagyot zuhan: fővel pedig.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877. dec.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. dec.)
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 162
 
 
 
 
[Csak boldog…]  
 
  Csak boldog, a ki háziúrnak
  Öreg napjára felcsapott.
  Nem próbáltam, de azt hiszem, hogy
  Ez már kényelmes állapot.
  Más dolga sincsen, mint beszedni
  A lakbért, ha jő a negyed
n
Jegyzet
ha jő a negyed
A lakbért rendszerint negyedévenként szedték.
.
  Aztán pipázni nagy csibukból
n
Jegyzet
csibukból
csibuk: hosszú szárú (török) pipa
  S ütni csapóval a legyet.
 
 
  Jön egy asszonyság, férje nem tom
n
Jegyzet
tom
tudom (hanyag ejtéssel)
:
  Tiszt, vagy talán képviselő;
  Szállást keres: a háziúr most
  Egy roppant tervet húz elő.
 
  – – – – – – – – – – –  
  – – – – – – – – – – –  
 
  Hát felszalad az emeletre,
  Mely gondolom már negyedik,
  És onnan az udvar kövére
  Nagyot zuhan: fővel pedig.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877. dec.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1877. dec.)
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 162