X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[A mit én a zugba jegyzék…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: AJÖM I., 352

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 AJÖM I., 352. [az Őszikék II. darabjaként] (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Ceruzával; autográf – másik oldalán: A néma háború, *K1 (?V1945) (lásd a vers jegyzetét, AJÖM I., 542.)
 
Megjegyzések
 
Az AJÖM I . jegyzete (542.) nem közli a *K1 textológiai adatait, így nem lehet megállapítani, volt-e önálló címe, s azt sem, hogy
Voinovich
Voinovich Géza
milyen alapon sorolta be a verset az Őszikék cím alá, II. darabként. A két verset valószínű kronológiai távolságuk miatt választottuk külön (lásd Eisemann György és Szilágyi Márton érvelését is, Kritikatörténet). Mivel
Arany
Arany János
következetesen külön írta a vonatkozó névmás két tagját, ezt helyreállítottuk (1., 4. sor).
 
Keletkezés
 
Az AJÖM I . nem datálja; tekintettel arra, hogy kézirata A néma háború című vers kéziratának lapján volt, utóbbi datálását vettük figyelembe, vagyis 1877 után; Bp. (Vö.: az „Őszikék” *K1 és a lap túloldalára írt Kortársam R. A. halálán című vers keletkezése között 12 nap eltérés van.)
 
Kritikatörténet
 
Keresztury
Keresztury Dezső
utal a bizonytalanságra azzal kapcsolatban, hogy
Voinovich
Voinovich Géza
a II. verset hozzákapcsolta az I.-höz, majd megjegyzi: „Ha, föltehetően, csakugyan összetartozik az Őszikék e két tétele: a második sokkal keserűbb az elsőnél, hiszen már a fájdalomról szól, amit a költő lopva a zugba temet, mint valamit, amit titkolnia kell”; itt idézi a II. vers. 3. vsz.-át, majd így folytatja: „Lehet, hogy akkor jegyezte föl ezt, amikor, ráébredve e »nagyon szeretett« versek különösségére, letett a kötetecske kiadásáról.” ( Keresztury 1990, 487.) Kritikusan ítélte meg a két vers összekapcsolását Eisemann György is: „Az Őszikék című költemény két részből áll, a második rész hozzáillesztése a hagyatékból Voinovich Géza teljesítménye – a Kapcsos könyvből e strófák hiányoznak.
Voinovich
Voinovich Géza
textológiai megfontolásai amellett sem felületesek, hogy tanulságosan veszik semmibe saját premisszáik egyikét, a pozitivista szöveggondozás alapelvét, a vélelmezett szerzői szándéknak az »ultima manus« szövegében tette
[szerkesztői feloldás]
n
érhetőnek vélt érvényesülését. A versképlet egyezésén – tehát éppen egy formatani érven – kívül ugyanis semmilyen »pozitív tény« nem indokolja a két szöveg egymáshoz csatlakoztatását. A költemény összeállítása, szakaszainak ilyen sorrendet képező »megcsinálása« azonban tökéletesen rávilágít arra a saját medialitásával összefüggésben interpretálható poétikai alakulásrendre, mely a mikrofilológiai műveleteket is determinálja. Konkrétan arról van szó, hogy a költemény ily módon előálló szerkezetének első része az olvasást, hozzáillesztett második része pedig a lejegyzést tematizálja.” ( Eisemann 2010, 296.) Szilágyi Márton az Őszikéket egységes ciklusnak értelmezve bírálja
Voinovich
Voinovich Géza
eljárását; a két vers összekapcsolásával, úgymond, „egy soha nem létezett vers jött létre, s ehhez felhatalmazást a téma és a versforma közössége adhatott ugyan, de semmilyen más megfontolás nem.” ( Szilágyi 2017, 270.)
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Hegedüs D. Géza, 0’ 37” [az Őszikék II. verseként]
 
[A mit én a zugba jegyzék…]  
 
  A mit én a zugba jegyzék,
  Nem hagy bennem mély nyomot,
  De enyhültem, hogy kiöntém,
  A mikor fájt és nyomott.
 
 
  Isten látja, az enyéim
  Tán nagyon is szeretem,
  És ha fáj a vélt mellőzés,
  Lopva ide temetem.
 
 
  Mint Midás király borbélya
n
Jegyzet
Midás király borbélya
A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Ura fején hogy mit lát:
n
Jegyzet A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Óh ne keljen elsusogni
n
Jegyzet A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Soha innét lenge nád
n
Jegyzet
lenge nád
A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 után
 
 
 
[A mit én a zugba jegyzék…]  
 
  A mit én a zugba jegyzék,
  Nem hagy bennem mély nyomot,
  De enyhültem, hogy kiöntém,
  A mikor fájt és nyomott.
 
 
  Isten látja, az enyéim
  Tán nagyon is szeretem,
  És ha fáj a vélt mellőzés,
  Lopva ide temetem.
 
 
  Mint Midás király borbélya
n
Jegyzet
Midás király borbélya
A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Ura fején hogy mit lát:
n
Jegyzet A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Óh ne keljen elsusogni
n
Jegyzet A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Soha innét lenge nád
n
Jegyzet
lenge nád
A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 után
 
 
 
[A mit én a zugba jegyzék…]  
 
  A mit én a zugba jegyzék,
  Nem hagy bennem mély nyomot,
  De enyhültem, hogy kiöntém,
  A mikor fájt és nyomott.
 
 
  Isten látja, az enyéim
  Tán nagyon is szeretem,
  És ha fáj a vélt mellőzés,
  Lopva ide temetem.
 
 
  Mint Midás király borbélya
n
Jegyzet
Midás király borbélya
A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Ura fején hogy mit lát:
n
Jegyzet A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Óh ne keljen elsusogni
n
Jegyzet A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
  Soha innét lenge nád
n
Jegyzet
lenge nád
A görög mitológia szerint a Phoebus és Pan (más változatban: Apollón és Marszüász) közötti zenei versenyben bíráskodó Tmólosz folyamisten az előbbinek ítélte a díjat, Midász fríg király azonban nem értett egyet vele, ezért a győztes isten büntetésül szamárfület növesztett neki. Midász hosszú hajat viselt, hogy rejtegesse titkát, így erről csak a haját nyíró szolga tudott. A szolga, nem bírván elviselni a titok terhét, ásott egy gödröt, belesuttogta a titkot, majd betemette; a gödör fölött növekvő nádas azonban, ha a szél mozgatta sűrűjét, „az úr füleit s a dugott szavakat kisusogta”. (
Ovidius
Ovidius, Publius, Naso
: Átváltozások, Tizenegyedik könyv, Midas, 145–193. sor = Ovidius 1982, 304–305.)
.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1877 után